deskundigheid • matrixwerkstukken en -rapporten  
Interessante matrixwerkstukken en -rapporten
Succes- en faalfactoren van de ATB-pilotprojecten.  

Klik hier om het rapport te downloaden [PDF | 156kB]

Bron: Herman Janmaat

Matrixonderzoek naar invoering Lectoren en kenniskringen in hogeschool

Afstudeeropdracht IML 2002-2003
Hanzehogeschool Groningen
Gert ter Haar & Ron van der Weerd
Groningen 19 juni 2003

Klik hier om het werkstuk te downloaden [PDF | 556,9kB]


----- Original Message -----
From: "G.A. ter Haar" <g.a.ter.haar@pl.hanze.nl>
To: "Peter Camp" <campmatrix@planet.nl>
Cc: <r.m.d.van.der.weerd@pl.hanze.nl>
Sent: Thursday, March 18, 2004 11:30 AM
Subject: matrixonderzoek


Beste Peter,
Leuk om op deze manier weer van je te horen........ the matrix is going on......... Ik kan je vertellen dat ik de matrix veelvuldig gebruik, in het klein (je wilt iemand aanspreken om een verbetering te bewerkstelligen) en ook in het groot (het samenvoegen van twee opleidingen, voortkomend uit twee totaal verschillende organisatieculturen, tot één "School of Law"). Ook de invoering van "lectoraten" binnen het Hoger Beroeps Onderwijs leende zich hier uitstekend voor. Maar welke verandering eigenlijk niet?
Kortom: enthousiasme en geen bezwaar om ons werkstuk te gebruiken om de matrixmethode te promoten..........
Groeten,
Ron van der Weerd

Jannes Knol Essent Regio Drenthe,
Matrixonderzoek en actieplan Efficiency en effectiviteitsverbetering.

Klik hier om het werkstuk te downloaden [PDF | 195,9kB]


Johannes Daalmans, coördinator JONA-huis Arnhem.
daalmans@zonnet.nl

Dit stuk heb ik geschreven in het kader van mijn eindopdracht voor de cursus “Coördinator op de werkvloer” aan opleidingscentrum VDO van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het onderwerp is de invoering van de balanced scorecard als intern feedbacksysteem in JONA, een instelling voor dakloze jongeren in Arnhem.
Ik heb ervoor gekozen het voorstel deels te schrijven als een praktisch werkboek, aan de hand waarvan het bestuur en het team van JONA stap voor stap kunnen werken aan de uitvoering van de verandering.

In het voorstel wordt ook gesproken over een strategische analyse. Daarbij maken we onder andere gebruik van de matrix methode.

Download het werkstuk hier. [681,5 Kb | PDF]

Hub Gielissen (hgielissen@hotmail.com)
'Organisatieanalyse en beleidsaanbevelingen uitgevoerd in samenwerking met leden van 'Réseau des Femmes' een koepelorganisatie van Rwandese ontwikkelingswerksters'
(Franstalige notitie, met vertaalde vragen uit De praktijk van de matrix).

Download het werkstuk hier. [40,3 Kb | Word]


Rob Aarse: samen op weg naar vraaggericht hulpverlenen
Rob Aarse laat in dit werkstuk zien hoe je verschillende (deel)projecten met de matrix voor projectmanagement kunt beschrijven. Hij laat ook op een uitstekende manier zien hoe je de technische, politieke en culturele ontwikkelingen van één en meerdere projecten in beeld kunt brengen. ( Rob.Aarse@OCMaasstad.nl )


René Dourlein: Niet aan het gras trekken s.v.p.
De titel is gebaseerd op de uitspraak "gras groeit niet sneller als je er aan trekt". Deze uitspraak refereert aan het feit dat elk veranderproces "zijn" tijd nodig heeft, ook al zouden we soms graag zien dat het sneller zou verlopen. De titel heeft een waarschuwing in zich: verbeteren doe je met verstand. Verbeteren is en blijft mensenwerk, het succes van verbeteracties is afhankelijk van de manier waarop de betrokkenen omgaan met allerlei factoren die een positieve of juist negatieve rol op het verbeterproces hebben. Dit overzicht kan daarbij ondersteuning geven door succesfactoren expliciet te maken. Deze zijn geordend met de matrix en zorgvuldig uitgewerkt met diverse managementmethoden. Het werkstuk is een zeer creatieve, verfijnde en zorgvuldige toepassing van de matrixmethode. Het complete verhaal kan bekeken en gedownload worden:
René Dourlein
BusinessPerformanceConsulting
Website: www.e-dashboard.nl

Jos Gipmans
DE PASVORM EN ZELFSTURING
Projectverslag Voortgezette Opleiding organisatie en management, HAN/VDO Opleidings- en adviescentrum, Nijmegen 2001
Meerdere toepassingen van de matrix om zelfsturing te entameren. Jos Gipmans organiseerde een martrixworkshop voor dertig collega's, maakte een matrixplan met zijn projectgroep, analyseerde en reflecteerde op de voortgang en zijn rol als projectmanager met de vragenlijsten uit het boek Projectmanagement.
Jos Gipmans is staffunctionaris en verbonden aan De Pasvorm, een opleidingsafdeling voor moeilijk plaatsbare werkeloze jongeren van het ROC Arnhem. Jos.Gipmans@wxs.nl


Organisatieonderzoek Amnesty Maastricht

Ron Houben
HET SAMENWERKINGSORGAAN WEST FRIESLAND IN TRANSFORMATIE
Dissertation Masters of Arts Managing Human Resources, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/University of Hertforshire, 2001
Onderzoek naar het gelijktijdig op gang brengen van veranderingen op het technische, politieke en culturele gebied. In dit onderzoek worden de vragen uit de matrixenquête 'Bij ons in de organisatie is het zo...'getoetst met de homogeniteitindex Cronbachs Alpha.
Ron Houben was hoofd P&O bij het Samenwerkingsorgaan West Friesland, werkt momenteel als hoofd P&O van de gemeente Texel.


Jan A.M. Kremer
Radboud Leergang Integraal Management, UMC st. Radboud, 2001
HET OOIJPOLDERMODEL
De patiënt als rode draad in het integraal netwerk van fertiliteitzorg in de regio.
Radboud Leergang Integraal Management, UMC st. Radboud, 2001
In dit werkstuk worden de vragenlijsten 'Bij ons in de organisatie is het zo' door patiënten ingevuld. De problemen worden in aparte brainstormbijeenkomsten met zorgaanbieders uitgewerkt.
Jan Kremer is gynaecoloog, verbonden aan de afdeling Gynaecologie van het St. Radboudziekenhuis in Nijmegen, j.kremer@obgyn.azn.nl

Het Ooijpoldermodel: de patiënt centraal in het regionale netwerk van fertiliteitszorg
Dr. Jan A.M. Kremer, gynaecoloog
Drs. Johan Barneveld, organisatie-adviseur
Prof. Dr. Didi D.M Braat, gynaecoloog


Robert Borgers
SUCCESFACTOREN VOOR HET INVOEREN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR SPREEKUUR
Werkstuk IVO/IML 2001
Omzetting vragenlijsten uit De kracht van de matrix, Bij ons is het zo..., naar 'Bij dit multidisciplinair spreekuur is het zo dat...'
Robert Borgers, is verbonden aan de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen, r.p.borgers@og.azg.nl
(klik hier voor een uitgebreide samenvatting)


Christine Hoebe-van der Haar
EEN RADICAAL ANDERE MANIER VAN DEMOCRATISCHE BESLUITVORMING OF EEN PRACHTIGE ILLUSIE
Deeltijdopleiding Personeel en Arbeid, Hogeschool van Amsterdam, 1999
In deze scriptie over strategische besluitvorming wordt de matrixmethode vergeleken met de strategieteams van Annemieke Roobeek (Strategisch management van onderop, 1994) en de conferentiebenadering van Anthonie van Nistelrooij (Effectief interveniëren met conferenties,1998)
Christine Hoebe is P&O adviseur op de VU Medisch Centrum Amsterdam, C.Hoebe@vumc.nl


Margaret Hoes
INTERIM PERSONEELSMANAGEMENT
Dissertation Masters of Arts Human Resource management, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/University of Hertfordshire, 1999
Een onderzoek naar de introductie, begeleiding en ontwikkeling van interim managers op het brede terrein van personeelsmanagement. De vragenlijsten 'Bij ons in de organisatie...' zijn toegespitst op een onderzoek naar de behoeften aan ondersteuning bij de cliëntorganisatie, de interim-manager en het personeelsmanagementbureau.
Functie: P&O Manager Gerzon Holding bv, mhoes@gerzonspl.demon.nl


Anita Nijsten
THE MATRIXMETHOD AS ADAPTED BY SNV: AN EVALUATION OF A TRAINING NEEDS ANALYSIS MODEL
University of Sheffield, 1997
'Notre ONG, comment va-t-elle?' is de titel van de Franse versie van 'Bij ons is het zo'. Deze vragenlijst krijgen de deelnemers ter voorbereiding van het opzetten van NGO's (non governmental organizations) in Mali.
Anita Nijsten werkte als projectmanager opleidingen in Mali en is momenteel Head of Division Capacity Building bij Organisation for Security and Peace in Europe/Mission in Kosovo, hgielissen@hotmail.com


Korine van Kampenhout
INTERIM MANAGEMENT
Doctoraalscriptie Bestuurs- en organisatiewetenschap, Katholieke Universiteit van Nijmegen, 1997
Een kwalitatief onderzoek naar de intake voor het plaatsen van een interim-manager.
Korine van Kampenhout werkt als interim-manager, 0167-565978


Alexandrien van der Burgt, Willem de Kroon, Rob Leenheer, Jan Tjoeng, Aart van Walstijn
DE KRACHT VAN DE PRIMAIRE ZORG
Instituut voor Bedrijfsopleidingen, IBO HCB 9, 1997
Een bedrijfskundige analyse van een fusieziekenhuis.
Informatie dhr. Jan Tjoeng, 073-6158384, e-mail j.tjoeng@igz.nl


Joris Kelderman
NAIEF MANAGEMENT
Afstudeerscriptie studierichting Vormgeving en Communicatie, faculteit Maatschappij en Gedrag, Hogeschool Ichtus, Rotterdam 1996
Een bijzonder leuk en origineel werkstuk waarin de managementprincipes aan het kind worden ontleend en per matrixvak worden geordend.
Joris Kelderman, 015-2144700


J.H.J.M. ten Doeschate
REGIONAAL BEDRIJF OP HET KRUISPUNT VAN TWEE WEGEN
Dissertatie Master of Public Management, faculteit Bestuurskunde, Universiteit van Twente, 1995
Een onderzoek naar het functioneren van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Dhr. Ten Doeschate is verbonden aan het SRE, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, tel. 040-2389677


Bert Boone
DE CREATIEVE ONVREDE
Eindverhandeling Economisch Hoger Onderwijs, Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen Leuven, 1994
In dit werkstuk worden de succesfactoren voor organisatieverbetering gevisualiseerd in het matrixconcept. Dat wordt beschreven als een agogisch instrument en getoetst in het werkveld.
De auteur vervangt de begrippen beleid, organisatie en personeel door resp. effectiviteit, flexibiliteit en slagvaardigheid.

 

naar boven | terug