autonomie • de vrije ruimte
    zappen
genieten onder de boom

    clicken

nieuwe matrixkunstwerken

    scrollen

matrixgalerie
wat is de matrix voor mij?
overleven in de organisatie
interessante links
 
Autonomie: Zelfstandigheid, vrijheid en speelruimte in een organisatie zijn ideale voorwaarden voor mensen om zich te ontplooien. Iedereen heeft individuele wensen en verlangens. Deze kun je stimuleren of belemmeren. Het is zaak rekening te houden met de persoonlijke aspiraties van mensen. Naarmate de veranderingen en het algemeen belang daar beter bij aansluiten is de kans op succes groter.