besluitvorming • interactieve beleidsontwikkeling
    zappen
bij ons in de organisatie is het zo…

    clicken

DOWNLOAD [vragenlijsten, schema's, matrixen]
vragenlijsten on-line
VMBO/VSBO scholen Curaçao, School Ontwikkelingsplannen
VMBO/VSBO scholen Bonaire, School Ontwikkelingsplannen

    scrollen

veranderingsinformatiesystemen
mediation matrix
• werkstukken en artikelen

Kijk voor meer werkstukken en artikelen onder het kopje 'deskundigheid'.

 
Besluitvorming: Om plannen te realiseren moet je beleidskeuzen maken en beslissingen nemen. Bij de voorbereiding en uitvoering zijn meestal allerlei belanghebbenden betrokken. Om die op één lijn te krijgen zul je in meer of mindere mate invloed op hen moeten uitoefenen. Door overleg en onderhandelingen kun je proberen de verschillende zienswijzen op elkaar af te stemmen.