samenwerking • voordelen van zelfsturende teams
Een zelfsturend team is een groep van vaste medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant geleverd worden. Het team plant en bewaakt de procesvooruitgang, lost dagelijkse problemen op en verbetert processen en werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op de leiding of op de ondersteunende diensten. Er is nog al wat te doen rondom het fenomeen van zelfsturende teams. Het is vaak niet duidelijk wat het nut daarvan is voor organisaties. In de matrix is een aantal voordelen van zelfsturende teams geïnventariseerd. Het voorbeeld komt uit de wereld van voorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap. Het geeft een goed beeld van wat er allemaal komt kijken bij het invoeren ervan. De invoering van zelfsturende teams is een reorganisatie die alleen succes kan hebben als er een goede samenwerking is tussen alle belanghebbenden. De samenwerkingsmatrix en de matrix voor zelfsturende teams gaan dus hand in hand.


Uit: De praktijk van de matrix, blz 242-243

 

naar boven | terug