houding • ontspanning
    zappen
nieuwe managementstijl

    clicken

matrixshuffle

    scrollen

meer managementstijlen
expostie managementstijlen
stressreducerende recepten
 
Houding: Doordat de omstandigheden voortdurend veranderen, moeten mensen steeds hun gedrag aanpassen. Dat vraagt energie en inspanning. Collegialiteit is dan essentieel. Is die er, dan kan men de spanning aan en behoudt men de inzet en motivatie die nodig zijn om vooruit te komen. Mensen worden dan ook inventiever en creatiever. Het spreekt voor zichzelf dat de leidinggevenden het juiste gedrag bevorderen en zelf het goede voorbeeld geven.