samenwerking • de kwaliteit van de samenwerking verbeteren  
De vestigingsmanagers van PTT-Post in West-Brabant verhogen de kwaliteit van hun producten, organisatie en werknemers met procedures die vastgelegd zijn door de Europese Federatie voor Kwaliteitsmanagement (efqm). Het model schrijft vijf stappen voor op weg naar totale zorg voor kwaliteit: productgerichtheid, procesgerichtheid, systeemgerichtheid, klantgerichtheid en de totale kwaliteit. De rode draad wordt gevormd door samenwerking, de afstemming op en tussen de niveaus, gezamenlijkheid en onderlinge verbondenheid. Om de betrokkenen bewuster te maken van de relatie tussen efqm en samenwerking organiseerde de leiding voor de rayon- en vestigingsmanagers een tweedaagse cursus. Daarin zijn opgenomen het managementspel Hexagon, teambuilding en de uitwisseling en presentatie van de efqm-resultaten door de vestigingsdirecteuren.
Met het spel, de processen en de resultaten wil de leiding het idee van ‘resultaatgerichte samenwerking’ versterken. Het doel van de tweedaagse was om een aantal concrete verbeteracties af te spreken en om over de aanpak daarvan samen afspraken te maken.
Door het managementspel Hexagon te spelen ervaren de deelnemers dat je voor de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening elkaar hard nodig hebt. Dat de samenwerking binnen en tussen de vestigingen op allerlei terreinen verbeterd kan worden. De samenwerkingsmatrix maakt de verschillende mogelijkheden inzichtelijk. Deze matrix (hiernaast afgebeeld) kun je bijvoorbeeld gebruiken voor de verbetering van de samenwerking in zelfsturende teams, projectgroepen en teamvergaderingen.


Uit: De praktijk van de matrix, blz 240-241

 

naar boven | terug