bedrijfsklimaat • verandersfeer
    zappen
nieuwe verandermetafoor

    clicken

corporate lessons

    scrollen

meer verandermetaforen
dierenspel voor liefhebbers van metaforen
exposities
bidbooks
managerials
 
Bedrijfsklimaat: De sfeer van de organisatie moet mensen aanspreken. Hij is ook erg bepalend. De visie en het imago van het bedrijf zijn daarin belangrijke elementen, evenals de tradities van de organisatie. Ze moeten aansluiten bij de opvattingen van de medewerker. Hoe meer eensgezindheid onder het personeel, hoe meer draagvlak voor de genomen besluiten. Men zet er dan de schouders onder. ‘De neuzen staan dezelfde kant uit’ is een veel gehoorde uitspraak.