deskundigheid • Paul Melman  
Paul Melman studeerde in 1974 af als socioloog aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Sinds 1982 werkt hij op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Vanaf 1986 leidt hij afwisselend op contractbasis, af en toe ook als onafhankelijk consultant, rurale en urbane projecten in Costa Rica, Columbia en, de afgelopen tien jaar, in Nicaragua. In 1994 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht. De titel van zijn proefschrift luidt: De programmatische benadering, Ervaringen in het rurale ontwikkelingsproject dainco-casam, Colombia.
Vanaf 2001 werkt hij voor een Fins consultancy bureau in Nicaragua als Europees directeur in een landbouwontwikkelingsproject dat zogeheten kleine boeren wil ondersteunen bij het rendabeler maken van hun productie door onder meer de introductie van nieuwe agrarische gewassen. Organisatieontwikkeling speelt daarbij een belangrijke rol. Het project is onlangs gestart en loopt door tot begin 2005. Hij woont in Quilali, dicht bij de grens met Honduras.
E-mail: melman@ibw.com.ni
 

terug