deskundigheid • workshop interactieve beleidsontwikkeling  
Workshop interactieve beleidsontwikkeling

BIJ MIJ OP DE AFDELING IS HET ZO
scan je afdeling met de matrix

Hou je afdeling tegen het licht. Doe dat samen met je medewerkers. Je kunt zien hoe je op een interactieve manier snel en gestructureerd een actieplan maakt. Een actieplan dat is gebaseerd op vragen over men de beleidsmatige, organisatorische en personele veranderingen binnen de afdeling ervaart en welke oplossingen men aandraagt.

De opzet van de workshop

1. Introductie matrixmethode

2. Toelichting enquête
          • Bij ons op de afdeling is het zo...;
          • Invullen uitsprakenlijsten
          • Gezamenlijk verwerken gegevens
          • Interpreteren van scores
          • Presenteren van resultaten

3. Visualiseren voornemens met metaforen

4. Vervolgstappen
          • Presentatie en communicatie over de resultaten
          • Bidbooks en managerials
          • Redactie materiaal
          • Bewaking voortgang

5. Uitwisseling van ervaringen met de gevolgde werkwijze
 

naar boven | terug