deskundigheid • de negensprong: zelfmanagement  
De Negensprong: zelfmanagement in een turbulente omgeving
Overleven als kunst, jezelf managen met de matrix
Een persoonlijke ontwikkelings- en actieplan maken

De luizenrace

Een vrouw met een veelbelovende carriere voor zich wordt opgescheept met een enkele maanden oude baby. Haar werkgever stelt haar voor de keuze haar carriere te gaan vervolgen of het kind te gaan verzorgen. Beide gaan in dit geval moeilijk samen. zij heeft dit na enkele maanden proberen inmiddels ok ervaren. Met het oog op het belang van het kind en de moordadige concurrentieslag naar de top kiest ze voor het eerste. Daarbij zegt ze:
’De luizenrace doet het maar met een luis minder’ (the rat race with one rat less)

Doelgroep
Deze in company training is voor leidinggevenden die op zoek zijn naar een passende baan, die voortdurend van werk wisselen, die aan een nieuwe uitdaging toe zijn, die hun bezigheden willen verrijken en
die de loopbaanbalans willen op maken.
Kortom voor mensen die noodgedwongen of spontaan hun toekomstige bestemming willen aanpakken.
De cursus is ook voor organisaties die hun belangen op die van hun mensen willen afstemmen.


De aangeboden methode biedt negen verschillende aangrijpingspunten bij elkaar gezet in een matrix. Ze liggen zowel op het materiele als psychische vlak. Met deze zgn. matrixmanagementmethode kun je zelf veranderingen op gestructureerd in beeld brengen en te pakken.

Het programma omvat managementtrends, checklisten, methoden, tips en schilderijen over overleven.

Programmaonderdelen
1.Een analyse maken van de eigen situatie
          • overleven, wat houdt dat in?
          • een integraal plan maken
          • de matrixmanagementmethode
          • prioriteiten stellen
          • uitwerken actiepunten
          • aanvullende literatuur

2.De technische kanten van overleven
          • succes boeken
          • je werk organiseren
          • jezelf scholen

3.De politieke kanten van overleven
          • een netwerk opbouwen
          • invloed uitoefenen
          • jezelf ontplooien

4.De culturele kanten van overleven
          • aangeven wie je wilt zijn
          • ideeën delen met anderen
          • vitaal blijven

5.Integratie en actieplan
          • afstemmen en overzicht houden
          • presentatie van ieders actieplan
          • aanvullende acties

6.Follow up na 2 maanden
          • uitwisseling ervaringen
          • bijstelling actieplan
          • voorwaarden implementatie


Literatuur
De deelnemers ontvangen ter voorbereiding het boek De Negensprong, met een passende huiswerkopdracht.

 

negensprongspel | naar boven | terug |