houding • meer managementstijlen  
Not walking the talk
bedrijfsklimaat | hebzucht

Terwijl de werknemers van KPN salaris inleveren om het bedrijf te redden, heeft topman Ad Scheepbouwer een ongekend groot pakket opties gekregen.
'Met deze hebzucht heb ik grote moeite', stelt Manfred Kets de Vries, hoogleraar aan een van 's werelds vooraanstaande business schools, Insead, nabij Parijs. 'Dit soort beloningsvormen is typisch Amerikaans. Maar Scheepbouwer is not walking the talk', aldus Kets de Vries, die daarbij verwijst naar het optiepakket van Scheepbouwer, dat drie weken na zijn aantreden ruim zes miljoen waard is.

Jan Meeus, 'KPN-topman introduceert de hebzucht-factor'. In: De Volkskrant, 24 november 2001
De manager als verlosser
beleidsbeïnvloeders | een nieuwe heiland
Er is, volgens ex-topondernemer Arie van der Zwan, een tendens bij de verzelfstandiging van het Amsterdams vervoerbedrijf GVB, en ook bij de NS, dat de mensen die van het vak verstand hebben, uit de top van de onderneming worden gedreven. Er zit niemand meer in de top van de NS die verstand heeft van het leiden van een railbedrijf. Er zijn allemaal managers binnengehaald, mensen van buiten.
De manager is een verlosser geworden, een nieuwe heiland, een tovenaar. Veel bedrijven zuchten daaronder. De mensen die verstand van zaken hebben worden geminacht en de manager wordt op een voetstuk geplaatst. Dat is de diepere betekenis van het demasqué van de verzelfstandiging die we nu beleven.

Harry van Gelder en Jan van 't Hart, 'De manager is een verlosser geworden'. In: De Volkskrant, 24 november 2001

naar boven

De manager als cheerleader
houding | plezier maken
Kees Storm, vertrekkend bestuursvoorzitter van verzekeraar Aegon, wijst op het bedrijfsmotto: Respect people, make money, have fun. 'Ik kan geen echte negatieve ervaringen opnoemen', zegt hij. 'Eigenlijk is alles altijd in grote harmonie gegaan. We hebben hier een bijzonder prettige werkomgeving. Natuurlijk: het is 'make money', maar 'have fun' is ook bijzonder belangrijk.'
Met name op dat laatste gebied bouwde de bestuursvoorzitter een flinke reputatie op: Storm staat boven alles te boek als een vrolijk grappenmaker. Don Shepard, Storms opvolger, die hem al sinds het begin van de jaren tachtig kent, noemt zijn voorganger 'een enthousiaste cheerleader, die oprecht plezier beleeft aan zijn mensen.'

Douwe Ouwes, 'Grappenmaker Kees Storm stopt op hoogtepunt'. In: De Volkskrant, 9 november 2001

naar boven

Knuffelmanagement
autonomie | gelijkwaardigheid
houding | aandacht
  
'Verder zou ik op grond van de onderzoeksresultaten en op grond van eigen observaties willen aanbevelen om medewerkers meer werkelijke en gemeende aandacht te geven (knuffelmanagement) en de dialoog met hen aan te gaan. Dat wil zeggen welwillend naar hen te luisteren, nieuwsgierig zijn naar de ander en hem/haar respecteren, gelijkwaardigheid. In gesprekken letten op 'omkeerbaar' communiceren (ik kan hem zeggen wat hij ook tegen mij kan zeggen), weten dat niemand de waarheid in pacht heeft, weten dat elke observatie subjectief is, realiseren dat de dialoog een verrijking van het totaalbeeld oplevert, consensusgericht zijn. Hierbij blijft natuurlijk voorop staan dat ook in de huidige organisatiefase doelen bereikt moeten worden en dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat er medewerkers de organisatie 'uitgeknuffeld' moeten worden omdat zij er niet meer in passen. Maar dan wel op zo'n manier dat zij verder geholpen worden door middel van bijvoorbeeld her- en overplaatsing, outplacement, een sociaal vangnetconstructie, bij- en omscholing.'

Thea Den Hartog, Van pioniers- naar beheersfase, Dissertatie MA MHR, VDO-Opleidings- en Adviescentrum Nijmegen/Nieuwegein 2001.
 

naar boven | terug