deskundigheid • workshop: projectmanagement  
Workshop projectmanagement

Doelgroep
In company (project)managers die de matrixmethode willen integreren in hun wijze van projectmatig werken.

Werkwijze
Interactieve aanpak van praktijksituaties van deelnemers. 3 dagdelen met vervolgbijeenkomst voor het bespreken van ervaringen met de projectmatrix.

Resultaat
Inzicht en ervaring met deze toepassing van de matrixmethode voor projectmanagement.

Programma

• De projectpuzzel
Creatief puzzelen. Ervaringen met projecten. Inventarisatie van praktijksituaties. Blinde vlekken, accenten en persoonlijke voorkeuren.

• De projectmatrix
De matrixmethode. Modellen en methoden voor projectmanagement. Literatuur over projectmanagement. Het project technisch beschrijven; oog hebben voor belangen en aandacht besteden aan de cultuur. De harde en zachte kanten van een project. Prioriteiten stellen en taken verdelen.

• Voor het eerst een project leiden
Het project beschrijven. (Psychologisch) contract afsluiten.

• Inspelen op plotselinge veranderingen
Projecten en organisatieverandering. De projecthistorie in beeld brengen.Creatief omgaan met verandering en het project tijdig bijstellen.

• Samen de voortgang evalueren
Bij ons in het project is het zo... Interactieve workshop voor opdrachtgever, projectteam en andere belanghebbenden. Het project en de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie.

• De projectresultaten presenteren
Zakelijk, persoonlijk en interactief presenteren. Accelerative learning , de zeven leerstijlen van Howard Gardner als inspiratiebron voor dynamisch presenteren.
 

naar boven | terug