deskundigheid • training matrixmethode  
'Train de trainer'

Inleiding

Deze training is voor mensen die binnen hun eigen organisatie matrixtrainingen en matrixworkshops willen gaan verzorgen.

Te realiseren doelen

Aan het eind van de training zijn de deelnemers in staat de matrixmethode:
      1. te gebruiken voor intakegesprekken,
      2. voor het analyseren van complexe organisatieproblemen en
      3. het begeleiden van de zgn. matrixworkshops.


Programmaonderdelen

Speelse introductie van het matrixconcept
Inhoud: De matrix als macromodel, technische/ politieke/ culturele veranderingen, integraal kijken en handelen, de matrix in de matrix, 2e generatie organisatieontwikkeling, veranderingsinformatie- en veranderingsinteractiesystemen.
Werkwijze: werken met visuals, sheets en overheadprojectoren
Oefeningen: matrixbril, prioriteiten stellen en Vis á Vis.
Resultaten: feeling en inzicht in de matrixmethode, het concept en de toepassingsmogelijkheden voor intakegesprekken, trainingen en organisatieprocessen.

Bij ons in de organisatie, afdeling en bij mij is het zo…
Inhoud: Samen een sectorplan maken, ontwikkelingen analyseren en daarop invloed uit oefenen.
Werkwijze: een drie uur durende gestructureerde en interactieve workshop. Deze eerst toepassen op de situatie van de sector. Daarna reflectie op de ervaringen met de matrixworkshop en de resultaten van het al eerder gemaakte sectoreplan. Later in het programma de transformatie van de gebruikte vragenlijsten naar andere situaties.
Resultaten: een beeld van hoe zo'n workshop in de praktijk verloopt tegelijkertijd en praktische ervaring om met deze zgn. aanpak snel en doeltreffend in te spelen om veranderingsprocessen in en rond de organisatie.

Presenteren en communiceren met de matrix
Inhoud: De resultaten van de matrixworkshops en van matrixanalyses doeltreffend en met veel elan over het voetlicht brengen.
Werkwijze: op een luchtige en speelse manier bidbooks maken, managerials ontwerpen en schilderijenexposities maken.
Resultaten: veel verschillende voorbeelden van hoe je matrixnota's kunt visualiseren en hoe je de je de dynamiek van de workshops in implementatieprocessen inbouwt.

Matrixanalyses maken
Inhoud: complexe situaties analyseren, individueel en collectief. Daarbij aandacht voor problemen, samenhangen, patronen en oplossingsrichtingen, en one-page terugkoppeling.
Werkwijze: integrale inventarisatie van literatuur over organisatie- en management, casuïstiek of eigen praktijkvoorbeelden, analyseren van complexe thema's en het implementeren van systemen.
Resultaten: na afloop van dit onderdeel is iedereen in staat om complexe situaties, alleen (expertrol) of samen (facilitator) in kaart te brengen.

De matrixmethode in de praktijk
Inhoud: Terugkoppeling naar de doelen van deze training en de ervaringen en ideeën vertalen naar de eigen praktijksituaties en afronding van de training. Na enkele maanden follow up. Desgewenst ondersteuning van denk- en ontwikkelingsgroep. Binnen de organisatie of on line via helpdesk.
1. de matrixmethode bij intakegesprekken (bijv. de presentatie van de analyses)
2. de matrixmethode bij trainingen van ondernemingsraden (bijv. de didactiek van de matrix en het gebruik van materialen)
3. de matrixmethode om de processen in en rond de OR te ondersteunen (bijv. de vragenlijsten uit de matrixworkshop aanpassen en diverse externe actoren laten participeren aan de matrixworkshops)
4. mengvormen van 1, 2 en 3 (bijv. inventariseren van modulehandboeken, en het introduceren veranderingsinformatie- en interactiesystemen/ interactieve koppeling en OR- websites)
Werkwijze: de ideeën voortkomend uit de eigenpraktijk en ervaringen met de matrixmethode verder uitwerken.
Resultaten: diverse nieuwe specifieke toepassingen van de matrixmethode.
 

naar boven | terug