beleidsbeïnvloeders • gebruikerscomplimenten
Van: mart geven
Verzonden: vrijdag 12 april 2013 15:06
Aan: 'peter camp'
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een VRAGENLIJST-Kracht MET de Matrix gedownload van site!

Hallo Peter,

Ik ben volop bezig met de voorbereiding van volgende week, met als doel om studenten toe te rusten om in eigen organisatie met de matrix aan de slag te gaan. Ik vind het zeker voor de positie waarin de studenten zitten een prachtige methode om binnen de organisatie aan de slag te gaan en draagvlak te creeren voor hun onderzoek en verandervoorstel.

Groet,
Mart Geven
Van: d kater
Verzonden: maandag 23 juli 2012 18:37
Aan: campmatrix
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Dag Peter,
Ja, ik heb de systematiek al enkele keren met succes toegepast bij problemen op de werkvloer. Iedereen wees naar elkaar en niemand wist van wat. De Matrix bleek een effectief en objectieve meetsysteem om knelpunten te signaleren. Ik promoot dit systeem ook bij de modules Management en Organisatie.

Groetend,
Denis Kater

naar boven

Van: Fred Bruls
Verzonden: maandag 12 september 2011 13:42
Aan: peter camp
Onderwerp: Re: Deze persoon heeft een VRAGENLIJST-Kracht MET de Matrix gedownload van site!

Dag Peter,

Ik heb eind jaren '90 mijn Masters gehaald in Industrial Management aan de University of Hertfordshire, toen in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. In die tijd heb ik kennis gemaakt met de matrix en daarna diverse malen toegepast. Nu zit ik echter in een verbouwing en zit ook het boek "De kracht van de matrix" even ingepakt. Vandaar dat ik de vragenlijst heb gedownload. Nog steeds gewoon perfect toepasbaar.

Hartelijke groeten
Fred Bruls

naar boven

Van: Heerd Alda ter
Verzonden: woensdag 19 januari 2011 15:01
Aan: peter camp
Onderwerp: Blindevlekverwijderaar

Dag Peter,

Ik gebruik de matrix vaak en voor uiteenlopende dingen. Voor mij is het een (inmiddels trouw) hulpmiddel om te checken of ik bij een onderwerp alles en iedereen in beeld heb, en niet alleen bij projecten. Het is mijn 'blindevlekverwijderaar', al is ' ie daar natuurlijk eigenlijk niet voor bedoeld.

Hartelijke groet,
Alda ter Heerd

naar boven

From: Mario Buijk
Sent: Monday, September 13, 2010 3:00 PM
To: Camp
Subject: Re gedownload

Beste Peter,

In de 1e plaats veel dank voor het openbaar stellen van je werk, ik heb er met veel plezier en succes gebruik van gemaakt in ons ziekenhuis.

Met vriendelijke groet
Mario Buijk


naar boven

----- Original Message -----
From: Frank Elbersen
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Tuesday, December 09, 2008 7:25 PM
Subject: Vraag Matrix

Beste Peter,
 
Voor een beperkt aantal klanten willen wij Forb flooring over het land een workshop gaan organiseren.
Klant tevredenheid onderzoek.
Ik ben nu aan het kijken of ik daar de matrix voor kan gaan gebruiken maar ik kom er niet echt uit omdat de vragen van de matrix gaan over je eigen organisatie.
Kan je mij helpen door een aantal voorbeeld vragen te geven hoe ik deze in de matrix kan plaatsen?


Groeten
Frank Elbersen
IML 2008 2
 
 
----- Original Message -----
From: peter camp
To: Frank Elbersen
Sent: Wednesday, December 10, 2008 12:29 PM
Subject: Re: Vraag Matrix

Leuk Frank  dat je die vraag stelt.
Wat je kunt doen is:

 • Bij ons in de organisatie vervangen door Bij jullie in de organisatie of Bij Forbo is het zo...
 • Bij ons op de afdeling vervangen door Op de afdeling verkoop is het zo
 • Bij mij is het zo vervangen door Bij jou als verkoper is het zo...

Verder kun je vragen aanpassen, vervangen en toevoegen.

Zie ook op mijn site, middelste vak bij downloads:
 'Samen evalueren'  Vragenlijst klantenevaluatie coördinator-afdelingsbestuur.
Bron: Humanitasjanvangorp@complianceconsult.nl
 
Hopelijk kun je zo vooruit.
 
Laat me jouw aangepaste vragenlijst nog even zien. Eventueel kom je even bij me langs in Westervoort. Daarna moet je hem op een paar mensen uitproberen.


Succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
 From:  Westworks
 To: peter camp
Sent: Thursday, December 04, 2008 8:34  AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD  LEGE MATRIX gedownload van site!
 

 
Beste Peter,

Ik ben zzp'er en werk nu op dit moment ook 2  dagen per week voor een grote overheidsorganisatie.

Voor deze organisatie wil ik een  assessment ontwikkelen voor management stijlen. Het gaat dan meer om gedrag  dan om 'zelfbeoordeling' (alhoewel dat laatste altijd wel onderdeel van het  assessmentprogramma zal zijn). Ik zie stijl eigenlijk als een gedragspatroon  dat een verhoogde kans heeft op herhaling (en niet per se situatiegebonden  is).

Voor een dergelijk assessment wil ik aansluiten  bij een managementstijlen model. Bij een zoektocht kwam ik jouw boek tegen  'Meer dan 500 managementstijlen' en een verwijzing naar een matrix.  

Ik gebruik heuristische kracht van de matrix ook  vaak, ook al merk ik wel dat het ook te sterk versimpelend kan werken (de  werkelijkheid is niet echt te vangen in de twee assen van een matrix).

Gewenst effect van het assessment: managers concrete handvaten bieden om  zichzelf te ontwikkelen in een stijlrichting die aansluit bij hun sterke  punten en bij wat onderzoek in de wetenschappelijke Psychologie heeft  opgeleverd aan inzichten over effectieve managementstijlen. Ik kies dan als  vertrekpunt: positieve en oplossingsgerichte psychologie. Dus het vertrek is  wel enigszins normatief: sommige stijlen en stijlcomponenten zijn  gemiddeld genomen effectiever dan andere (en dan ook bijna altijd, al laat ik  de contingency gedachte 'there is no one best way' niet helemaal los). Ik zoek  dus ook info in de wetenschappelijke literatuur over wat we weten over  effectieve stijlen. Daarbij heb ik een aantal (nog niet door onderzoek  voldoende bevestigde) vermoedens:

 • oplossingsgerichtheid werkt in typische  managementfuncties op operationeel niveau (de directe manager) vaak beter dan  probleemgerichtheid; oplossingsgericht: accepteren dat het is gebeurd, en  zoeken naar het begin van een oplossing, wegen om een stapje vooruit te komen,  de beste optie op dit moment te kiezen, de constraints - die er nu eenmaal  altijd zijn - als vertrekpunt te nemen (en niet als mikpunt van inspanningen),  de schuldvraag negeren, aandacht te focussen op de wens, hoe men het wel wil  (ipv hoe men het niet wil); probleemgericht: proberen de oorzaken of de  schuldige te vinden, ingraven in het probleem, analyse van het probleem, de  oorzaak van de fout achterhalen, achterhalen wat er niet goed is  gegaan; aandacht voor de negatieve emoties die door het probleem  opgeroepen worden;
 • leerhouding is beter dan oplossingsgerichte  houding: oplossingsgerichte houding stelt dat het vaak beter is om de aandacht  te focussen op oplossingen (die in het verleden hebben gewerkt) i.p.v. op het  probleem en zijn oorzaken. Leerhouding: stelt vragen,  schort oordelen op en zoek de dialoog met de feiten.
 • positieve stijl beter werkt dan de 'negatieve'  op de lange duur (er is wel onderzoek waaruit blijkt dat de negatieve stijl  leidt tot hogere output en 'materiele resultaten', ook al leidt het eveneens  tot calculerende medewerkers en verminderde loyaliteit en binding en  intrinsieke betrokkenheid: daarom de toevoeging op de lange duur): positief  is: vertrouwen, verbinden (samenwerken boven competitie: hier is wel goed  onderzoek naar gedaan en samenwerken blijkt in doorsnee effectiever dan  competitie), perspectief bieden en verhelderen, waarderen, oog voor wat er  goed gaat, doelen gezamenlijk formuleren, denken vanuit effecten eerder dan  vanuit nauw geformuleerde (output)resultaten; stimuleren, ruimte geven,,...?  negatief: straffen eerder dan belonen, accent ligt op wat er 'nog niet goed  gaat'; niet vieren van successen; etc.

Ik ben ervan overtuigd dat er meer  richtinggevende uitspraken te doen zijn over effectieve managementstijlen,  eventueel gekoppeld aan bedrijfscultuur / branche.

Het idee is ook dat ik het assessment aansluit op  training modules / leergang voor managers. Ik ben niet echt onder de indruk  van trainingseffecten op het handelen in de praktijk. Dus coaching zou zeker  onderdeel uitmaken van een ontwikkeltraject.

Hoop dat jouw matrix me een model biedt om  stijlen in te ordenen. Tussenstap zou zijn een competentiemodel (stijlen  worden gekenmerkt door een specifieke combinatie van competenties).  

Ik blijf voorlopig nog zoeken. Misschien heb je  nog goede ideeen voor mij?


Met vriendelijke groet,
Godfried Westen

 
Westworks  I  assessment &  coaching   
www.westworks.nl


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Westworks
Sent: Monday, December 08, 2008 4:32 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD LEGE MATRIX  gedownload van site!


Beste Godfried,

Doordat ik het buitenland was, ben ik wat  laat met mijn reactie.

Bedankt voor je uitgebreide  beschrijving.

Jouw benadering past bij het  matrixconcept:

 • oplossingsgericht
 • elkaars kwaliteiten en referentiekaders  benutten
 • meerdere vensters op de  werkelijkheid
 • combinaties zoeken
 • interactie
 • gesprek met jezelf en de  ander.In al mijn boeken staat hierover wel  een paragraaf. Vooral De Negensprong gaat  hierover. Dit boek is uitverkocht maar wel 2e hands  te koop, bij oa. bol.com.

Verder kun je de matrix gebruiken voor  teamrolmanagement:

 • strateeg, coördinator,  leermeester,
 • relatiebeheerder, diplomaat,  belangenbehartiger
 • sfeermaker/visionair, groepswerker,  stimulator
 • voor het overzicht: de  helikopter.

Je kunt mensen op de verschillende rollen  laten scoren en de scores met elkaar laten bespreken: waar in de matrix liggen  je sterke kanten volgens jezelf en volgens de ander.

Deze verdeling staat in het boek over  projectmanagement.

In Kracht met de matrix staat hoe je de  matrix kunt gebruiken voor gelijkwaardige  functioneringsgesprekken. Daarin staan ook de vragenlijsten die  zoeken naar de match tussen individueel, afdelings- en  organisatieniveau.

Hopelijk kun je zo  vooruit.

Veel succes met je bureau.


Hartelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  Scheffer, Frank <Frank.Scheffer@politieacademie.nl>  
To: peter camp
Sent: Monday, December 08, 2008 12:08  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een  5Aspectmatrix gedownload van site!


Geachte heer  Camp,

Ik ben met een scriptie bezig en  daarin moet ik iets zeggen over aspectsystemen. Via Internet ben ik bij U  terecht gekomen. Mogelijk dat U even een blik kunt werpen over hetgeen wat ik  geproduceerd heb. Het onderwerp van de scriptie is: Veranderingen in het  Politieonderwijs.


Met vriendelijke  groet,
Frank  Scheffer.

2.9           Aspectsystemen

Een  aspectsysteem is een deelverzameling van elementen in het systeem, waarbij  alle oorspronkelijke relaties tussen deze elementen onveranderd behouden  blijven, bijvoorbeeld intermenselijke relaties binnen een onderneming.

Het relatiesysteem dat ontstaat  noemen we een aspectssyteem, gezien de diversiteit van onderwijs is dit  systeem voor de Politieacademie van cruciaal belang. Docenten moeten met  elkaar in contact blijven, kennis en ervaringen uitwisselen. Allleen op deze  manier treedt de Politieacademie als één geheel naar buiten.

Als we dit aspectsysteem  wegzetten op de behoeftepyramide van Maslow dan zien we wel dat er eerst een  aantal andere stappen genomen dienen te worden voordat men in staat is om aan  relaties / genegenheid gaat werken. Hierdoor onstaat de invulling van waarde  en erkenning waardoor de volgende stap; zelfontplooing, mogelijk  is.


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Scheffer,  Frank
Sent: Monday, December 08, 2008 12:14 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een 5Aspectmatrix gedownload  van site!


Beste Frank,

Je hebt een mooi overzicht gemaakt, een  verzameling van aspectsystemen.

Je kunt de matrix gebruiken om jouw model  te implementeren. Dan betrek je daarin automatisch de technische, politieke en  culturele kanten van dit proces.


Succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: <mark.vandenbroek@closer2talent.com>
To: "peter camp" <campmatrix@planet.nl>
Sent: Monday, December 08, 2008 11:34 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een \'IJsbreker\' EXCEL MATRIX gedownloadvan site!


Hoi Peter,

Die matrix methode heeft me een beetje gevangen...ben met het boek Kracht met de Matrix begonnen. Ben ook aan het nadenken hoe ik de methode ga integreren met de dialoogmethode welke ik in ga zetten bij het borgen van verandering en transformatieprocessen.


Groeten,
Mark
www.closer2talent.com

naar boven

----- Original Message -----
From:  Witteveen, Koenraad <Koenraad.Witteveen@hzpc.nl>  
To: 'campmatrix@planet.nl'
Sent: Wednesday, December 03, 2008 10:51  AM
Subject: Interview in Manager &  Literatuur


Geachte heer Camp,

Vorige week had ik het voorrecht een trainingsdag van u mee  te maken (IML), nu krijg ik het krantje van managementboek.nl op m'n bureau  met een heel leuk interview met u. Ik was degene die vorige week tegen u zei  dat ik veel managementboeken heb. "Veel" blijkt na het lezen van het artikel  een heel relatief begrip te zijn, want zoveel boeken als u  heeft.....!

Aan het eind van het artikel noemt u dat steeds meer mensen  alleen nog googelen. Ik heb een aantal keren een stagiair gehad en ik vind dit  het grootste aandachtspunt voor de huidige generatie studenten. Ze vervallen  snel in een soort van 'vraag - antwoord - denken' omdat met 2 zoekwoorden het  antwoord gevonden kan worden (eerlijk is eerlijk ik betrap me daar zelf ook  wel eens op). Wat gemakkelijk over wordt geslagen is het maken van een bredere  analyse. Google nodigt immers uit om 'in te focussen' maar nodigt niet uit om  'uit te focussen' (welke onderwerpen hebben nog meer verband met het gezochte  onderwerp?). De matrixmethode vraagt juist naar de bredere context te kijken /  samenhang te zoeken; de behoefte aan zo'n instrument wordt (naar mijn mening)  daarom alleen maar groter in het google-tijdperk.


Vriendelijke groet,
Koenraad Witteveen
 
 
 
 
----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Witteveen, Koenraad
Sent: Wednesday, December 03, 2008 12:14 PM
Subject: Re: Interview in Manager &  Literatuur


Beste Koenraad,

Hartelijk dank voor je leuke  reactie.

Jouw verwijzing naar de relatie tussen  Google en de matrix vind ik nieuw. We zouden met de matrix een nieuwe  google-dienst moeten kunnen maken. Zo van: je kiest nu voor dat boek uit dit  matrixvak en hoe verbind je het nu met een ander boek uit de andere  matrixvakken. Zoiets, of heb je nog andere ideeën?


Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: Rob Gertsen
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Tuesday, November 25, 2008 8:01 AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een WERKSTUK Blommenstein gedownload van site!

Geachte Heer Camp,
 
Ik gebruik bij het geven van nascholingstrainingen voor leraren, opleidingsleerkrachten en directeuren in het primair onderwijs al enkele jaren uw gedachtengoed.
Bij het inwerken van nieuwe collega's verwees ik ze naar uw website en browsde er zelf weer eens op.
Het aanbod te downloaden successen is flink toegenomen.
 
Ik zal t.z.t. oook eens wat aan u toezenden.
 
Wat ik mij afvroeg is of u in het land ook seminar's geeft om de meester zelf' eens te horen spreken over de matrix?
 
Met vriendelijke groeten
 
dhr. drs. Rob Gertsen
Manager Centrum Theo Thijssen | rob.gertsen@hu.nl | Hogeschool Utrecht | 
Faculteit Educatie - Instituut Theo Thijssen - Centrum Theo Thijssen
www.onderwijsweb.nl
 
 
 ----- Original Message -----
From: peter camp
To: Rob Gertsen
Sent: Tuesday, November 25, 2008 10:30 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WERKSTUK Blommenstein gedownload van site!


Beste Rob,

Bedankt voor je mail en voor de complimenten voor mijn website.
De website is een communicatieplatform en een databank voor de ontwikkeling van de matrixmethode. Ik stel het daarom zeer op prijs als je me toepassingen stuurt.
Ik geeft inderdaad regelmatig trainingen, ook train de trainer trainingen. Bijgaand een document dat ik onlangs maakte voor een training op Curaçao. Wellicht dat je dit overzicht kunt gebruiken.

Veel succes met je werk.


Hartelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

From:  W. Siegers <w.siegers@ebius.nl>   
To: 'peter camp'
Sent: Thursday, November 13, 2008 7:50  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PDF  -matrix&WMO gedownload van site


Hallo  Peter,

De gekookte kikker  is al jaren in mijn bezit.

Heb nu ook de  Kracht met de matrix besteld. Ben nieuwsgierig.

Wellicht wat  oudbollig ben ik nog steeds gecharmeerd van McKinsey’s 7-Sn model. Een model  dat zeer makkelijk “praat”.

Ben eigenlijk  benieuwd of het mogelijk is om de matrixmanagementmethode  in het  7-S model te schuiven en/of deze twee zijn te combineren.


Met vriendelijke  groet,
Wiepko  Siegers


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: W. Siegers
Sent: Friday, November 14, 2008 10:56 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF -matrix&WMO  gedownload van site


Beste Wiepko,

Bedankt voor je  mail.

Het 7-S model mist de politieke dimensie uit de  matrix. Dit is de reden waarom ik destijds voor de matrix heb  gekozen.

Je kunt beide modellen combineren.  Bijv, de analyse met het  &-S model en de implementatie met de  matrix. Natuurlijk kun je ook het 7-S model  aanvullen met de politieke vakken uit de matrix. Dan blijf je bij je eigen  werkwijze. Dat is ook belangrijk.

Hopelijk kun je zo  vooruit.

Veel succes,


Hartelijke groeten,
Peter  Camp


naar boven

----- Original Message -----
From: "Rob Fens" <r.fens@planet.nl
To: "Peter Camp"
Sent: Tuesday, November 11, 2008 9:25 AM
Subject: tips voor begeleiden van een fusie op een notariskantoor van ongeveer 30 werknemers


Beste Peter,

Misschien een beetje brutaal om wat advies te vragen, maar ik vraag het toch. Twee notariskantoren gaan fuseren en ik dien het e.e.a. te begeleiden en op te zetten op het gebied van P&O. De kantoren hebben ongeveer in totaal 30 werknemers in dienst. Mijn vraag is hebben nog tips over literatuur en zaken waar ik rekening mee dien te houden. Voor een kantoor heb ik reeds het e.e.a opgezet zoals personeelshandboek, beoordeling en functionering, arbozaken etc. Bij het andere kantoor is dit nog niet het geval.

Mochten jullie hiervoor tijd hebben dan ben ik jullie zeer dankbaar.

Met vriendelijke groet,
Rob Fens


----- Original Message -----
From: "peter camp"
To: "Rob Fens"
Sent: Tuesday, November 11, 2008 9:44 AM
Subject: Re: tips voor begeleiden van een fusie op een notariskantoor van
ongeveer 30 werknemers


Hoi Rob,

wat betreft jouw vraag heb ik drie antwoorden.

 1. Fusie vindt niet alleen aan de top plaats, maar ook op het midden en lagerniveau. Probeer dus alle wensen op alle niveaus te inventariseren en in kaart te brengen.
 2. Je kunt daarvoor de vragenlijsten gebruiken, Bij ons in de organisatie, bij ons op de afdeling en bij mij is het zo. Organisatie kun je vervangen door de fusieorganisatie, afdeling door de naam van de nieuwe bedrijfsonderdelen. Met die vragenlijsten kun je de toekomstige situatie beschrijven en bespreken.
  Bijv. vraag:
  1.1 In de toekomstige organisatie zijn de kernactiviteiten
  1.2 We moeten inspelen op de volgende externe ontwikkelingen
 3. Je kunt de huidige en de gewenste situatie beschrijven met de matrixen. De mensen interviewen en de antwoorden in de verschillende vakken van de matrix zetten.

Hopelijk kun je hiermee vooruit.

Veel succes.


Hartelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  Peter  Schultink <peterschultink@online.nl>  
To: peter camp
Sent: Wednesday, November 05, 2008 4:23  PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een  VERANDERMATRIX gedownload van site!


Geachte heer Camp,

In het kader van mijn eindopdracht voor de NCOI opleiding management,  organisatie en verandering, wil ik de Matrixmethode gebruiken om de gevoerde  veranderstrategie van de afdeling waar ik werk in beeld te brengen. Ik ben nog  aan het uitvogelen hoe ik dit het beste kan doen, dus als u hier tips voor  heeft houd ik mij aanbevolen.
 

Met vriendelijke groet,
Peter Schultink


----- Original Message -----
From:  peter camp
To: peterschultink@online.nl
Sent: Wednesday, November 05, 2008 3:51 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX  gedownload van site!


Beste Peter,

Dank voor je vraag.

Je kunt beginnen met de vragenlijsten Bij  ons in de organisatie is het zo...

Of samen met belanghebbenden alle vakken  uit de matrix door te nemen en te beschrijven

Zie bijv ook bladz 172 in Kracht met de  matrix.

Veel succes,

Hartelijke groet,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: de prAKtijk adviesgroep <info@ditisdepraktijk.nl>  
To: 'peter camp'
Sent: Wednesday, November 05, 2008 2:41 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een Kracht met de matrix-SCHEMA gedownload van site!

Hallo Peter,

Ik ben momenteel procesmanager bij de vereniging voor PCBO te Albrandswaard.
Vanuit die positie zit ik samen met een ambtenaar en de eindverantwoordelijke voor het Openbaar Onderwijs  in de projectgroep Brede School
Het doel is om binnen de drie woonkernen van de Gemeente Albrandswaard een brede school tot stand te brengen. In een enkel geval is dit fysiek al geregeld, maar in beleving totaal niet.
Wij hebben besloten om dit project aan te pakken aan de hand van de Matrix. Misschien heb je nog enkele goed tips, ideeën en/of materialen.


Met vriendelijke groet,
Ariaan Bohnen

www.ditisdepraktijk.nl
de prAKtijk adviesgroep


----- Original Message -----
From: peter camp
To: de prAKtijk adviesgroep
Sent: Wednesday, November 05, 2008 2:19 PM


Beste Adriaan,

Hartelijk dank voor je reactie.
Je kunt alle participanten apart de matrix in laten vullen en met elkaar laten bespreken. Dan worden de overeenkomsten snel duidelijk en heb je een basis voor verdere uitwerking van primaire en secundaire items.


Veel succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: gitta overmaat <g.overmaat@gmail.com>  
To: peter camp
Sent: Thursday, October 09, 2008 7:18 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Dag Peter

Zoals je weet, zijn wij een een eiige tweeling, maar niet identiek maar spiegelbeeldig.
Wij trainen en coachen al 3 jaar alle ambtenaren bij gemeente Alphen aan den Rijn.
De training, Effectief en Constructief Communiceren, past in hun cultuurtraject Samen Helder en Aktief.
Onze trainingen zijn gebaseerd op de methode de Bono. Daarbij vullen wij elkaar allebei naadloos aan.
Wij hebben namelijk allebei drie andere stijlen van denken op de voorgrond staan.
Dat is fantastisch samenwerken!
Regelmatig gebruiken wij ook de matrixmethode van jou.
Zo combineren wij het proces (de Bono) en de inhoud (matrix).

Nu ga ik zelf volgende week een team coachen. Daarbij wil ik jouw matrix gebruiken om
het huidige teamfunctioneren te evalueren. Vandaar dat ik hem weer eens heb gedownload. Heerlijk dat dat kan! Dat is echt fantastisch.
Op basis van de uitslag zal ik inzoomen op enkele onderwerpen.

Wat het GoedBeterBestspel betreft bij Humanitas: dat spel wordt heel veel gebruikt, zowel door de bestuurders als door de coordinatoren en de vrijwilligers. Het spel, dat wij gebaseerd hebben op jouw matrix (het spelbord is de matrix), leent zich uitstekend voor het
evalueren of plannen van de verschillende diensten op een luchtige wijze.
Door de vragenkaartjes (per vak 4 vragen) komen vanzelf allerlei onderwerpen op tafel.
Ook wordt er regelmatig gekozen voor bijvoorbeeld de cultuuraspecten in de organisatie, of juist de organisatiekant of zelfs een aspect.
Ook bij de evaluatie van de OR is het GoedBeterBestspel gebruikt.
En toen Lodewijk de Waal bij ons directeur werd, hebben zij in een van de districtsbesturen het spel gebruikt om hem beter te leren kennen.

Nou, je hoort, wij maken veel gebruik van je methode.


Hartelijke groeten
Gitta Overmaat


naar boven

----- Original Message -----
From: Leeuwenkamp, A.P. van <a.van.leeuwenkamp@ipcgroen.nl>  
To: peter camp
Sent: Thursday, October 09, 2008 9:21 AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Goedemorgen mijnheer Camp,

Ik ben heel erg enthousiast over de methode, na het lezen van het boek. De organisatie waar ik voor werk zit volledig in de ‘verandering’ en ik wil met behulp van deze methode de veranderingen beter gaan overzien. Vanuit mijn rol als organisatieadviseur, maar ook om inzichtelijk te maken richting de unitmanagers en algemeen directeur.


Mvg.
Anita van Leeuwenkamp
Organisatieadviseur
IPC Groene Ruimte BV


naar boven

From:  Guns,  Rogier <rogier.guns@philips.com>  
To: peter camp
Sent: Monday, October 06, 2008 3:14  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een WORD  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Peter,

Ik  ben namens een OR bezig om met onze bestuurder te sparren over strategie en  visie en Missie.
Probleem  aldaar is dat bestuurders erg high level denken en zich minder goed kunnen  verplaatsen in de praktische betekenis van dit soort zaken,  en  dat de OR met name staat voor de medewerkers (praktisch).

Is  mijn conclusie terrecht dat ik met jouw methode een brug daartussen kan  slaan, en  onze bestuurder kan challengen om via de matrix strategie te  vertalen  naar wat het concreet voor de werkvloer betekent?

Is  je methode daar vaker voor gebruikt?


groeten,
Rogier Guns
Philips  IT Infrastructure


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Guns, Rogier
Sent: Monday, October 06, 2008 5:34 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST  gedownload van site!


Beste Rogier,

dat kan heel goed.
 
Je kunt twee matrixen maken.  

Een matrix invullen met de bestuurders  en een matrix invullen met de OR. Daarna kun je ze vergelijken en  met de verschillende partijen - apart en/of samen -  bespreken.  

Deze aanpak is ook beschreven in mijn boek  Kracht met de matrix, h.6.5 op bladz. 129.
 
Voor het invullen kun je iedere bestuurder en  ieder OR-lid ook apart interviewen en hun antwoorden in de matrix  verwerken.

Daarbij kun je weer de vragen Bij ons in de  organisatie is het zo... gebruiken. Die staan op mijn site en in voornoemd  boek in h. 7.8 op bladz. 176.

Hopelijk heb ik hiermee je vraag  beantwoord.


Heel veel succes,
Peter


naar boven

From:  Frans  Zallu <bzallukeij@online.nl>  
To: peter camp
Sent: Wednesday, October 01, 2008 12:48  PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD  LEGE MATRIX gedownload van site!


Beste Peter,

Ik worstel even met het volgende;
Ik heb inmiddels 10 medewerkers geinterviewd. Hoe kan ik nu een norm  bepalen? Zelf zat ik te denken dat beoordelingen per vraag per KPI voor 80 % moeten vallen binnen Plus en of  Dubbel Plus. Zijn er misschien een soort van benchmarkgegevens.

Zou ik de score +- kunnen laten vervallen ?


Met vriendelijke groet,
Frans Zallu


----- Original Message -----  
From: peter camp
To: bzallukeij@online.nl
Sent: Thursday, October 02, 2008 2:15 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD LEGE MATRIX gedownload  van site!


Beste Frans,

Voor enquêtedoeleinden heb je meer ingevulde  vragenlijsten nodig.

Voor interviews heb je ook meer reacties nodig;  afhankelijk van de diepgang van die interviews.

De score =/- kun je laten vervallen, met het  risico dat mensen op de lijntjes tussen + en - gaan scoren.

Mvg,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  Rosemarie Mijlhoff <rosemarie.mijlhoff@altran-cis.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Friday, September 26, 2008 2:20  PM
Subject: vraag over gebruik  vragenlijsten
 

Geachte heer Camp,
 
Ik ben enthousiast over uw model en wil de mogelijkheden  onderzoeken om het model en de vragenlijsten toe te passen in projecten die ik  doe. Betekent de download mogelijkheid van de vragenlijsten op uw website dat  ik deze zodanig mag gebruiken binnen de projecten die ik doe onder vermelding  van uw naam?
 
 
Met vriendelijke groet,
Rosemarie  Mijlhoff

Consultant


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Rosemarie  Mijlhoff
Sent: Friday, September 26, 2008 2:55 PM
Subject: Re: vraag over gebruik vragenlijsten


Beste Rosemarie,

Bedankt voor je  enthousiasme.

Op alle materiaal zit beeld- en  auteursrecht.

Je mag alles gebruiken onder vermelding  daarvan.

Verder wil ik graag bijzondere toepassingen  en ervaringen op de site, een communicatie- en ontwikkelingsplatform voor de  matrixmethode.

Heel veel succes.


Hartelijke groeten,
Peter


naar boven

---- Original Message -----
From: Gideon S <gix_sdeel@hotmail.com>  
To: peter camp 
Sent: Wednesday, September 24, 2008 11:29 AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PRAKTIJK PDF VRAGENLIJST gedownload van site!

Beste mijnheer Camp,

Ben in het bedrijf waar ik werkzaam ben bezig met een rapport over de sterktes en zwaktes in de organisatie.
Ik wil graag een analyse wil maken tussen de vlakken in de matrix. Hoe ziet u de samenhangen tussen deze vlakken?

Bij voorbaat dank, het is een inspirerend boek.


Vriendelijke groet,
Gideon Stillebroer.


----- Original Message -----
From: peter camp
To: Gideon S
Sent: Wednesday, September 24, 2008 11:33 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PRAKTIJK PDF VRAGENLIJST gedownload van site!


Beste Gideon,

Bedankt voor je reactie, je compliment bij het boek en je vraag.
De samenhangen kun je op verschillende manieren benaderen en zoeken:

 • technisch, politiek en cultureel
 • beleid, organisatie en personeel
 • hard en zacht
 • willekeurig tussen de verschillende vakken en onderwerpen.

De samenhangen kun je ook visualiseren. Zie bladz. 76 en 77

Hopelijk kun je zo vooruit.
Veel succes.

Hartelijke groeten,
Peter


----- Original Message -----
From:  Gideon  S
To: peter camp 
Sent: Wednesday, September 24, 2008 11:29  AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een  PRAKTIJK PDF VRAGENLIJST gedownload van site!


Beste mijnheer Camp,

Ben in het bedrijf  waar ik werkzaam ben bezig met een rapport over de sterkes en zwaktes in de  organisatie. Ik wil graag een analyse wil maken tussen de vlakken in de  matrix, hoe ziet u de samenhangen tussen deze vlakken?

Bij voorbaat  dank, het is een inspirerend boek.


Vriendelijke groet,
Gideon  Stillebroer.


From: Peter Camp
To: Gideon  S
Subject: Re: Deze  persoon heeft een PRAKTIJK PDF VRAGENLIJST gedownload van site!
Date: Wed,  24 Sep 2008 11:13:02 +0200


Veel plezier en succes met de matrixmethode.
Mail  me bij eventuele vragen en bijzondere toepassingen.

Vriendelijke  groeten,
Peter Camp


naar boven

From:  martin de kwant <martin.dekwant@gmail.com>  
To: peter camp
Sent: Tuesday, September 16, 2008 9:46  AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD  MatrixManModel-WimLeewis gedownload van site!
 
 
Hallo Peter,
 
Ik doe op dit moment de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde op de  Hogeschool Rotterdam.
(1e jaars )
 
Hier gebruiken we jouw boek De kracht van de Matrix voor een  werkervaringsproject. Bedoeling is dat we in het eerste kwartaal een sterkte/zwakte analyse  maken van ons bedrijf.
 
Omtrent de matrix methode heb ik toch enkele vragen die mij niet helemaal  duidelijk zijn. Ik hoop dat je ze kunt beantwoorden.

 • in welke mate omschrijf je nu je organisatie. Ik tracht nu oefening 1.6  in te vullen aan de hand van de uitleg in hoofdstuk 3 echter ik vraag mij dan  af hoe gedetailleerd je dan een uitleg dient te geven. Ik zie bijvoorbeeld  woorden staan zoals: kernactiviteiten, organisatieschema etc, zaken die dan in  de matrix vermeld dienen te worden echter de begrippen zelf zeggen nog niets  over mijn organisatie op zich. Mischien zie ik het verkeerd. Heb je toevallig  een voorbeeld van hoe zo`n matrix in de praktijk wordt ingevuld.

De kopjes zijn  aandachtspunten.

Bijv. wat zijn de  kernactiviteiten? De matrix is een vierkante checklist waarmee je je  organisatie integraal kunt beschrijven of met behulp waarvan je kunt aangeven  wat wel en wat niet goed is in je organisatie.

De beschrijving van de  geitenboerderij op bladz. 33 is een voorbeeld van een ingevulde matrix. Verder  staan op mijn site meerdere voorbeelden.
 

 • op bladzijde 67 wordt aangegeven dat je per onderwerp dient aan te  geven of het een plus of een min is. Wordt hiermee bedoelt per onderwerp in  het vlak zelf of het vlak zelf. Als ik zo het voorbeeld zie op deze pagina  lijkt het op het vlak.

Die plus en min kun je per  onderwerp, per vak, per kolom en per rij geven.

 • ditzelfde geldt op bladzijde 69, prioriteiten stellen

Idem. Al naargelang je wensen  en hoe abstract en operationeel je de beschrijving en analyse wilt  maken.

 • - bestaat er een korte uitleg omtrent de matrix die ik zou kunnen geven  aan mijn collega`s? Op deze wijze kan ik ze dan overhalen om mee te werken aan  het invullen van de matrix. In eerste instantie is ons gevraagd eerst je eigen  perspectief in de matrix aan te geven.

Die staat op de site. Wat ik  vaak doe is aan de deelnemers vragen wat volgens dit matrixschema is. Werkt  altijd.

Overhalen is een apart verhaal.  Dat is niet specifiek voor de matrix. Je collega's moeten het jou gunnen om zo  methodisch te werk te gaan. Je baas moet dit ondersteunen. Jij moet het goed  voorbereiden. Vaak helpt dat als je het samen met een collega doet. dan sta je  niet alleen.

 • Bij de vragenlijst van hoofdstuk 7 wordt een analyse verwacht en een  oplossing. Wat wordt er bedoeld met de analyse?

De analysen of analyseren is  niets anders dan het stellen van de 'waaromvraag'. Waarom in de ene kolom  positief en in de andere negatief gescoord is.

 • Ik hoop dat ik je niet verveel met mijn vragen en dat je de tijd hebt om  ze te beantwoorden. In iedergeval alvast hartelijk dank voor je  email.

Neen. Succes.

 
 
Met vriendelijke groet,
Martin de Kwant


naar boven

----- Original Message -----
From: Danny Olmeijer <dannyolmeijer@hotmail.com>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Thursday, July 31, 2008 11:55 PM
Subject: praktijk van de matrix

Beste Peter,
 
Ik ben door jouw "De kracht met de matrix" besmet met de matrixvirus.
 
Is er een mogelijkheid om nog aan "De praktijk van de matrix"te komen? Of kan ik hem ergens lenen, of tegen betaling downloaden?
 
Danny Olmeijer


Beste Danny,

Het boek is uitverkocht.
Misschien dat je boek via een bibliotheek kunt opvragen. Het is in ieder geval in die van de faculteit van GGM van de HAN in Nijmegen. Daar kun je het boek ook telefonisch of digitaal boeken opvragen.


Veel succes,
Peter


naar boven

---- Original Message -----
From: J.Witte@cispoli.umcn.nl
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Tuesday, August 12, 2008 9:46 AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Geachte heer Camp, beste Peter,
 
Ik heb al eerder met deze methode gewerkt en wil hem nu (mede) gebruiken voor een SWOT.
Ben steeds weer aangenaam verrast door de mogelijkheid om zaken te downloaden en de mail die daarop volgt.


Ik meld me als er vragen zijn, dank en groet,
Jorke de Witte,

manager polikliniek en dagbehandeling Cluster Inwendige specialismen


naar boven

From:  Anjo Roorda <aroorda@casema.nl>   
To: peter camp 
Sent: Sunday, August 10, 2008 11:19  AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een  EXCELTOEPASSING E Dijkstra gedownload van site!
 
 
Ik heb indertijd een matrix gebruikt binnen  Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling om de  organisatie-ontwikkeling te volgen na fusie en inkrimping, heroriëntatie,  reorganisatie en gang naar de markt.
 
Nu ben ik Slotvoogd van Slot Zuylen (zoals alles  wat ik doe ad interim), ben ik een jaar bezig met de meest omvattende  organisatie-ontwikkeling ooit (voor mij althans) en heb ik de conservator  gevraagd de uitgangssituatie vast te leggen. Dit najaar gaan we actuele stand  van zaken schetsen met behulp van een matrix. Samen gaan we over deze operatie  zeker publiceren in de museumwereld en in de organisatiewereld. We zijn nog  heel 2009 bezig met uitlopers in 2010.

 
Vriendelijke groet,
A. Roorda

Slotvoogd.


naar boven

----- Original Message -----
From:  fapennen <fapennen@home.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Thursday, July 17, 2008 7:46  PM
Subject: gebruik matrix

 
Geachte heer Camp,

wij zijn bezig met het maken van een analyse van  onze organisatie. Hierbij hebben wij gebrui gemaakt van uw matrix. De vraag  die hierbij nu op komt is: is er een systeem die we moeten gebruiken om de  scores te beoordelen of is het blok met de slechtste score het "grootste  probleem" dat we moeten aanpakken. We missen deze informatie vandaag de  vraag.

Met vriendelijke groeten.
Fred van der Pennen

 
----- Original Message -----
From: peter  camp
To: fapennen
Sent: Thursday, July 24, 2008 2:24 PM
Subject: Re: gebruik matrix


Beste Fred,

Het gaat niet om de slechtste score maar om  de vraag waar je je energie in gaat steken. Op de scoreschaaltjes is dat de  vijf. Vijf betekent dus dat  die problemen een hoge  oplossingsprioriteit hebben en dat je daar met man en macht aan moet gaan  werken.


Succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  yvet van  den berg <y.berg2@student.tio.nl>  
To: Peter Camp
Sent: Thursday, July 10, 2008 12:38  AM
Subject: onderzoek nederlands  paviljoen
 
 
Beste meneer/mevrouw,
 
Afgelopen semester heb ik via mijn  school (Hogeschool Tio) een Peter Camp analyse toegepast op een bedrijf. Deze  methode is zeer nuttig gebleken om te weten te komen hoe het personeel en het  management over de werksituatie denkt. Nu loop ik stage bij het Nederlands  paviljoen van de Expo Zaragoza. Voor mijn stage-onderzoek lijkt het me  interessant om de Peter Camp matrix toe te passen.
 
Toen ik het  onderzoek via school deed, had mijn docent de toegangscodes tot de enquêtes.  Ik zou graag zo'n code aan willen aanvragen, die de toegang biedt tot het  maken van de enquêtes en om bij de resultaten te komen.
 
Ik hoop  snel iets van u te horen,
 
Met vriendelijke  groet,
 
Yvet van den Berg.
 
 
----- Original Message -----
From: peter  camp
To: yvet van den berg 
Sent: Thursday, July 10, 2008 9:13 AM
Subject: Re: onderzoek nederlands paviljoen


Beste Yvet,

Bijzonder interessant. Ben ook benieuwd wat je  precies in Zaragoza doet. Vooral ook omdat ik een boek heb geschreven over  architectuur. Bijgaand het laatste hoofdstuk uit 'Gebouwen met een ziel'.  Misschien kun je daar ook iets mee. De matrix kom je in dit stuk een paar keer  tegen.

Er is geen toegangscode voor de vragenlijsten. Die kun je gratis downloaden van mijn site.  Verder kun je ze aanpassen aan de situatie. Er staat ook een Spaanse versie  op. Die kun je gebruiken als je Spaanstalige collega's wilt laten  meedoen.

Laat me nog eens iets horen.

Veel succes,

Vriendelijke groeten,
Peter  Camp


naar boven

----- Original Message -----
From:  Sander  Koelhuis <s.koelhuis@gmail.com>  
To: peter camp
Sent: Wednesday, May 21, 2008 12:21  AM
Subject: Re: Deze persoon heeft  een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Beste heer Camp,

Allereerst wil ik u complimenteren voor  uw manier van schrijven. Ik heb het boek Kracht met de matrix gekocht  en ben daarin begonnen ter ondersteuning voor mijn eindscriptie van mijn  opleiding Master of Business Administration. Nu heb ik echter een praktisch  probleem. Ik wil namelijk de verandermatrix gaan gebruiken voor mijn eigen  "toekomstige" organisatie. Het is namelijk zo dat ik over ongeveer drie jaar  de supermarkt van mijn ouders zal overnemen. In het kader hiervan heb ik mijn  eindscriptie ingericht en wel op het verschil van visie. Mijn ouders hebben  een andere visie op de organisatie dan mijn gewenste visie die ik graag wil  uitdragen. Nu leek het mij een uitstekend idee om de verandermatrix te  gebruiken.

Mijn vraag aan u is of u een praktijkcase heeft waar de  verandermatrix is verwerkt met het oog op een verandering van visie van de  organisatie? U zou mij een groot plezier doen als u mij hiermee verder zou  kunnen helpen. Als u andere pragmatische tips heeft zijn deze altijd  welkom.


Met vriendelijke groet,
Sander Koelhuis
 
 
----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Sander Koelhuis
Sent: Wednesday, May 21, 2008 8:52 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF KRACHT  VRAGENLIJST gedownload van site!


Beste Sander,

Bedankt voor je  complimenten.

In mijn boeken Praktijk van de matrix en  Kracht met de matrix vind je allerlei voorbeelden.

Wat je kunt doen is twee matrixen maken. Een  met de visie van je ouders, een met jouw visie.

Vervolgens zoek je de overeenkomsten en de  verschillen.

Een andere mogelijkheid is dat je experts  gaat interviewen over de toekomstige supermarkt. Hun opvattingen orden je met  de matrix. Die bespreek je met je ouders.

Laat me als je zover bent het resultaat even  zien, dan zorg ik voor eventuele aanvullingen.


Veel succes,
Peter


naar boven

---- Original Message -----
From:  r_otten@hetnet.nl
To: peter camp
Sent: Thursday, April 24, 2008 6:40  PM
Subject: Deze persoon  heeft een VRAGENLIJST-onderzoek gemeente TEXEL gedownload van site!
 
 
Hallo Peter,
 
Momenteel zijn we binnen een Tbs-kliniek  bezig om de arbeid meer te betrekken bij de behandeling. Om dit op een  manier te doen die aansluit bij de therapeutische behandeling is het de  bedoeling een conferentie te organiseren. Om op 1 lijn te komen is het van  belang een vooronderzoek (d.m.v. b.v. een vragenlijst of interview) te  doen waaruit blijkt wat de toegevoegde waarde is, en op welke voorwaarden  arbeid m.b.o. de behandeling kan zijn.
 
Mogelijk dat u enige suggesties op  mogelijkheden kent die ons hiermee kunnen voorthelpen.
 
 
Met vriendelijk groet,
Rene Otten


----- Original Message -----
From: peter camp
To: r_otten@hetnet.nl
Sent: Friday, April 25, 2008 12:32 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een VRAGENLIJST-onderzoek gemeente TEXEL gedownload van site!

Beste Rene,

Je kunt verschillende dingen doen:

 1. de vragenlijsten Bij ons is het zo... aanpassen en door alle betrokkenen laten invullen (door mensen van arbeid, van behandeling, van bewaking , van directie et cetera en die scores zichtbaar maken. dan zie je de overeenkomsten en verschillen)
 2. een matrix specifiek invullen voor arbeid; daarbij kun je ook de zienswijzen van anderen betrekken en zichtbaar maken
 3. gewoon gaan praten met mensen van arbeid en hun opvattingen rubriceren met de matrix.
  Al deze resultaten kun je als input gebruiken voorde conferentie. Waarop je weer mensen aan het werk kunt zetten voor verdere analyse en oplossingen.

Hopelijk heb je hier iets aan.

Veel succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: Maruscha Snoeijing <maruschasnoeijing@hotmail.com>  
To: peter camp
Sent: Friday, April 18, 2008 10:56 AM
Subject: Deze persoon heeft een bidbook VluchtelingenWerk Overijssel gedownload van site!

Hallo Peter,
 
Ik vind uw kleurenanalyse erg mooi en praktisch toepasbaar. Wanneer er vragen zijn zal ik u zeker mailen. Bedankt.
 
Hartelijke groet,
Maruscha Snoeijing


naar boven

----- Original Message -----
From:  Rieks  Oosting <roosting@Arlande.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Thursday, April 17, 2008 8:45  AM
Subject: Cultuur in beeld


Beste  Peter,

Ik werd door mijn  docent verandermanagement (Arjen Jansen van Coach en Train) attent gemaakt op  de site: complimenten!

De vraag die ik  heb is hoe breng je de cultuur in beeld van een organisatie die je wilt  veranderen? Zijn hier bijvoorbeeld quick scans  voor?


Met vriendelijke  groeten,
Arlande
Interim  > Change  >  Project

Rieks H.  Oosting
Accountmanager


----- Original Message  -----
From: peter  camp
To: Rieks Oosting
Sent: Thursday, April 17, 2008 8:57  AM
Subject: Re: Cultuur in  beeld


Beste Rieks,

Bedankt voor je  reactie.

De vragenlijsten zijn een  hulpmiddel om de gewenste cultuur te beschrijven en te veranderen. Omdat ik  niet in dat laatste geloof, vind ik dat je beter kunt spreken van een nieuwe  cultuur ontwikkelen in een bestaande. Bijvoorbeeld een nieuwe team-, groeps-,  of afdelingscultuur.

Denk aan de metafoor van de  moderne geitenboerderij, zoals beschreven in mijn boek Kracht met de  matrix.

Want bij nieuwe doelen   horen ook nieuwe gedragingen, nieuwe afstemmingsprocessen, nieuwe  psychologische contracten, nieuwe stijl van leidinggeven, nieuwe  omgangsvormen, nieuwe relaties met externen, nieuwe leerprocessen, nieuwe  persoonlijke wensen. Loop alle vakken van de matrix maar langs en je ziet dat  je meerdere interventies tegelijkertijd, harde en zachte, over een langere  periode moet gebruiken en onderhouden. Dat is gemakkelijker gezegd dan   gedaan. Vooral in oude situaties. Ga er maar aan staan. Liefst met een kleine  groep die zich voor een langere termijn wil verbinden aan het veranderproces.  Net als een bouwteam aan een nieuw gebouw.

Veel succes in ieder  geval,
Peter


naar boven

---- Original Message -----
From: marco van wijk <marco.vanwijk@student.hu.nl>  
To: peter camp
Sent: Tuesday, April 08, 2008 11:16 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Beste Peter,
 
Bedankt voor je matrix.
Op dit moment zit ik nog in de 'matrix voor dummies".
Voor hoe de kruisende vakken werken snap ik het aardig, maar dit lijken me zelfstandige zaken.
de vraag is; hoe werkt de matrix in een groter verband, als ik technisch en beleid pak, lijkt me dit een erg "zakelijk" deel.
Cultureel en personeel juist tegenovergesteld (de zachte kant).
Hoe combineren deze zaken in het grote verband van de matrix?
 
Met vriendelijke groet,
Marco van Wijk
 
----- Original Message -----
From: peter camp
To: marco van wijk
Sent: Wednesday, April 09, 2008 8:34 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Dat heb je goed gezien Marco.
Bijgaand een schema dat dat illustreert. Het komt uit mijn boek De praktijk van de matrix. Dit boek is uitverkocht.

In het boek Kracht met de matrix, vind je meer hierover.

Veel succes,
Peter


naar boven

Message -----
From:  Nijhuis,  Elmira <E.M.A.Nijhuis@gitp.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Thursday, March 13, 2008 2:10  PM
Subject: ontwerper van matrix  methode


Beste  Peter,

Ben jij de  eigenaar / ontwerper van de matrix methode, of is die door iemand anders  bedacht? Zo ja, zou je me dan kunnen zeggen door  wie?

Alvast bedankt.

Vriendelijke  groet,
Elmira  Nijhuis
senior-adviseur
 
 
----- Original Message -----  
From: peter camp
To: Nijhuis, Elmira
Sent: Thursday, March 13, 2008 2:44 PM
Subject: Re: ontwerper van matrix methode


Beste Elmira,

Ik heb de methode ontworpen; getuige  mijn boeken.

Het matrixschema is van  Tichy en  Devannah (1986), Tichy (1983), Tichy, Hornstein en Nisberg (1977),  Hornstein en Tichy (1973). Zie Burke, Organization development,  1987.

Op mijn site staat een special over Tichy.  Zie homepage matrixvak rechtsboven.

De auteursrechten van mijn boeken en de  methode zitten bij mij; de credits voor de matrixmethode bij alle mensen die  sinds 1986, dat ik er me bezig ben, een bijdrage daaraan hebben  geleverd.


Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

From:  Anke  Tuinhout-Heinen <anke.tuinhout@chello.nl>  
To: 'peter camp'
Sent: Monday, March 03, 2008 7:04 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een WORD  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Beste  Peter,

In  het verleden (2001) heb ik de matrixmethode al eens gebruikt bij een  organisatieanalyse voor de invoering van een kwaliteitssysteem in onze  organisatie.

Nu  heb ik je boek opnieuw uit de kast gehaald om te kijken of en zo ja hoe ik de  matrixmethode zou kunnen gebruiken in het kader van een SWOT-analyse:  

wat  zijn de sterke en zwakke kanten van onze organisatie (ziekenhuis) als ik kijk  naar de wens van het management om haar markt uit te breiden over de Duitse  grens.

Mijn  gedachten gaan op dit moment uit naar een organisatiebrede meting, waarbij ik  de vragenlijst digitaal ga aanbieden en verwerken.

De  uitkomsten wil ik vervolgens in een workshop verder  analyseren.

Mocht  je nu al leuke, interessante, aanvullingen of ideeën hebben, dan hoor ik dat  natuurlijk graag.


Met  vriendelijke groet
Anke  Tuinhout


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Anke Tuinhout-Heinen
Sent: Monday, March 03, 2008 8:54 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST  gedownload van site!


Beste Anke,

Ook bedankt voor je reactie.

Laat me tzt maar even zien wat je gemaakt  hebt.

Veel succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: D.J. de Witte <D.de.Witte2@kpnplanet.nl>  
To: 'peter camp'
Sent: Saturday, February 02, 2008 3:21 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Peter,

Ik heb het met veel mensen op school (TIO) over de matrixmethode en de nuttige toepasbaarheid op o.a. oganisatieadvies. Maar ook kijken naar de eigen organisatie en je zelf durven te bevragen op verbeter/veranderpunten.

Groeten,
Han de Witte
H.de.Witte2@kpnplanet.nl


naar boven

----- Original Message -----
From: "Ronald C. van Paassen" <rpaassen@xs4all.nl
To: "peter camp"
Sent: Monday, January 28, 2008 10:54 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD LEGE MATRIX gedownload van site!


Beste heer Camp,

Ik ben van plan uw matrix te gebruiken in een analyse naar de betrokkenheid van gemeenteraden en Provinciale Staten in een regionaal samenwerkingsverband op het gebeid van ruimtelijke vraagstukken. Na uw matrix bestudeerd te hebben, denk ik dat de methode in beginsel vooral zijn functie heeft voor analyses in staande lijnorganisaties. Wat zijn uw eventuele ervaringen met de toepassing van de matrix voor analyses in meer politiek georiënteerde omgevingen?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Ronald C. van Paassen
rpaassen@xs4all.nl

----- Original Message -----
From: "peter camp" <campmatrix@planet.nl
To: "Ronald C. van Paassen" <rpaassen@xs4all.nl
Sent: Tuesday, January 29, 2008 9:03 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD LEGE MATRIX gedownload van site!Beste Ronald,

Je kunt de vragenlijsten uit de matrixboeken of van de site gebruiken om het regionaal samenwerkingsverband te evalueren.

De drie niveaus worden dan:

Bij ons in de provincie
Bij ons in het samenwerkingsverband
Bij mij is het zo

of

Bij ons in het samenwerkingsverband is het zo dat...
Bij ons in de gemeente is het zo dat
Bij mij is het zo dat

Of

Bij ons in de provincie
Bij ons in het samenwerkingsverband
Bij ons in de gemeente
Bij mij is het zo dat.
Voor deze variant kun je volgende vragenlijsten downloaden:

a. Vragenlijsten uit 'De praktijk van de matrix'. Een vragenlijst met vier niveaus.Voor een matrixorganisatie waarbij de medewerkers vallen onder units én werken voor verschillende diensten.
Voor informatie: peter.kellenaers@trajekt.nl


Verder kun je ook Ron Houben benaderen. Hij heeft enige tijd geleden een regionaal samenwerkingsverband in Hoord Holland geëvalueerd. Hij is ook goed op de hoogte met de matrixmethode. Hieronder wat informatie. Met een artikel over de matrix in overheidsorganisaties. Die komt van mijn site; middelste vak, download vragenlijsten.

Ik blijf graag op de hoogte van je vorderingen.
Veel succes,
Peter

a. Organisatieonderzoek onder het personeel van de Gemeente Texel. MCJRHouben@Texel.nl
b. Download artikel: 'De matrix en een vitale en kleurrijke bureaucratie.' [Word 52Kb]
De vragenlijst hoort bij een on-line organisatieonderzoek onder het personeel van de Gemeente Texel in december 2004.


naar boven

----- Original Message -----
From:  Indra  Vermeulen-Schalk <mailto:Indra.Schalk@bdo.nl>  
To: peter camp
Sent: Tuesday, January 15, 2008 8:06  AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een  VERANDERMATRIX gedownload van site!


Goedemorgen,

Hartelijk dank voor  uw e-mail. Ik heb vraag over de toepassing van de matrix. Is deze ook te  gebruiken als evaluatietool om terug te blikken op een veranderproces en  eventuele bijstellingen te kunnen doen in de  implementatie?

Alvast bedankt voor  uw reactie!

Met vriendelijke  groet,
Indra  Vermeulen

==============================================
BDO
BDO CampsObers  Adviseurs Personeel & Organisatie  B.V.
Bruistensingel 300,  5232 AE 's-Hertogenbosch
Postbus 3191, 5203  DD 's-Hertogenbosch
Tel. +31 73 640  5799
Fax +31 73 644  2897
E-mail indra.schalk@bdo.nl
Internet  http://www.bdo.nl
==============================================

----- Original Message -----  
From: peter camp
To: Indra Vermeulen-Schalk
Sent: Tuesday, January 15, 2008 10:00 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX gedownload van  site!


Ook goeie morgen, Indra.

Voor een evaluatie is de matrixmethode zeer  geschikt.

Zie het boek Kracht met de matrix, hoofdstuk  7, de matrixworkshop.

De betreffende vragenlijsten staan op mijn  site.

Succes,

Hartelijke groeten,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From: Dorette @Home <dorettebontekoe@wanadoo.nl>  
To: 'peter camp'
Sent: Monday, September 24, 2007 9:13 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PDF BIDBOOK-Klinkenberg gedownload van site!

Hallo Peter,

Alles gaat goed. Ik ga volgende week een matrixworkshop leiden. Leuk hoor; heb er erg veel zin in! Dat gaat een mooi bidbook opleveren maar zal ook een soort try-out worden. Ik ga nl. vanaf 1 januari starten met mijn adviesbureau; Dorette Bontekoe Interim Personeelsmanagement. Één van de diensten zal zijn m.b.v. de matrixworkshop beleid te ontwikkelen. Op dit moment ben ik druk met het PR materiaal en de website. Erg spannend allemaal. Je hoort nog wel van me als het zover is.

Groeten Dorette


Van: peter camp
Verzonden: maandag 24 september 2007 14:20
Aan: dorettebontekoe@wanadoo.nl
Onderwerp: Re: Deze persoon heeft een PDF BIDBOOK-Klinkenberg gedownload van site!


Hoi Dorette,

Alles goed?
Veel plezier en succes met de matrixmethode.
Mail me bij eventuele vragen en bijzondere toepassingen.

Vriendelijke groeten,
Peter Camp
----- Original Message -----
From: Noomen <repmen@hetnet.nl>  
To: peter camp
Sent: Friday, April 13, 2007 10:29 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een EXCEL_WillemvanMulders gedownload van site!

Beste Peter,

Sinds enige weken ben ik bekend met de matrix. Ben erg enthousiast. Ik doe voor mijn werk een studie en zet de matrix nu in om de onderwijs organisatie waar ik werk in kaart te brengen. Het is een grandioze bril. De workshop toepassing ga ik zeker op andere momenten nog wel eens gebruiken, maar ik ben nu nog te onzeker en moet eerst nog meer begrijpen van het model matrix voordat ik mij in te vrije grote projecten ga storten. De toepassings mogelijkheden zijn divers.

Ik heb het excel bestand gedownload omdat ik hoopte een spreadsheat te vinden voor de uitwerkingen van de vragenlijst. De vraag is wellicht erg onnozel, maar wat moet ik met de matrix excel als er alleen smile gezichtjes op staan? Ik ben bezig om met de vragen uit het praktijkboek de afdeling goed in kaart te brengen. Op dit moment ben ik een eigen excel bestandje aan het maken om zowel binnen de negenbrilleglazen iets te kunnen zeggen maar ook op techniek, politiek en cultuurvlak een mededeling te kunnen doen. Het uitwerken zou wellicht eenvoudiger in SPss kunnen (maar hier heb ik nog te weinig kennis van)

Wat moet ik met dit excel bestand?

Vriendelijke groeten,
Bas Noomen

----- Original Message -----
From: peter camp
To: Noomen
Sent: Saturday, April 14, 2007 1:40 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een EXCEL_WillemvanMulders gedownload van site!

Beste Bas,
Bedankt voor je reactie.
Bijgaand een paar andere exel-vragenlijsten. Die kun je aanpassen. Hopelijk kun je zo vooruit.
Veel succes,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From: Jos Goverde <J.Goverde@vilente.nl>  
To: peter camp 
Sent: Wednesday, March 28, 2007 3:53 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PROJECTVRAGENLIJST gedownload van site!

Hallo Peter,

Tijd voor een persoonlijk berichtje. Ik merk dat je boeken en materiaal op de site een blijvende bron van inspiratie zijn in m'n werk.
Vanochtend een start gemaakt met een verbetertraject binnen de de afdelingen huishouding door maar weer eens met een schone lei ( ... lege matrix) te beginnen. Ook een prima instrument om projecten af te bakenen en , in ons geval, onduidelijke externe invloeden en taken en bevoegdheden (de harde kant) helder te krijgen voor een gesprek met m'n leidinggevende.

Naar mijn mening verloopt de fusie ( 2 organisaties met diverse verzorgingshuizen, een verpleeghuis en een thuiszorgorganisatie) , ruim twee jaar geleden,  zeer moeizaam. Na diverse reorganisaties binnen ondersteunende bedrijfsonderdelen zie ik bureaucratie ontstaan. De laag van eerste leidinggevenden (middenkader) is slecht bereikbaar door de (langdurige) top-down besluitvorming. Al met al zeer leerzaam en boeiend studiemateriaal, maar ik voel me hier steeds minder thuis en ben toe aan een klus buiten mijn organisatie. Ontwikkelingen in de ouderenzorg blijven interessant.

Ik hoop dat het goed met je gaat.

Ferme groet,
Jos Goverde


Beste Jos,
Bedankt voor je reactie.
Ben blij dat je de matrixmethode gebruikt om je projecten in kaart te brengen.
De fusie is een schoolvoorbeeld van 'schaalverkloting'.
Creëer dus je eigen geitenboerderij.
Veel succes,
Peter

naar boven

Mijn complimenten voor de site: prettig leesbaar, inspirerend en een eye-opener. Ik vind de matrixmethode zeer interessant én bruikbaar. De site zal dan ook vaker bezocht worden.

Succes en vriendelijke groet,

Lilian Snijder
liliansnijder@hotmail.com

naar boven

----- Original Message -----
From: Houkamp W. <w.houkamp@scheldemond.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Thursday, February 17, 2005 8:57 AM
Subject: de matrix

Geachte redactie,

Ik kwam een klein artikel tegen in het bulletin van Isis
(professionalisering schoolleiders en….)

Ik wilde mededelen dat ik al 10 jaar werk met het model van Peter Camp.  Werkzaamheden waarbij ik het model gebruik zijn legio. Voor beleidsplannen, bij advies en coaching enz. Ook heb ik het model gebruikt voor een klein onderzoeksopdracht met een publicatie.  Ook heb ik een onderneming rondom ondernemend onderwijs. Ook hier gebruik ik het model. Onze digitale locatie is geheel ingericht op basis van het model. Kortom ik ben al jaren zeer enthousiast.
Het adres voor onze digitale bedrijfslocatie is: www.educatiefondernemen.nl.

Ik las in het artikel dat er een nieuw boek is verschenen. Mooi cadeau.
Ook heb ik vernomen dat er een platform is.

Een enthousiast gebruiker,

Wiebe Houkamp

naar boven

----- Original Message -----
From: j.goverde@vilente.nl
To: peter camp
Cc: M.Nijhof@veiligverzorgdwonen.nl
Sent: Monday, February 28, 2005 8:59 AM
Subject:  matrixmethode en beleidsplan


Hallo Peter,

Op één maart aanstaande overhandigt onze Facilitaire dienst het beleidsplan 2005 - 2007 aan de bestuurder van de nieuwe organisatie (Vilente). Het is een erg fraai document geworden met  de resultaten van de matrixworkshops, veel gerichte foto's en eigen inbreng van de mensen. Zal je een exemplaar doen toekomen.

Ben nog steeds razend enthousiast over de veelzijdigheid en mogelijkheden van de matrixmethode.

Vriendelijke groet
Jos Goverde

naar boven

----- Original Message -----
From: Peter <pklinckhamers@tiscali.nl>   
To: 'Peter Camp' <campmatrix@planet.nl>   
Sent: Thursday,  November 11, 2004 12:36 AM
Subject: RE: De  matrix van mijn competenties


Hallo  Peter,

Ik  heb het werkstuk van Obbe van Blommenstein gedownload. Het ziet  er goed uit. Zal hem mailen als ik alles heb  gelezen.

Boeiend  om te zien op je site wat je allemaal in de wereld hebt gezet.  

Ben zelf  aan het kijken wanneer mijn eerste werkklus met de matrix zich aandient. Ik  hoop dan ook een bijdrage te kunnen leveren met nieuwe  ideeen.


Groeten,
Peter

naar boven

From:  Wibo Haverkate <wibo.haverkate@quintis.nl>  
To: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Wednesday, November 24, 2004 3:51  PM
Subject: RE:

Beste Peter,

Bedankt voor het aanbod. Wat een leuke onverwachte reactie op een  download (zelfs als hij geautomatiseerd verstuurd is)! Ik heb op basis van  het boek al eerder met je matrix gewerkt, en ik vind het echt een  super-model. Vooral omdat je geen lange lijsten nodig hebt, managers weten  vaak per veld uit welke hoek de wind waait zonder ingewikkelde  wetenschappelijk onderbouwde berekening.

met vriendelijke groet,
Wibo Haverkate

organisatie-adviseur

naar boven

----- Original Message -----
From: "Gerard Hendriks" <g.hendriks@hetlaar.nu>
To: <campmatrix@planet.nl>
Sent: Tuesday, February 17, 2004 4:56 PM
Subject: leuke site!


Beste Peter,

Mijn complimenten voor je verrassende site. Past goed bij je.
Leuk boek over gebouwen met een ziel. Ik werk nu zelf in een gebouw met een
ziel (Grotestraat, Cuijk), maar die moet je er zelf wel inleggen en levend
houden.

Groet,
Gérard Hendriks (oud VDO)

naar boven

From: Marijke Kaatee <mailto:kaatee@chello.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Monday, January 26, 2004 1:05 PM
Subject: DE SITE

EEN FANTASTISCHE SITE. IK BEN ER DOOR GEÏNSPIREERD.
Momenteel wordt mijn site gerestyled, maar zo een verdoorgevoerd  concept 'doe wat je anderen aanbeveelt' zal ik niet bereiken. Wel een mooi voorbeeld om na te streven.
Ik heb ooit De kracht van de matrix aangeschaft en gebruikt. Het heeft mij beïnvloed, want in alles wat ik doe, of ik nu ontwikkel of adviseer, staat een of andere matrix centraal.  
De site had ik nog nooit bezocht. Voor mij is het tijd de matrix te herijken en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.
Hartelijke groet,
Marijke Kaatee

 
***********************************
Marijke Kaatee Onderwijs & Taaladvies
Schedestraat 80
1078 GN Amsterdam
020-6790651
020 7700975
www.kaatee.com
marijke@kaatee.com
********************************************

naar boven

----- Original Message -----
From: J. de Witte en M. Bosker <mailto:dewittebosker@planet.nl>
To: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>
Sent: Friday, October 10, 2003 4:14 PM
Subject: Re:

Geachte heer Camp,

Dank voor de mogelijkheid de vragen te downloaden. Ik heb de vragen (reeds met behulp van een van uw boeken) in enigzins aangepaste vorm gebruikt voor een enquete onder de leden van een medische maatschap en het secretariaat. We zijn met elkaar op zoek naar de domeinen waar problemen c.q. verbeteringen aanwezig/mogelijk zijn.
Ik ben momenteel met de uitwerking bezig.
Ik heb al eerder de werking van de matrix gezien (van een collega in het Radboud ziekenhuis Nijmegen) en vind het werken ermee erg practisch.
Ook mijn complimenten voor de web site. Ziet er zeer verzorgd uit en is gemakkelijk toegankelijk. Tevens zaken te downloaden zonder betaling etc. Erg prettig.

Succes met uw mooie werk,

Jorke de Witte.

naar boven

From: "Rob Salemink" <Rob.Salemink@avr.nl>
To: <campmatrix@planet.nl>
Sent: Wednesday, January 16, 2002 1:10 PM
Subject: goeiedag


Beste Peter,

Hoe gaat het ermee?

Ik wil je even complimenteren met je site! Ziet er erg mooi en overzichtelijk uit. De matrix wordt consequent doorgevoerd.

Na de MSc opleiding in Arnhem heb ik de matrix methode diverse malen toegepast en gebruik het nog steeds wanneer ik projecten opstart waarbij de matrix ten eerste je gedachte ordent en ten tweede eenvoudig met je achterban of opdrachtgever kunt communiceren. Ik vind het een prettig en creatief gereedschap!
In hoeverre is eigenlijk de matrix methode vrij te gebruiken? zitten er rechten op?
ter info:
Na de MSc opleiding hebben nog 4 personen van de groep de MBA opleiding gevolgd. Ook een erg nuttige ervaring geweest. Inmiddels ben ik als adviseur Inkoop & logistiek werkzaam bij Kreaton in Houten en als zodanig gedetacheerd bij Afval Verwerking Rijnmond in Rozenburg (ook eigenaaar van de vuilverbranding in Duiven).

Overigens zou ik graag projectmanagement willen bestellen.

Succes met je (zakelijke) en creative activiteiten.

met vriendelijke groet
Rob Salemink
robsalemink@cs.com

Beste Rob,
bedankt voor je complimenten over de website en de bestelling
van het boek.
Op de matrixmethode zitten alleen auteursrechten. Op de schema's zitten beeldrechten. Dat betekent dat je de methode kunt gebruiken met verwijzing naar de boeken. De boeken zijn zo gemaakt dat je zelfstandig de methode kunt gebruiken. Je mag er ook uit kopiëren. Natuurlijk niet in grote aantallen.
Dan krijg je met de uitgever aan de stok.
Veel succes met je werk; ben benieuwd naar je matrixactiviteiten.
Hartelijke groeten,
Peter Camp

naar boven | meer matrixmail | terug