taken en bevoegdheden • toelichting animatie 'integrale organisatie'  

Tip: met elkaar de waarheid spreken

Bij multiloog en multipoint staat de ontmoeting tussen mensen centraal. Ze ontmoeten elkaar in workshops, in vergaderaccommodaties of op werkplekken langs de elektronische snelweg (bijv. bulletinboard, chatbox, webplek of videoconference). Multiloog en multipoint sluiten aan op de gedachte dat je met mensen in de organisatie zelf de waarheid moet maken. Dat je die niet alleen kunt vinden in de boeken. Bert Coenen (Hogeschool Den Haag) verwijst in dit verband naar het oude Griekse begrip parresia: de waarheid spreken. Dit is een sociale praktijk, een vorm van gedrag, waarin deelnemers vrijmoedig, oprecht en onverhuld hun mening geven. Zij durven zichzelf daarbij op het spel te zetten door kritisch te spreken.
De matrixmethode is een aanpak waarmee je de betrokkenen kunt verleiden bij veranderingen risicovol en vrijmoedig te spreken over het verbeteren en veranderen van werkprocessen.
Met Tichy’s matrix kun je de dominante opvattingen expliciteren en integreren. Hierna tref je daar een voorbeeld van aan. In de hier afgebeelde matrix heb ik een aantal waarheden met de matrix bij elkaar gezet. Bekijk eens met een collega welke waarheden jullie het meest aanspreken en welke combinaties het beste passen bij jullie organisatie.

1. De flexibele organisatie
We moeten aan onze organisatie gaan sleutelen en productieprocessen reengineering, rearchitecting, redesigning en reinventing te tekenen, ontwerpen en uitvinden.

2. De hypertekstorganisatie
Vanwege de complexiteit van de productieprocessen en de levering van diensten is het goed om mensen onder te brengen in clusters zoals tijdelijke werk en projectgroepen of taskforces. In zo'n organisatie is het essentieel dat allerlei informatie, papier en e-post snel bij de juiste persoon komt. Meerdere teksten moeten gegroepeerd en verzonden worden. Deze vorm van organiseren komt het best tot zijn recht in een zogenaamde hypertekstorganisatie.

3. De kennisorganisatie
We moeten meer kennis en ervaringen aan elkaar uitwisselen. Alleen op die manier kun je een organisatie op een hoger niveau laten functioneren.

4. De relatieorganisatie
We moeten meer aan relatiebeheer doen. Dat relatiebeheer 'in' is merk je aan boektitels als The stakeholdercorporation, a blueprint for maximizing stakeholdervalue's, Relatiebeheer als groeistrategie of Interne klantgerichtheid.

5. De democratische organisatie
We moeten de organisatie democratiseren. De 'democratische organisatie' is dan het middel om de belangen op elkaar af te stemmen.
Het is in ieders belang dat belanghebbenden van de onderneming bij het beleid worden betrokken zodat ondernemingen goed worden geleid en gecontroleerd. Dit idee wordt aangeduid met de term corporate governance.

6. De vrije organisatie
We moeten de medewerkers meer empoweren, meer bevoegdheden, verantwoordelijkheid, en handelingsvrijheid geven. Als je mensen de gelegenheid geeft creatief om te gaan met hun speelruimte, klagen ze minder.

7. De vertoogorganisatie
We willen dat de organisatie een verhaal vertelt over de bestaanswaarden, een vertoog over haar historie, perspectieven en maatschappelijke relevantie. De organisatie is een organisch geheel waarin collectieve bezieling een hoofdrol speelt en mensen zich verbinden op basis van een bepaalde ideologie.

8. De teamgerichte organisatie
Met zogenaamde crossfunctionele teams kunnen we ervoor zorgen dat de interne en externe afstemmingsprocessen sneller verlopen. Muurtjes worden afgebroken en formeel denken is uit den boze. We moeten met elkaar overleggen in een virtueel team, een groep mensen die met elkaar overleggen zonder dat ze gehinderd worden door tijd, plaats of organisatiegrenzen.

9. De ondernemende organisatie
We moeten meer ondernemen en minder organiseren. Gekke tijden vragen om gekke organisaties en gekke mensen die elkaar zo stimuleren dat ze ongekende hoogten bereiken.Uit 'De praktijk van de matrix'

 

naar boven | terug