samenwerking • beschrijving workshopprogramma  
Programma workshop Sneep Industries 22 | 23 juni 2001
22 juni van 17.00 u tot ongeveer 22.30 u

17.00-18.00 Samen eten
Informeel omschakelen van dagelijkse werk naar workshopsfeer met een etentje dat door Mevrouw Sneep is bereid.
18.00-18.30 De doelen van de workshop
De workshop gaat daarna formeel door met een welkom en toelichting van doelen door Dhr. Sneep
 • vervolg op rapport van Marketing en Industrie
 • samenhang aanbrengen in wensen van klanten, bedrijfsprocessen, bedrijfsonderdelen en mensen
 • een visie op de toekomst ontwikkelen
 • verbeterings-, expansie-, en vernieuwingsprocessen op gang brengen
 • draagvlak vergroten en onderlinge afstemming ondersteunen

18.30-20.00 De sterke kanten van Sneep Industries
Iedereen wordt gevraagd de sterke kanten van Sneep Industries te noemen en in beeld te brengen.
Deze verhalen worden vastgelegd door Funs Erens en in een matrixschema gesystematiseerd door Peter Camp.
20.00-22.30 De toekomst van Sneep Industries
Na een korte pauze zal dhr Sneep aan de hand van het matrixschema een toekomstbeeld van Sneep Industries schetsen. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij hierover minstens één kritische vraag stelt.
23 juni van 9.00 u tot ongeveer 18.00 u
9.00-11.00 Het beleid van Sneep Industries

Samenstelling van vier groepen van 3-4 personen
Groep 1 gaat de doelen en werkwijzen van Sneep Industries integreren: de producten en de bedrijfsprocessen.
Groep 2 inventariseert alle grote, kleine, belangrijke, tevreden, langdurige klanten, buiten en binnen, en maakt een extern en een intern relatiebeheerplan voor het onderhouden van het (gegroeide) vertrouwen en verbeteren van de contacten.
Groep 3 brengt het bedrijfsimago van Sneep industries in beeld en maakt een voorstel voor de externe- en interne communicatie hierover.
Groep 4 werkt met dhr. Sneep de toekomstvisie uit. Betrekt daarin de kritische vragen van vrijdagavond. Laat zien hoe ze de toekomstvisie vertalen willen en kunnen vertalen naar het beleid van Sneep Industries op de korte en langere termijn.
Nadat de groepen hun verhalen hebben gepresenteerd inventariseren we de behoeften aan verdere uitwerking.
11.00-14.00 De organisatie van Sneep Industries

Weer vier groepen, alleen nu voor de vraag hoe je Sneep Industries moet organiseren.
Groep 1 gaat door met de uitwerking van de doelen en werkwijzen.
Groep 5 buigt zich over de formele organisatiestructuur, de afstemmingsprocedures en informatiesystemen.
Groep 6 laat zien hoe je personeel en andere betrokkenen op tijd kunt laten participeren aan veranderingen.
Groep 7 doet voorstellen voor het optimaliseren van het samenspel tussen alle belanghebbenden op dit moment
en welke samenwerkingsfricties op welke manier de komende tijd aangepakt moeten worden.
Na de presentaties volgt weer een beoordeling van de concreetheid van de geboden oplossingen.
14.00-16.00 Het personeel van Sneep Industries

Opnieuw gaan vier groepen van experts aan de slag.
Groep 5 gaat door met verbetervoorstellen voor de organisatiestructuur.
Groep 8 komt met suggesties voor het behouden, werven , opleiden van bestaand en nieuw personeel.
Groep 9 laat zien hoe je in deze tijd moet inspelen op de belangen van mensen: waardering, doorgroei en privé.
Groep 10 doet voor hoe je leiding/voorbeeld kunt geven, creativiteit kunt vergroten en mensen kunt stimuleren. Ze schetst een beeld van het gedrag en de houding van de toekomstige manager en medewerker.
Na deze ronde van presentaties kan iedereen vertellen hoe hij de aangedragen oplossingen beleeft.
16.00-17.30 De creativiteit, samenwerking en intenties van Sneep Industries

Nu niet vier groepen maar zeven of acht duo's. Deze construeren elk een drie dimensionaal beeld van hun bijdragen aan de verbeter en toekomstplannen van Sneep Industries. Ze doen dat met de materialen die in de zeven werkplaatsen van het productiebedrijf aanwezig zijn. Technische ondersteuning is aanwezig.
De afzonderlijke werkstukken worden onder leiding van engineering geassembleerd aan de hand van een vooraf samen opgesteld programma van eisen. Het eindproduct, een visualisering van de veelzijdige handtekening van Sneep Industries, zal ten toon gesteld worden in de bedrijfskantine en als trekpleister meegenomen worden naar beurzen.
17.30-18.00 Vervolgafspraken

Er moeten afspraken gemaakt worden over onder andere
 • de uitwerking en concretisering van aangedragen suggesties, plannen , oplossingen en actiepunten
 • de bewaking en ondersteuning van het voortgangsproces en het samenstellen van een procesbewakingsteam
 • de verwerking van het materiaal van de workshop in een aantrekkelijk gevisualiseerd strategisch beleidsplan
 • het verfijnen en de afwerking van het gezamenlijke creatieve werkstuk
 • de communicatie met de medewerkers en andere belanghebbenden
 • de vervolgstappen en planning

18.00 Afsluiting door dhr. Sneep
 

naar boven | terug