taken en bevoegdheden • matrixmail  

Van: peter camp [campmatrix@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 15:39
Aan: 'Leon Schuiling'
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Hallo Leon,

Bedankt voor je vraag. Er zijn twee benaderingen.

 1. Je kunt met de matrix voor de lokaal georiënteerde partij een beleidsnota maken, met daar in de visie, concretiseringen, actiepunten, prioriteiten en taakverdeling (wie doet, bewaakt wat). Je kunt voor iedere afdeling een matrixdocument maken, zodat je de specifieke wensen en mogelijkheden je per afdeling kent. De lokale en onderlokale plannen kun je met elkaar vergelijken.
 2. Je kunt interviews per afdeling afnemen en die opnemen in een matrix per onderafdeling en in één gezamenlijke matrix.
In beide gevallen zul je merken dat er meer overeenkomsten, dan verschillen zijn. Belangrijk is dat je met de belanghebbenden over de resultaten blijft communiceren. De matrix is hiervoor het communicatiemodel.

Hopelijk kun je zo vooruit.

Heel veel succes,
Hartelijke groet,
Peter

Van: Leon Schuiling [l_schuiling@hotmail.com]
Verzonden: maandag 11 januari 2016 9:35
Aan: peter camp
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Beste Peter, (of moet ik eigenlijk mijnheer Camp zeggen?)

ik heb het boek de kracht van de matrix en nog een boek die verhalend de matrix uitlegd met zeer veel belangstelling gelezen en verschillende keren in de praktijk kunnen brengen.

Waar ik momenteel me zit is voor een politieke partij een lokaal georienteerd visie document op te stellen, en een ander plan om de verschillende afdelingen samen te voegen. De matrix lijkt me een uitstekende to the point oplossing hiervoor, maar ik worstel met het toepassen ervan en het anpassen van de matrix aan de behoefte. Vrmoedelijk is het geheel mijn gebrek aan opleiding in de methode, uw hulp zou darom welkom zijn.

Met vriendelijke groet,
Leon

naar boven

Van: Bert Schreuders [info@stomix.nl]
Verzonden: vrijdag 28 februari 2014 11:27
Aan: 'peter camp'
Onderwerp: Ontwikkeling nationaal beleid voor Suriname


Beste Peter,

Ik ben door het hoofdbestuur van een politieke partij, hier in Suriname gevraagd, om eens mijn visie te geven over een nieuw nationaal beleid. Zoals je weet staan de verkiezingen van 2015 voor de deur en dit land is wel weer aan een boost toe, want heel veel zaken gaan gewoon nog niet goed.
Heb jij al wat ervaring met de matrix op dit soort terrein? Wellicht dat je wat suggesties hebt?

Groet,
Bert

Van: peter camp [campmatrix@planet.nl]
Verzonden: maandag 3 maart 2014 11:52
Aan: 'Bert Schreuders'
Onderwerp: RE: Ontwikkeling nationaal beleid voor Suriname


Hallo Bert,
Leuke vraag.
Misschien dat je de vragenlijsten voor het maken van een schoolontwikkelingsplan kunt aanpassen. Je maakt dan een SPOP: Surinaams Politiek Ontwikkelings Plan. Zoals je wrsch nog weet vind je die lijsten op mijn site bij Curaçao/Bonaire (middelste vak homepage). Bij de invulling kun je captaintables organiseren en interviews met culturele stakeholders houden. Later kun je het totaalplan met alle betrokkenen bij elkaar bespreken.

Veel succes,
Hartelijke groet,
Peter

naar boven

Van: Bert Schreuders [info@stomix.nl]
Verzonden: vrijdag 28 februari 2014 11:27
Aan: 'peter camp'
Onderwerp: alternatief nationaal beleid voor Suriname


Beste Peter,

Ik ben door het hoofdbestuur van een politieke partij, hier in Suriname gevraagd, om eens mijn visie te geven over een nieuw nationaal beleid. Zoals je weet staan de verkiezingen van 2015 voor de deur en voor dit land is wel weer een boost nodig, want heel veel zaken gaan gewoon nog niet goed.
Heb jij al wat ervaring met de matrix op dit soort terrein? Wellicht dat je wat suggesties hebt?

Groet,
Bert

Van: peter camp [campmatrix@planet.nl]
Verzonden: maandag 3 maart 2014 11:52
Aan: 'Bert Schreuders'
Onderwerp: RE: alternatief nationaal beleid voor Suriname


Hallo Bert,

Leuke vraag.
Misschien dat je de vragenlijsten voor het maken van een schoolontwikkelingsplan kunt aanpassen. Je maakt dan een SPOP: Surinaams Politiek Ontwikkelings Plan. Zoals je nog weet, vind je die lijsten op mijn site bij het project Curaçao/Bonaire (middelste vak matrix homepage).
Bij de invulling kun je captaintables organiseren en interviews met culturele stakeholders houden.
Later kun je het totaalplan met alle belanghebbenden bespreken.

Veel succes,
Hartelijke groet,
Peter

naar boven

Van: kimvandendorpel
Verzonden: donderdag 13 februari 2014 10:54
Aan: peter camp
Onderwerp: Re: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Beste Peter,

Leuk om te horen dat ik bij vragen mag mailen, dat doe ik dus ook maar direct.
Ik ben werkzaam op een school voor primair onderwijs. Onze school heeft in de afgelopen 6 jaar 7 directiewisselingen doorgemaakt. Dat heeft uiteraard een behoorlijke impact op ons als team gehad.

Op dit moment zijn mijn collega's bezig met het invullen van de vragenlijst. De resultaten van het invullen wil ik graag presenteren aan mijn team, maar natuurlijk wel op een opbouwende, positieve manier.

Als team zijn wij totaal niet gewend om met elkaar te praten over ontwikkelingen, elkaars welbevinden, de missie/visie en doelen van onze organisatie...Of eigenlijk; we zijn niet gewend om uberhaupt op deze manier met elkaar te praten.

Ik vroeg me af of je misschien een tip hebt over hoe ik dit aan zou kunnen pakken. Ik wil hier zorgvuldig mee omgaan, zodat we er ook rendement uit kunnen halen. Ik wil het team graag meekrijgen in een positieve flow, waarin we kunnen gaan bouwen aan deze school. Maaaaar...hoe gaan we dat doen?

Met vriendelijke groet,

Kim van den Dorpel
kimvandendorpel@gmail.com


Van: peter camp [campmatrix@planet.nl]
Verzonden: donderdag 13 februari 2014 16:40
Aan: 'kimvandendorpel'
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Beste Kim,
Hieronder enkele suggesties.

De vele directiewisselingen verminderen het vertrouwen van de medewerkers in de leiding en daarmee het vertrouwen in de continuïteit van de organisatie. Dat betekent dat de medewerkers zelf voor leiding en continuïteit moeten zorgen. Op zich is dat niet erg, want iedere medewerker draagt ook medeverantwoordelijkheid voor de organisatie. Hier van uitgaande kun je de negatieve energie gaan omzetten in een positieve. De medewerkers kunnen zich de organisatie opnieuw gaan toe eigenen, en hun rol in de organisatie mbt het secundaire proces opeisen. Dat is een boeiend en leerzaam proces.

Niet iedereen wil dit en hoeft hier meteen aan mee te doen. Het kost nl heel wat tijd voor dat dat vertrouwen weer terug is. Maar er zijn er altijd wel een paar die de moed niet opgeven en/of over de gedrevenheid beschikken om de hand aan de ploeg te slaan. Jij bent daar één van. En misschien weet je ook wel wie de anderen zijn die voor een bepaalde periode de schouders onder de ontwikkeling van de organisatie willen zetten. Benader ze individueel en daarna als groepje.

De matrixmethode kan jou en de anderen helpen om de betrokkenheid bij de organisatie en bij elkaar weer op gang te brengen. Want de kracht ervan niet zozeer ligt niet zo zeer in de vragen lijsten zelf maar vooral in de interactie, cq de manier waarop je met de gegevens omgaat.

Dat betekent voor jou dat je in een klein groepje een plenaire presentatie voorbereidt, en daarna de andere collega’s en de betreffende leidinggevende hiervoor uitnodigt. Degenen die willen kun je betrekken bij de verwerking, analyse en presentatie van de resultaten van jouw onderzoek. Nadat je de resultaten per matrixvak en per organisatieniveau hebt laten zien kun je de aanwezigen vragen om jou/jullie te helpen bij de analyse van de gegevens en bij het zoeken naar de geschikte oplossingen voor de korte en lange termijn.

Daarna spreek je met elkaar af wie welke oplossingen verder gaat uitwerken, invoeren en monitoren en hoe vaak het nodig is om bij elkaar te komen. Gebruik dan de sociale media voor een discussiegroep/schoolcommunity om elkaar op de hoogte te houden.

Deze aanpak kun je bespreken met de nieuwe leidinggevende. Als dat iemand met gezond verstand is. Zal hij blij zijn met jouw/jullie aanpak.

Hopelijk heb je wat aan mijn advies. Mail me gerust als je meer wilt weten of laat me nog eens weten hoe het verder is gegaan.

Heel veel succes,
Hartelijke groet,
Peter

naar boven

Onderwerp: de matrix in Suriname
Van : campmatrix@planet.nl
Datum : 27/12/2013 12:48
Aan : info@stomix.nl


Beste Peter,

Wij hebben elkaar wel eerder gesproken, wellicht weet je nog mijn activiteiten hier in Suriname met de drop-outs op een Mbo school.
Ik probeer nu met de matrixmethode een goed Plan van Aanpak te ontwerpen, waarbij ik een organisatie , zowel qua missie als qua comeptentiemanagement op weg wil gaan helpen. Je begrijpt tussen beide doelen zit een onlosmakelijk verband en dat is juist het mooi van de matrixmethode, dat er impliciet verband bestaat tussen de cellen van de matrix.

Mijn ambitie is overigens hoog. Ik wil Suriname op de kaart zetten als nichemarkt voor bezoekers( liever praat ik niet meer over toeristen, want dat profile bezoekers komen toch niet naar Suriname). Het ouds hier gevestigde reisbureau, dat nog steeds is blijven hangen in de sfeer en handelen als reisbureau, wil ik transformeren naar een organisatie met als rode draad de kennismakelaar van het mooie wat Suriname te bieden heeft. In Nederland heb ik al een partner gevonden die de markt gaat bewerken. Aan deze kant van de oceaan moet ik een competentie organisatie gaan zien te bouwen.
Wellicht heb jij een tip voor mij waar ik een voorbeeld kan vinden van een soortgelijke Plan van aanpak?

groet,
Bert

Hallo Bert,
Ik denk dat ‘n bijzonder beeld van Suriname richting gevend kan zijn voor een plan van aanpak.
Een mooie metafoor, verhaal, foto, avontuur, schilderij. Iets wat de ( reis) visie op Suriname onderscheidend weergeeft. Naar buiten en naar binnen, naar stakeholders en degenen die dat beeld moeten gaan waarmaken.

Die visie krijg je duidelijk als je belanghebbenden interviews laat afnemen met mensen die verstand hebben van Suriname. Dus inhoudelijke ervaringskundigen. Bijv een kunstenaar, schrijver, kroegbaas, leerkracht, politicus, informeel leider, industrieel, museumdirecteur, mensen van de straat, jongeren, et cetera. Dit is een heel boeiend proces.

Als ik teruggrijp op mijn ervaringen met Curaçao en Bonaire, zie je dat daar het denken en handelen bij het visievak in de matrix begint. Vervolgens komen de andere vakken aan de beurt.
Ik heb daar destijds ook de vragenlijsten voor het vmbo onderwijs op aangepast. Die vragenlijsten kun je ook aanpassen aan jouw doelgroep. Als zij die gebruiken, krijgen ze gevoel voor de complexiteit en integraliteit van het vraagstuk.
Ze leren dan meerdere interventies tegelijkertijd te plaatsen. Dan krijgen ze ook gevoel en idee bij wat het plan van aanpak allemaal inhoudt.

Tegelijkertijd kun je ook captaintables organiseren. Je brengt dan de doelgroep in contact met invloedrijke Surinamers. Samen bespreken en zoeken ze dan naar oplossingen voor moeilijke zaken.

Het eindresultaat kun je op een eindconferentie uitwisselen met iedereen die op de een of andere manier is betrokken geweest bij dit project. Met alle stakeholders kun je dan ook naar de realiteitswaarde kijken en vervolgafspraken maken.

Deze aanpak met alle materiaal vind je op de matrixsite in het middelste vak onder Curaçao en Bonaire.

Hartelijke groet en warme jaarwisseling,
Peter

naar boven

Van: Alexandra Maris
Verzonden: maandag 16 december 2013 16:31
Aan: peter camp
Onderwerp: Re: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX gedownload van site!


Dag Peter,

Ik had helemaal niet verwacht dat ik een reactie zou krijgen op het downloaden van de matrix. Momenteel ben ik aan het worstelen met mijn afstudeerproject voor de opleiding management in de zorg. In het laatste hoofdstuk wil ik met een concreet veranderplan op de proppen komen en ik weet niet zo goed in welk vat ik dat kan gieten. De voorafgaande zaken zijn al achter de rug en nu is het aan mij om aan de hand van de conclusies concrete acties in een plan te beschrijven. Dat vind ik nogal lastig, want het wordt al gauw een kapstok met weinig vlees om het lijf. Op eerdere stukken heb ik namelijk de reactie gekregen dat de voorgaande hoofdstukken goed zijn uitgewerkt, maar het bij het actieplan een beetje instort en summier blijft. Op internet was ik om die reden op zoek naar een theoretisch model waaraan ik dat kan ophangen. Hoewel de verdeling van de negen vlakken heel mooi is, twijfel ik over de toepasbaarheid op mijn project. Ik ga de matrix namelijk niet voor de analyse gebruiken, want die heb ik al gedaan. Het zou dus alleen een format zijn waarmee ik mijn acties ga categoriseren.
Ik worstel dus nog even verder, zoals je leest. Ik zal de voorgestelde website ook nog raadplegen. Andere suggesties en tips zijn uiteraard welkom.

Groet,
Alexandra Maris

Van: peter camp
Verzonden: maandag 16 december 2013 17:23
Aan: 'Alexandra Maris'
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX gedownload van site!


Hallo Alexandra, leuk dat je reageert.

Het gebruik van verschillende modellen hoeft geen probleem te zijn.
Met de matrix kun je dan prima de acties voor de korte en lange termijn aangeven, prioriteiten bepalen en een veranderroute uitzetten.
Dat kun je doen met de basismatrix. Je bekijkt dan, liefst samen met anderen, welk onderwerp welke prioriteit krijgt. Het betreffende onderwerp kun je illustreren met het materiaal uit de analyse.
Je kunt ook de vragenlijsten gebruiken om een en ander wat meer te specificeren.

Per actie kun je vervolgens aangeven wat die moet inhouden en binnen welke termijn welke resultaten moeten zijn geboekt.

Ook kun je actie vermelden wie daar mee aan de slag moet. Dit is een goede aanpak om de acties en bijdragen aan het groter geheel te verdelen over alle belanghebbenden en om te kijken of iedereen wel genoeg tijd en energie in de gewenste veranderingen steekt. Je kunt dit visualiseren door per matrixvak/onderwerp een fotootje op te nemen: een matrixfacebook...

Probeer het maar eens. Desgewenst kijk ik naar het resultaat.

Heel veel succes,
Peter

naar boven

Van: robert arends
Verzonden: donderdag 28 november 2013 19:14
Aan: peter camp
Onderwerp: Re: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Beste Peter,

Ik herinner me je nog van de VO P&O in Arnhem, heb er goede herinneringen aan. Gebruik je matrix eigenlijk nog steeds dagelijks.
Ik dacht wellicht is er een update en moet ik die weer eens downloaden.
‘t Blijft een perfect instrument.

Succes gewenst met wat je onder handen hebt.
Grote groet,
Rob Arends

naar boven

Van: jeroen
Verzonden: donderdag 2 mei 2013 19:11
Aan: peter camp
Onderwerp: matrix en 7-S model

Dag Peter,

Ik heb inmiddels dit boek gedownload en heb jouw bouw 'de kracht met de matrix' aangeschaft.
Toch heb ik na het lezen hiervan 2 vragen over en hoop dat jij die kan beantwoorden.

Ik ben momenteel bezig met afstuderen op het onderwerp kennismanagement.
Het onderzoekmodel wat hier vaak door onderzoekers voor gebruikt wordt is het 7-S model.
Volgens mij en dat doe ik nu ook, kun je ook de matrix toepassen.
Vraag 1:
De aspecten technisch, politiek en cultuur (matrix) staan toch gelijk aan de aspecten van 7-S, structuur, systemen, managementstijl, staf, sleutelvaardigheden, strategie en skills.

Vraag 2:
Daarnaast vroeg ik mij af wat het voordeel is van het gebruik van de matrix t.o.v. 7-S ?
Wat ik momenteel gedaan heb is de oorzaken in de 9 vlakken zetten.

Ik zie graag een positieve reactie tegemoet.

Ps. Mooi en vriendelijk het leesboek de matrix.


Van: peter camp
Verzonden: vrijdag 3 mei 2013 10:00
Aan: 'jeroen
Onderwerp: RE: Dmatrix en 7-S model

Beste Jeroen,
Bedankt voor je vragen. Ik zal ze hieronder beantwoorden.

Vraag 1:
De 7 essen kun je over de matrixvakken verdelen:

Doelen en werkwijze: strategie De 'strategy' (Strategie) - wijst op de voorgenomen acties van de organisatie. Welke uitdrukkelijke doelen worden gesteld en met welke middelen wil men ze bereiken ? De strategie dient de brug te vormen tussen het mission statement, dat wil zeggen de 'raison d'etre' van het bedrijf, en de harde realiteit die dicteert dat met beperkte middelen niet alle doelen tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden. Een strategisch plan maakt keuzes en zorgt dat alle delen van de organisatie weten wat er van hun verwacht wordt om bij te dragen aan het succes van het geheel.
Taken en bevoegdheden: structuur/systemen 'Structure' (Structuur) - refereert aan de inrichting van de onderneming zelf: niveaus, taakverdeling, coördinatie, lijn-, staf- en functionele organisatie.Systems' (Systemen) - omvat alle formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen, zowel intern als extern. Het gaat hierbij om alle formele en informele procedures, regelingen en afspraken.
Deskundigheid: staf/sleutelvaardigheden 'Staff' (Staf) - concentreert zich op de vraag wat de profielen zijn van de manager en de medewerkers, nu en in de toekomst. Hoe zullen we ze rekruteren, vormen, evalueren en belonen, motiveren, behouden? Zonder staff kunnen de andere S’en niet tot hun recht komen. 'Skills' (Sleutelvaardigheden) - stelt scherp op wat de eigen organisatie doet schitteren. Waar is ze goed en/of competitief?
Beleidsbeinvloeders: ?

Besluitvorming: ?

Autonomie: ?

Bedrijfsklimaat: shared values/missie en waarden De 'shared values' (Significante waarden) - plaatst McKinsey in het centrum. Het gaat over de bedrijfsopvatting, de bedrijfscultuur, de identiteit: ofwel de visie. De reden voor de centrale plaatsing is dat deze factor zorgt voor samenhang en sturing van de overige factoren

Samenwerking: ?

Houding: managementstijl 'Style' (Stijl) - verwijst naar de managementstijl. We hebben het dan over de manier waarop de manager de medewerkers behandelt en de wijze waarop men met elkaar omgaat. Een goede manier van leiding geven, levert meestal ook een goed resultaat op, wat in de praktijk vaak duidelijk terug te zien is. Als de sfeer goed is in het bedrijf komt ook iedereen met plezier naar het werk, en gaat zich beter inzetten. Als de leiding niet goed is dan is dit het tegenovergestelde van goede stijl en zullen de werknemers zich niet thuis voelen op hun werk en worden de prestaties ook slechter. Bij houding gaat het niet alleen om die van de leidinggevende, maar om die van iedereen in een organisatie. Gedrevenheid en passie dus.

Bij Mc Kinsey staat visie (bedrijfsklimaat) centraal. Alle essen hangen daarmee en met elkaar samen. Bijvoorbeeld strategie en shared values.

Als je dit model vergelijkt met de matrix zie je dat een aantal vakken onderbelicht wordt. Onder meer de politieke en ook het vak ‘samenwerking’ .


Vraag 2
Het 7 essenmodel werd voor het eerst gepubliceerd in 1981. Een tijd waarin veel aandacht was voor cultuurverandering.
De matrix in 1983. Daarin wordt ook de politieke dimensie van organisaties onderkent en benoemd: de relatie met externe stakeholders, de besluitvormingsprocessen en de professionele speelruimte/autonomie van werknemers. Kortom de machtsprocessen.

De aandacht voor de politieke dimensie, naast de culturele en de technische, was voor mij destijds de reden om dit model verder methodische te ontwikkelen.
In die methodische uitwerking heb ik ook veel aandacht besteed aan de interactie tussen belanghebbenden. Waardoor het machtsaspect hanteerbaar wordt. Alle partijen kunnen met de matrix aangeven waar de problemen liggen, welke voor verbetering in aanmerking komen en aan welke ze een bijdrage willen leveren.


Tot slot
Als je de oorzaken van kennismanagement verdeeld over de negen vakken zie je patronen ontstaan. Sommige vakken zijn overbelicht, andere onderbelicht.
Op de site staan ook matrixen over kennismanagement, misschien kun je die ter aanvulling op jouw inventarisatie nog gebruiken. (zie homepage middelste vak/downloads: Twee matrixen voor impliciet en expliciet kennismanagement [PDF | 524kB] Uit: Christian Fischer [chr-fischer@gmx.de], Konzeption eines Wissenmanagements.,Identifikation der Wissensbasis und Erhohung der Wissenstransparatz.Kalkar, 2003)

Ik hoop dat ik zo jouw vragen heb beantwoord. Desgewenst kijk ik even naar jouw eindresultaat.

Heel veel succes,
Hartelijke groet,
Peter Camp

naar boven

Beste Peter Camp,

Wij (mijn projectgroep) zijn nu bezig met een traject vanuit mijn studie.
Zelf ben ik van mening om eerst aan de hand van de matrix vragen te stellen aan de opdrachtgever. Wij hebben al een intakegesprek gehad, maar dus om nog meer en specifiekere informatie te krijgen. Vanuit deze verkregen informatie dan weer vragen op te stellen voor de betrokkenen. Nu zijn hier de meningen over verdeeld, sommigen denken nu al vragen te kunnen opstellen voor de betrokkenen en zien de matrix daar dus los van. Wat is uw mening hier over?
En hoe komt u bij die mening? Alvast bedankt voor uw tijd en uw mening.

Met vriendelijke groet,

Elsbeth Aalbers


Beste Elsbeth,

Bedankt voor je vraag.

Beide opties zijn mogelijk.
1. Gewoon vragen stellen of
2. met de matrix.
De eerste is goed voor een organisch verlopend gesprek met het risico dat je
belangrijke onderwerpen vergeet.
De tweede, met de matrix, kan zorgen voor een bepaalde rigiditeit en dat je
bijvoorbeeld onder tijdsdruk alle vragen wilt stellen.

Je kunt bijvoorbeeld met de matrix inventariseren welke vragen je wilt
stellen in het eerste gesprek. Dan weet je wat je laat liggen en
waarschijnlijk krijg je tijdens het gesprek ook al antwoorden op andere
vragen. Die kun je dan weer in de matrix positioneren.

Je kunt ook de matrix voorleggen aan betrokkenen en die laten zien waarover
je vragen wilt stellen. Daarbij laat je zien dat er vragen zijn over de
harde en zachte kanten, over technische, politiek en culturele dimensies,
over beleid, organisatie en personeel.
Daarmee wek belangstelling en leert betrokkene ook nog iets van het
onderzoek.

Hoe dan ook, probeer eerst de aanpak even op elkaar uit dmv een rollenspel.

Veel succes en vooral ook plezier.

Hartelijke groet,
Peter


naar boven

Beste Peter,

Even een vraag. Kan ik de matrix gebruiken voor het evalueren van een reorganisatie/ herinrichting?

Ik hoor graag.

Groet,
Hanneke


Van: peter camp [mailto:campmatrix@planet.nl]
Verzonden: woensdag 3 oktober 2012 10:06
Aan: 'Fam. Bakker'
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Natuurlijk, Hanneke.
Er zijn verschillende mogelijkheden.

Je kunt
- de verschillende aspecten uit de matrixvakken/reorganisatie door iedereen op de scoreschaaltjes laten waarderen. 5 betekent dat de komende tijd dat punt de hoogste aandacht heeft, 1 betekent ‘de laagste prioriteit,
- de vragenlijsten aanpassen door ‘Bij ons in de organisaties is het zo’ te vervangen door ‘Bij ons in de reorganisatie ‘ is het zo,
- met de matrix de verschillende aspecten van de reorganisatie beschrijven en vervolgens van jouw kanttekeningen voorzien,
- met de matrix belanghebbenden interviewen over de verschillende aspecten en hier vervolgens een verslag/presentatie van maken.

Zie verder site en boek voor meer ideeën.

Veel succes,

Hartelijke groet,
Peter

naar boven

From: Waumans, E.
Sent: Saturday, October 09, 2010 6:04 AM
To: campmatrix
Subject: Re: Bestelling Erik Waumans

Hallo Peter

De boekjes Kracht met de matrix gaan rond ter kennismaking.
Zo'n 5 man hebben het nu uit en gaan ermee aan de slag.

Samen met een collega zijn we bezig geweest met verschillende matrix-opdrachtjes:

* voorbereiden van een seminar-voorwoord dat hij en ik samen deden
* samenwerkingsovereenkomst (missie-verklaring)

Zelf ga ik er nog een doen voor baankeuze

De matrix heeft mij al veel geholpen om ineens anders tegen dingen aan te kijken.
Oefening baart kunst, ik merk aan mezelf dat ik de vakken al goed in mn hoofd heb zitten.
Zelfs tijdens gesprekken merk ik dat ik even snel door de matrix loop.

De volgende stap wordt om dit echt eens in samewerkingsverband / workshop te doen voor een gemeenschappelijk onderwerp... Vandaar dat ik nu het boekje rondstuur om vervolgens dialoog te voeren mbv matrix.

Gr
Erik


From: Camp
To: Waumans, E.
Sent: Wed Oct 06 10:20:58 2010
Subject: Re: Bestelling Erik Waumans

Bedankt Erik.
Voor de bestelling en de promotie.
Ben benieuwd wat jullie er mee aan het doen zijn.
Als jullie hulp nodig hebben, laat het dan even weten.
De boeken gaan vandaag op de bus.
Veel plezier ermee.
Hartelijke groet en fijne dag,
Peter

From: Waumans, E.
Sent: Tuesday, October 05, 2010 11:29 PM
To: campmatrix
Subject: Bestelling Erik Waumans

Hallo Peter, ben ik weer…

Zoals je misschien doorhebt, er worden steeds meer Kracht met Matrix boekjes besteld door Boskalis mensen en dat komt voornamelijk omdat ik het gebruik van de Matrix uitdraag…
We hebben er zelfs in een Seminar voorwoord een korte opmerking over gegeven om te zorgen dat de legere vakken binnen het bedrijf zo belangrijk zijn om aandacht aan te geven, dus dat is erg leuk…


Ik heb net een bestelling geplaatst voor 2 boekjes, echter heb ik een “foutje” gemaakt in de adressering en hoeveelheid.

Dat moeten 3 boekjes zijn, en het adres is:

Royal Boskalis Westminster nv
Att: Erik Waumans
Rosmolenweg 20
3356 LK Papendrecht

Kan je dit aanpassen en me even een aangepaste rekening toesturen, dan zorg ik dat je het geld weer zo snel mogelijk krijgt.

Groeten
Erik


naar boven

Van: Van der Weyde Marc
Verzonden: dinsdag 1 februari 2011 10:27
Aan: campmatrix
Onderwerp: vraagje
Urgentie: Hoog

Geachte,

Voor mijn opleiding ziekenhuismanagement aan de universiteit te gent(B) is mij gevraagd om een paper te schrijven over welke organisatiemodellen kunnen helpen om de bedrijfsculturen van twee ziekenhuizen die fusioneren op elkaar af te stemmen. Op internet heb ik gezien dat o.a. uw verandermatrix hierbij zou kunnen helpen. Is dit zo ?

Met vriendelijke groet,

Marc Van der Weyde
Zorggroepmanager verpleegkundig en paramedisch departement


Van: peter camp
Verzonden: dinsdag 1 februari 2011 10:58
Aan: 'Van der Weyde Marc'
Onderwerp: RE: vraagje

Beste Marc,
Dat klopt.
U kunt van ieder ziekenhuis met de matrix een cultuurbeeld samenstellen en die met elkaar vergelijken.
Dat kan voor het ziekenhuis als totaal, voor een afdeling en voor de medewerkers. Daarbij kunnen de vragenlijsten ‘Bij ons in de organisatie is het zo dat…’ helpen. De vragenlijsten staan in verschillende varianten op de site campmatrix.nl. Ze mogen desgewenst aangepast worden. Bijvoorbeeld: volgens mij is het in deze organisatie zo dat…
Hopelijk ben ik u van dienst geweest.
Veel succes.
Hartelijke groet en fijne dag,
Peter Camp


naar boven

Van: 360
Verzonden: woensdag 16 februari 2011 20:53
Aan: peter camp
Onderwerp: Re: Deze persoon heeft een PDF -matrixen-KPMG gedownload van site

Beste Peter,

Ik werk aan een 360 graden versie van tichy. met onze testsoftware ontwikkelen wij de mogelijkheid om de visie op verandering door beleidsmakers tegen de visie van bijv belangrijke partners of mensen op de werkvloer af te zetten.
Ik gebruik de vragenlijst van de matrix als check op mijn eigen vragenlijst.
Heb je zelf ervaring met 360graden versies van de campmatrix? Is er een rechten issue als ik een aantal vragen van de matrix overneem?

Ik kijk uit naar je reactie.
Bernard


Van: peter camp [mailto:campmatrix@planet.nl]
Verzonden: donderdag 17 februari 2011 9:30
Aan: '360'
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een PDF -matrixen-KPMG gedownload van site

Beste Bernard,

Goed idee om een 360 graden versie maakt. In een van mijn boeken staat wel dat je de vragenlijsten kunt ombouwen van Bij ons in de organisatie…naar Bij jullie of bij jou in de organisatie.
Als je jou versie in concept klaar hebt wil ik wel even naar kijken.
Als je mijn vragen overneemt, heb ik graag dat je de bron vermeldt en dat je de vragenlijst, ovm van jouw naam, op mijn site zet. Common source.

Veel succes.
Hartelijke groet en fijne dag,
Peter

naar boven

Van: Wilko Breen
Verzonden: maandag 21 maart 2011 22:30
Aan: campmatrix
Onderwerp: Kleurenmatrix

Geachte heer Camp,

Voor de Hoge School Rotterdam bestudeer ik momenteel “Leren Veranderen” van De Caluwe en Vermaak.
Hierin wordt verwezen naar een interventiematrix van u uit 1996.

Ik kan deze echter niet direct vinden op de site.
Welke matrix wordt precies bedoeld en kunt u deze wellicht opsturen, inclusief de eventuele vragenlijst?

Vast bedankt en met vriendelijke groet,
Wilko Breen


Van: peter camp
Verzonden: dinsdag 22 maart 2011 9:10
Aan: 'Wilko Breen'
Onderwerp: RE: Kleurenmatrix

Beste Wilko,
In principe is iedere matrix een interventiematrix; in Kracht met de matrix en op www.campmatrix.nl vind je er meerdere voorbeelden van.
Je kunt nl met het schema aangeven, waar de problemen zitten, wat bij veranderingen de dominante factoren zijn, wat je wilt veranderen, waar je op korte en langere termijn de meeste energie wilt steken.
Daarbij gaat het erom dat je over een bepaalde periode meerdere interventies tegelijkertijd doet, zowel aan de harde als de zachte kant. Een ingewikkeld probleem heeft nl ook een ingewikkelde oplossing nodig (meerdere interventies), maar wel met relatief eenvoudige middelen.
Bij de matrixmethode ligt het accent erop dat je dat niet in je eentje maar samen doet met belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.
Samen kun je die interventies inventariseren en ordenen met de matrix.
Hopelijk kun je zo vooruit.
Veel succes.
Hartelijke groet,
Peter

naar boven

Van: Newtechconsultants
Verzonden: zaterdag 23 april 2011 18:33
Aan: Campmatrix@planet.nl
Onderwerp: vraagje t.a.v. matrix - Cijfers interpreteren

Mijnheer Camp, beste Peter,

Al meer dan 10 jaar maak ik gebruik van je boeken: Projectmanagement en De kracht van de Matrix. Ik gebruik de matrix in de opleiding Projectmanagement en bij veranderingen in organisaties. Tot nu toe heldere conclusies kunnen trekken en veranderingen in gang zetten. Ik heb nu een geval dat ik graag aan jou wil voorleggen.

Ik heb aan 6 managers en 6 middenkaderleden je vragenlijst voorgelegd. (dezelfde high Tech organisatie)
De score van 1 / 9 is respectievelijk: 2,2; 2,5; 2,6; 2,5; 2,2; 2,4; 1,9; 2,4; 2,6.
Het verschil tussen de twee groepen is marginaal.
Wat is jouw indruk van deze organisatie?
Waar moeten we starten met veranderingen/verbeteringen/opleidingen?

Ik hoop dat jij mij op weg kunt helpen.

Met vriendelijke groet

JoopVan: peter camp
Verzonden: dinsdag 26 april 2011 15:10
Aan: 'Newtechconsultants'
Onderwerp: RE: vraagje t.a.v. matrix - Cijfers interpreteren

Beste Joop,
Bedankt voor je vraag.
Voor mij is het moeilijk om daar een antwoord op te geven.
Het beste kun je dit aan betrokkenen zelf vragen. Zij geven je dan de juiste interpretaties van de cijfers.
Veel succes.
Hartelijke groet,
Peter

naar boven

Van: Dorine gort
Verzonden: maandag 11 juli 2011 19:48
Aan: peter camp
Onderwerp: Onderzoek naar projectvolwassenheid

Beste dhr. Camp,

Bedankt voor uw reactie. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u een vraag te stellen.

Ik heb eveneens uw vragenlijst 'bij ons in het project is het zo...' uit uw boek Projectmanagement; Creativiteit in Projectbesturing gedownload. Op advies van mijn docent Maarten C. Hoff van de Masterclass Projectmanagement (NCOI) heb ik uw literatuur gevonden. Uw volledige boek heb ik reeds bij de bibliotheek gereserveerd (helaas dus nog niet in mijn bezit).

Nu is mijn vraag op welke wijze ik uw vragenlijst kan inzetten. Op dit moment doe ik namelijk een explorerend onderzoek binnen mijn eigen organisatie (www.travers.nl). Hierbij onderzoek ik de projectmanagementvolwassenheid binnen de organisatie. Daarbij heb ik een onderzoeksopzet uitgedacht waarin ik uiteraard literatuur onderzoek, maar daarnaast een klein vooronderzoek doe door middel van het opvragen van projectmanagementdocumentatie van diverse medewerkers (diverse functies). De literatuur en het vooronderzoek gebruik ik dan als input voor mijn kwalitatieve onderzoek welke bestaat uit het interviewen van acht medewerkers (eveneens met diverse functies). Voor deze interviews dacht ik uw vragenlijst als leidraad te gebruiken.

Toch, bij het doornemen van uw vragenlijst, vroeg ik mij af of het wellicht bruikbaar is om het als vragenlijst (kwantitatief) in te zetten bij mijn vooronderzoek waarbij ik 18 mensen benader. Vervolgens kan ik de output van het vooronderzoek + de leidraad van uw vragenlijst gebruiken voor mijn interviews in het hoofdonderzoek.

Wellicht dat u hierover vrijblijvend advies kunt geven. Mocht u meer informatie van me nodig hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Ik wens u nog een hele fijne avond en ik zie graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Dorine H. van Luijk-Gort MSc.

nl.linkedin.com/in/dhvlg


Beste Dorine,
Bedankt voor je interessante vraag.

Ik denk dat je met een goede opzet bezig bent.
Dat denk ik omdat de andere matrixvragenlijsten (oorspronkelijk bedoeld voor de ondersteuning van complexe veranderprocessen) ook vaak worden gebruikt voor schriftelijke en mondelinge onderzoeken.
Zie daarvoor mijn boek Kracht met de matrix.

In dit boek krijg je meteen meer theoretische achtergrondinformatie over de matrixmethode. Daarnaar kun je dan weer verijzen in je werkstuk en kun je de zwakke en sterke kanten van deze methode motiveren (iets wat je als onderzoeker behoort te doen).

In het verlengende hiervan moet je ook de andere onderzoeksregels volgen, zoals het houden van proefinterviews. Desgewenst kun je de Crombach Alpha berekenen en de vragenlijsten aanpassen en aanvullen.
Vwb projectvolwassenheid verwijs ik je ook naar het boek van Teun van Aken, De weg naar projectproces.
Zijn stelling: als het projectproces goed verloopt, hoef je je geen zorgen te maken over de projectresultaten, die volgen vanzelf.

Ik ben heel benieuwd naar je onderzoek en werkstuk. Graag wil ik het tzt op de site zetten, als weer een bijzondere toepassing van de matrixmethode.
Heel veel succes.

Hartelijke groet, ook voor je docent Maarten C. Hoff.
Peter Camp


naar boven

Van: P.J.F. Burgert
Verzonden: maandag 27 februari 2012 15:01
Aan: 'peter camp'
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Geachte heer Camp,

Al vele jaren gebruik ik de matrix als referentie en model voor analyse en vaststellen van veranderstrategie.
Ik herleid bevindingen, bijvoorbeeld de veranderstrategieën van de Caluwé, naar de matrix (mooi resultaat).

Op dit moment werk ik aan een vertaling van cultuurkenmerken (Cameron en Quinn) naar de matrix. Van C&Q, met de makkelijke inventarisatiemethode, voor een beetje ‘platte opdracht’, verwacht ik mijn aanpak met de matrix te kunnen vervolgen.
Is die relatie al eens uitgezocht?

Vriendelijke groet,

Frens Burgert

IR P. J. F. BURGERT MANAGEMENT & ADVIES
ontwikkeling / verandering van organisaties en coaching


Van: peter camp
Verzonden: woensdag 29 februari 2012 15:39
Aan: 'P.J.F. Burgert'
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Beste Frens,
Bedankt voor je leuke reactie.
Je kunt de rollen van Cameron en Quinn verdelen over de verschillende matrixvakken.
Dan zie je welke hij wel en niet benadrukt. Die kun jij dan, op jouw manier, aanvullen en verder uitwerken.
Veel succes,
Hartelijke groet ,
Peter

naar boven

Van: Karin Romijn
Verzonden: maandag 12 december 2011 18:42
Aan: peter camp
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een EXCELTOEPASSING E Dijkstra gedownload van site!

Beste heer Camp,

Wat leuk dat u reageert op downloads van uw vragenlijsten en modellen. Ik ben op dit moment bezig met mijn afstudeeropdracht voor de deeltijdstudie HBO Technische Bedrijfskunde en gebruik uw matrix als kapstok voor het veranderplan, ik probeer aan te geven in welke volgorde uw matrix doorlopen zou moeten worden voor de door mij voorgestelde herinrichting van de supply chain binnen een Amerikaanse organisatie die actief is in Europa.

Heeft u daarbij nog tips?

Met vriendelijke groet,

Karin Romijn
Karin.Romijn@student.hu.nl


Van: peter camp
Verzonden: dinsdag 13 december 2011 9:54
Aan: 'Karin Romijn'
Onderwerp: RE: Deze persoon heeft een EXCELTOEPASSING E Dijkstra gedownload van site!

Beste Karin,
Bedankt voor je reactie en je vraag.
Ik ga er van uit dat er altijd meerdere ingangen en volgorders tegelijkertijd zijn.
De kunst is om het patroon te vinden en de goede verhouding tussen interventies op het technische, politieke en culturele vlak.
Vaak kun je dat het beste aan betrokkenen zelf vragen. De ingangen die zij kiezen kunnen ze meteen ook zelf uitwerken.
Misschien is dit een goede tip voor je.
Veel succes,
Hartelijke groet en fijne dag,
Peter

naar boven

From: Paul Vriend
To: peter camp
Sent: Sunday, May 09, 2010 11:49 PM
Subject: matrix compliment

Beste Peter,
 
Het helpt mij (hoogbegaafd, net ontdekt en pas 56) om mijn gedachten eens te ordenen. Dat is al verfrissend. Kan nu beter uit de voeten met mijn snelle denken, interpreteren uit stellen en andere ‘normale’ denkdingen.
 
Met hartelijke groet,
Paul Vriend


naar boven

From:  Anne Koiter 
To: peter camp
Sent: Wednesday, September 16, 2009 1:08  PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD  LEGE MATRIX gedownload van site!


Hoi Peter,

Ik heb je boeken weer uit de kast  gehaald. Tegenwoordig ben ik werkzaam bij BMC. Ik heb het bij BMC naar mijn  zin. Voordeel van BMC nu is dat er ook speelruimte ontstaat om dingen uit te  proberen.

Momenteel ben ik bezig om een workshop te maken. Doel van de  workshop is om met een aantal collega’s een instrument te ontwikkelen dat  inzicht geeft in de mate waarin gemeentelijke organisaties werken aan binden  en boeien en een ‘duurzaam’ personeelsbeleid voeren. We benaderen het P&O  beleid als een set projecten die bijdragen aan een programma van binden en  boeien.  De matrix wil ik gebruiken om overzicht te krijgen in het totale  programma dat bijdraagt aan binden en boeien. Het is de bedoeling dat we dmv  het bevragen van een aantal sleutelfiguren in een organisatie ons een beeld  kunnen vormen van de blinde vlekken in de organisatie t.a.v. binden en boeien  van medewerkers. De vervolgstap is dan dat we kunnen adviseren om het  personeelsbeleid op onderdelen aan te scherpen zodat de bijdrage van deze  instrumenten aan binden en boeien wordt vergroot.

Het geheel is ingegeven  door het feit dat er op termijn bij gemeenten een grote uitstroom van  personeel op gang gaat komen en dat het voor gemeenten moeilijk is om aan goed  opgeleid personeel te komen zeker als straks de economie weer aantrekt. De  algehele vraag die er onder ligt is: : “Hoe maak ik van een gemeente een  interessante werkgever”.

Als je het leuk vindt en we komen er uit dan zal  ik het eens naar je mailen.


Groet,
Anne


From: peter  camp
To: Anne Koiter
Sent: Wednesday, September 16, 2009 1:27 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD LEGE MATRIX  gedownload van site!


Hoi die Anne,

Goed plan. Zie ook het boek Van Meindert  Brunia e.a: Naar een kleurrijke overheid. SDU Uitgevers,  Den Haag 2005.  p. 148: De matrix als routeplanner naar een andere overheid. Dit artikel staat  ook op mijn site.

Ben zeer benieuwd naar je  vorderingen.

Mail me als je vragen  hebt.

Hartelijke groeten,
Peter


naar boven

Pronta

Naar aanleiding van een vraag die gesteld is op de beursvloer zijn de mensen van de JOL Alkmaar bij elkaar gekomen op het kantoor van Astrid de Bruin, eigenaar van Pronta Personeel en Organisatie advies. Met behulp van de Matrix van Camp hebben zij hun vereniging in kaart gebracht en de punten naar boven gehaald die beter georganiseerd kunnen worden. We beginnen met het invullen van een vragen lijst waarbij de organisatie, de groep en de eigen persoonlijkheid worden behandeld in 9 thema’s variërend van doelen en werkwijze, samenwerking, taken en bevoegdheden, besluitvorming en autonomie. Er is hier in groepjes aan gewerkt, zijn oplossingen gevonden en is een aktieplan gemaakt. En dat in drie en een half uur.

Iedereen is inmiddels overtuigd dat de bijeenkomst in een hele korte tijd veel heeft opgeleverd en er worden plannen gemaakt om de matrix ook in te vullen met de jongeren binnen de JOL. Voor meer informatie over de matrix.


Bron: Nieuwsbrief Stichting De Waaier,november 2009, www.de-waaier.nl  

naar boven

From: "Walter Schaefer" <walter.schaefer@gmx.com>
To: "peter camp" <campmatrix@planet.nl>
Sent: Monday, November 02, 2009 6:51 PM

Hallo Herr Camp,

vielen Dank für Ihr Feedback.
Ich recherchiere derzeit für meine Bachelor-Abschlussarbeit und Ihre Buchveröffentlichung "Gebouwen met een ziel" passt hervorragend in mein Thema. Den Hinweis darauf habe ich von einem Mitarbeiter der Hanzehogeschool Groningen, Herrn Jaap Wijnja, erhalten.

Bei der weiteren Recherche dazu fand ich Ihre Internetseite und die Downloads. Ich würde gerne wieder auf Sie zukommen und danke für Ihr hilfreiches Angebot.
Leider ist die ZIP-Datei mit der deutschen Fragenliste nach dem Download leer oder beschädigt. Könnten Sie mir fürs erste dabei weiterhelfen?

Vielen Dank nicht zuletzt für die schnelle Meldung, mit freundlichen Grüßen

Walter Schäfer
Dipl.-Ing. Architekt


naar boven

From: Cindy van Wijk
To: peter camp
Sent: Thursday, October 08, 2009 9:30 AM


Ik heb ontzettend genoten van het boek Kracht met de matrix,  en ga er zeker mee aan de slag.


Met vriendelijke groet,
Cindy van Wijk


naar boven

From: Sjoerd de Waal
To: peter camp
Sent: Wednesday, February 03, 2010 3:50 PM

Beste Peter,

Hartelijk dank voor het on-line beschikbaar stellen van de nodige tools. Ik ben bezig met het lezen van “Kracht met de Matrix” en verwacht dat ik hier binnen de organisatie mee aan de slag kan. Bedankt ook voor het aanbod beschikbaar te zijn voor eventuele vragen. Wie weet maak ik er gebruik van. In de komende periode zal ik nog diverse malen je website bezoeken en meerdere documenten downloaden denk ik.
Succes met de nominatie voor managementboek van het jaar.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd de Waal
Business Unit Manager

Mourik Services B.V.


naar boven

Beste Peter Camp,

Dankzij jouw boeken, en inspiratie wordt de matrix analyse methode inmiddels bij Groen Links Rotterdam geintroduceerd, bij de FNV-Lokaal Rotterdam en bij Stichting Anders (in oprichting) gebruikt. Toevallig ben ik bij deze organisaties betrokken.

Ik hoop je binnenkort weer eens tegen het lijf te lopen


Wim R. Leewis

naar boven

From: Michiel de Ruiter
To: Peter Camp
Sent: Saturday, November 14, 2009 11:29 AM

Beste Peter,

Via mijn opleiding Implementation and Change management aan de Open Universiteit kwam ik in contact met de Matrix. Inmiddels heb ik Matrix succesvol kunnen toepassen bij een analyse m.b.t. veranderen bij onze opdrachtgever, waar we op dit moment een stage opdracht vervullen.

M.v.g.
Michiel de Ruiter.


naar boven

From: Giovanni
To: peter camp
Sent: Thursday, September 24, 2009 6:47 PM
 
Hallo Peter,

Ik heb net je boek “kracht met de matrix” gekocht en gelezen. Ik heb een tijdje getwijfeld om het aan te schaffen, omdat ik dacht te willen wachten op het oorspronkelijke boek “de kracht van de matrix”. Ik ben blij met het boek en de daarmee verkregen inzichten…..

Groeten,

Giovanni Kruit


naar boven

From: Waumans, E. 
To: peter camp
Sent: Monday, October 12, 2009 6:59 AM
Subject: RE: de Kracht van de Matrix

Beste Peter,

Ik vind jouw invalshoek erg leuk vooral vwb de inslaghoek om projectmanagement als een feestje te zien... dat maakt het eigenlijk nóg leuker...  

In ieder geval ben ik erg geïnspireerd door het boekje wat je samen met Paul Melman hebt geschreven. Ontzettend lekker te lezen en ik was er eigenlijk zo doorheen, nu is het alleen maar heen en weer bladderen om even herinnerd te worden...
Heel herkenbaar allemaal wat Paul schrijft en gelijk de matrix erin verwerkt.. Ik ben ook gelijk aan de slag gegaan... Het is nog wel wennen, maar ik vond dit boekje met werkboek en "scan"lijst erg verhelderend !

 
Met vriendelijke groeten,
Erik Waumans
Projectmanager Boskalis Mexico


naar boven

From: Gerard Grosman
To: peter camp
Sent: Tuesday, September 08, 2009 7:19 PM
Subject: matrixcompliment


Peter,

Bedankt voor je mail.
Ik ben al jaren fan en heb een serie van je boeken.
Nu gebruik ik de matrix in een interim-opdracht om zo te komen tot een implementatieplan na een samenvoeging van organisatieonderdelen.
Was erg blij verrast met je website. Mooi en veel toepassingen.
Als ik op een waardevolle stuit of (mee) ontwikkel mail ik deze door.

Professionele groet,
Gerard Grosman


naar boven

From: Hendriks-Satony, Monique
To: peter camp
Sent: Monday, September 07, 2009 8:54 PM


Geachte heer Camp,

De matrix gebruik ik om het functioneren van onze OR in kaart te brengen en een verbetertraject met elkaar af te spreken. Tot nu toe is de OR erg enthousiast over het gebruik van deze methode.


Met vriendelijke groet,

Monique Hendriks-Satony
Ambtelijk Secretaris OR | Ordina


naar boven

From:  peter hamel
To: peter camp
Sent: Monday, July 27, 2009 1:16 PM
Subject: Projectmatrix en voortgangsbewaking


Peter bedankt voor je reactie.
 
Ik heb via via het boek projectmanagment van u gekregen en in deze  vakantie gelezen (in  de dordogne.)

Ben met een groot bouw project bezig en heb in mijn plan van aanpak 90%  van de matrix vragen etc. meegenomen.

Was/ben opzoek naar software om voortgang te meten ahv de matrix deze heb  ik niet direct gevonden. Wel excel lijsten die ingevuld kunnen worden maar dacht / hoopte dat er  software was die je al vragend de matrix liet maken waarbij eea visueel  gemaakt zou worden. waarbij ook voortgang bij gehouden kon worden.
 
weet u of deze er is?
 
( hou de voortgang nu bij in project maar directe koppeling aan matrix  lijkt handig.)
 
Daarnaast was ik op zoek naar een cursus om de matrix, vragen met elkaar  te maken. ook niet gevonden, weet u of deze er is.
Gewoon een keer bespreken, discussieren.

Zijn er ook andere middelen dan de matrix?
 
m.vr.gr.
Peter Hamel


From: peter  camp
To: peter hamel
Sent: Tuesday, July 28, 2009 11:08 AM
Subject: Projectmatrix en voortgangsbewaking


Beste naamgenoot,

Bedankt voor je reactie.
 
Het is interessant om een  voortgangsbewakingssysteem met de projectmatrix te maken:

 1. om samen het project op te zetten, kun  je de vragen uit het werkboek gebruiken,
 2. om samen voortdurend de  projectvoortgang te bespreken kun je de stellingen Bij ons in het project  gebruiken.


Zie voor meer informatie over  projectmanagement de literatuurlijst op bladz. 127.

Bijgaand een pdf van mijn boek Gebouwen met  een ziel. Staat ook op mijn site. Ik denk dat het laatste hoofdstuk erg  bruikbaar voor je is.

Veel succes met je  project,

Hartelijke groeten,
Peter


naar boven

From:  Faber, Ernst Paul
To: peter camp
Sent: Monday, July 20, 2009 10:49 AM
Subject: met belanghebbenden de matrixvragenlijsten invullen


Geachte heer  Camp,

Ik ben bezig met het  werken met de matrix.

Nu vraag ik mij het  volgende af:
Als je een groep de  matrix in laat vullen kun je dan ook iets zeggen over de verschillen? Ik stel  me zo voor dat er mogelijk uitkomt dat teamleden met een andere bril kijken  naar de problemen. Vooral als daar veel verschil in zit kun je dat wellicht  als eerste aanknopingspunt nemen. De vraag is dan wat de betekenis is voor  veranderen als er veel diverse aanknopingspunten liggen waar teamleden  mogelijk met een verschillende bril naar kijken.

Ik zou graag uw  mening op dit punt horen.


Met vriendelijke  groet,
Ernst Paul  Faber


From: peter  camp
To: Faber, Ernst Paul
Sent: Monday, July 20, 2009 10:53 AM
Subject: met belanghebbenden de matrixvragenlijsten invullen


Beste Ernst,

De vragenlijsten kun je door alle  belanghebbenden kunnen invullen.

Dan kun je ook scores vergelijken.  Bijvoorbeeld door iedereen met een andere kleur de lijsten in te laten  vullen.

Meestal is het zo dat er meer  overeenkomsten dan verschillen zijn.

Die kun je samen bespreken en samen kun je  ook oplossingen inventariseren.

De matrixmethode is er om deze communicatie  te bevorderen en om te laten zien dat je vanuit verschillende posities  daarnaar kunt kijken. Daarvoor gaat wederzijds begrip ontstaan. Wat weer goed  is voor de onderlinge relaties en het draagvlak voor de gekozen  oplossingen.

Veel succes!

Hartelijke groeten,
Peter


naar boven

From:  Andy Warnier
To: Peter Camp
Sent: Tuesday, July 14, 2009 7:38 AM
Subject: matrixorganisatie en matrixmethode


Geachte heer Camp, beste Peter

In het kader van mijn Executive Master in  Operational Excellence aan de TiasNimbas business school van de Universiteit  Tilburg en verbonden aan de TU Eindhoven, ben ik momenteel bezig met mijn  master thesis waarbij het onderzoeksvoorstel gefocused is op de spanning in  matrix-organisaties tussen Lijn- en Programmamanagement om uiteindelijk tot  een concreet voorstel te komen dat deze in zijn exacte vorm niet toegepast kan  worden. Binnen mijn organisatie is deze organisatievorm een  standaard die zowel gebruikt wordt in productie- als  serviceomgevingen.

Bijgaand mijn onderzoeksvoorstel hetgeen inmiddels  approved is, mijn verzoek om hier heel discreet mee om te gaan.

De divisie  ENN (voor profiel, zie bijlage) waarvoor ik werk is een 100%  service-organisatie. Waar ik naar op zoek ben is literatuur die onderzoek  gedaan heeft naar de toepassing van matrixorganisaties in Service-omgevingen.  Tips zijn daarom welkom alsook misschien een denkrichting vanuit uw kennis en  ervaring.

Bijgaand enkele slides die de huidige  verantwoordelijkheidsverdeling weergeven tussen Line- en Program Mgt.  

Met vriendelijke groeten, With kind  regards,
Andy Warnier
Manager
Market Unit Northern  Europe


From: peter  camp
To: Andy Warnier
Sent: Tuesday, July 14, 2009 9:38 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een EXCELTOEPASSING E Dijkstra  gedownload van site!


Beste Andy,

Bedankt voor je vraag.

Er is een verwarring tussen  matrixorganisatie en matrixstructuur/matrixorganisatie. Mijn boeken gaan over  de matrixmethode, een hulpmiddel waarmee mensen op een integrale en  samenhangende manier naar hun eigen organisatieprocessen kunnen  kijken. De matrixorganisatie is een organisatievorm/structuur die  stamt uit de tachtiger jaren. Bedoeld om meer samenhang tussen taken en  werkzaamheden aan te brengen.

Deze aanpak werd dertig jaar geleden  breed ingevoerd, maar kostte veel energie en mislukte meestal. Veel managers  uit die tijd hebben gemengde gevoelens hieraan overgehouden. Als ze het woord  matrix hoorden, lopen ze rood aan. Daar heb ik met de matrixmethode veel last  van gehad en moest uitleggen dat het daarbij niet om een starre vorm ging maar  om een manier van analyseren en communiceren.

Er is een mooi boekje over de  matrixstructuur. Stanley M. Davis en Paul R. Lawrence, Matrix. ISBN  0-201-01115-8-01115

Addison Wesley Publishing Company, 1977  Daarin staat waarom deze structuur geen  succes werd.

Het komt er op neer, en nu gebruik ik mijn  eigen matrixschema, dat

1. doelen en werkwijze niet duidelijk  waren

2. structuren en systemen niet  samenhingen

3. mensen niet over de goede deskundigheid  beschikten

4. de stakeholders er niet echt achter  stonden

5. afspraken en contracten niet geëvalueerd  of nageleefd werden

6. mensen het persoonlijke belang ervan  niet inzagen

7. het bedrijfsklimaat niet ondersteunend  was

8. mensen de problemen met de  matrixstructuur niet met elkaar bespraken en samen oplossingen gingen  zoeken

9. de stijl van leidinggeven niet aangepast  was.

10.geen overzicht was.

Een matrixstructuur verlangt dat je  samenhangend gaat denken; dat kunnen of doen de meeste managers niet. Daarom  mislukt waarschijnlijk iedere afwijkende organisatiestructuur  of nieuw  systeem en gaan mensen ineen organisatie hoe dan ook hun eigen gang. Op papier  staat de nieuwe structuur, maar in de informele organisatie gaat alles als  vanouds.

Medewerkers houden managers voor de  gek.

Managers laten zich voor de gek houden.  

Bij een matrixstructuur gaat het niet  alleen om de structuur maar ook om matrix thinking en matrix  acting. Zie de matrixmethode voor de technische, politieke en  culturele dimensies hiervan.

De vragenlijsten 'Bij ons in de organisatie  is het zo' (zie downloads site)  kun je aanpassen aan 'Bij ons in de  matrixorganisatie is het zo'.Vervolgens kun je hiermee de  matrixorganisatie met belanghebbenden in kaart brengen, bespreken , analyseren  evalueren en van actiepunten voorzien. Zie mijn boek Kracht met de matrix voor  de aanpak.

Wellicht dat je hier iets aan  hebt.

Veel succes.
Fijne dag,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: Serua Latumahina serua.latumahina@student.hu.nl
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Monday, February 23, 2009 8:24 PM
Subject: Presentatie over Matrix van Camp

Beste meneer Camp,

Vandaag hebben we tijdens onze college Diagnose & Doelen de presentatie gehouden over uw matrix. De definitieve versie van de PowerPoint kunt u vinden in de bijlage.

Via deze weg wil ik u namens mijn teamleden hartelijk danken voor uw feedback op onze versie.
Door de presentatie hebben we kennis mogen maken met uw matrix, aangezien we er zelf nog niet van gehoord hebben. Daarmee hebben we ook meteen onze klasgenoten geïnformeerd over uw matrix. Onze lerares (Rianda Mulder) is ook erg te spreken over uw matrix. Ze had zelfs het boek De Kracht met de Matrix meegenomen uit de mediatheek en vertelde erbij dat ze het zelf nog gaat aanschaffen.
Tijdens de presentatie vertelden we dat we ook heel even contact met u hebben gehad met betrekking tot de opdracht. Onze lerares vond dat zo leuk om te horen dat ze ons zelfs onderbrak: "Hoe dan? Via de telefoon?" Dus uw snelheid en flexibiliteit over de e-mail heeft veel indruk gemaakt op onze lerares.

De presentatie kon beoordeeld worden met een NIET VOLDOENDE - VOLDOENDE - GOED. En wij hebben een GOED gekregen voor onze presentatie. Bij de beargumentatie van deze beoordeling vertelde de lerares er o.a. bij dat ze het een grote pluspunt vond dat we interactie met de klas hadden en dat ze het helemaal een pluspunt vond dat we contact met u hebben gehad.

Dus bij deze willen wij u ook feliciteren met onze GOED en bedanken we u nogmaals hartelijk voor het op weg helpen naar die GOED toe!

Met vriendelijk groeten,
Serua Latumahina
namens het hele team

Het team bestaat uit;
Wendy Brink
Eelco van Katwijk
Serua Latumahina
Sjoerd Lucassen
Nynke Mulderij
Jan-Theun Ooms


Download de presentatie hier.

naar boven

----- Original Message -----
From:  Fleur de  Bruijn <mailto:Fleur.de.Bruijn@tijdschrift-vrouwenvoetbal.nl>  
To: peter camp
Sent: Friday, June 12, 2009 9:45 AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een  EXCEL_WillemvanMulders gedownload van site!


B este Peter

Als ik dan zo vrij mag zijn∑ ik wil de methode  toepassen in mijn bedrijf, maar de materie is voor een aantal van mijn  werknemers best ingewikkeld. Heb jij tips waarmee ik de matrixmethode kan  uitleggen.


Vr. gr.
Fleur de Bruijn


----- Original Message -----
From: peter camp
To: Fleur de Bruijn
Sent: Friday, June 12, 2009 9:52 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een EXCEL_WillemvanMulders gedownload van site!

Beste Fleur,

Je kunt dat op verschillende manieren de matrix introduceren.

 1. Eerst aan ze vragen naar wat zij allemaal zouden willen veranderen. Daarna kun je hun de matrix laten zien en vertellen waar ze wel en niet aan gedacht hebben.
 2. Iedereen een matrixschema geven en vragen wat het voor een schema is en wat je ermee zou kunnen doen. De antwoorden vervolgens laten vergelijken met iemand die naast hem zit. Plenair aan alle duo's de antwoorden vragen.
 3. Ieder matrixonderdeel op een luchtige manier met foto's presenteren.
 4. De eenvoudige matrix met de scoreschaaltjes en smiltjes  gebruiken en iedereen  aan te geven wat er het eerst in aanmerking komt voor verbetering. Deze matrix vind je op p. 53 in Kracht met de matrix.
 5. Een combinatie van 1-4.


Doe het in ieder geval op een manier die past bij jouw stijl van werken.

Veel succes.
Hartelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

----- Original Message -----
From:  Nanja Beekhuis <mailto:nbeekhuis@live.nl>   
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Thursday, March 26, 2009 2:00  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een WORD  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Geachte heer Camp,
 
Hartelijk dank voor het ter beschikking  stellen van de vragenlijst. De matrix hebben we behandeld tijdens de opleiding  Bedrijfsorganisatie en personeelsmanagement. Ik heb de matrix gebruikt om mijn  organisatie te analyseren. Tijdens de cursusavond van deze week, stelde ik  mijn docent de vraag of deze matrix in de diagnose te combineren is met de  kleurentheorie van Caluwé en Vermaak. Ik zag nl. wat overeenkomsten, hij vond  van niet omdat de matrix al gekleurd is nl. groen.
Wat is uw  visie?

Hartelijke groet,
Nanja Beekhuis


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Nanja Beekhuis
Sent: Thursday, March 26, 2009 2:29 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST  gedownload van site!


Beste Nanja,

In principe zijn alle modellen met elkaar te combineren. Het is de  kunst om dat te doen en te proberen. Daarvoor mijn complimenten.

De matrix en het concept van De Caluwé laten zich goed verbinden. Je  kunt bijvoorbeeld ieder matrixvak concretiseren met de modellen die De Caluwé  in zijn boek gebruikt. De matrixvakken corresponderen met verschillende  kleuren van De Caluwé:

Geel zit in de matrix in Beleidsbeinvloeders en  besluitvorming

Blauw in Doelen en werkwijze, taken en  bevoegdheden

Rood in Deskundigheid, autonomie, houding en  bedrijfsklimaat

Groen in Deskundigheid, bedrijfsklimaat en  samenwerking

Wit zit volgens mij in ieder vak; deze  kleur overstijgt namelijk de andere 4 kleuren omdat het om een andere manier  van organiseren gaat; eigenlijk mengen de vier eerste kleuren zich  hier.


Zelf gebruik ik drie kleuren. Die zie je ook op de homepage van mijn  site.

Technisch = blauw
Politiek= rood
Cultureel = geel

Beleid = zwart
Organisatie = donkergrijs
Personeel = licht grijs


Als je die kleuren met elkaar mengt zie je dat er van linksboven naar  rechtsonder een kleurenschakering ontstaat van zeer  donker naar zeer licht.

Het donkere verwijst naar de harde kant  van organiseren, het lichte naar de  zachte.


Wat jouw docent betreft. In de matrix zitten alle concepten en  kleuren van De Caluwé. De matrix zie ik wel als een zacht systeem. Een  hulpmiddel om met mensen te praten over hun situaties. Daar leren ze dan  ook veel van. In die zin heeft hij gelijk dat je het model bij groen mag onder brengen. Maar nooit zonder daarbij te  kijken naar de andere kleuren. Want via groene concepten mobiliseer gele, blauwe, rode en witte  ontwikkelingen.


Hopelijk kun je zo vooruit. Wil je me nog even laten weten op welke  opleiding je zit.


Hartelijke groeten,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From:  m.tjong@ihcmerwede.com
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Wednesday, February 25, 2009 10:05  AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een WORD  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Peter,

Wat  mij opviel is dat er twee verschillende vragenlijsten op de site staan. Kan je  aangegeven welke ik het beste kan gebruiken bij een  medewerkertevredenheidsonderzoek?


Met  vriendelijke groet,
IHC Piping B.V.
Marco 't Jong
Technical Management Assistant  


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: m.tjong@ihcmerwede.com
Sent: Wednesday, February 25, 2009 10:25 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST  gedownload van site!


Beste Marco,

Dan kun je het beste de vragenlijst uit De  praktijk van de matrix gebruiken. Die is uitgebreider dan die uit Kracht met  de matrix, die geschikt is voor workshops.

Loop wel even langs de vragen om te  beoordelen of ze allemaal even geschikt zijn voor jouw doel. Pas en vervang ze  desgewenst.


Veel succes.
Vriendelijke groeten,
Peter  Camp


naar boven

Van: Sieben, H. [mailto:h.sieben@zutphen.nl]
Verzonden: vr 9-1-2009 11:39
Aan: peter
Onderwerp: Gekookte kikker


Geachte heer Camp,

Matrixen en metaforen stuiteren door ons genoegelijke stadhuis - ook al door hem beschreven - sinds wij Peter Camp hebben "ontdekt". Maar terzijde, er ontstond een discussie over de strekking van de metafoor over de gekookte kikker. Twee diametraal tegenover liggende opvattingen:
a.    de metafoor drukt ongeveer hetzelfde uit als "voorzichtig aan dan breekt het lijntje niet";
b.    de metafoor drukt uit dat kikkers moeten springen dus rigoreus, hup in de pan met kokend water; shocktherapie!!

Hoe mogen we de metafoor hanteren?

Henk Sieben

Hoofd afd. Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Sector Ruimte


Van: peter camp
Verzonden: ma 12-1-2009 14:58
Aan: Sieben, H.
Onderwerp: RE: Gekookte kikker


Beste Henk,

Bedankt voor deze leuke reactie.
Ik heb de metafoor altijd als volgt gebruikt: neem bij veranderingen het heft in eigen handen en laat je niet gaar koken.
Jullie interpretaties zijn waarschijnlijk meer vanuit het perspectief van de wat goed is voor de organisatie; de mijne vanuit wat goed is voor mensen. Voor hen heb ik destijds ook het boek over de metaforen gemaakt. Om veranderingen te relativeren en zelf aan de slag te gaan.

Verder is er ook discussie of de  metafoor feitelijk wel klopt. Want als je een kikker in heet water stopt zal hij zich verbranden. Dus oppassen voor shocktherapie.

Metaforen zijn zachte manieren om harde boodschappen te verpakken. Gebruik metaforen op een positieve manier. Niet om mensen te kleineren. Controleer daarom of de metafoor goed begrepen wordt, anders wordt hij tegen je gebruikt.

Veel plezier en succes ermee!


Hartelijke groeten, ook aan al je collega's in jullie erg mooie stadhuis.
Peter Camp


naar boven

----- Original Message -----
From:  Sophie  Lijnen <mailto:sophie.lijnen@gmail.com>  
To: Peter Camp
Sent: Tuesday, January 13, 2009 9:22  AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF  -matrixen-KPMG gedownload van site


Hallo, Ja, ik ben toevallig op één van je  boeken (1986!)   gestuit. Vond het zeer interssant en ben nieuwsgierig geweest om te zien  hoe de matrix evolueerde.  Vind het een zeer volledig model. Een  alternatief voor management model van Robert Quinn? Momenteel krijg ik de 2  modelllen niet aan elkaar gelinkt , gekoppeld, gerelateerd ... Als je hierbij  suggesties hebt , zijn die zeker welkom ...
 
Sophie Lijnen


----- Original Message -----  
From: peter camp
To: Sophie Lijnen
Sent: Thursday, January 15, 2009 2:42 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF -matrixen-KPMG gedownload  van site


Beste Sophie,

Bedankt voor je mail.

In principe is ieder model met elkaar te  linken en dus ook met de matrix.

Ik kijk altijd met de matrixblijk naar een  managementboek: in welke mate dat boek op de verschillende matrixvakken  ingaat. dat heb ik eerder ook al eens met het boek van Quinn  (managementvaardigheden) gedaan. Dan zie je dat iedere vaardigheid een of  meerder vakken van de matrix bestrijkt. Hieronder het resultaat van mijn  vergelijking.

 • H 1 betreft het integrale karakter van  management; het vak Autonomie (de belangenbehartiger) blijft  onderbelicht
 • H 2 verwijst naar de harde kanten van  managementmodellen
 • H 3 gaat over de personele  kolom
 • H 4 betreft Doelen en werkwijze en Taken en  bevoegdheden
 • H 5 spitst toe op Taken en bevoegdheden  (coördineren en controleren)
 • H 6 gaat over Autonomie en  Houding
 • H 7 speelt zich af in de matrixvakken  Besluitvorming en Samenwerking
 • H 8 zit voornamelijk in het vak  Bedrijfsklimaat en gaat voor een deel ook over alle matrixvakken en  bijpassende rollen
 • H 9 richt zich op Beleidsbeinvloeders en  besluitvorming
 • H 10 benadrukt Deskundigheid en het  totaal 'Overzicht houden'

Samenvattend: Quinn dekt alle matrixvakken.  De rollen van Quinn corresponderen grotendeels met de matrixvakken. Daarom  biedt het boek van Quinn goede ondersteuning bij het verdiepen van de  verschillende matrixvakken. Als je wilt kun je een  managementvaardighedenmatrix maken.

Hopelijk kun je zo verder.

Heel veel succes,


Hartelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

---- Original Message -----
From:  inge  kruijer <mailto:i_kruijer@hotmail.com>  
To: peter camp
Sent: Saturday, January 03, 2009 2:48  PM
Subject: vragenlijst stressmatrix


Beste Peter,

Ik ben bezig met het verandertraject in het  kader van de opleiding Master Managing Human Resources.

Binnen  een werkeenheid van Corus is het ziekteverzuim te hoog en het lijkt erop dat  dit komt door stress.
Nu zag ik op jouw website een stressmatrix staan en  zou ik graag de vragenlijst die hierbij hoort willen gebruiken voor een  matrixworkshop om zo te kijken waar interventie dient plaats te vinden om  stress en het daarmee samenhangende ziekteverzuim te verlagen.
Is  het mogelijk om deze vragenlijst digitaal te ontvangen?

Met  vriendelijke groet,
Inge Kruijer


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: inge kruijer
Sent: Thursday, January 15, 2009 3:21 PM
Subject: Re: vragenlijst stressmatrix


Beste Inge,

De stressmatrix en de lijst met stressoplossingen komen uit mijn boek  De negensprong. Dit is uitverkocht en kan wel nog via bol.com - Gebruikte  boeken, worden verkregen.

Ik heb er geen vragenlijst bij. Die kun je zelf wel maken. Met als  voorbeelden bij ons in de organisatie, in de afdeling en bij mij  is het  zo... De vragen die betrekking hebben op het onderdeel 'Bij mij is het zo' kun  je als basis nemen, veranderen en aanvullen met de vragen uit voornoemde  lijst.

Als je dat doet, wil ik daarna wel naar het resultaat  kijken.

Veel succes,


Hartelijke groeten,
Peter


naar boven

From:  Poels, FHR  (Frank) <mailto:F.H.R.Poels@hszuyd.nl>  
To: peter camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Wednesday, January 21, 2009 3:17  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PDF  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Beste  Peter Camp,

Ik  wil de matrixmethode gaan koppelen aan het 7s model van McKinsey. Heeft u  eventueel tips voor mij ?

Het  7s model is een opdracht vanuit mijn studie P&A. Ik zal daarom grotendeels  het 7s model moeten gebruiken, echter vind ik dat er overeenstemmingen zijn  tussen de twee modellen.


Met  vriendelijke groet,
Frank  Poels


From: peter camp
To: Poels, FHR (Frank)
Sent: Wednesday, January 21, 2009 1:35 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST  gedownload van site!


Beste Frank,

Bedankt voor je vraag.

Het 7-essenmodel en de 9 vakken uit de  matrix vertonen overeenkomsten.

Bijvoorbeeld:

 • structure en taken en  bevoegdheden
 • staff en personeel.

Maar ook verschillen.  In het  7-essenmodel is de politieke dimensie onderbelicht.

Het beste kun je zelf even een vergelijking  maken door de omschrijvingen van het 7-essenmodel te vergelijken met die van  de matrix.

Een andere mogelijkheid is om het  7-essenmodel te gebruiken voor de diagnose en de matrix voor de implmentatie.  Deze toepassing is beschreven in De kracht van de matrix.

Ben benieuwd hoe je verder gaat.  


Veel succes en hartelijke  groeten,
Peter Camp


naar boven

----- Original Message -----
From:  Paul Bongers <mailto:P.Bongers@stichtingmaat.nl>  
To: peter camp
Sent: Tuesday, January 27, 2009 4:50  PM
Subject: toepassing bij geintegreerde  dienstverlening.


Beste  Peter,

Ik ben ook besmet met het  Matrix-virus tijdens mijn VDO-opleiding. Ik heb toe les van je gehad en de  Matrix toegepast bij mijn toenmalige werkgever: UMC-st.  Radboud.

Momenteel ben ik werkzaam als  organisatieadviseur bij Stichting MAAT (zie onder). Deze organisatie is  opgericht door een 14-tal zorg-, wonen en welzijnsinstellingen in de regio  Nijmegen. Doel is door betere afstemming tussen deze drie sectoren  marktvoordeel te creëren en een (echt) vraaggericht aanbod te  realiseren.

In deze samenwerking (vaak met  verschillende organisaties corporatie versus welzijn) zitten we vaak in  verschillende processen:

Verkennnen van  samenwerkingsmogelijkheden

Implementatie van samenwerken  etc.

Vraag: kan de MATRIX daarin  oplossingen bieden en zo ja hoe? Misschien kun je me helpen in het denk en  ontwikkelproces?


Paul Bongers
Organisatieadviseur  Stichting Maat
http://www.stichtingmaat.nl


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Paul Bongers
Sent: Wednesday, January 28, 2009 1:06 AM
Subject: Re: toepassing bij geïntegreerde  dienstverlening.


Beste Paul,

Bedankt voor je mail.

De matrix kun je inderdaad gebruiken voor  samenwerking, diagnose en implementatie.

Door van iedere partij een  matrixbeschrijving te maken van het top, midden- en uitvoerende niveau en  die met elkaar te vergelijken. Hoe? Door bijvoorbeeld de verschillende  partijen de vragenlijsten "Bij ons in de organisatie, op de afdeling en bij  mij is het zo dat..." in te laten vullen en te laten  bespreken.

Verder staan in de verschillende  matrixboeken en op de site voorbeelden van samenwerking.

Hopelijk kun je zo verder.

Veel succes met Maat,

Hartelijke groeten,
Peter  Camp


naar boven

----- Original Message -----
From:  Jenny  Hoeve <mailto:nijnelien@hotmail.com>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Wednesday, February 11, 2009 8:32  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een  VERANDERMATRIX gedownload van site!


Geachte Meneer Camp,

Dank u hartelijk voor  het model.
Eigenlijk ben ik op zoek naar een korte  uitleg/verslag van uw verandermatrix voor een presentatie  voor school. Zou u mij hierbij kunnen helpen..
Heb namelijk geen tijd meer op uw boek aan te schaffen en ook is dit  geen verplichte literatuur.

Ik hoop dat u  mij misschien kunt helpen.

Met vriendelijke groet,
Jenny  Hoeve


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Jenny Hoeve
Sent: Thursday, February 12, 2009 1:49 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX gedownload  van site!


Beste Jenny,

Op mijn site www.campmatrix.nl staat een  voorbeeld van een toelichting. Die kun je gratis downloaden.

Zie middelste vak matrix/homepage, downloads, en vervolgens: Wim  Leewis.

Veel succes,
Hartelijke groeten,
Peter


naar boven

---- Original Message -----
From:  Raymon Berkhout <mailto:r.berkhout@mercurius-group.nl>  
To: peter camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Monday, February 16, 2009 9:23  AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een  EXCEL_WillemvanMulders gedownload van site!


Beste Peter,

Ik ben vanaf vorige week begonnen met de studie  Technische Bedrijfskunde bij de Hogeschool Rotterdam. Als opdracht hiervoor  moet ik volgens de Kracht met de Matrix knelpunten in het bedrijf opsporen. Ik  vind het boek mooi opgezet, vooral met de geitenboerderij als voorbeeld.  Echter moet ik wel eerlijk bekennen dat ik nu nog een beetje zoekende ben met  hoe of wat.


Met vriendelijke  groet,
Raymon  Berkhout


----- Original Message -----
From: peter camp
To: Raymon Berkhout
Sent: Monday, February 16, 2009 9:26 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een EXCEL_WillemvanMulders gedownload van site!

Beste Raymond,

Gewoon doen, met de matrix aan de slag, vragenlijsten invullen et cetera werkt het beste.

Veel succes,
Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: "Casper" <deman3@xs4all.nl>
To: "peter camp" <campmatrix@planet.nl>
Sent: Wednesday, February 25, 2009 2:12 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD LEGE MATRIX gedownload van site!


Hoi Peter,

Ik ben op dit moment nog niet heel ervaren bij mijn huidige werkgever. Ik werk er pas twee maanden. Als ik nu de matrix gebruik, zou ik hem voor de volledigheid door meerdere mensen moeten laten invullen.

Daar heb ik nu geen tijd voor. Ik ben dus de enige die de matrix in kan vullen. Daardoor is deze oplossing niet representatief.

Casper


----- Original Message -----
From: "peter camp" <campmatrix@planet.nl>
To: "Casper" <deman3@xs4all.nl>
Sent: Wednesday, February 25, 2009 2:30 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD LEGE MATRIX gedownload van site!


Beste Casper,

Dat klopt.
Wat je kunt doen is jouw analyse met een aantal collega's te bespreken. Dan krijg je het bredere (intersubjectieve) beeld wat je zoekt. Tegelijkertijd heb je een mooi middel in handen om andere mensen te leren kennen en je in te werken. Je zult zien dat mensen graag met je meedenken. Overleg ook even met je leidinggevende. Die wil je vast wel helpen. Vooral als je erbij vertelt dat de matrix een onderdeel is van je opleiding en dat je ermee wilt oefenen. Wie weet welke verrassende inzichten je deze aanpak gaat opleveren.


Veel succes,
Vriendelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

----- Original Message -----
From:  Timmermans, Antoine <mailto:a.timmermans@dji.minjus.nl>  
To: 'peter camp' <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Monday, March 16, 2009 5:02 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een  VERANDERMATRIX gedownload van site!


Beste  Peter,

Ik werk als  informatiebeveiliger en preventiemedewerker bij een justitiële  jeugdinrichting.  

Momenteel studeer  ik af als Integraal veiligheidskundige bij de Hogeschool Wageningen.  

De  afstudeeropdracht die ik heb gekregen houdt in het kort in dat ik de diverse  gebieden veiligheid in kaart moet brengen en daarna aan elkaar moet  koppelen.

Op deze wijze kan  er effectiever gewerkt worden en komen alle losse draadjes beveiliging bij  elkaar.

Er zijn nogal wat  gebieden zoals brandbeveiliging, relationele beveiliging, fysieke  beveiliging, elektronische beveiliging etc.

Mijn vraag is het  volgende:
Kan ik deze  ‘losse’ gebieden veiligheid middels de matrix in kaart brengen en hiermee de  noodzaak aantonen om te komen tot een integraal gebied  veiligheid.

Mocht de  vraagstelling niet duidelijk zijn, dan wil ik deze morgen eventueel  telefonisch toelichten.


Met  groet
Toine  Timmermans


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Timmermans,  Antoine
Sent: Monday, March 16, 2009 5:11 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX  gedownload van site!


Beste Toine,

Die deelgebieden 'Veligheid' kun je  allemaal als een apart veiligheidssysteem benaderen.

Van ieder deelsysteem kun je een matrix  maken. Daarmee kuk je laten zien of

 • de doelen duidelijk zijn, de structuur  inzichtelijk, of mensen er deskundig genoeg voor zijn,
 • de invloedrijke personen er achter  staan, beslissingen helder zijn, er bij belanghebbenden voldoende autonomie  speelruimte is,
 • er een veiligheidscultuur is, mensen  samenwerken als het nodig is en of mensen er voor gemotiveerd zijn.  

Ik volg hier alle matrixvakken van links  naar rechts.

Als voor één veiligheidsdeelsysteem een  matrix hebt ingevuld kun je de balans opmaken. Kijken wat slecht en goed  gaat, waar de prioriteiten liggen (vaststellen met de scoreschaaltjes) en de  'rode draad' formuleren.

Als je dit voor alle  deelveiligheidssystemen hebt gedaan, heb je meerdere rode  draden.

Tot slot kun je alle matrixen met elkaar  vergelijken en letterlijk op elkaar leggen (bijv. met transparante  sheets). Dan zie je in een oogopslag het totaalpatroon. Je hebt dan alle  rode draden geïntegreerd. Tot slot kun je hiervan een totaalbalans  maken.


Veel succes,
Hartelijke groeten,
Peter  Camp


naar boven

----- Original Message -----
From:  Astrid  de Bruin <mailto:amj.debruin@quicknet.nl>  
To: 'peter camp' <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Monday, March 16, 2009 11:42  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een WORD  MatrixManModel-WimLeewis gedownload van site!


Goedenavond  mijnheer Camp,

Ik  ga de matrix voor het eerst gebruiken voor een vrijwilligers organisatie die  meer structuur wil.

Zij  werken ieder jaar met 50 vrijwilligers en een paar honderd kinderen twee weken  lang aan een huttenbouw project.

Ik  wil met de matrix de gebieden in kaart brengen waar zij nog aan kunnen werken  om een en ander makkelijker te laten verlopen.

Als  de matrix bevalt wil ik hem in gaan zetten bij diverse verander  trajecten.

Heeft  u nog tips en adviezen voor iemand die de matrix voor het eerst  gebruikt?

Ik  hoor graag van u.


Met  vriendelijke groet,
Astrid de Bruin


PRONTA  PERSONEEL EN ORGANISATIE  ADVIES            
astrid@pronta.nl


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Astrid de Bruin
Sent: Tuesday, March 17, 2009 12:01 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD  MatrixManModel-WimLeewis gedownload van site!


Beste Astrid,

Bedankt voor je leuke  reactie.

De beste tip is: gewoon aan de slag met de  matrix.

Een andere tip: loop eens door een van de  matrixboeken.

Tot slot: mail me weer als je specifieke  vragen hebt.

Ik hoor graag nog van je.

Veel succes,
Peter Camp


naar boven

----- Original Message -----
From: "Jan" <janboon1957@gmail.com>
To: "peter camp" <campmatrix@planet.nl>
Sent: Monday, March 23, 2009 12:17 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD LEGE MATRIX gedownload van site!


Dag Peter,

een jaar of tien geleden heb ik samen met Albert Schipper een training van je gehad. Sindsdien gebruik ik de matrix nog geregeld. Vooral om samenhang te laten zien tussen verschillende aspecten binnen een bedrijf. Nu was ik op zoek naar samenhang tussen MT gedrag en de veiligheidsprestaties. Gevonden! De sleutel zit in een plannings-spagaat. Ze willen alles, en doen weinig helemaal.

Bedankt!

Jan Boon


naar boven

----- Original Message -----
From:  Jan van  Gemert <mailto:j.vangemert@kpcgroep.nl>  
To: peter camp
Sent: Sunday, April 05, 2009 4:37 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PDF  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Halo  Peter

De vraag die ik mezelf stel is of en hoe of de matrix te  gebruiken is in een coachingtraject. Ik begeleid een  cultuurcoordinator van een aantal basisscholen. Zij heeft een aantal  doelen/wensen geformuleerd:

Scholen  maken een volgende stap in cultuureducatie

 • Scholen  moeten zaken structureel vastleggen
 • Scholen  stimuleren hierinIcc-er  (cultuurcoordinator op de school) moet deskundig worden, gefaciliteerd zijn,  draagvlak krijgen

 • Netwerken  in stand houden van icc-ers
 • Binnen  school delen team, icc-er en directie belang K&C kunst en  cultuur
 • Er  moet voor elke school een back-up zijn
 • Een  bovenschoolse pool  van  icc-ers


Een  ruim aanbod per kunstdiscipline

Mogelijkheden  van amateurkunstenaars in beeld brengen

Positioneren  van de instelling waar de cultuurcoordinator werkt:

 • meer  deskundigheid tav de ontwikkelingen zoals BSO brede school  ontwikkeling
 • positioneren binnen BSO
 • K&C  verweven binnen aanbod van BSO
 • Werkgroepleden  van betrokken laten voelen

De coordinator vraagt zichzelf af of zij de juiste doelen heeft.  Nu heb ik om het antwoord op deze vraag te geven voor   mezelf ter voorbereiding de matrix genomen en de vraag gesteld  " hoe K&C een  betere positie laten verwerven op scholen ? Uiteindelijk gaat het om  de vraag hoe de organisatie waar zij in eenmansfunctie werkzaam is een betere  positie krijgt. Vervolgens heb ik de matrix zelf proberen in te vullen. Een  volgende stap kan zijn om sterkte/zwakteanalyse te maken en vervolgens een  route te bepalen.

Ik stel mezelf nu de  volgende vragen

 • Is deze methode in  coaching aan te bevelen?
 • Zou dit een goede  vraagstelling zijn?
 • Is het geen idee om dit met de werkgroep te doen die  haar ondersteunt?
 • Welke  vervolgstappen zijn er?

Je ziet er zijn voor  mij vele aanknopingspunten.


Met vriendelijke  groet
Jan van  Gemert


----- Original Message -----  
From: peter camp
To: Jan van Gemert
Sent: Sunday, April 05, 2009 9:07 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST  gedownload van site!


Beste Jan,

Je kunt de matrix prima gebruiken voor  coaching. Er zijn inderdaad allerlei aanknopingspunten. Bijvoorbeeld:

 1. De matrix te gebruiken op organisatorisch  niveau om samen een integrale/sterkt zwakte analyse te maken en vervolgens te  kijken op welke vlakken extra ondersteuning is gewenst. Of een matrix maken  van cultuureducatie en de betreffende scholen ermee vergelijken. Daarvoor kun  je de vragenlijsten 'Bij ons is het zo...'aanpassen in de zin van 'Bij ons is  het met de cultuureducatie zo ...'. Dan kun je een zgn cultuureducatieworkshop  doen.
 2. Door aan betrokkene(n) te vragen in welke  matrixvlakken de leervragen zitten.
 3. Bij ieder matrixvak hoort specifieke kennis  en vaardigheden; daarvoor kun je boeken e.d adviseren en opnemen in je  begeleiding.
 4. Ieder vak kun je vertalen naar vaardigheden  en houding. In de zin van 'hoe doe je iets met cultuur' en 'past dat bij jouw  cultuurstijl en - en interessen'.
 5. De matrix als hulpmiddel om allerlei  cultuur- en andere interventies te integreren en te kijken als je in het ene  vak iets verandert wat de gevolgen zijn voor de andere.
 6. Een sterkte/zwakte analyse van de  cultuurkwaliteiten/competenties van de betrokkenen. De matrix als een  hulpmiddel voor teamrolmanagement: mensen laten doen waar ze goed in zijn en  andere mensen de zwakke kanten aan te laten vullen. Dit is ook een vorm van  gedeeld leiderschap en -eigenaarschap. Ook vwb de vormgeving van  cultuureducatie.

Vergelijkbare voorbeelden van bovenstaande vind  je in mijn boeken Kracht met de matrix , en De praktijk van de matrix. De  gedragskant is in De Negensprong beschreven. De laatste twee boeken zijn  uitverkocht maar wel 2e hands verkrijgbaar, oa via bol.com.

Vwb jouw specifieke vragen betreft:

 • De matrix kun je aanbevelen als die bij de  persoon en zijn situatie past. En natuurlijk ook bij jouw stijl. Met daarbij  natuurlijk ook andere methoden.
 • De vraagstelling is prima. Met de matrix kun  je de interventies bepalen. Kies altijd voor meerdere tegelijk.
 • De matrix is een hulpmiddel voor de  communicatie: interactie met anderen in een werkgroep...altijd  doen.
 • Vervolgstap 1: Jullie analyse met andere  belanghebbenden bespreken en aanvullen.
 • De bijgevoegde matrix is goed ingevuld en die  kun je dan ook als basis gebruiken voor het aanpassen van de vragen onder punt  1.

Desgewenst bel je me een dezer dagen op; 026  3112972. Anders tot in mei.


Veel succes,
Hartelijke groeten,

Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: Theo Maarhuis
To: peter camp
Sent: Tuesday, April 07, 2009 4:17 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF -matrixen-KPMG gedownload van site


Voor het opstellen van een business case werd ik geattendeerd op de Camp matrix.
De info op het internet is echter onvoldoende. Ik zocht het boek.
Gelet op de snelheid waarmede de business case tot stand dient te komen vroeg ik mij af of er een E-book van dit boek is?

vriendelijke groet
Theo Maarhuis


----- Original Message -----
From: peter camp
To: Theo Maarhuis
Sent: Tuesday, April 07, 2009 4:27 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF -matrixen-KPMG gedownload van site


Neen Theo, dat is er nog niet. Zal wel gaan komen.
Probeer eens het boek 2e hands te krijgen via www.bol.com. Dan heb je het binnen twee dagen.

Veel succes,
Hartelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  InfoDeLeiboom <InfoDeLeiboom@De-Leiboom.nl>  
To: peter camp
Sent: Thursday, April 16, 2009 4:01  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PDF  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Peter,

Ik ben bezig met mijn  studie Information Management en de module Strategie en Beleid. Ik ga een  analyse maken van de strategie van onze zorggroep. Ik kwam op jouw matrix  omdat ik in het eerste hoofdstuk een organisatie-analyse wil maken. Daar is  natuurlijk het 7-s model een bekende methode voor, maar dat is me even te  makkelijk. Ik ben dus op zoeken naar een soort stappenplan om een organisatie  te analyseren. Deze analyse dient dan als vertrekpunt voor de analyse van de  strategie. Ik kan de Matrix-methode daar nog niet helemaal in plaatsen.  Mocht je naast informatie over de matrix methode andere informatie hebben, dan  houd ik mee aanbevolen.


Met vriendelijke  groet,
Rob van  Brummelen

beleidsmedewerker /  programmamanager ICT / hoofd technische dienst a.i.


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: InfoDeLeiboom
Sent: Thursday, April 16, 2009 4:05 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST  gedownload van site!


Beste Rob,

Met de matrixmethode maak je een integrale  sterkte-zwakte-analyse.

Het verschil met het 7-s model is dat de  organisatiepolitieke kant ook wordt meegenomen.

De matrixanalyse kun je maken van de  huidige en de gewenste situatie. De vragenlijsten worden daarvoor veel  gebruikt. Vooral om samen met betrokkenen het functioneren van de organisatie  te beschrijven, bespreken en een handelingsplan te maken.

De matrix kun je ook gebruiken om een  implementatieplan te maken en om de stappen in de plan-do-check-act cyclus te  evalueren.

Veel succes!

Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: Henry&Kiki <h.larondelle@chello.nl>  
To: 'peter camp'
Sent: Tuesday, October 02, 2007 12:24 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX gedownload van site!

Bedankt.
Je site bevat veel bruikbaar materiaal dus klasse.
Ik zal me even kort voorstellen:
Mijn naam is Henry La Rondelle, 38 jaar en werkzaam als wachtchef op een chemische fabriek in Rotterdam Europoort.
Tevens ben ik secretaris van onze ondernemingsraad.
Ik ben net begonnen met de studie Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool in Rotterdam dus nog vrij onbekend met deze materie.

Het bedrijf staat op de drempel van een zeer ingrijpende verandering; binnen enkele weken zullen we van eigenaar wisselen.
Aangezien ons bedrijf Amerikaans en beurs genoteerd is wordt er vrijwel geen informatie gegeven over potentiële kopers.

Binnen mijn afdeling (ongeveer 50 man) heb ik deze week de vragenlijst uit ‘de kracht met de matrix’ verstuurd dus ben erg benieuwd naar de reacties.
U zult waarschijnlijk al overspoeld worden met reacties en vragen maar ik zal de uitkomst van de vragenlijst en uiteraard mijn conclusies met u delen.

Met vriendelijke groeten,
Henry La Rondelle


----- Original Message -----
From: peter camp
To: Henry&Kiki
Sent: Tuesday, October 02, 2007 10:54 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX gedownload van site!

Beste Henry,

Bedankt voor je reactie.
Je zit in een heftige periode. Ik hoop dat je met het invullen van de vragenlijst een gezamenlijk actieplan kunt maken. Een plan dat je kunt gebruiken in de gesprekken over de doorstart van jullie bedrijf en jouw afdeling.

Een vergelijkbaar plan kun je ook maken met de ondernemingsraad.  Daarin kun je alle opties verwerken en verschillende scenario's opstellen.

Ben benieuwd naar je vervolgplannen.

Veel succes,
Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: "Rob van Veldhuisen" <veldbloem@scarlet.nl>
To: "Peter Camp"
Sent: Thursday, August 30, 2007 9:18 PM
Subject: matrix raamwerk en wetmatigheden?


Hallo Peter,


Naar mijn mening is het matrix raamwerk bijzonder geschikt in de ex-ante en ex-post besluitvorming fases en zeker ook in andere situaties. Wat ik mij nu afvraag, zijn er bepaalde wetmatigheden te onderkennen / te verwachten bij het tot stand brengen van veranderingen in een of meerdere kwadranten en is daar al onderzoek naar gedaan?
Hierbij wil ik referen naar de TRIZ methode, met bijvoorbeeld zijn contradictie matrix.(hierin zijn wetmatigheden ten aanzien van technische systemen weergegeven, zie bijlage)

Bijvoorbeeld(fictief):
men verhoogt het kennis nivo op een afdeling(deskundigheid), men verhoogt tevens het aspiratie nivo van een afdeling(doelen) en als resultaat vindt er een groter verloop van personeel plaats(beleidsbeinvloeders).

Men verhoogt de duidelijkheid wbt de activiteiten(taken bevoegdheden) maar vervolgens wordt de opstelling van medewerkers steeds laconieker(houding).

Als nu deze wetmatigheden aanwezig zijn(als ze negatief zijn) dan zouden deze op voorhand voorkomen kunnen worden of mischien worden omzeild.

Mochten nu deze wetmatigheden aanwezig zijn en bekend zijn dan wordt de ex-ante besluitvorming daardoor een stuk gefundeerder.


Met hartelijke groet,

Rob van Veldhuisen

---- Original Message -----
From: "peter camp"
To: <veldbloem@scarlet.nl>
Sent: Friday, August 31, 2007 11:40 AM
Subject: Re: matrix raamwerk en wetmatigheden?


Beste Rob,

Het zijn voor de hand liggende vragen en veronderstellingen. Die vloeien voort uit het samenhangende karakter van de verschillende matrixvelden. Voor zover ik weet is er geen onderzoek naar gedaan. Wel heb ik de ervaring dat je de deelnemers in een workshop de bij hun organisatie horende verbanden kunt laten leggen.

Hartelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: "frank" <fr.schreibers@hetnet.nl>
To: "peter camp"
Sent: Thursday, August 16, 2007 10:21 AM
Subject: Re: met genoegen...


Goedemorgen heer Peter Camp,

Wat mij nu werkelijk al die weken bezighoudt is de vraag wat er gebeurt als je de geiten in een nieuw gebied met een volstrekt andere vegetatie, een andere biotoop zet of geiten van elders toevoegt aan de kudde.
Met andere woorden in mensentaal, wat gebeurt er als je medewerkers niet alleen overplaatst in je organisatie of liever nog buiten de organisatie naar een plek die dezelfde instrumentele vaardigheden vraagt.
In mijn opinie is het zo dat (verborgen) kwaliteiten van medewerkers daar tot zijn recht komen in een omgeving die daartoe de mogelijkheden biedt. De omgeving sec speelt daarin geen rol. Deze (verborgen) individuele kwaliteiten vaardigheden bieden kansen tot "overleven", wat kort door de bocht wellicht...tot onwikkeling van het individu, tot uiteindelijk meerwaarde voor de organisatie.
Dat lees ik deels ook wel in uw boek terug maar ik verbaas me nog altijd over het gegeven dat leidinggevenden vaak van mening zijn dat werknemers op een zelfde afdeling met dezelfde werkzaamheden vaak ook dezelfde vaardigheden, kennis moeten hebben. Volgens mij is dat dus niet zo, zeker niet als ik dit op basis van aannames ten aanzien van het gedrag van dieren (met dank aan Desmond Morris) vergelijk.
U ziet het boek heeft me niet alleen geamuseerd maar ook tot denken gezet.

Met dank en groet,

Frank Schreibers
Asten


----- Original Message -----
From: "peter camp"
To: "frank" <fr.schreibers@hetnet.nl>
Sent: Tuesday, August 28, 2007 3:42 PM
Subject: Re: met genoegen...


Beste Frank,

Ik ben net terug van Frankrijk en ben daar weer een aantal keren met de geiten op stap geweest. Heb daar onder andere met de geiten in een onweer gezeten. Boven op een plateau met wat bossages. Bij hevige bliksem en donder gingen de geiten er als een speer vandoor. Daar had ik niets meer over te zeggen. Ik hoefde ze maar te volgen en al gauw werd duidelijk dat ze zo snel mogelijk terug wilde naar de beschutting van hun stal. Samen zochten ze het uit en wisten ze prima de weg terug te vinden. Hoe ze het doen, weet ik niet. Vandaar dat ik de kudde zie als een voortdurend bewegend systeem met een ingebouwde intelligentie.
Dat is in organisaties niet anders denk ik.
Dus als je zo'n systeem in een andere omgeving zet zal het zich op de een of andere manier daarin weten te handhaven en te verplaatsen. Dan zullen de geiten andere vegetatie vinden, andere dan de beperkte hoeveelheid planten die ze iedere dag tegenkomen en uitzoeken. Want zoals je weet eten geiten 500 soorten planten. Dat kan omdat geiten natuurlijk meer hebben dan alleen instrumentele vaardigheden. Ze weten wat lekker, vers, nog niet aangeroerd, nieuw, giftig, actueel is et cetera. De afgelopen weken waren ze alleen maar geïnteresseerd in opnieuw uitgekomen koolzaadplanten en restanten van koren en erwtenvelden. Klimop is voor de winter, als er geen blad meer aan de struiken en bomen zit. Dat weten ze.
Wat ik ook zie is dat als je met de geitenkudde in een nieuw gebied komt ze ineens erg energiek worden, ze zijn meer dan anders gemotiveerd om er eens goed tegen aan te gaan. Na een paar keer op die nieuwe plek geweest te zijn, hebben ze gelijk door of ze er wel of niet naar toe gaan. Ze slaan de routes naar die nieuwe voedselbronnen heel snel op.

Tot slot: iedere geit is anders. Ook in de kudde. Daar zitten drie witte geiten die er twee jaar gelden aan toegevoegd zijn. Die zijn nog steeds niet geaccepteerd. Dit is dus niet omdat ze wit zijn maar ze vallen op omdat altijd naast of achter de kudde lopen. Er zit dus ook iets van een interne organisatie in de kudde. Hoe die eruit ziet is moeilijk te ontdekken. Daarvoor is het onderlinge samenspel te subtiel.
Leidinggevenden die hun medewerkers over dezelfde kam scheren zijn slechte geitenhoeders. Mensen hebben heel veel verborgen kwaliteiten. Het is de kunst die te zien en te stimuleren. De omgeving speelt daarin een grote positieve of negatieve rol. Denk maar aan de aan- of afwezigheid van een stimulerende cultuur. Geiten in een grote stal hebben meer mogelijkheden dan in een kleine. Dus ook meer of minder speelruimte, zullen dan gezonder zijn en meer melk geven.

Hopelijk heb ik wat antwoorden kunnen geven. Uit de praktijk van het geiten hoeden.

Veel succes in je werk.
Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  o.dejong@alfa-college.nl
To: peter camp
Sent: Thursday, August 09, 2007 4:25  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een  PROJECTMAN-SCHEMA gedownload van site!


Beste Peter,

Ik maak graag gebruik van uw suggestie om een vraag te  stellen.

Ik heb een cursus Projectmanagement gehad bij  Hanzeconnect in Groningen. Hierbij werd de matrixmethode behandeld en hebben  we het boek 'Projectmanagement' gekregen.

Ik wil nu een project met behulp van de matrixmethode  uitwerken. Hierover heb ik (een wellicht heel basale)  vraag.

Op dit moment ben ik gestart met  een document met daarin eerst de matrix met de 9 vlakken. Ik heb nu 9  hoofstukken gemaakt met dezelfde titels als die van de matrix. Dit  wil ik nu gaan uitwerken tot een projectomschrijving. Onze docent vertelde ons  destijds dat als we de matrix gevuld hebben, we eigenlijk het projectplan  klaar hebben. Vandaar dat ik het met deze werkwijze wil proberen.  

Ik loop echter de hele tijd aan tegen de vraag hoe de  matrixmethode zich nu verhoudt tot het planmatig omgaan met een  project.

Hoe pas ik nu de fasen van een project (grofweg:  voorbereiden, uitvoeren, evalueren) in in de matrixmethode? Of moet het  wellicht juist andersom?


Met vriendelijke  groet,
Olivier de Jong


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: o.dejong@alfa-college.nl
Sent: Friday, August 10, 2007 9:01 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PROJECTMAN-SCHEMA  gedownload van site!


Beste Olivier,

Bedankt voor je reactie.

Het boek is opgebouwd volgens voorbereiden, uitvoeren, evalueren.

Zie de hoofdstukindeling.

Tijdens die fasen moet je regelmatig je  projectplan bijstellen.

Tegelijkertijd ben je bezig  met projectmatig plannen en creëren.

Zie ook de uitgewerkte voorbeelden in het  boek vanaf bladz. 54

Hopelijk kun je nu vooruit.

Succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: rob.van.veldhuisen@panalytical.com
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Thursday, August 09, 2007 9:52 AM
Subject: matrix <> beelddenken


Hallo Peter,

Al een aantal jaren maak ik gebruik van het Matrix raamwerk(we hebben in het verleden ook al eens contact gehad).
Toevallig las ik een aantal maanden geleden een artikel over beelddenken.
Naar aanleiding van het artikel meen ik te kunnen concluderen dat ik een beelddenker ben of in iedergeval veel van de kenmerken heb.
Deze conclusie heeft bij mij geleid tot de volgende.
De matrix methode is voor beelddenkers( en niet alleen beelddenkers) uitermate geschikt om hun beelden te verwoorden/categoriseren etc.
Het uniforme karakter geeft veel rust en gemak.
Ik ben wel benieuwd of er eerder iemand tot een soortgelijke conclusie is gekomen?
Toevallig of niet maar binnen de beelddenk wereld wordt ook een matrix methode genoemd/gehanteerd(Inhoud onbekend).
Ook zou ik willen weten in welke mate "enthousiaste" matrix gebruikers beelddenkers kenmerken hebben.
Met de combinatie  "Beelddenken" en de "Matrix"  is mijn "Plaatje" nu heel duidelijk geworden.
Het  "plaatje" "praatje" en "daadje"  heeft nu zijn definitieve plaats gekregen.

Met vriendelijke groet,
Rob
 
----- Original Message -----
From: peter camp
To: rob.van.veldhuisen@panalytical.com
Sent: Thursday, August 09, 2007 10:15 AM
Subject: Re: matrix <> beelddenken

Beste Rob,
Bedankt voor je reactie.
 
Ik kan me voorstellen dat je denkt dat de matrix uitermate geschikt is voor beelddenkers, maar dat is niet zo.
 
Als intermezzo: ik werk veel met de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner. ( Soorten intelligentie, uitg. Nieuwezijds Amsterdam 2003 ISBN 90571213336).
 
Als je dat boek leest zie je dat de matrixmethode en het matrixschema geschikt zijn voor mensen met een
- linguïstische intelligentie: spelen met woordjes
- mathematische intelligentie: de prioriteitenschaaltjes gebruiken
- kinistetische intelligentie: het schema vastpakken, ophangen, in negen stukken knippen of als wandbord gebruiken
- intrapersoonlijke intelligentie: met het schema eigen opvattingen vertellen
- interpersoonlijke intelligentie: samen met anderen kijken waar de problemen en oplossingen zitten
- auditieve intelligentie: het rumoer en gegons dat in workshops ontstaat als meerdere mensen  tegelijkertijd met elkaar praten over de prioriteiten
- visuele intelligentie: het beeldende wat jij bedoelt.
 
Het mooie is dus dat de meeste mensen  door, de bij hen een of meerdere sterk ontwikkelde intelligenties,  met het schema en de methode uit de voeten kunnen.
 
Hartelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: "frank" <fr.schreibers@hetnet.nl>
To: <campmatrix@planet.nl>
Sent: Wednesday, August 08, 2007 9:34 AM
Subject: met genoegen...


Goedemorgen heer Camp,

De afgelopen 4 weken heb ik samen met mijn gezin heerlijk vakantie gevierd in een deel van Frankrijk waar de zon scheen. Nog voor vertrek kreeg ik uw boek "Kracht met de matrix" in mijn handen geduwd met de opmerking dat ik dit wel een leuk boek zou vinden.
Ik heb nippend aan de wijn of een koud glas water genoten van uw beschouwingen met betrekking tot de parabel van de moderne geitenboer, herkenbaar, verklaarbaar maar vooral begrijpelijk alsof puzzelstukjes in elkaar vielen...leuk is dan ook een wel erg gebrekkige term gebleken.
Vooralsnog vind ik het zelf moeilijk om de matrix in te vullen maar wijt dat aan ondeskundigheid, het nog niet verinnerlijkt hebben van de matrix.

U nodigt uit tot reactie.
Bij deze mijn eerste, misschien ook wel laatste reactie.
Voor het leveren van een bijdrage zou ik u eerst moeten ontmoeten om te weten wie de mens achter de naam Peter Camp is. Neemt niet weg dat ik het boek kan aanbevelen aan mensen waar ik van denk dat zij daar iets mee hebben en mogelijk ook kunnen.

Met vriendelijke groet,

Frank Schreibers
Langstraat 54
5724 WZ Asten
+31-642683578

Goede middag mijnheer Schreibers,
Bedankt voor uw vriendelijke reactie.
U kunt altijd langs komen voor een inhoudelijke uitwisseling.
Verder ook als u zakelijke interesse heeft.

Met vriendelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

---- Original Message -----
From:  Simon de  Meij <demeij@zeelandnet.nl>  
To: peter camp
Sent: Wednesday, June 06, 2007 12:39  PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Hallo Peter,

In 1994 heb ik op de hogeschool Nijmegen de  opleiding beleid, organisatie en management gedaan. Daar vertelde je over de  matrix. Die heb ik in de loop der jaren aardig wat gebruikt. Ik heb een bijna  5 jaar geleden een aantal nieuwe teams in een psychiatrische kliniek opgezet.  Nu ga ik de matrix als evaluatie instrument gebruiken.

Heb je een tip hoe ik de vragenlijsten die een  heel team gaat invullen makkelijk kan verwerken?

Vriendelijke groet,
Simon de Meij


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Simon de Meij
Sent: Wednesday, June 06, 2007 3:39 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST  gedownload van site!


Beste Simon,

Bedankt voor de reactie.

Mijn verwerkingstip is: de invullers dit zelf  laten doen. Zie hiervoor de workshopprocedure in Kracht met de  matrix.

Anders kun je een van de excellijsten op de  site gebruiken.

Veel succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  n.honnef <mailto:n.honnef@tele2.nl>  
To: peter camp
Sent: Monday, May 21, 2007 8:00 PM
Subject: enquete


Goedenavond,

Ik ben voor mijn afstudeeronderzoek opzoek naar  een geschikte enquete voor een medewerkerstevredenheidonderzoek. Wij hebben de  matrix methode op school behandeld en deze leek mij zeer geschikt om te  gebruiken. Mijn onderzoek richt zich op het personeelsbeleid van een  tranportbedrijf. De populatie bestaat uit 175 personen waarvan  ongeveer 100 chauffeurs en 75 kantoor en loodspersoneel. Om een goed beeld te  krijgen zou ik het hele personeel moeten nemen maar dit is vooral voor de  chauffeurs niet haalbaar. De vragenlijst is hier misschien ook iets te  uitgebreid voor. Heb jij een tip en zou ik eventueel de vragenlijst wat kunnen  verkorten?


Met vriendelijke groet,
Nelleke Honnef


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: n.honnef
Sent: Wednesday, May 30, 2007 4:13 PM
Subject: Re: enquete


Beste Nelleke,

Bedankt voor je vraag. Mooi project doe je.  Wil daarvan tzt wel een verslag lezen.

De ervaring leert dat de vragenlijsten,  vooral de workshopversie, voor alle doelgroepen geschikt zijn. Die zou ik niet  inkorten. Ook niet vanwege de vergelijkbaarheid.

Wat je wel kunt doen is een steekproef  van  de chauffeursgroep nemen.

Veel succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  Tommie Pit <tommiepit@gmail.com>   
To: peter camp
Sent: Thursday, February 15, 2007 10:21  PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Hartelijk dank!

Ik moet voor mijn studie bedrijfskunde een organisatie analyse uitvoeren  in de breedste zin van het woord. Dit bij het bedrijf waar ik al enige tijd  werkzaam ben. Ik ervaar dit als problematisch. Wellicht heeft u nog tips om  dit toch zo objectief mogelijk te kunnen doen.

Bijkomend nadeel is dat het een vrij klein bedrijf is. Ik sta  waarschijnlijk zaterdag bij de boekhandel om ook het boek over deze matrix aan  te schaffen.


Vriendelijke groet,
Tommie Pit

Emailadres: tommiepit@gmail.com  


Beste  Tommie,

Dat kun je doen met de vragenlijsten  uit het boek Kracht met de matrix; zie hoofdstuk 7; daarin heb je allerlei  varianten. Die vragenlijsten staan ook op de site.

Succes,
Peter


naar boven

Samenhangend denkenBron: MD-traject IML-TNT Post verzorgd door www.ivonederland.nl


naar boven

----- Original Message -----
From:  Adel, Egon <eadel@pvda.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Monday, January 29, 2007 4:21  PM
Subject: Gebruik van de Matrix voor  evaluatie project


Beste Peter,

Een collega heeft de matrixmethode aangedragen als  een manier om een project te evalueren. Na op jou website te hebben  rondgekeken ben ik erg enthousiast geworden. Toch had ik nog een paar vragen,  het zou prachtig zijn als je me daarmee even op weg kan helpen.

Ik werk op het partijbureau van de PvdA en ben  werkzaam op de afdeling die de netwerken met de 'PvdA in het land' beheerd,  dus in de provincie, gemeentes en dergelijke. Wij hebben het land opgeknipt in  32 regio's om dit netwerken behapbaar te maken. Nu willen we op onze afdeling  (dus niet met 'het land') van vijf medewerkers een evaluatie doen. We koppelen  dit dan aan een bredere evaluatie met interviews in het land enz. De manier  van werken met regio's doen we nu zo'n vier jaar, het is eigenlijk niet meer  een project te noemen in die zin. Wel willen we graag inzichtelijk krijgen  waar we moeten verbeteren, aanpassen en inspelen op nieuwe  situaties.

Kan jij mij in de richting wijzen wat ik het beste  kan lezen en ten voorbeeld nemen? Ik heb gezien dat er op jou site een  evaluatie van een school staat. Ons voornemen is om deze vragenlijst aan te  passen op onze situatie en zo de matrix in te vullen. Zie jij dat als een goeie aanpak? Zijn er nog meer van dit soort voorbeelden die ik kan doornemen?  

Nu al dank voor alle informatie die ik via de  website kan lezen!

Vriendelijke groet,

Egon Adel
PvdA Partijbureau
( 020-5512210 )
eadel@pvda.nl


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Adel, Egon
Sent: Tuesday, January 30, 2007 7:03 PM
Subject: Re: Gebruik van de Matrix voor evaluatie  project


Beste Egon,

Je kunt inderdaad de vragenlijsten gebruiken  voor het evalueren van
- je eigen afdeling: Bij ons in de afdeling  is het zo dat ...
- de netwerken: Bij ons in het netwerk is het  zo dat ...
- de partij: Bij ons in de partij is het zo  dat...
- de regio: bij ons in de regio is het zo  dat...
- de individuele werknemer: Bij mij is het zo  dat...


Je kunt die ook combineren:
Bij ons in de partij is het zo  dat....
Bij ons in de afdeling/het netwerk is het zo  dat...
Bij mij is het zo dat...

De vragenlijsten uit de boeken 'Kracht  met de matrix'  en De praktijk van de matrix corresponderen met deze  analyse van de drie niveaus van de hele PVDA-organisatie.

Met de vragenlijsten maak je een integrale  (harde en  zachte kanaten) quick scan van de de hele  PVDA-organisatie.

Desgewenst kun je er ook een niveau uithalen.  Zie dan de vragenlijsten uit De kracht van de matrix.

Voor de evaluatie van een project kun je de  vragen die horen bij het boek over projectmanagement  gebruiken.

Alle vragenlijsten staan op de site en zijn  gratis te downloaden.

Op de site staan meerdere vragenlijsten.  Probeer er een paar uit en pas ze al naar gelang het niveau en de doelgroep  aan. Desgewenst loop ik er doorheen om eventuele inconsistenties er uit te  halen.

Ook kun je ook het voorbeeld van  anderen, waaronder dat van de school gebruiken.

Het is verder een goed idee om vervolgens  door te vragen op bepaalde thema's, zowel voor een verdere analyse als voor de  oplossingen.

Mocht je meer vragen hebben, bel me dan. de  komende dagen ben ik thuis aan het werk.


Veel succes.

Hartelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

----- Original Message -----
From: Coppelmans,Lien P.G.M. <l.coppelmans@fontys.nl>  
To: peter camp
Sent: Friday, December 22, 2006 4:44 PM
Subject: RE: powerpointpresentatie projectmanagemen

Hoi Peter,
 
We hebben inderdaad de eerste afspraken kunnen maken op de kerstborrel.
De manager van Mediavoorzieningen is erg geïnteresseerd in waar we ons mee bezig hebben gehouden. Na de vakantie gaan John en ik met hem rond de tafel zitten en de matrix van het Talenpracticum zal dan zeker besproken gaan worden.
Deze matrix heb ik ook bijgevoegd [download powerpoint], zodat jij ‘m ook nog kunt gebruiken.
 
Het ware 2 inspirerende dagen. Het heeft zeker onze blik verruimd. Naast het handige matrix model zijn we op een creatievere manier tegen een aantal zaken aan gaan kijken. Binnen ons eigen team zullen we beslist hiermee verder gaan.
Bedankt voor je inspiratie!
Een fijn verblijf in Curacao! en de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Ik laat beslist nog iets van ons horen.
 
Hartelijke groeten,
 
Liën
 
Van: peter camp
Verzonden: dinsdag 19 december 2006 23:54
Aan: Coppelmans,Lien P.G.M.
Onderwerp: powerpointpresentatie projectmanagement


Hoi Lien,

De eerste afspraken gemaakt vanmiddag?

Bijgaand de powerpointpresentatie over projectmanagement.

Die over gebouwen stuur ik met de volgende mail.

Bedankt voor de prettige samenwerking.

Veel succes met alles.

Hoor graag nog iets van je vorderingen.

Fijne feestdagen en

hartelijke groeten,

Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: "Michel Heesen" <michel@nescio.nu>
To: "peter camp"
Sent: Monday, December 11, 2006 4:57 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WERKSTUK Blommenstein gedownload van
site!

Dag Peter Camp,

De Matrixmethode ben ik tegen gekomen bij het Sioo. Deze sprak me zeer
aan.
Ik gebruik de matrix regelmatig bij het proberen uit te leggen of onderzoeken van samenhang bij klanten.
Heb hem reeds enige malen toegepast.
Vond vooral de projectinformatie erg interessant. Ik wil er nog eens dieper in duiken.

In ieder geval bedankt voor het bereid staan als back-up en vraagbaak.

Vriendelijke groet,

Michel Heesen
Nescio


Peter Camp schreef:

Veel succes met de matrixmethode.
Mail me bij eventuele vragen en bijzondere toepassingen.

Vriendelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

Matrix toepassingen in onderwijs en sociale dienst


Beste Peter,

We hadden al een hele tijd geen contact, maar de matrix blijft een rol spelen in mijn werkzaamheden. Op dit moment werkt een projectteamp van Quanta NpM aan een onderzoek naar de mate en kwaliteit van de regionale samenwerking rondom leerlingen met gedragsproblemen. Het doel van dit onderzoek is te komen tot praktische tips en tools om de regionale samenwerking een stimulans te geven. We doen dit in het kader van het project Gedragswerk (www.gedragswerk.nl) dat in opdracht van het Ministerie van OC & W wordt uitgevoerd.

Daarnaast gebruikte ik het model nog niet zo lang geleden voor een sociale dienst. Hun klacht was/is dat zoveel clienten niet “enthousiast samen willen werken”. Clienten vertrouwen het niet, zo werd verondersteld. Met de matrix lukte het om een relatie te leggen tussen het gedrag van clienten en cultuurkenmerken van deze organisatie. Op basis hiervan werd de aandacht verplaatst naar interne maatregelen die tot doel hebben de motivatie van clienten te stimuleren. De client is wat dit betreft niet langer de zondebok.
 
Vriendelijke groet,
Jos van der Horst


Quanta NpM           De weg naar zakelijk idealisme


naar boven

Compliment matrixsite

Uitgevers begrijpen Internet (nog) niet
Of om het naar aanleiding van de weblog van Michael Frackers nog harder te zeggen: ze begrijpen er geen snars van.
In mijn ervaring de laatste maanden met de Nederlandse uitgevers van managementboeken, maar ook met krantenuitgevers als PCM, Sanoma en VNU in het kader van mijn thesis over blogging (zie ook Blogmania weblog is het nog niet sterk gesteld met hoe de uitgevers Internet hebben kunnen aanwenden om iets toe te voegen aan hun papieren uitgaven. In alfabetische volgorde is dit de lijst van uitgevers waar ik zoal materiaal van ontvang:
Balans Een simpele nette site met als een van de weinigen een catalogus van nieuw uit te brengen boeken (nu voorjaar 2005).
Business Contact Tsja lastig, een groot fonds zeker wat betreft managementliteratuur, geen eigen site, wat bijzonder is voor zo'n grote uitgever. Na wat zoeken kom je uit op Boekenwereld.com ??
Kluwer Soms een managementboek, maar door de rigide zoekfunctie op de site niet te vinden.
Lemma Brr, maar het bestaat.
Pearson Nette site. Maar kan er veel meer mee als stukken van het boek, nieuwsbrieven, nieuw verschenen etc. Vanuit deze uitgever komt een enorme stroom boeken onder labels als Financial Times, Pearson, Addison-Wesley voor Dummies -reeks etc. etc.
Scriptum Managementboek.nl met alleen de selectie van Scriptum met hun layout sausje.
SDU Een van de grootste fondsen in Nederland met oa labels als Academic Service en Ten Hagen Stam. Een onoverzichtelijke site waarbij Academic Service titels nog geintegreerd moeten worden.
Het Spectrum Een recht-toe recht-aan website. Aan slimme marketingdingen als nieuwsbrieven doet Het Spectrum niet. Het Spectrum is onderdeel van PCM Uitgevers.
Thema De mooiste site, en het meest informatief met o.a. pdf-jes van stukken van de boeken. Verder verstuurt Thema regelmatig nieuwsbrieven uit.
Van Ditmar Import De grootste importeur van boeken in Nederland. Erg handig voor mij, maar ze op Internet vinden is een opgave op zich. De url hiervoor is dus niet voor de consument bedoeld (slim!!), u vindt informatie goed verstopt op de site van Audax. Veel zoekplezier naar consumenteninfo over Van Ditmar:)

En dan nog maar te zwijgen van zaken als boekondersteunende websites, blogs en sites van auteurs etc.
De leuke voorbeelden:

Maar het zijn echt uitzonderingen waar bovenstaande uitgevers veel van kunnen leren.

Tsja rest te zeggen dat het snelst de info kan komen via Managementboek.nl. Voor hun is een rss-feed met info over nieuwe uitgaven wel een idee!

Dames, heren. mocht u wat tips, hulp of ondersteuning willen, ik houd me aanbevolen.


http://managementboek.web-log.nl


naar boven

---- Original Message -----
From: Arco Verolme <mailto:ac.verolme@planet.nl>  
To: peter camp
Sent: Sunday, August 20, 2006 7:49 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PROJECTMAN-SCHEMA gedownload van site!

Hoi Peter,
dank je wel - ik heb je beide boeken - en altijd enthousiast over je methode - als interim manager heb ik hem nu dit jaar twee maal gebruikt - ook als middel voor validatie van de probleemstelling vd opdrachtgever

Het zou denk ik handig zijn een applicatie in acces te maken met selectiemogelijkheden voor het inlezen van de Excel scores zodat je vanuit diverse invalshoeken ook kunt kijken naar hoe je wilt meten - Misschien een idee - wat tegen betaling te downloaden is - RGBplus (zie website) is erg goed en betaalbaar

Anders overweeg ik het zelf te laten maken

Gr
Arco


----- Original Message -----
From: peter camp
To: Arco Verolme
Sent: Monday, August 21, 2006 11:52 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PROJECTMAN-SCHEMA gedownload van site!

Beste Arco,

Bedankt voor je reactie.

Ik begrijp je vraag maar kan er niet meer mee doen dan te verwijzen naar de Exceltoepassingen op de site. Zelf heb ik er geen ervaring mee. Wel wil ik graag op de hoogte blijven van jouw vorderingen en deze weer aan anderen, als kennisdeling, laten zien en doorgeven.
Veel succes,

Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: Kort, Marja
To: peter camp
Sent: Wednesday, July 26, 2006 12:55 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Hallo Peter,
 
Bedankt voor je mail.
Door de matrix te gebruiken hebben we veel nieuwe inzichten gekregen rond onze roosterproblematiek.
 
Met vr. gr.
Smurfit Kappa TWINCORR
 
 
Marja Kort
Personeelsfunctionaris locatie Hoogeveen


------------------------------------------------------------------------
Van: peter camp [mailto:campmatrix@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 11 juli 2006 11:58
Aan: Kort, Marja
Onderwerp: Re: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!

Veel succes met de matrixmethode.
Mail me bij eventuele vragen en bijzondere toepassingen.

Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  Klaas de  Jong <mailto:klaas@dejong-sneek.nl>  
To: Peter Camp
Sent: Monday, June 19, 2006 1:43 PM
Subject: Matrix


Dag  Peter


Ik maak graag gebruik van je  Matrix.

Nu heb ik hem onlangs beschikbaar  voor het Internet gemaakt. Het invullen en de analyse gaat daardoor veel  eenvoudiger.

Vanuit het programma (Quask; www.quask.com) dat ik gebruik is exporteren  naar allerlei bestandsformaten (bijvoorbeeld Excel, SPSS, Access e.d.) een  peulenschil. Bijgaand een excel bestand wat volledig door Quask gegenereerd  is.

Om met de uitkomsten de matrix  mooi te vullen moet er nog wel wat aanvullend werk verricht  worden.

Daarnaast heb ik (onder meer) de  site www.projectplatform.nl in  gebruik. Daaronder hang ik vaak sites voor mijn diverse projecten onder. Zo  kun je de vragenlijst aanschouwen op http://kollum.projectplatform.nl.

Omdat ik zelf enthousiast ben over  deze werkwijze wil ik wel (samen met jou) nadenken over het maken en  beschikbaar stellen van subdomeinen met daarop de matrix voor bedrijven die  daar interesse voor hebben.

Hoor graag of je er belangstelling  voor hebt. Maar in elk geval; je matrix is zo mooi dat deze “gospel” wat mij  betreft verspreid mag worden.


Groet
Klaas de  Jong
www.dejong-sneek.nl


Bedankt Klaas.

Mooi werk.
Je moet wel de bron bij de vragenlijsten zetten...
(Bron: Peter camp, De praktijk van de matrix, Uitg. Business Contact, Amsterdam 2001)
Bel na de vakantie maar voor een afspraak.

Veel succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: "Johnny Koevoets" <johnny_koevoets@hotmail.com>
To: Peter Camp
Sent: Thursday, June 01, 2006 5:22 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX gedownload van site!


Hallo Peter,

ik heb jouw methode met plezier toegepast binnen mijn bedrijf (als opdracht voor school). Nu bleken de problemen voornamelijk op politiek gebied te zitten. Voornamelijk vak 5 van de Matrix met alle raakvlakken vandien.
Mijn vraag is; heb jij nog enig advies welke literatuur goed van toepassing zou zijn om een traject te ontwerpen om dit gebied te verbeteren.

Met vriendelijke groet,
Johnny Koevoets

From: peter camp
To: Johnny Koevoets <johnny_koevoets@hotmail.com>
Subject: Re: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX gedownload van site!
Date: Thu, 01 Jun 2006 17:57:45 +0200

Bedankt voor je reactie. Je moet het dan zoeken in boeken over besluitvorming, onderhandelen, conflicthantering g en participatie. Denk aan auteurs als Mauk Mulder, Willem Mastenbroek, Hugo Prein., Paul Koopman/Jeroen Pool, A.Geul, Peter Scot-Morgan, Joep Schrijvers, Sandra Terwolbeck/Jurgen Hell, Mark van Beusekom. Probeer deze namen maar op Google; dan kom je vanalles tegen.

Laat me nog horen hoe het verder gaat.
Veel succes,
Peter


naar boven

From:  Karel Steijger
To: peter camp
Sent: Tuesday, May 30, 2006 12:33 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD  Onderzoek MvanVeen gedownload van site!


Hallo Peter,

Voor mijn studie  Humanistiek orienteer ik mij op diverse vormen van leiderschap. Daarbij kan ik  me voorstellen dat er een relatie bestaat tussen organisatiecultuur/gedrag van  medewerkers en leiderschap. Meer specifiek, dat een bepaalde  organisatiecultuur goed ontwikkelt bij een bepaalde vorm van leiderschap.  Wellicht zijn er in een Matrix negen vormen van organisatie cultuur te bepalen  met daarbij negen gepaste vormen van leiderschap. Bestaat een dergelijke  relatie uitgedrukt in een Matrix? En ben je op de hoogte van een ander soort  Leiderschap Matrix?

Graag hoor ik je  antwoord,

Groet, Karel


----- Original Message -----  
From: peter camp
To: Karel Steijger
Sent: Tuesday, May 30, 2006 9:35 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD Onderzoek MvanVeen  gedownload van site!


Ja, dat heb je goed gezien.

Mijn boek 'Meer dan vijfhonderd managementstijlen' laat zien  dat je 10 verschillende soorten leiderschap hebt. Funs Erens heeft er een  aantal geillustreerd.
 
Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  rob.muts@mail.ing.nl
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Thursday, April 13, 2006 9:07  AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een  WORD Matrix How To Do MvanVeen gedownload van site!


Goedemorgen  Peter,

Een kleine  toelichting op de wijze waarop wij jouw matrix denken te gaan gebruiken, is  misschien wel leuk, niet heel bijzonder overigens:

Deze afdeling is  een smelkroes van verschillende organisatieculturen en is onder te verdelen  in een drietal hoofdstromen. Tijdens een zogeheten BOS (Bewust Onbezorgd  Samen) dag, hebben we de matrix reeds gebruikt om in kaart te brengen,  waardoor de samenwerking soms enigszins gefrustreerd raakt. Blijkt dat we  zitten met een afdeling die voornamelijk in de bovenste helft sterk is, maar  onderin zwak niet apart, denk ik dan, maar als dat maar lang genoeg laat  doorgaan krijg je de kous een keertje op je kop.

Als vervolgstap ben  ik nu bezig met een plan om de samenwerking hier te verbeteren, waarbij we  een 5 B model (eigen brouwsel)
 1. Beelden, hoe denken we over elkaar?
 2. Bedreigingen, waardoor voelen we ons bedreigd in onze samenwerking, is die  andere “cultuur” dan zo eng?
 3. Beleefdheidsvormen, hoe gaan we met elkaar  om? Transparanter communiceren, etc.
 4. Beleid, welke formele regels spreken  we met elkaar af, is de organisatiestructuur nog wel actueel, etc.
 5. Bevoegdheden, wie heeft bevoegdheden en waarover?, etc.

Ieder van die punten  ben ik van plan langs te lopen met de matrix om te kunnen volgens of we ons  wel op de juiste punten focussen, te controleren of we volledig zijn.  Immers, de matrix toont overzicht, laat verbanden zien en  spoort  problemen op! ;-)

Ontzettend bedankt  voor het beschikbaar stellen hiervan en alle intellectuele capaciteit die je  erin hebt gestoken.


Dank,

Met  vriendelijke groet,
Rob  Muts
ING  Ops&IT Banking / Finance, Risk & Procurement Services / Management  Control Improvement


----- Original Message -----
From:  peter  camp <campmatrix@planet.nl>  
To: rob.muts@mail.ing.nl
Sent: Thursday, April 13, 2006 9:45  AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een  WORD Matrix How To Do MvanVeen gedownload van site!
 

Beste Rob,
 
Bedankt voor je erg aardige bericht.
 
Het klopt dat als je maar door gaat met het opschudden van  de organisatie dat de kippen van de leg raken. tegelijkertijd is het ook zo,  dat wanneer je ze weer aan de leg wilt krijgen, je op alle vakken van de  matrix acties moet doen.
 
Het 5B model helpt je om in het vak samenwerking de diepte  in te gaan, en als die gesprekken goed verlopen, weer de breedte op te  zoeken van de andere matrixvakken. Zo formuleer je al werkende een nieuw  evenwicht tussen alle belanghebbenden.
 
Wat je doet is dus niet alleen leuk maar ook bijzonder  (moeilijk). Je combineert modellen, methoden en persoonlijke stijl met  elkaar. Dat is knap. Ik krijg ook de indruk dat je je daarbij als een vis in  het water voelt.
 
Veel succes met dit project. Hoor graag van je hoe het er  verder mee gaat.
 
Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: M D Mark <martijnmark@wanadoo.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Sunday, April 02, 2006 4:08 PM
Subject: Camp matrix in Kampala, Uganda


Beste Peter,

Al ruim twee jaar gebruik ik regelmatig de Camp matrix om mensen te helpen inzicht te krijgen in de organisatie waarvan zij deel uitmaken. Dit keer was de locatie wel heel speciaal. In het kader van een ontwikkelingsproject (opdrachtgever NFX) ben ik samen met een collega in Kampala (Uganda, Africa) geweest om een training change- en projectmanagement voor een aantal locale Ugandese en Tanzaniaanse banken te verzorgen. De matrix was een uitstekend hulpmiddel om het (naar later bleek) pijnlijke onderwerp 'politieke beïnvloeding' goed te kunnen bespreken. (zoals in de matrix te zien hadden ze in eerste instantie opvallend weinig in te brengen over juist dat onderwerp...

Ik wilde je deze niet onthouden. Erg leuk om over Frankrijk te lezen, de kracht van de matrix reikt echter (geografisch) nog weer verder.


Met vriendelijke groet,
Martijn Mark
(Organisatie/Changeconsultant ING Bank)


naar boven

----- Original Message -----
From: info@giskes-personeels-advies.nl
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Friday, March 24, 2006 10:25 AM
Subject: Hoe is tie en foto

Beste Peter,
 
 
In de afgelopen periode ben ik voor mijn werk op Curacao geweest. Toen ik op bezoek was bij de directeur van een van de uitvoerende dienst (departement voor ontwikkelings samenwerking) zag ik een voorwerp op tafel staan. Dat voorwerp, waarvan ik een foto heb mogen maken, blijkt een Chinees spel te zijn. Kijk maar naar de foto. De knikkers worden in een laatje onder het speelveld opgeslagen (vak nr 10) Hoe het spel werkt kon men mij niet vertellen. De relatie met de matrix was snel gelegd en uitgelegd. Ik hoop snel weer naar Curacao te mogen gaan en deze manier nog iets meer over de matrix te vertellen. En overigens hem niet alleen.
Hopelijk kan je wat met de foto en kan je ontdekken hoe het spel werkt etc. Ik weet het niet ;-(((.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Rob Giskes
 
Beste Rob,

Hartelijk dank voor je bericht en de foto.  Ik ken het spel niet. Ik zal jouw vraag op de site zetten.
Succes met je werk, vooral in dat warme oord ver weg overzee.

Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  Marielle Weekhout <marielle.weekhout@doescadushi.com>  
To: peter camp <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Wednesday, March 15, 2006 2:48  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een WORD  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Beste  Peter,

Als ik de  enquêtemanier gebruik, kan ik dan het beste de medewerkers anoniem de vragenlijst in te laten vullen? Ik kan me namelijk voorstellen dat mensen meer  open zullen antwoorden wanneer zij niet hun naam bovenaan het formulier hoeven  te vermelden.

Mijn eerste voorkeur  gaat uit naar de workshopmethode maar wanneer ik dit ook wil verwerken in mijn  scriptie kan ik niet hardmaken dat dit voor de gehele organisatie telt  aangezien maar een aantal medewerkers deelneemt aan de workshop. Wel kan ik na  alle uitslagen bekend gemaakt te hebben (naar aanleiding van de anonieme  enquête) een workshop organiseren, waarvoor collega’s zich kunnen aanmelden  zodat gezamenlijk nagedacht wordt over mogelijke oplossingen. Ik zou dan  streven naar een mix van leidinggevenden en  niet-leidinggevenden.

Hoe klinkt dit in  jouw oren?


Met vriendelijke  groet,
Mariëlle  Weekhout


----- Original Message -----  
From: peter camp <campmatrix@planet.nl> 
To: Marielle Weekhout <marielle.weekhout@doescadushi.com>
Sent: Wednesday, March 15, 2006 4:20 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een WORD KRACHT VRAGENLIJST  gedownload van site!


Dat klinkt prima in de oren Marielle.

Anoniem  en op naam, kan beide. Jouw verantwoording  is OK. Vooral de eerste keer kijken de mensen de kat uit de  boom.

Je kunt én een workshop én een onderzoek doen onder een  representatieve groep. Dan is het leuk om de resultaten te vergelijken. Moet  je wel van te voren aangeven op wat precies.

Zie ook 7.8 in Kracht met de matrix.

Vooral als je voor de combinatie van een schriftelijk  survey (vragen) en actieonderzoek (workshop) kiest. In beide  gevallen moet overigens de probleemstelling hetzelfde zijn. Op grond daarvan  en van andere vragenlijsten moet je wel verantwoorden waarom je voor de  matrixmethode kiest. Lees daarvoor eventueel het theoriehoofdstuk in De  praktijk van de matrix, II.13


Succes,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From: van der Steege <h.vdsteege@chello.nl>  
To: 'peter camp' <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Tuesday, March 14, 2006 5:21 AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PROJECTMATRIXKAART gedownload van site!

Hartelijk bedankt voor de belangstelling.
 
Ik had nog nooit van matrix gehoord. Dit jaar hoop ik af te studeren al farmaceutisch consulent. Als afstudeeropdracht neem ik de implementatie van farmaceutisch consulent in het ziekenhuis tegelijk met een project opnamemedicatie.

Om mijzelf in de organisatiestructuur te kunnen plaatsen moet die veranderen. Nu kreeg ik een tip over een matrixstructuur. Ik heb het boek in mijn bezit en de website bekeken. Nu de uitvoering nog.

In het boek heb ik ook gezien dat een projectopzet duidelijker is in een matrix. Kortom ik ga proberen om een matrix te maken.
 
Met vriendelijke groet,
 
Yvonne van der Steege
h.vdsteege@chello.nl <mailto:h.vdsteege@chello.nl>


----- Original Message -----
From: peter camp <campmatrix@planet.nl>  
To: van der Steege <h.vdsteege@chello.nl>  
Sent: Monday, March 13, 2006 9:09 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PROJECTMATRIXKAART gedownload van site!

Beste Yvonne,

Bedankt voor je mail.

Pas op voor de begripsverwarring: het gaat bij mij om de matrixmethode en niet om een matrixstructuur (die een combinatie van taken van mensen op verschillende niveaus inhoudt). De overeenkomst van beide zit in het samenhangende denken; dat is nodig om ze tot een succes te maken.

Wat je wel kunt doen is:
 1. de nieuwe matrixstructuur van jouw organisatie in kaart brengen met de matrix: bijv. wat zijn de doelen, hoe ziet de structuur er uit en wat moeten mensen kunnen om goed in zo'n structuur te functioneren etc (doorloop de matrixvakken),
 2. beoordelen welke elementen/matrixvakken duidelijk zijn resp. de hoogste oplossingsprioriteit hebben,
 3. de prioriteiten van oplossingen en acties te voorzien.Vriendelijke groeten,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: Most, Ary van der <Ary.vanderMost@Getronics.com>  
To: peter camp <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Monday, March 13, 2006 11:14 AM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!
 
Beste Peter,

Ik zoek vragenlijsten, die handelen over het onderwerp informatiebeveiliging en dan wel over vragenlijsten die gericht zijn op de ISO-beveiligingsnorm ISO/IEC27001 (en/of ISO17799:2005).

Ary van der Most


----- Original Message -----
From: peter camp <campmatrix@planet.nl>
To: Most, Ary van der <Ary.vanderMost@Getronics.com>  
Sent: Monday, March 13, 2006 12:27 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!
 
Beste Ary,

Dat probleem kun je oplossen door een van de vragenlijsten te pakken, bijv. door in bijgaande over arbomanagement, het woord arbomanagement te vervangen door 'informatiebeveiliging'en de vragen wat aan te passen. Dat geldt ook voor ISO. Met de matrix laat je nl alle dimensies van deze onderwerpen zien.

Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  Rineke  Oomen <rineke@acero.demon.nl>
To: 'peter camp' <campmatrix@planet.nl>
Sent: Monday, March 06, 2006 6:13 PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een  VERANDERMATRIX gedownload van site!


Dag Peter,  

Ik heb gebruik  gemaakt van de matrix op de volgende manier. Ik ben  sinds 2 jaar als  manager werkzaam en  had de afspraak met mijn directie  om  aan  het einde van een   jaar coaching die  ik had, vanwege mijn   nieuwe positie, deze te evalueren;  ‘de oogst binnen te halen”. Het  was de bedoeling dat ik er  een verslag over  zou schrijven .  

Ik gebruikte  je  boek “de kracht van de matrix “ al, maar vond  het nu heel toepasselijk  om mijn resultaten, de oogst van mijn jaar te  positioneren in  de 9  domeinen. Dat was echt heel leuk en interessant om te doen. Het maakt mezelf  meteen meer duidelijk wat ik  had bereikt, en het geeft ook inzicht, waar nog leerpunten liggen.

Dus een prima  hulpmiddel. In het boek staat het als zelfmanagementmatrix op p.122 in Kracht  met de matrix .

Om mijn coach te  informeren heb ik de verandermatrix even op gestuurd. In ieder geval was het  voor mij een prima vorm en een goed uitgangspunt voor een   evaluatiegesprek.

Dus dank je wel.  

Met vriendelijke  groet,
Rineke  Oomen

Emailadres: rineke@acero.demon.nl  


----- Original Message -----
From: peter camp <campmatrix@planet.nl>  
To: Rineke Oomen <rineke@acero.demon.nl>  
Sent: Monday, March 06, 2006 9:18 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX gedownload van site!

Beste Rineke,
Hartelijk dank voor je bijzondere reactie.

Bijzonder omdat je de moede hebt om een model te gebruiken voor de zelfevaluatie en ook bijzonder dat je de resultaten met je coach wilt doornemen. Uit eigen ervaring (zie bladz. 166)  weet ik dat dat goed werkt. Je krijgt een gezamenlijke methodische, interactieve en inhoudelijke verrijking.

Doe je voordeel ermee!

Veel  succes.

Vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

From:  L.J. Purmer <ljpurmer@zonnet.nl>
To: peter camp <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Thursday, February 09, 2006 1:37  PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een  POWERPOINT Ernst Oud gedownload van site!


Peter,

Mijn werkterrein (als consultant en  interim-manager) is veranderende organisaties bij lagere overheden (gemeenten)  op het veld van beheer openbare ruimte. Al jaren gebruik ik de metafoor van  “pindakaas” bij deze processen: van marktonderzoek tot verkoop, van fabricage  tot supermarkt. Waar het aan ontbreekt bij deze organisaties is het  gezamenlijk ontwikkelen van de openbare ruimte om tot een doelmatig ingerichte  en beheer(s)bare openbare ruimte te komen. Naar mijn overtuiging speelt de  monopoliepositie (burgers kunnen voor de producten alleen bij de gemeente  terecht waar zij wonen) die gemeenten hebben een grote rol: er is geen  concurrentie. Daardoor wordt niet product- of vraaggericht gewerkt.

De  Camp matrix wil ik – naast een instrumentele procesmanagement faciliteit –  gaan gebruiken om op afdelingsniveau een analyse te maken (waar staan we en  waar willen we heen) om vervolgens – weer aan de hand van de matrix – de  stappen in kaart te gaan brengen die we moeten maken om naar de gewenste  situatie te gaan.

Volgens mij ligt het zwaartepunt op cultuur: vanuit  een eigen deskundigheid en gebrek aan inzicht (de burger als klant is anoniem  en “heeft geen verstand van de openbare ruimte”) wordt gewerkt aan inrichting  en beheer. Er wordt te weinig uitgewisseld tussen de disciplines onderling en  de samenwerking is ad hoc. Onderlinge competitie bepaalt de inzet en het  eindproduct. De vraag die ik hoop te beantwoorden met de Matrix-methode is –  zonder de afhankelijkheid van instrumentele controle – de cultuurproblematiek  concreet en inzichtelijk te maken. Medewerkers moeten zelf leren inzien en  nadenken en niet gecontroleerd worden door een systeem dat automatisch  rapelleert; de afdelingshoofden moeten leren te managen en niet vakinhoudelijk  verantwoordelijk te zijn en daarop te sturen.

Dat laatste heb ik nog  wel een slag in te maken.

Met vriendelijke groet,
 
Luit Purmer


----- Original Message -----  
From: peter camp <campmatrix@planet.nl>   
To: L.J. Purmer <ljpurmer@zonnet.nl>  
Sent: Friday, February 10, 2006 8:56 AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een POWERPOINT Ernst Oud  gedownload van site!


Beste Luit,

Bedankt voor je reactie.

Pindakaas is een mooie metafoor.

Gisteren zag ik nog een voorbeeld van wat je bedoelt.  Eerst met jongeren in overleg gaan over de vormgeving van een overdekte  hangplek en vervolgens een ander ontwerp kiezen dat goedkoper is. Met gevolg  dat de nieuwe hangplek niet wordt gebruikt en er leeg  bijstaat.

Wellicht is het daarom beter dat je met de  desbetreffende ambtenaren eerst een inhoudelijke discussie op gang brengt over  de invulling van de openbare ruimte. Door bijvoorbeeld op bezoek te gaan bij  een gemeente die als voorbeeld kan dienen of door iemand over dit thema een  inleiding te laten houden. Daarna start je de managementdiscussie. Die  stemming is dan ook beter.

Vervolgens kun je de matrix gebruiken om te  inventariseren waar de problemen liggen, wat de prioriteiten zijn en hoe de  ambtenaar zich dientengevolge moet gaan opstellen. De implementatie van de  conclusies kun je vervolgens ondersteunen met trainingen en  bewaken.

Inhoudelijk kun je ook terecht in Pleidooi voor de  openbare ruimte, een publicatie van het Min. van VROM met daarin een goeie  CD-rom met voorbeelden; zou je vooraf ter inspiratie kunnen  draaien.

Voor afstemmingsmethode kun je terecht in mijn boek  'Gebouwen met een ziel'. Daarin gebruik ik de matrix om de complexiteit van de  afstemming te laten zien.


Succes,

Vriendelijke groeten,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From:  Danny Bok <mailto:DannyBok@planet.nl>   
To: peter camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Monday, January 16, 2006 7:28  PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een  VERANDERMATRIX gedownload van site!


Geachte heer Camp,

Zeer attent van u even persoonlijk te reageren  op geintereseerde in uw site.

Op dit moment ben ik bezig met de opleiding HBO  technische bedrijfskunde aan de hogeschool Rotterdam. Daar is uw methode  onderdeel van het pakket en komt onderandere terug in SLC (studie loopbaan  coaching).

De bruikbaarheid van uw matrix kan ik goed  begrijpen voor schoolse toepassingen maar heb er moeite mee deze matrix op  mijn werk te kunnen gebruiken. Ik heb het idee dat een matrix als deze door  het gehele bedrijf gedragen moet worden om echt vruchten af te laten werpen.  Ik ben altijd in voor verbetering en inzicht te krijgen in punten waar je je  op kan verbeteren. Ik zou graag verbetering in de gehele afdeling door willen  voeren maar denk dat dit als vreemd ervaren zal gaan worden.

Is er een manier om bijvoorbeeld uw matrix  voorzichtig naar voren te brengen zonder "schrik reacties" te  veroorzaken?


Met vriendelijke groet,
Danny Bok


Beste danny,

Bedankt voor je reactie.

Je kunt de matrixmethode goed gebruiken om  de veranderingen binnen de afdeling vorm te geven en te ondersteunen. Een  weinig bedreigende manier is de afdelingsleden te vragen om de vragenlijsten  in te vullen. De antwoorden kunnen dan door een paar mensen worden verwerkt en  teruggekoppeld. Deze aanpak past binnen het verwachtingspatroon bij  vragenlijsten. Zelf laat ik de lijsten ter plekke invullen en ook ter plekke  verwerken. Dan ontstaat er meteen een grote betrokkenheid bij het proces. Deze  aanpak staat in Kracht met de matrix.

Belangrijk is wat jij wilt en hoever je  wilt gaan. De gedrevenheid voor de aanpak van de methode kan anderen  inspireren. Als je niet helemaal zker bent van je zaak kun je met een collega  of een leidinggevende je plan bespreken. Die helpen je dan bij het nemen van  je beslissing om wel of niet met de matrixmethode te werken.

Download ook eens de vragenlijst voor het  maken van afdelingsplannen. Bij het maken ervan hebben meerdere mensen in en  buiten jouw afdeling ook belang.

Veel succes,

Peter

naar boven

----- Original Message -----
From:  j.goverde@vilente.nl
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Wednesday, January 11, 2006 2:15  PM
Subject: verandermetafoor


Dag Peter,

Ik las net een stukje waarbij ik meteen moest denken  aan de verandermetaforen op je site.

Over kathedralen

Als je in 1230 de fundering voor een kathedraal aan het metselen  was, dan wist niemand nog hoe de kerk er precies uit zou komen te zien. Je  begon gewoon maandag ochtend de beste fundering te maken die je in je had en  daar ging je over het algemeen nog decennia mee verder. Pas honderden jaren en  drie verschillende kerken later, verrijst er dan op die plek een grote  kathedraal, met een aangepaste fundering.

Vandaag bouwen we geen kathedralen meer. Vandaag willen we vooraf  doorrekenen hoe dat dan moet, wat het kost en hoe lang het dan gaat duren.  Iemand stelt de vraag hoe we dat ooit gaan terugverdienen en wat ons Business  Model is. Ergo, wij bouwen vandaag geen kathedralen meer. Dat is jammer. Het  gaat me niet eens om de kathedralen. Het gaat erom dat de mens honderden jaren  een veelheid aan problemen succesvol heeft opgelost via een bepaalde manier  van werken. De kathedralenbouwers waren uitzonderlijk succesvol, terwijl ze  veel minder mogelijkheden hadden dan wij om hun wereld technisch te  manipuleren. Van kathedralenbouwers kunnen we leren wat je moet doen als  controle-denken faalt.  (Daan  Quakernaat, 11-10-2005)  

Zie website: www.quakernaat.com

Ik lees nog steeds met veel interesse je boeken en dit  sterkt me in mijn ideeën over het enorme fusie- en reorganisatieproces waar  Vilente zich momenteel in bevindt.

Met vriendelijke groet,

Jos  Goverde
Vilente, de Klinkenberg  
Ede


Beste Jos,

Bedankt voor deze mooie metafoor en je complimenten bij  mijn boeken.

Het is helemaal waar wat je zegt.

Ik vermoed dat de mensen toen wel een idee van een  kathedraal voor ogen hadden maar dat dat gaandeweg al naa rgelang de  technieken, materialen, middelen en plotselinge veranderingen (oorlogen) aan  de situatie werd aangepast. Ze hadden een soort masterplan voor de langere  termijn. Goede projectontwikkelaars hebben die ook. Ze hebben een looptijd van  dertig jaar en worden fasegewijs, al naar gelang de mogelijkheden en  behoeften, ingevuld. Het zijn vaak de masterplannen waaraan het ontbreekt in  organisaties. Evenals de mogelijkheid om deze fantasierijk en creatief in te  vullen. Wellicht dat de matrixmethode daarbij een handje kan helpen. Daar is  hij voor gemaakt. Om de contouren van het masterplan van een fusie- en  veranderproces in beeld te brengen.

Hartelijke groeten en veel succes met je  werk,

Peter

naar boven

----- Original Message -----
From:  Ruud Tromp <mailto:tromp@h2w.nl>  
To: peter camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Sunday, December 11, 2005 1:47  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een  VERANDERMATRIX gedownload van site!


Geachte heer Camp,  beste Peter,

In het kader van een  opdracht voor mijn MBA opleiding (SWOT, universiteit Twente) hou ik een  presentatie over het boek van Morgan, images of Organization. Mijn stelling is  dat de te gebruiken metaforen goed zijn om jezelf te dwingen een organisatie  van verschillende kanten te bekijken, maar wil je een analyse maken dan heb je  een model nodig, de kapstok, om systematisch en gestructureerd te kunnen  analyseren. De metaforen zijn de hangertjes en het analysemodel is de kapstok.  Naast uw model gebruik ik het 7S-model en het INK management  model.

Met vriendelijke  groeten,
Ruud  Tromp

H2W  Partners


----- Original Message -----
From: peter camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
To: Ruud Tromp <mailto:tromp@h2w.nl>  
Sent: Sunday, December 11, 2005 9:03 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een VERANDERMATRIX gedownload van site!


Beste Ruud,

De images van Morgan kun je zo wegzetten in de matrix. Idem dito met 7-essen van Peters en Waterman en de dimensies van het INK model.
Je ziet dan meteen waar de boeken wel en niet over gaan. Samen geven de modellen je een aardig integratief beeld van verandertrends. Dan heb je meteen een gecombineerd referentiekader voor het het maken van een SWOT- anlaysen. Voor de aanvullende beelden kun je het Strategievorming van Mintzberg gebruiken. Dat behandelt -vergelijkbaar- 10 managementscholen.

Veel succes en laat me tzt eens wat zien.

Vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

----- Original Message -----
From:  dr. Coos van  Tuinen PhD <mailto:cv.tuinen@planet.nl>  
To: 'peter camp' <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Tuesday, November 29, 2005 12:07  AM


Ik  maak vanaf 1998 reclame voor je werk. Prima toepasbaar. Ik ben zelf HR  Consultant en interim manager en geef les voor het ISBW en aan de Vrije  Universiteit Amsterdam.


Met vriendelijke groet,
Coos van Tuinen

naar boven

From:  frederike gossink <mailto:frederikegossink@wanadoo.nl>  
To: peter camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Wednesday, November 23, 2005 9:39  PM
Subject: toepassing workshopversie in  het afdelingsoverleg


Hallo Peter,


Ik wilde je nog even laten weten dat ik  gisteren veel succes heb gehad met het toepassen van de matrixmethode in  mijn afdelingsoverleg. Wat ik vooral bijzonder vond dat je op deze manier in  een vrij grote groep (22 mensen) van verschillende pluimage het over ons in  de organisatie kunt hebben. En dan komen niet alleen de mensen aan bod die  je toch wel altijd hoort maar ook de mensen die veel minder gewend zijn om  over dergelijke onderwerpen het woord te voeren zoals bijvoorbeeld  secretaresses en automatiseringsmedewerkers.

Ik was er helemaal vrolijk van. Niet in de  laatste plaats omdat ik alleen maar +-jes en ++-jes scoorde op de vraag of  er binnen onze afdeling sprake was van 2-richtingsverkeer met de leiding.  Weet je weer even waar je het voor doet, al dat communiceren.  

Er bleef overigens natuurlijk ook nog genoeg te  wensen...

Wat ik wel een heel lastige vind is hoe je de  +/- moet interpreteren. Dat waren er op sommige vragen namelijk erg  veel. Zie ik dat dan als een zuinige voldoende, als een soms wel/soms niet,  als een verkapt vraagteken. Heb jij daar wel eens vervolgonderzoek maar  gedaan?


Vriendelijke groet,
Frederike Gossink

Gemeente Noordenveld


From:  peter camp <mailto:campmatrix@planet.nl>
To: frederike gossink <mailto:frederikegossink@wanadoo.nl>  
Sent: Thursday, November 24, 2005  10:49 AM
Subject: Re: toepassing  workshopversie in het afdelingsoverleg


Hoi Frederike,

Fijn dat je succes gehad  hebt met de  matrixworkshop.

Ook dat je een goede score hebt gehaald op het  tweerichtingsverkeer. Dat zie je niet zo vaak.

Vwb de plus-min kwestie laat ik me altijd leiden door  de desbetreffende vraag. Meestal is het dan zo dat je plus-min als een  negatieve score kunt interpreteren. Ik beschouw de score niet   statistisch maar  inhoudelijk.

Veel succes met het vervolg.

Hartelijke groeten,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From: "E. de Rijcke" <e.de.rijcke@coscon.nl>
To: <campmatrix@planet.nl>
Sent: Monday, November 14, 2005 10:05 AM
Subject: Prioriteiten Matrix


Goede morgen Dhr. Camp,

Momenteel ben ik bezig voor school om aan de hand van de matrix de sterke en zwakke punten van mijn bedrijf duidelijk te krijgen.

Hiervoor heb ik een aantal collega's een ingevulde matrix laten beoordelen met plussen en minnen.

Nu zat ik me af te vragen, is het zinvol om deze matrix ook te laten beoordelen door de medewerkers met prioriteiten? (1 t/m 5)
Of moet dit uitsluitend gedaan worden door de manager die aan de hand van deze matrix gaat kijken hoe en wat er zou moeten veranderen?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Erik de Rijcke
Cosco Netherlands

----- Original Message -----
From: "peter camp" <campmatrix@planet.nl>
To: "E. de Rijcke" <e.de.rijcke@coscon.nl>
Sent: Monday, November 14, 2005 9:34 PM
Subject: Re: Prioriteiten Matrix


Beste Erik,
Dat lijkt me een uitstekend idee; de scores van de andere partijen kun je met verschillende kleuren weergeven. Dan zie je de overeenkomsten en verschillen en kun je in een bijeenkomst de verschillende partijen om toelichting vragen. Zo ondersteun je de onderlinge communicatie en
afstemming.

Veel succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  Anna  Zijlstra <mailto:zijlstranna@hotmail.com>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Tuesday, October 11, 2005 11:46  AM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Hallo meneer Camp,

Ik ben een vierde jaars P&A studente en bij het vak  veranderingsmanagement moeten ik samen met een andere studente een  themabijeenkomst organiseren van 2 uur. Ik wilde graag de matrixmethode  behandelen. Om de les een beetje interactief te maken wilde ik een paar  werkvormen toevoegen om de methode te verduidelijken. Hebt u misschien een  paar leuke handige voorbeelden? U zou ons daarmee heel erg mee helpen. Jammer  dat het boek uitverkocht is. Komt het wel weer, want het lijkt mij een  interessant boek om te hebben.


Vriendelijke groeten,
Anna Zijlstra
P&A studente te Groningen
 
----- Original Message -----  
From: peter camp <mailto:campmatrix@planet.nl>   
To: Anna Zijlstra <mailto:zijlstranna@hotmail.com>  
Cc: Pim van Tol <mailto:pvantol@amsteluitgevers.nl>  
Sent: Tuesday, October 11, 2005 9:04 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST  gedownload van site!


Beste Anne,

Zie de matrixworkshop op bladz. 187-191 in Kracht met de matrix. Dit is de opvolger van Kracht van de matrix.

In het nieuwe boek staan de gebruiksaanwijzingen,  vragenlijsten en fotootjes van hoe het ongeveer er aan toe gaat. Hiermee kun  je twee uur op een spannende manier vullen.

Mail of bel me als je vragen hebt.

Laat de docenten svp weten dat ze van dit boek zgn  docent/beoordelingsexemplaren kunnen aanvragen bij Pim van Tol, pvantol@amsteluitgevers.nl <mailto:pvantol@amsteluitgevers.nl>  .

Veel succes met jullie aanpak.

Vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

----- Original Message -----
From:  Mervin Cho Chia Yuen <mailto:Mervin.ChoChiaYuen@derijke.com>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Monday, October 10, 2005 8:39  AM
Subject: Matrix.


Hallo  meneer P. Camp,


Ik  ben Mervin Cho en volg de deeltijd opleiding  Logistiek en Economie aan de Hogeschool Rotterdam.

Een  van de opdrachten is de matrix uit Uw boek gebruiken voor het analyseren van  mijn organisatie.

(sterkte- zwaktematrix)

Onlangs  heb ik de vragenlijst gedownload van het boek:De kracht van de Matrix.

Ik  heb een redelijk aantal collega’s en managers’s gevaagd mee te werken aan dit  onderzoek, dit was geen probleem.

Mijn  vraag is nu, als ik zodadelijk alle vragenlijsten retour heb met antwoorden,  hoe verwerk ik deze correct in de matrix?

Alvast  bedankt.

Kind  regards,

Met  vriendelijke groet,
Mervin  Cho Chia Yuen


----- Original Message -----  
From: peter camp <mailto:campmatrix@planet.nl>   
To: Mervin Cho Chia Yuen <mailto:Mervin.ChoChiaYuen@derijke.com>  
Sent: Monday, October 10, 2005 12:18 PM
Subject: Re: Matrix.


Beste Mervin

Je kunt ze op verschillende manieren verwerken:
 • met Excel; deze lijsten staan op de site
 • handmatig op papier of op uitvergrootte matrixlijsten; dan  zijn ze meerzichtbaar,
  bijv. als je ze ophangt
 • samen met de invullers; zie h.7 in Kracht met de  matrix.

Succes,

Vriendelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

----- Original Message -----
From:  Ilse Weissberg <mailto:I.Weissberg@maasduinenzorg.nl>  
To: peter camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Monday, October 03, 2005 4:26  PM
Subject: RE: Deze persoon heeft een PDF  KRACHT VRAGENLIJST gedownload van site!


Hallo  Peter,

De matrix is voor mij  een bekend gegeven, ik ben een oud-student uit Nijmegen. Daarom heb ik hem ook  nu gedownload.

De organisatie waar  ik tegenwoordig werk is een kleinschalige stichting met verzorgingshuizen.
4  Locaties met ieder zijn eigen geur en kleur.

Volgens de directie  is er sprake van een ‘stichtingsgevoel’, en functioneert de stichting goed  omdat de bewoners tevreden zijn.

Naar mijn idee, en  dat van mijn collega’s hoofden zorg, is er meer tussen hemel en aarde.

Dus hebben we, ter  voorbereiding voor een beleidsdag, onafhankelijk van elkaar de matrix  ingevuld. Ook hebben we de directie exemplaren gegeven van de matrix.  

De ‘harde kant’  blijkt toch niet zo goed te zijn als er gedacht was..

Kortom, de matrix is  (weer) een prima instrument om sterke kanten en minder sterke kanten te  ontdekken.


Met vriendelijke  groet,
Ilse  Weissberg

Hoofd Zorg en  Huishouding


----- Original Message -----  
From: peter camp <mailto:campmatrix@planet.nl>   
To: Ilse Weissberg <mailto:I.Weissberg@maasduinenzorg.nl>  
Sent: Monday, October 03, 2005 5:39 PM
Subject: Re: Deze persoon heeft een PDF KRACHT VRAGENLIJST  gedownload van site!


Beste Ilse,

Bedankt voor je leuke reactie.

Gelukkig is de zachte kant goed geregeld en wellicht is dat  wat de directie het stichtingsgevoel noemt. Probeer dat overeind te houden en  alleen de hoogst noodzakelijke dingen aan de harde kant te regelen.

Succes,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From:  
Ed van de  Beek
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Tuesday, August 16, 2005 10:51  AM
Subject: verandermatrix


Mijn vraag:

Is er ook een verandermatrix gemaakt op het INK  model?


Met vriendelijke groet,
Ed van de Beek


----- Original Message -----
From: peter camp
To: Ed van de Beek
Sent: Tuesday, August 23, 2005 1:47 PM
Subject: Re: verandermatrix

Beste Ed,

De matrix is in principe een kwaliteitsmatrix. Kijk maar naar de vragen.
Wat je kunt doen is de vragen uit INK over brengen naar de verschillende matrixvakken en -items. De ontbrekende vragen kun je uit de matrixvragenlijsten halen.
Verder kun je zo matrixen maken voor de verschillende fasen.
Beide modellen laten zich prima combineren en aanvullen.
Vooral de politieke vakken uit de matrix zijn bij INK onderbelicht.
Op mijn site staat nog meer over INK.
Via het zoekprogramma kom je dat wel tegen.

Ben benieuwd naar je vorderingen.

Succes,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From: <Ftichelaar@imail.nl>
To: <info@campmatrix.nl>
Sent: Wednesday, May 18, 2005 2:18 PM
Subject: de matrix in de zon


Dag Peter, 8 jaar gelden maakte ik voor het eerst kennis met jouw methode tijdens een trainingssessie voor Holland Casino Amsterdam. Later herhaald tijdens de IML. Onlangs scoorde ik je boek Kracht met de Matrix.

Terwijl ik dat in het zonnetje zit te lezen zie ik je op de foto voor de geiten uitlopen. Een leuke manier om opnieuw kennis te maken met de matrix!


Groeten, Frank Tichelaar

naar boven

---- Original Message -----
From: "Ruurdtje van Dijk" <ruurdtjevandijk@zonnet.nl>
To: "peter camp" <campmatrix@planet.nl>
Sent: Thursday, May 19, 2005 10:17 PM
Subject: Vraag over het trekken van de conclusie!!


Beste Peter (of wie de mail dan ook maar leest),

Deze mail komt als geroepen, we zijn toe aan de conclusie van onze afstudeeropdracht en dat blijkt nog best lastig. ( we zijn heel enthousiast over de methode en krijgen van begeleidend docenten leuke reacties!!)

We zijn bezig om onze opleiding (deeltijd) HBO P&O af te ronden en onderzoeken voor onze afstudeeropdracht of het 'integrale personeelsmanagement bij(organisatie) realiteit of utopie is. Met behulp van de matrixmethode hebben we een enquête gehouden onder het managementteam en stafleden. Alle uitslagen (100% retour ontvangen)hebben we verwerkt in SPSS. Met behulp van SPSS hebben we de uitkomsten van de vragen in beeld gebracht met de staafdiagrammen. Aan de hand van deze diagrammen hebben we vragen geselecteerd waar men het meest neutraal en/of oneens had ingevuld. Bij alle aspecten en deelgebieden ( met uitzondering van deskundigheid) heeft wat opgeleverd. Voor deze vragen hebben we alle verbanden inzichtelijk gekregen via SPSS en hebben dit beschreven als onze bevindingen.
Hieronder een voorbeeld van een vraag en de verbanden:

15 dat procedures duidelijk en efficiënt zijn

Driekwart van de ondervraagden heeft als antwoord op deze vraag gegeven "neutraal" of "oneens". Dit heeft een positief verband met de volgende vragen.

Technisch: Een meerderheid van de ondervraagden kent de organisatiedoelen goed en vindt dat ze dubbel werk doen.

Politiek: De helft van de meerderheid vindt dat ze goed afstemmen met diegenen die met dezelfde doelgroep werken

Cultureel: Een meerderheid geeft aan dat ze vaak lachen en driekwart of meer vindt dat de samenwerking met andere afdelingen soepel verloopt terwijl ze ook vinden dat er 'muurtjes' tussen de verschillende disciplines/functies bestaan.

Totaal: Geen verbanden

Op deze manier hebben we een twintigtal vragen beschreven, bij veel vragen zie je dezelfde vragen als 'verband' terug komen. We hebben moeite om nu een heldere conclusie te trekken. Heeft u een tip voor ons op wat voor manier we hier praktisch mee omgaan?
Eigenlijk willen we niet per vraag een conclusie trekken maar per aspect/gebied.

Graag horen we van u (jullie). U zult begrijpen dat dit typisch een vraag is die je stelt als je bijna de deadline voor het afronden van je scriptie in zicht hebt. Daarom stellen we een reactie op kort termijn heel erg op prijs.

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,
Ruurdtje van Dijk en Ingrid Nijp.


----- Original Message -----
From: "peter camp" <campmatrix@planet.nl> >
To: "Ruurdtje van Dijk" <ruurdtjevandijk@zonnet.nl> >
Sent: Friday, May 20, 2005 10:17 AM
Subject: Re: Vraag over het trekken van de conclusie!!


Beste Ruurdtje en Ingrid,
Bedankt voor jullie interessante vraag.

Het is een prima idee om verbanden te leggen. Een paar aanvullingen:
 1. Je kunt eerst naar de verbanden per vraag per matrixvak zoeken. Alles vanaf neutraal komt in principe voor verbetering in aanmerking. Tot aan neutraal is positief en verdient consolidatie en/of versterking.
  Vervolgens vraag je je af hoe dat komt. Dat kun je overigens het beste doen met de respondenten.  Dan geef je aanbevelingen. Waarschijnlijk zie je dan in het vak deskundigheid dat het met het inwerken van nieuwe medewerkers droevig is gesteld.
 2. Per matrixvak kun je de analyses van de verschillende vragen met elkaar in verband brengen. En dan weer per vak aanbevelingen doen. Bijvoorbeeld dat de directie weinig inspeelt op de belangen van de werkvloer (4.1) en dat de directie niet genoeg inzicht geeft in hoe de organisatie ervoor staat (5.1). Op basis daarvan zou je kunnen zeggen dat integraal management dan tot mislukken is gedoemd, want integraliteit veronderstelt ook een goede afstemming tussen de bedrijfsonderdelen en de verschillende lagen.
 3. Dan pas kun je verbanden leggen tussen de verschillende matrixvakken. En bijvoorbeeld verbanden aangeven tussen het technische, politieke en culturele dimensies van integraal personeelsmanagement. Wellicht dat je dan ziet dat er op het politieke  vlak voor integraal management de vereiste transparantie in de besluitvorming niet aanwezig is.
 4. Tot slot kun je verbanden leggen vanuit jullie helikopterview. Bijvoorbeeld dat de directie voornamelijk de harde kanten van de organisatie en het personeelsmanagement benadrukt (de p-systemen) en weinig kaas heeft gegeten van de zachte kanten (de p-processen) en dat de p-werkers in de organisatie improviseren en hun eigen weg gaan. En daardoor een integraal personeelsmanagement in de informele sfeer aan het ontstaan is.
 5. Probeer tot slot de verbanden met pijlen e.d. te visualiseren. Op de site vind je daarvan in de powerpointpresentaties voorbeelden.
 6. Maak van de presentatie een interactief gebeuren. Laat bijvoorbeeld scores zien en vraag wat opvalt, geef daarna jullie analyse en trek samen conclusies voor oplossingsrichtingen en concrete actiepunten.


Laat me even weten of jullie met mijn suggesties vooruit kunnen.

Veel succes,
Vriendelijke groeten,
Peter Camp

Beste Peter,

Bedankt voor je reactie, we hebben zeker wat aan je adviezen gehad.
Inmiddels ligt de scriptie in concept bij de docent.
De komende twee weken kunnen we nog een aantal aanpassingen doen, de conclusie is in ieder geval getrokken.

De matrix is een handig hulpmiddel gebleken, wel erg confronterend als je
conclusies terugplaatst in de vakken!!

Wij studeren (deeltijd) in Leeuwarden aan de Noordelijke Hogeschool, richting personeel en organisatie.
Wanneer de scriptie definitief is ingeleverd willen we je graag een exemplaar toesturen.

Nogmaals hartelijk dank voor je snelle reactie!

Met vriendelijke groet,
Ruurdtje van Dijk en Ingrid Nijp.


naar boven

---- Original Message -----
From:  rob en  jenny hoogvliet <mailto:rob.hoogvliet@tele2.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Saturday, May 14, 2005 7:21 PM


Hallo Peter,


Ik ben momenteel bezig met mijn eindscriptie voor  HBO managementopleiding richting Gezondheidszorg en Welzijn.

Op 9 juni sluit ik deze scriptie af met een  vaardigheidstoets( wat inhoud een mondeling gesprek met twee docenten). Mijn  scriptie gaat over zelfsturende teams in het verpleeghuis. Nu is het de  bedoeling dat ik deze vaardigheidstoets afsluit met een originele presentatie,  misschien bent u bereid om mij daar eventueel bij te helpen?


Met vriendelijke groet,
 
Jenny Hoogvliet


----- Original Message -----
From: peter camp <campmatrix@planet.nl>  
To: rob en jenny hoogvliet <rob.hoogvliet@tele2.nl>  
Sent: Thursday, May 19, 2005 10:51 PM
Subject: Re:

Beste Jenny,
Zelfsturing heeft te maken met verschillende zaken:
Doelen,taken/bevoegdheden/deskundigheid etc. Leg de matrix er langs en je hebt alle dimensies in beeld. De tiende dimensie is overzicht houden, de voortgang bewaken en ondersteunen. Bij ieder vak kun je plaatjes zoeken en die kun je weer opnemen in een powerpointpresentatie, of als je dat niet wilt ophangen aan een grote matrix van hout of papier.

Zie ook mijn site voor plaatjes van matrixen en powerpointpresentaties van de matrix.

Voor dat je de presentatie begint kun je iedereen een of meerdere stukken gekleurde klei geven. Vervolgens vraag je hun om die klei te kneden en welke associaties dat met zelfsturing op roept. Daarna neem jij het woord en laat je je verhaal met de matrix zien.

Een en ander kun je mooi vorm geven. Zie het laatste hoofdstuk in Kracht met de matrix of hoofdstuk 3.7 in De praktijk van de matrix.

Veel succes,
Vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

From: "I.G.
To: "peter camp" <
campmatrix@planet.nl>
Sent: Sunday, April 17, 2005 5:28 PM
Subject: communicatie en matrix


Geachte Heer Camp,

Ik ben werkzaam als junior organisatie adviseur voor met name de publieke sector. Daarnaast volg ik de opleiding P&A deeltijd, eind derde jaar.Voor school ga ik in de praktijk, bij een reintegratiebureau een analyse-traject in om de huidige interne communicatiecultuur in beeld te brengen. De  opdrachtgever wil graag toe naar een Open Aanspreekcultuur binnen zijn locatie.
Heeft u wellicht een goede toepassingstip om met uw matrixmodel de communicatie inzichtelijk te maken??

Met vriendelijke groet,
I. G.


Beste I.,
Door vakantie een wat late reactie.
Je kunt met de matrix verschillende aspecten van 'open communicatie' aangeven.
 • Doelen: wat jullie beogen met open communicatie;
 • Taken: wie daarvoor allemaal moeten zorgen en welke systemen de open
  communicatie moeten gaan ondersteunen
 • Deskundigheid: welke vaardigheden mensen daarvoor nodig hebben
 • Beleidsbeinvloeders: welke externe personen daarbij belang hebben
 • Besluitvorming: afspraken over open communicatie, terugkoppeling over de resultaten en vooral ook open/transparantie bij de communicatie over de open communicatie;
 • Autonomie: aangeven welk belang internen hebben bij open communicatie;
 • Bedrijfsklimaat: de uitgangspunten en filosofie van een open communicatieklimaat;
 • Samenwerking: elkaar helpen bij het bevorderen van de open communicatie cq het in de praktijk brengen van de afspraken erover;
 • Houding: het gewenste open communicatieve gedrag en vooral ook het
  voorbeeld geven van de leidinggevenden;
 • Het totaalproces: de integratie van het open communicatiebeleid in het strategisch, organisatie en personeelsbeleid; de ondersteuning van de veranderprocessen, de facilitering en bewaking daarvan rekening houdend met allerlei onverwachte -versnellende en verstorende -ontwikkelingen.
  Interessant is dan ook om met elkaar te bespreken hoe de open communicatie vorm te geven bij crisissituaties.
De verschillende aspecten kun je verder in vullen met de reeks van boeken die de laatste jaren verschenen zijn  over communicatie, bedrijfscommunicatie en communicatie bij crisis. Met de matrix kun je alle opvattingen netjes sorteren.

Wellicht dat je het begrip openheid moet uitwerken met andere literatuur zoals:
 • Schrijvers, Hoe word ik een rat en Het maandagochtendgevoel
 • Munchhausen/Sherer, Saboteurs
 • Mair, Het is mooi geweest.
 • Coenen, Het verborgen lijden in organisaties
 • Peeters/Pouw, Intensieve menshouderij
 • Kessels/Boers/Mostert, Vrije ruimte, filosoferen over organisaties
 • Mintzberg, Managers, maar dan echte.
Veel succes. Ik ben benieuwd naar je vorderingen. Mail me als je iets verder bent.
Graag wil ik jouw vraag en mijn response op de website zetten. laat me
even weten of je dat goed vindt.

Vriendelijke groeten,
Peter Camp

Goedemiddag meneer Camp,

Ik wil u bedanken voor uw reactie en de helder gegeven uitleg!
In overleg met mijn collega, met wie ik dit onderzoek/analyse ga doen, afgesproken dat u de vraag en toelichting mag verwerken op uw site. Zonder vermelding van namen.
Ik laat u graag onze bevindingen/vragen en uitkomsten weten.

Met vriendelijke groet,

I. G.

naar boven

----- Original Message -----
From: "w.slui" <w.slui@sintlucas.nl>
To: "peter camp" <campmatrix@planet.nl>
Sent: Sunday, April 03, 2005 8:45 PM
Subject: RE: Boxtel start campmatrix


Beste Peter

Vanochtend hebben we de eerste bijeenkomst gehad. We zijn gestart vanuit het beginsel dat zij van mij leren en ik van hen.

Ik heb uitgelegd dat we ons de matrix eigen maken door deze eerst uit te leggen en vervolgens door ermee te werken. Het is de bedoeling dat de studenten het komende project - dat over 14 dagen start - binnen de projectmatrix plaatsen. Iedere weekbijeenkomst gebruiken ze die matrix voor de begeleiding, sturing en evaluatie van hun project.


Het eerste hoofdstuk van Kracht met de matrix - de matrix van de geitenboederij -heb ik gekopieerd en aan hen meegegeven om kennis te laten maken met de toepassing van de matrix. Dit dient als vertrekpunt voor de volgende bijeenkomst om de vlakken te bespreken.


Je mag de foto's op de site plaatsen. De school is het Sint Lucas College gevestigd te Boxtel (www.sintlucas.nl) . Een school voor creatieven in opleiding. De leerlingen zijn Svenja Voets, Koen Blok, Twan Berendsen, Joost van der Schoot en Jordy. Zij zijn 2de jaars leerlingen afstudeerrichting Communicatie & Design. De leerlingen werken uitsluitend aan projecten en de matrix is bij uitstek het middel om intrinsiek meester te worden over het project.


De leerlingen zijn enthousiast en het is leuk te ervaren dat bij het samenstellen van de puzzelstukjes men over het algemeen of voor de harde kant kiest of voor de zachte kant.(eyeopener). Deze leerlingen komen in hun vrije tijd de workshops volgen. Men vindt het hartstikke leuk dat je hun foto's wilt plaatsen.


Ik zal je mailen over de vorderingen met de studenten. Binnenkort starten zij met nieuw projecten. Die willen wij geheel binnen de matrix plaatsen .Groeten vanuit een zonnig Boxtel


Wim Slui
w.slui@sintlucas.nl

Hallo Peter,
 
Gisteren een bijeenkomst met de leerlingen gehad waarbij ik
- jouw website heb laten zien,
- uitleg over de website en herhaling van hetgeen ik eerder heb uitgelegd over de Matrix
- losse woordjes uitgeprint, die ze op de juiste vlakken moesten neerleggen
 
Door deze oefening te doen wordt het inzicht vergroot, in plaats van het woordje klakkeloos neer te leggen vraagt men zich nu af of dit te maken heeft met de zachte of harde kant.
 
Tot zover het laatste nieuws uit Boxtel
 
groetjes
Wim Slui

Goedemorgen Peter,


Hierbij een aantal foto's van de 2de les waar de leerlingen begrippen in de juiste plaats moesten neerleggen. Alle eerste klassen hebben nu kennis gemaakt met de matrix (360 leerlingen)
Het speciale clubje (project I) dient als referentiegroep om als basis te dienen voor eventuele invoering van de matrix in het nieuwe jaar, voor alle klassen.
 
Het valt nog niet mee om een sluitend verhaal te geven over de matrix. Om een goede opzet te maken daar kan nog veel aan verbeterd worden. Iedere keer weer zie ik andere zaken die je in de matrix kunt plaatsen. Maar goed, soms wil men te snel te veel,  gelukkig kennen de leerlingen het script niet.
 
Ervaring is hetgeen nog schort aan het geheel. Ik werk eraan. Straks staat er een module die klinkt als een klok,  een waardoor de leerlingen een opslag voor hun leven krijgen.
 
Ik moet weer aan het werk,
 
Groeten vanuit Boxtel
Wim


naar boven

From: H.M. Overmaat <overmaat@planet.nl>  
To: Peter Camp <campmatrix@planet.nl>   
Sent: Monday,  March 07, 2005 11:07 AM
Subject: matrix  voor Managementteam


Beste  Peter,

Alweer een tijd geleden dat we  elkaar ontmoet hebben. Inmiddels heb ik al meerdere keren met jouw matrix  gewerkt bij allerlei opdrachten. Ik vind het een mooie aanvulling op mijn  methode die gebaseerd is op de Zes denkrichtingen van de Bono. De matrix geeft  een goed houvast om over de inhoud na te denken (bovendien een goed  analyse-instrument) en de Bono geeft een goed houvast om na te denken en te  communiceren. Samen met mijn zus Gitta hebben we een workshop ontworpen over  het thema werkdruk waarin we een combinatie hebben gemaakt van de matrix én de  kleuren van de Bono. Vanuit zes kleuren (denkrichtingen) hebben we de vragen  over werkdruk in de matrix onder de loep genomen. Was een prachtig geheel en  bovendien een gouden samenwerking tussen mijn zus en ik…

Nu ben ik gevraagd om een  managementteam van een grote welzijnsinstelling te coachen. Ze hebben het  moeilijk met elkaar, moeten werken onder grote druk van bezuinigingen en  reorganisaties. In plaats van dat ze samen sterk staan, valt het team uit  elkaar: irritaties, afschuiven van verantwoordelijkheden, geen ruimte meer  voor creatief denken etc. Hun vraag is om helderheid te verschaffen in de  problematiek, in de verwachtingen over en weer én om meer eenheid te krijgen  in het team.

Mijn idee is om in dat coaching  traject beide “hulpmiddelen” in te zetten: de matrix en de Bono. Het traject  wil ik beginnen met individuele gesprekken met alle teamleden  met het  doel helder te krijgen hoe eenieder in het team zit en hoe die aankijkt tegen  de probleemstelling. Daarin wil ik gebruik maken van een vragenlijst  (gebaseerd op de matrix) over het functioneren van het team. Heb jij  voorbeelden daarvan die ik kan gebruiken?

Op basis van die analyse wil ik  het team laten zien waar plus- en minpunten zitten. Daarmee krijgen ze inzicht  in waar de schoen wringt maar ook waar kansen liggen. Vanuit die bewustwording  wil ik verder met hen zoeken naar mogelijke oplossingen voor de toekomst. En  daarna wil ik hen coachen bij de implementatie  ervan…

Een boeiend traject  dus…

Kun je mij helpen aan een  vragenlijst, toegespitst op het functioneren van een managementteam?  

En ben jij geïnteresseerd in ons  programma over werkdruk?

Graag hoor ik van  je,

Hartelijke groet  van,
Lenneke  Overmaat


Van:  peter camp  [campmatrix@planet.nl]
Verzonden: maandag 7 maart 2005  21:07
Aan: H.M.  Overmaat
Onderwerp: Re:  matrix voor Managementteam


Hoi Lenneke,

Leuk weer van je horen en ook leuk  te vernemen dat jij en Gitta succes hebben met jullie combinaties van De Bono  en de matrixmethode. Ga zo door. Ik ben benieuwd naar het programma over  werkdruk.

Voor wat betreft je vraag het  volgende.

De vragen kun je van de site  afhalen en bewerken. Bijvoorbeeld de vragenlijst uit De praktijk van de  matrix. Bij ons in de afdeling vervang je dan door Bij ons in het  managementteam.

De individuele antwoorden kun je  bundelen en in het team terugkoppelen. Zo krijgt iedereen een beeld van hoe de  ander denkt over de gang van zaken. Daarmee kan hij weer zijn eigen scores  vergelijken. Iedereen ontdekt dan dat er meer overeenkomsten dan verschillen  zijn in de beoordeling van de huidige situatie.

Dan kun je het collectief vragen,  alleen en in kleine groepen, de resultaten laten analyseren. Waarom bepaalde  scores positief en negatief uitvallen.

Daarna vraag je de betrokkenen  prioriteiten te stellen.

Die verdeel je volgens de  denkhoeden en/of de actiestappers van De Bono om te brainstormen  over oplossingen laten bedenken.

Eventueel laat je ze een metafoor  bedenken en visualiseren. Om ze aan te laten geven hoe te naar de toekomst  kijken, welke beleving ze daarbij hebben en wat je van hun gedrag mag  verwachten.

Ik denk dat het goed is om  vantevoren een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden te  bedenken. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld dat alleen mensen meedoen  die gemotiveerd zijn om uit de impasse te komen, dat deelnemers zich houden  aan jouw programma, dat zij de implementatie vormgeven en acties ook volgens  het afgesproken tijdschema uitvoeren, dat de resultaten een half jaar lang  worden uitgeprobeerd en dat de opdrachtgevers/hogere leiding meewerkt. Een  randvoorwaarde is dat je het proces mag blijven coachen en externe expertise  inhuurt.

Kortom als ze A zeggen, moeten ze  ook B doen. Anders zou ik er niet aan beginnen.

Ik hoop dat je met mijn reactie  uit de voeten kunt.

Veel succes,

Hartelijke  groeten,
Peter


----- Original Message -----
From:  H.M. Overmaat <overmaat@planet.nl>   
To: 'peter camp' <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Tuesday, March 08, 2005 4:24  PM
Subject: RE: matrix voor  Managementteam


Ha Peter,

Wat attent van je om zo snel te reageren.  

Bedankt voor je meedenken. De vragen “Bij  ons in de afdeling….” Heb ik uit je boek maar ik had gehoopt op specifiekere  vragen richting managementteam. Wellicht zal ik ze specificeren en dan stuur  ik ze je toe. En ik ben het erg met je aanbeveling eens om als ze A zeggen ook  B moeten doen. Het zal nog een pittige klus worden om het team beter te laten  functioneren. Maar ik vind het wel weer een  uitdaging.

Ik mail je hierbij ons programma over  werkdruk.

Ik heb de namen/organisatie eruit gehaald  vanwege privacy. Het was een programma voor 60 mensen en ik had de zaal  ingedeeld in 9 vakken met 9 flapovers. De witte ronde was plenair, de rode  ronde was individueel en de overige rondes waren in groepjes. Het was heel  boeiend en informatief om bij de zwarte en gele ronde mensen te vragen naar  het vak toe te lopen waar ze positief/negatief scoorden. Dat gaf veel deining  en in ‘één klap was zichtbaar waar de knelpunten zaten maar ook de  kansen.

Het was een dynamische workshop waar  iedereen vanzelf aan mee participeerde. Ook de verschillende niveaus van  werken (individueel, in groepen en later per afdeling) werkte goed. Na afloop  heb ik er een verslag van gemaakt: voor elke ronde één gekleurde pagina met de  opmerkingen/suggesties in de matrix. Helemaal af!

Dat verslag kan ik je helaas niet sturen  want dat bevat inside-informatie.

Nou als je het leuk vindt hou ik je af en  toe op de hoogte van mijn ervaringen rondom de  matrix??

Het ga je  goed,

Hartelijke groet  van,

Lenneke

PROGRAMMA

KWALITEITSDAG 14 OKTOBER

THEMA: WERKDRUKVERMINDERING


Doel:

De bedoeling van deze dag is dat je inzicht krijgt  in de factoren die bij jou werkdruk veroorzaken en dat je ideeën krijgt hoe je  die werkdruk kunt verminderen zodat je met meer voldoening werkt.


Centrale vraag:

"Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn werk mij  voldoening geeft?"


Werkvorm:

Tijdens deze dag maken we gebruik van de matrix  voor zelfmanagement van Peter Camp. Deze matrix biedt negen verschillende  invalshoeken. Ze liggen zowel op het materiële als op het psychische vlak. Met  deze matrix kun je zelf veranderingen gestructureerd in beeld brengen en  aanpakken. Ook maken we tijdens deze dag gebruik van de kleurenmethode van  Edward de Bono.Programma

09.00 uur: Ontvangst met koffie

09.30 uur: Welkomstwoord

Toelichting programma (Lenneke Overmaat)

Rode ronde: Veertig uitspraken over jezelf in je  werk

Witte ronde: Uitleg matrix voor zelfmanagement  (Gitta Overmaat)

Jouw huidige matrix voor zelfmanagement

Gele ronde: Op welk terrein werk jij het meest  effectief?

Groene ronde: Welke tips heb jij daarin voor je  collega’s?

11.00 – 11.30 uur: Koffiepauze

Zwarte ronde: Op welk terrein ben jij minder  effectief?

Groene ronde: In hoeverre zijn de tips van je  collega’s voor jou effectief?

Heb je aanvullende tips en ideeën?

12.30 – 13.30 uur: Lunch

13.30 uur: Energieke warming-up

Groene ronde: Hoe ziet jouw toekomstige matrix voor  zelfmanagement eruit?

Blauwe ronde: Bespreking in je eigen  team/afdeling

Welke conclusies trekken we per  afdeling/team?

15.00 – 15.30 uur: Theepauze

Groene ronde: Maak je eigen "energizer"

Presentatie "energizers"

Rode ronde: Welke tip levert jou de meeste energie?  

Blauwe ronde: Welke conclusies trekken we voor de  organisatie

16.30 uur: Afsluiting

Een drankje en een hapje

17.30 uur: Diner

----- Original Message -----
From: peter  camp <campmatrix@planet.nl>
To: H.M. Overmaat <overmaat@planet.nl>
Sent: Wednesday, March 09, 2005 8:45 AM
Subject: Re: matrix voor Managementteam


Hoi Lenneke,

Bedankt voor de informatie.

Het programma ziet er goed uit. 60 mensen is  wel erg veel. Knap hoe je die rond zo'n individueel thema de dag doorloodst.  De Aha-Erlebnis voor de deelnemers zit in de posities die zij  innemen  als ze op de flappen gaan staan. Dan worden ze zich fysiek bewust van de  accenten in hun denken en aanpak van hun eigen leventjes.

Ga zo door,

Peter


naar boven

----- Original Message -----
From:  Marinus ckms@xs4all.nl
To: 'peter camp' campmatrix@planet.nl
Sent: Wednesday, February 23, 2005 8:46  PM
Subject: RE: Heeft U een oplossing?

Beste Peter,

Ik ben werkzaam als Informatie Manager  bij Defensie, waar momenteel een gigantisch verandertraject ingezet gaat  worden:

 1. een nieuw besturingsmodel waarbij de aansturing  directer wordt (en hopelijk minder hiërarchisch, ook al zeggen we een 'platte'  organisatie te zijn ...) hetgeen geldt voor alle  krijgsmachtdelen;
 2. voor het Materieel Logistiek en  Financieel terrein van alle krijgsmachtdelen, de vervanging van  Legacy-systemen door SAP en tevens een reductie van 13.000  fte'n/functies ;
 3. zie hier de uitdaging om 4 culturen (lees: Land,  Lucht, Marine en Marechaussee) in één paars  bedrijf op te laten gaan en die in een nieuw besturingsmodel en een nieuw  informatiesysteem moeten gaan samenwerken.

Wat mijn rol hierin is? Ik ben bezig met de afstudeerfase  van mijn MBA en oriënteer mij momenteel om een opdracht te formuleren:  - op welke wijze kan inhoud gegeven worden aan de afbouw (uit  faseren) van Legacy systemen(= core business) en gelijktijdig de  implementatie van SAP.

Immers, gedurende de verbouwing moet de winkel  openblijven. Ik wil mij daarbij beperken tot de 'zachte' kanten van dit veel  omvattende veranderingsproces. Om die reden heb ik gekozen voor de mij niet  onbekende wereld van legacysystemen en het Materieel Logistiek  gebied.

Door een studiegenoot werd ik op jouw boek en  matrix-methode geattendeerd en denk, zonder het nu al te hebben gelezen,  hieraan veel steun te hebben.


Met vriendelijke groet,
Marinus van der Steen


----- Original Message -----
From: peter  camp
To: Marinus
Sent: Thursday, February 24, 2005 8:59 PM
Subject: Re: Heeft U een oplossing?

Beste Marinus,

Bedankt voor je uitgebreide  reactie.

Het probleem van de culturen kun je niet  oplossen. Hooguit hanteren. De implementatie van hetzelfde systeem zal  bij  iedere krijgsmachtonderdeel anders verlopen en anders ondersteund  moeten worden. Alleen al als je kijkt naar de culturele kanten, zoals je  waarschijnlijk al door hebt. Met de matrix kun je dat zichtbaar maken. In het  andere boek De praktijk van de matrix staan daarvan ook voorbeelden (deel  II,1). Deel IV gaat helemaal over de matrix en ICT. Zie ook H 6.8 en H.7   in Kracht met de matrix.  

De vragen of aandachtspunten in  de matrix geven je een idee van hoeveel verschillen er niet alleen per  krijgsmachtonderdeel (wat ik overigens ook weet van de cursussen die  ik aan defensie gaf) maar ook per bedrijfsonderdeel op zullen  treden. Dit gegeven kun  je het beste in het begin bij de actoren  aankaarten. Het grote voordeel is dat zij zich serieus genomen voelen. Vooral  ook als je de vragenlijsten gaat gebruiken en omzet in Bij ons werkt het  systeem zo dat....


Veel succes,

Vriendelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

----- Original Message -----
From: "Ron Houben" <MCJRHouben@texel.nl>
To: <campmatrix@planet.nl>
Sent: Tuesday, January 25, 2005 2:19 PM
Subject: Betr.: Praktijkervaringen bij gemeenten


Beste Peter,

Ben aangenaam verrast dat je mijn ervaringen in je boek hebt opgenomen.
Ik ben inderdaad een tijd met de Matrix aan de slag geweest maar gelukkig niet als freak ....ik constateer met jou dat niet alleen de Matrix maar géén enkel model Haarlemmerolie voor bedrijfskundige problemen is. Ik heb met de Matrix vele sterke en aandachtspunten zichtbaar kunnen maken binnen de organisatie en die kunnen vertalen naar organisatieontwikkeling. Ik heb gemerkt dat deze organisatie ( en wellicht ook overige) een bepaalde allergie heeft voor modellen aan de hand waarvan je veranderingen wilt bewerkstelligen. Vaak voor hen ongrijpbaar. Het model van de matrix gebruik ik derhalve niet meer als een "visueel" praktisch instrument waarmee ik daadwerkelijk aan de slag ben maar heb het bestuur en management bewust gemaakt van het integrale TPC denkproces van de matrix. De strengmetafoor van Tichy c.q. de palen van van Amelsvoort spreken aan. M.a.w. bij menigeen zit de Matrix tussen "de oortjes" en constateer ook dat ze daarnaar handelen.

Op dit moment zijn we naast het eerder in gang gezette cultuurveranderingsproces met een structuurverandering (als hefboom voor de cultuurverandering bezig). Alle relevante partijen (bestuur, OR, GO, management, medewerkers en.... externen zijn in dit proces betrokken).
Dit TPC-proces wordt gedirigeerd via een projectorganisatie. Er zijn al verschillende interventies geweest o.a. middels de implementatie van competentiemanagement faciliterend door een MD-programma en een bestuurlijk ontwikkelingsprogramma (voor B&W). De eerste "harde' resultaten hoop ik maart a.s. te kunnen zien via een nieuw afdelingsplan. Het INK-model (topic binnen gemeenteland) wordt met de Matrix daartoe geïntegreerd in een Texels "verbeter" model.

Wat ik ben aan het doen is het INK-model (audit c.q. een managementmodel) wat puur is gericht op kwaliteitsverbetering op slechts enkele aspecten van de harde en de zachte kant van de organisatie aan het uitbreiden met de politieke kant van de organisatie. Immers de de interne en externe beleidsinvloeders binnen de gemeentelijke contecxt hebben een belangrijke invloed op de dienstverlening. Het model wordt hierdoor verweven met de TPC benadering. Voorts schenk ik meer aandacht aan het cultuuraspect binnen de organisatie dan het INK model op dit moment doet. Mijn vragenlijst is overigens een afgeleide van het model in wording. Het model moet ik nog verfijnen en hoop in april/mei dit af te ronden.

Onlangs heb ik een organisatieonderzoek uitgezet. Voorts heb ik de Matrix vragenlijst uitgebreid, geperfectioneerd en aangepast aan de "gemeenschappelijke taal" van gemeenteland resultereende in 10 TPC blokken van 10 vragen . Vervolgens SPSS er overheen en zie daar 9 blokken scoren een homogeniteitsinexe Cronbachs Alpha van ruim 0,8 en enkele blokken zelf hoger dan 0,9. De laagste score is " slechts" 0,67 voor een blok van 10 vragen.
De vragenlijst : "Bij ons in de gemeente Texel is het zo dat.........." zal ik je digitaal toezenden. Rond 15 februari 2005 is tevens de methodologische verantwoording gereed. Ik zal beide tegen die tijd toezenden. Ik heb de vragen niet volgens de 9 aspecten van de matrix geordend (dit vanweg de herkenbaarheid voor de gemeentelijke context) maar ze zijn wel als zodanig door een insider te herkennen.

Hartelijke groeten,

Ron Houben, hoofd P&O
Gemeente Texel
t.a.v. M. Houben
Postbus 200
1790 AE Den Burg.
MCJRHouben@texel.nl

naar boven

----- Original Message -----
From: "Agnita  Reinink" <A.Reinink@symfora.nl>
To: <campmatrix@planet.nl>
Sent:  Monday, January 17, 2005 10:20 AM

Beste Peter,

Ik heb een vraag  over het toepassen van de matrix-methode in een specifieke situatie.
Ik  ga er van uit dat uw advies kosteloos is?

Mijn vraag gaat over het  volgende:
Ik ben werkzaam bij de Symfora groep, een instelling voor  Geestelijke Gezondheidszorg. De hoofdlocatie Zon & Schild is in  Amersfoort.

Op één van onze afdelingen is veel ongenoegen i.v.m.  mentaal verzuim. Er zijn o.a. medewerkers die eerder naar huis gaan,  hierdoor geen tijd zeggen te hebben voor zaken, etc. Dit roept de nodige  irritatie op.

Hier willen we wat mee en de vraag is dan hoe je dat op  een goede methodische manier aanpakt. Het is een probleem dat met name op  het gebied van cultuur (waarden/normen) ligt.
Nu zat ik me af te vragen  of de matrix een geschikte manier is om in kaart te brengen wat er aan de  hand is. Volgens het boek kun je dan bijvoorbeeld een vragenlijst maken.  Als we daar voor kiezen, moet je dan een vragenlijst maken op basis van  alle vlakken in de matrix en dus techniek, politiek en cultuur meenemen, of  kun je ook starten met alleen een vragenlijst op het niveau van  cultuur?

Vraag aan u is of de matrix methode een goed hulpmiddel bij  dit probleem is en zo ja, of je dan een vragenlijst op moet stellen aan de  hand van alle vlakken of dat we ons kunnen beperken tot cultuur?
Hoe pak  je dit probleem op een methodische manier aan?

Graag, indien kosteloos,  uw reactie.

Vriendelijke groet,
Agnita  Reinink
Personeelsmanager
A.Reinink@symfora.nl
Symfora  groep   AMERSFOORT


Peter Camp
campmatrix@planet.nl
17-01-05 11:33

Beste Agnita,

Bedankt voor je vraag. De  beantwoording is kosteloos. Mijn site is een discussieplatform en databank  voor de ontwikkeling van de matrixmethode. Wel wil ik jouw vraag en mijn  reactie graag opnemen onder de helpdesk. Daardoor kunnen anderen er weer van  profiteren.

Aan de vraag wat je onder mentaal verzuim verstaat zitten  verschillende kanten:

Technisch: de irritatie  ontstaat  bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is wat jullie korte- en lange  termijndoelen en werkwijzen zijn, wie dat moet doen en wat er verwacht  wordt van de kwaliteiten van de  medewerkers.
Politiek: irritatie is het gevolg van  het overbenadrukken van de belangen van externen en hogere leidinggevenden,  de besluiten en afspraken zijn niet transparant tot stand gekomen, worden niet  nageleefd en gecontroleerd, de inbreng van medewerkers wordt niet erkend of er  wordt te weinig rekening gehouden met hun positie en  belangen.
Cultureel: er is een niet ondersteunende sfeer, slechte  samenwerking en weinig vertrouwen in verbeteringen en slecht voorbeeldgedrag  van de leidinggevenden.
Voor wat betreft het geheel zijn er  waarschijnlijk teveel veranderprocessen en worden deze naar de medewerkers  slecht gefaciliteerd.

Het is nu de kunst om hier wat meer grip op te  krijgen.
Voordat je met de matrixmethode aan de slag gaat is het misschien  beter om eerst maar eens individueel met iedereen te gaan praten en de onvrede  in kaart te brengen.
Dat laatste kun je met de matrix doen. Je ziet dan ook  dat er meer speelt dan de problemen op het culturele vlak. Dat kun je in je  verslag met de matrix beschrijven. Je laat daarmee zien waar de irritatie  vandaan komt, dat er meerdere probleemgebieden zijn en dat je verschillende  maatregelen tegelijkertijd moet nemen, acties meer moet plannen, ondersteunen  en volgen.
Bij die acties heb je wel de medewerkingbereidheid van alle  betrokkenen nodig. Zonder hen los je dit probleem niet op en erger nog raak je  steeds verder verwijderd van de doelen cq het werk dat je moet doen voor je  doelgroepen. En daar gaat het ook om.

Jouw taak is er uiteindelijk voor  te zorgen dat de belangen van je medewerkers worden afgestemd op die van je  klanten. Die processen kun je desgewenst faciliteren met de matrixmethode. Als  de sfeer nog redelijk mild is kun je de vragenlijsten gebruiken. Ik zou die  wel wat aanpassen aan de situatie. Kijk ook eens naar de vragenlijsten van het  Arboservicepunt.

Kortom: verken eerst de situatie met de matrixmethode.  Probeer  een integraal beeld te volgen. Als blijkt dat de prioriteiten  op het culturele vlak liggen kun je desgewenst gebruik maken van de  culturele vragen.

Laat me even weten of ik hiermee je vragen afdoende  heb beantwoorden en laat me tzt weten hoe je het hebt aangepakt en hoe het is  gegaan.

Veel succes.
Vriendelijke groeten,
Peter  Camp

naar boven

----- Original Message -----
From:  Willem <willem.beekhuizen@wanadoo.nl>
To: Peter Camp
Sent: Tuesday, January 04, 2005 11:26  PM
Subject: gebruik matrix


Beste Peter,

ik heb met veel interesse kennis gemaakt met de  Matrix en haar toepassingen.
Op de site ben ik veel toepassingen  tegengekomen in ander branches waaruit ik mag afleiden dat enige  verbouwingen van de Matrix zijn toegestaan, maar voor de goede orde wilde ik  hierbij toch vragen of "vertalen" van de Matrix toegestaan is.

Enige achtergrondinfo:
Ik ben opbouwwerker in de wijk  Bospolder-Tussendijken in Rotterdam en wil de matrix gaan gebruiken om samen  met bewoners een analyse te maken van hun straat. Op deze manier wil ik in beeld brengen welke  capaciteiten / kwaliteiten een straat bezit en welke deze mist om daarmee  activiteiten en initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.

Het vertalen en de eerste try-out doe ik als  studieopdracht aan de Hoge school Rotterdam.


Met vriendelijke groet,
Willem Beekhuizen
Delphi opbouwwerk  Rotterdam Delfshaven

e-mail prive: willem.beekhuizen@wanadoo.nl
e-mail Delphi: willem.beekhuizen@bo-tu.delphiopbouwwerk.nl


----- Original Message -----
From:  peter camp
To: Willem
Cc: Mirjam van Veen
Sent: Wednesday, January 05, 2005  9:58 AM
Subject: Re: gebruik  matrix


Beste Willem,

Bedankt voor je leuke vraag. Als oud  opbouwwerkdocent , welzijnsambtenaar en jongerenwerker heb ik er een  bijzondere affiniteit mee.

Het lijkt me ook daarom al een heel  goed idee als je een matrixtoepassing voor een interactieve  straatanalyse wilt gaan maken. Die past bij de uitgangspunten van mijn  laatste boek 'Kracht met de matrix': samen invloed uitoefenen en je eigen  feestje bouwen.

Bijgaand een van de schema's uit het boek.  Dat van de leergang Regisseur Sociaal Beleid. Daarin vind je waarschijnlijk  een aantal aanknopingspunten voor jouw toepassing.

Verder wil ik je graag verwijzen naar  Mirjam van Veen. Zij is opbouwwerkster in de Utrechtse wijk Overvecht. Zij  heeft een zeer goed werkstuk gemaakt over samenwerkingsprojecten met het  ouderenwerk en daarbij de matrix en andere modellen gebruikt. Haar  e-mail is Diffel@hetnet.nl.

Ik stel het op prijs als je me op de hoogte  houdt. Heel veel succes.


Vriendelijke groeten,
Peter  Camp

naar boven

----- Original Message -----
From: "Paul van Rooyen"
To: <campmatrix@planet.nl>
Sent: Thursday, January 13, 2005 4:21 PM
Subject: FW: gebruik vragenlijst


Hallo Peter,

Mooie reactie; nietwaar? Zo leidt activiteit tot echte actie.

groeten, Paul


Van: Trijnie Vos [t.vos@caop.nl]
Verzonden: do 13-1-2005 11:42
Aan: Paul van Rooyen
CC: Klaas Keizer
Onderwerp: Re: gebruik vragenlijst


Geachte heer van Rooyen,

Door kennis en ervaring te delen kom je tot de beste resultaten. Dus veel succes met het gebruik van de vragenlijst ( met bronvermelding Arboservicepunt BVE) Ben natuurlijk ook benieuwd op welke manier het bij jullie wordt toegepast, verwerkt en ontvangen.

Met vriendelijke groet
Trijnie Vos


----- Original Message -----
From: Paul van Rooyen <pvanrooyen@nigz.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Thursday, January 06, 2005 12:04 PM
Subject: Scan arbobeleid SW Enquête.do

Dag Peter,

Fijn dat je de scan voor het arbobeleid op het net hebt gebracht. Je kondigde het al eerder aan dat je bezig was. Is dit instrument nu ook door arboconvenantpartners geadopteerd binnen hun sector? Zo ja, dan zou dat een mooie ontwikkeling zijn.

Ik heb gelijk gebruik gemaakt van je lijst en enigszins aangepast voor de sector sociale werkvoorziening waarvoor ik actief ben. Ik denk om deze lijst te gaan benutten bij mogelijke workshops over gezondheidsbeleid binnen bedrijven. Deze workshops wil ik gaan opzetten met de Meandergroep in Montfoort. Zij houden zich in belangrijke mate bezig met het opleidings- en trainingsgebeuren voor de sector SW met circa 6000 tot 8000 leidinggevenden en P&O-ers/arbocoordinatoren.

Mag ik dit zonder meer doen? Ik meende van wel, maar wil geen misverstanden veroorzaken.

groeten,

Tracea Fosto
Paul van Rooijen

n.b. Ik werk vanuit en voor het NIGZ aan de agendasetting van gezondheidsbeleid binnen de sw-bedrijven.


----- Original Message -----
From: peter camp
To: Paul van Rooyen
Sent: Thursday, January 06, 2005 1:44 PM
Subject: Re: [Norton AntiSpam] Scan arbobeleid SW Enquête.do

Beste Paul,
Bedankt voor je reactie.
Ik neem aan dat je de lijst mag gebruiken.
Met verwijzing naar het Arboservicepunt.
Neem voor alle zekerheid even contact op met Trijnie Vos.

t.vos@caop.nl

Hou me op de hoogte van je ervaringen.

Veel succes,
vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

----- Original Message -----
From: "Nico Kolenberg" <nico@de-ent.dhs.org>
To: <campmatrix@planet.nl>
Sent: Friday, January 07, 2005 3:30 PM
Subject: negensprong

Geachte hr Camp,

Ik heb me in de kerstvakantie de stof van de Kracht met de matrix eigen proberen te maken (aansluitend op de kracht met de matrix). Ik ga zeker proberen het model binnen mijn organisatieeenheid, die ik als middel manager leidt, binnen de zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking, Vizier.

In het kader van coaching ben ik geintersseerd in de toepassing van de matrix bij het vorm geven van persoonlijk ontwikkelplannen en functioneringsgesprekken. Hierover staat in uw laatste boek het een en ander, maar ik heb de indruk dat dit thema in de 9 sprong verder
uitgewerkt wordt.
Ik las dat dit boekje uitverkocht was en vraag mij af of er een herdruk van komt?

Via 2e handsboekensites ben ik er ook geen tegengekomen.

Met vriendelijke groeten, Nico Kolenberg


Beste Nico,
Bedankt voor je mail.
De Negensprong is uitverkocht en wordt voorlopig niet meer herdrukt.

Misschien kun je het boek via een bibliotheek verkrijgen. Het staat in ieder geval op die van de Faculteit voor Gezondheid en Gedrag, van de HAN in Nijmegen (Kapittelweg).
Zie verder ook de zelfmanagementmatrix op bladz. 122, die voor functioneringsgesprekken op bladz. 167 en de vragen vanaf bladz. 178. De vragen Bij ons in de organisatie, de afdeling en mezelf is het zo kun je vervangen en aanpassen door Bij jou/mij is het zo dat je/ik ....

Probeer het maar eens. Je hebt met de matrix in ieder geval een goede kapstok om jouw ervaringen en opvattingen en de literatuur aan op te hangen.

Veel succes,
Hartelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

----- Original Message -----
From:  Jos van der  Horst <quanta@quantanpm.nl>  
To: Peter Camp <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Tuesday, January 04, 2005 7:50  AM
Subject: Een goed begin


Beste Peter,

De beste wensen voor 2005!

Inmiddels las ik 'Kracht met de matrix'.  Binnenkort starten de eerste trainingen waarin ik wederom vanuit de  matrixgedachte de omslag van "oude non profit" naar "klant- en  marktgerichte organisatie" wil bevorderen. Weet zeker dat 'Kracht...' me  daarbij goed van dienst zal zijn. Op de Quanta NpM website zit inmiddels  achter de routeplanner een verzendbare versie van de matrix-enquete. Al  diegenen die de enquete invullen kunnen deze desgewenst per e-mail naar  Quanta NpM sturen en krijgen dan een "advies" terug. De gegevens komen in  een anoniem gemaakte database terecht. De hoop die ik heb is natuurlijk  dat die database uiteindelijk voldoende gevuld wordt om uit de gegevens  wat generieke conclusies te kunnen trekken.

Wat ik me bedacht: het format van de  routeplanner (de receptuur voor gebruik op internet inclusief de  mail-optie) is natuurlijk interessant voor al diegenen die op de een of  andere manier met een dergelijke enquete willen werken. Door de vragen te  veranderen kunnen verschillende varianten on line komen. Wat mij betreft  stelt Quanta NpM dit format beschikbaar aan al diegenen die serieus met de  matrix aan de slag willen. Iets om in gedachten te houden!?


Vriendelijke groet,
Jos van der Horst

zie routeplanner op www.quantanpm.nl.

----- Original Message -----
From:  peter camp <campmatrix@planet.nl>
To: Jos van  der Horst <quanta@quantanpm.nl>
Sent: Tuesday, January 04, 2005  11:26 AM
Subject: Re: Een goed  begin


Beste Jos,

Hartelijk dank voor je 2005-wensen en je  zeer creatieve matrixtoepassing.

Fijn dat je Kracht met de matrix kunt  gebruiken voor het realiseren van jouw marketingdoelstellingen. Wil je het  me nog even laten weten wat je van het boekje -inhoud en vorm-  vindt.

Ik vind het heel bijzonder hoe  je  de vragen hebt aangepast en met elkaar hebt vermengd. Sommige  vragen zou je nog wat specifieker kunnen maken, zoals:
 • het (marketing) werk in overeenstemming  is met het salaris
 • goede (marketing) prestaties in  overeenstemming zijn met het salaris.

Verder zou je er een toelichtende tekst  aan kunnen toevoegen over de tien invalshoeken voor organisaties die meer  marktgericht willen gaan werken. Daarmee geef je een beeld van de  complexiteit van marktgericht werken en ook het invoeren van een meer  marktgerichte aanpak. Dat kun je ook als artikel en straks -met  aanwijzingen per matrixvak- als boek publiceren.

De routeplanner heb ik ingevuld voor  de organisatie waar ik twee dagen per week voor werk en ben benieuwd naar  jouw advies.

Verder lijkt het me een goed idee om alle  gegevens op te slaan in een database en straks de marketingbalans voor een  aantal organisaties op te gaan maken. Wat dit betreft zou je nog wat  algemenere vragen kunnen toevoegen over de organisatie, de  grootte,  de branche en belangrijkste veranderingen over de afgelopen vijf  jaar.


Groeten,
Peter


----- Original Message  -----
From:  Jos van  der Horst <quanta@quantanpm.nl>  
To: peter camp <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Tuesday, January 04, 2005  11:47 AM
Subject: Re: Een goed begin


Beste Peter,

Allereerst dank voor je tips en zal deze  gebruiken bij de volgende aanpassing van het instrument (in februari  gepland). Vanzelfsprekend vind ik het goed om op jouw site een koppeling  te maken met Quanta NpM. Doen. Ik houd dan de statistieken wel bij. Ook  het antwoord op je laatste vraag is bevestigend. Ik denk dat de  vragenlijst uit kracht van de matrix heel goed op eenzelfde wijze kan  worden aangepakt. Ik zal mijn ICT man vragen om je de code van  de routeplanner toe te sturen.


Vriendelijke groet,
Jos


naar boven

----- Original Message -----
From: Norman Martijnse <norman.martijnse@logicacmg.com>  
To: 'Peter Camp' <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Thursday, December 09, 2004 8:46 AM
Subject: RE:

Beste Peter,

Ik ga er mee aan de gang. Ik hoorde van collega's, die de matrix hebben toegepast, dat het een goed hulpmiddel is voor analyse van een totaal situatie bij organisaties. Ik wil dit onderzoeken vanuit twee beweegredenen. Ten eerste ben ik als consultant constant op zoek naar nieuwe inzichten en ideeen; een vorm van beroepsdeformatie denk ik. Verder ben ik op dit moment bezig de een MBA opleiding te volgen en ik was nieuwsgierig of ik de matrix kon inzetten voor een onderzoek. Mocht ik vragen hebben dan zal ik niet aarzelen contact op te nemen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Norman R. Martijnse
Sr. Business Consultant
_______________________
LogicaCMG

naar boven

----- Original Message -----
From:  Danielle Verschuren <D.Verschuren@kpcgroep.nl>  
To: 'Peter Camp' <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Monday, November 08, 2004 9:51  PM
Subject: RE: matrix


Beste Peter,

Ik  gebruik je matrix ontzettend veel. Ik heb hem bij KPC Groep inmiddels  geïntroduceerd en een aantal adviseurs heeft er nu ook lol in om het model  te gebruiken. Het is zelfs zo dat we complete trajecten onderbouwen met de  matrix. Ik ben zelf alleen nog aan het zoeken om er iets meer een  onderwijsmodel van te maken; met onderwijstermen en  vakken.

Als ik vragen heb dan weet ik je te vinden.

Vriendelijke groeten,
Danielle Verschuren

Danielle Verschuren, adviseur  KPC Groep, www.kpcgroep.nl


Oorspronkelijk  bericht-----
Van: Peter Camp  [campmatrix@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 9 november 2004  9:19
Aan: Danielle Verschuren
Onderwerp: Re:  matrix


Beste Danielle,

Bedankt voor jouw aardige  reactie.

Voor wat betreft jouw zoektocht naar  een matrixtoepassing voor het onderwijs is misschien het voorbeeld van  de HBO-P&A van de HAN bruikbaar. Zie bladz. 182 van De praktijk  van de matrix. Je kunt daarvoor contact opnemen met Jetti Schaap, toen  coördinator van die opleiding, nu manager bij de HEAO 0543  475069.

Veel succes met je  werk.

Vriendelijke groeten,
Peter  Camp

naar boven

----- Original Message -----
From: Peter <pklinckhamers@tiscali.nl>   
To: 'Peter Camp' <campmatrix@planet.nl>   
Sent: Thursday,  November 11, 2004 12:36 AM
Subject: RE: De  matrix van mijn competenties


Hallo  Peter,

Ik  heb het werkstuk van Obbe van Blommenstein gedownload. Het ziet  er goed uit. Zal hem mailen als ik alles heb  gelezen.

Boeiend  om te zien op je site wat je allemaal in de wereld hebt gezet.  

Ben zelf  aan het kijken wanneer mijn eerste werkklus met de matrix zich aandient. Ik  hoop dan ook een bijdrage te kunnen leveren met nieuwe  ideeen.


Groeten,
Peter

naar boven

From:  A.Th.M. <a.se@home.nl>  
To: Peter Camp <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Saturday, November 13, 2004  1:02 PM
Subject: Vissoep

'We weten dat je van een aquarium vissoep kunt maken;
de vraag is evenwel of je van vissoep weer een aquarium kunt maken'
(Uit: Peter Camp en Funs Erens, De  gekookte kikker, Contact Amsterdam 2003)

Hoi Peter,

Op mijn werk (gemeente Enschede, sociale werkvoorziening) zijn  allerlei veranderingstrajecten gestart om te voorkomen dat we binnen nu en  2 jaar met o.a. een financieel tekort komen te zitten! Ook de wetgeving is  veranderd (subsidiestromen verminderen, gewijzigde doelstellingen  etc.)

Ikzelf maak deel uit van een veranderteam met aandachtsgebied  commercie, acquisitie etc.. Onze opdracht is om over 2 weken de algemene  directie een of meerdere oplossingen (adviezen) te geven hoe de  commerciele afdeling ingericht etc. kan worden, bijvoorbeeld moet de afdeling centraal ingebed zijn of juist  decentraal? of een mix hiervan etc.

Met onze groep zijn we gisteren gestart met het maken van  vissoep! Hiervoor heb ik een brainstormmethodiek kunnen gebruiken zoals  jij die al een keer had aangedragen in de opleiding (VO P&O 30). We  hebben allerlei zaken benoemd die raakvlakken hebben met commercie en  acquisitie.

Gisteravond heb ik dus enkele documenten gedownload van je website,  mijn hartelijk dank voor het aanbieden van deze  mogelijkheid!

Wat ga ik met deze downloads doen?

Problem-finding
Ik ben voornemens de vissoep met de groep te rubriceren in de  Camp-matrix;
1. Groepsgewijs alle aandachtspunten  indelen.
2. Per individu (mbv scoreschalen) de prioriteiten  aangeven.
3. In subgroepen mogelijke oplossingen aandragen voor genoemde  aandachtspunten.

En dan...? Het is nl. niet de bedoeling dat we een  acitiviteitenplan gaan opstellen en uitvoeren. Waarschijnlijk moeten er eerst allerlei vragen beantwoord  worden.
Ik ben dus nu aan het zoeken naar een vervolgstap om te komen tot  een goed advies.

Heb jij nog tips voor mij?

Groeten,
Anja Senger

 
-----Oorspronkelijk  bericht-----
Van: Peter Camp  [campmatrix@planet.nl]
Verzonden: zondag 14 november 2004  10:35
Aan: a.se@home.nl
Onderwerp: Re:  RE:


Beste Anja,

De eerste stap is prima. Jij gebruikt  de matrix om de opvattingen van de leden van de verandergroep bij elkaar  te zetten. Interessant is dan het gesprek over naar de aanvullende  waarde van elkaars bijdragen te kijken en je te buigen over ieders  specifieke bijdrage vanuit zijn positie in de organisatie..  

Dit proces kun je vervolgen met andere  belanghebbenden. Zoals het binnen een gemeente betaamt, willen  die  het 'spel op de wagen' niet missen. Ze willen zich allemaal  bemoeien met het project vanuit hun verantwoordelijkheden en belangen.  

Die bijdragen kun je zichtbaar maken en  zichtbaar houden door de inbrenger apart te noemen in ieder vak van de  matrix. Dus ook bijvoorbeeld de aanvullingen van de algemene  directie, van experts en vanuit de literatuur.

Je laat de matrix al werkende  groeien en gebruik hem als een kader om het probleem van de commercie en  acquisitie te onderzoeken. Maak daarvoor een grote en een digitale  matrix. De grote om aan de muur te hangen, de digitale om de specifieke  bijdragen (documenten) op te slaan (zoals mijn site  bijvoorbeeld).

Lees voor het 'spel op de wagen'  hoofdstuk 3.4 en voor de databank bladz. 193 en hoofdstuk 4.3 en  4.4 in De praktijk van de matrix.

Veel succes; blijf benieuwd naar  jouw aanpak en het resultaat.

Vriendelijke groeten,
Peter  Camp

naar boven

From:  Wibo Haverkate <wibo.haverkate@quintis.nl>  
To: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Wednesday, November 24, 2004 3:51  PM
Subject: RE:

Beste Peter,

Bedankt voor het aanbod. Wat een leuke onverwachte reactie op een  download (zelfs als hij geautomatiseerd verstuurd is)! Ik heb op basis van  het boek al eerder met je matrix gewerkt, en ik vind het echt een  super-model. Vooral omdat je geen lange lijsten nodig hebt, managers weten  vaak per veld uit welke hoek de wind waait zonder ingewikkelde  wetenschappelijk onderbouwde berekening.

met vriendelijke groet,
Wibo Haverkate

organisatie-adviseur

naar boven

----- Original Message -----
From: Bob Schouten
To: 'Peter Camp'
Sent: Monday, October 18, 2004 12:56 PM
Subject: gebruik van matrix

Beste Peter,

Bedankt voor de matrixenquetes. Ik vind het interessante materie en wil mij hierin verder verdiepen. Ik ben een startende coach en wil mij ook bezig gaan houden met verandertrajecten bij (MKB) bedrijven. Ik heb gelezen dat jij een aantal boeken hebt geschreven en dat jij ook workshops organiseert. Ik heb een vraag; voordat ik deze methode ga gebruiken, heb ik  dan voldoende houvast als ik jouw boek aanschaf of raad jij mij aan ook nog andere zaken (workshop, training) tot mij te nemen?

Alvast bedankt voor het antwoord

Met vriendelijke groet,
Bob Schouten


Use Your Talent
Human & Career Development
www.useyourtalent.nl


-----Original Message-----
From: Peter Camp [mailto:campmatrix@planet.nl]
Sent: maandag 18 oktober 2004 13:20
To: Bob Schouten
Subject: Re: gebruik van matrix
 
Beste Bob,

De ervaring leert dat je de matrixmethode het beste en snelste leert door er mee aan de slag te gaan.
Hoe? Door bijvoorbeeld de oefeningen te doen die in Kracht met de matrix staan.
Op mijn website vind je verder een hoop toepassingen. Misschien zit daar ook van alles tussen. Net als in de toepassingen in De praktijk met de matrix.
 
De bedoeling van mijn boeken en de methode is echter dat je het zelf doet en zelf kunt doen. Daar zijn ze voor ontwikkeld.
Veel succes,
 
Vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

Hallo Peter, hoe is het met je?

Ik heb inmiddels de matrix methode toegepast binnen mijn afdeling. In een workshop van 3 uur en een overleg, de week daarop, van een uur hebben we met acht personen het thema, beeldvorming, vooroordelen & imago van de afdeling in kaart gebracht. De beeldvorming, vooroordelen en het imago waren/zijn niet goed. Middels de matrixmethode heb ik met mijn mensen in kaart gebracht hoe het (negatieve) imago ontstaan is en wat we eraan kunnen doen. Uiteindelijk zijn de acties vertaald in de matrix. In ieder vlak is een prioriteit actiepunt gezet. Eén voor één worden de acties, in feite de oplossingen in de ogen van de medewerkers zelf, uitgevoerd. Aan het einde van het jaar pas ik de matrix nog eens toe om te meten wat het resultaat is. (Hoewel zonder meting al duidelijk resultaat zichtbaar is. De medewerkers zijn zich beter bewust van hun werkzaamheden en de impact van bijvoorbeeld fouten in de rest van de organisatie). Ik heb mijn interne klant en leverancier, de afdeling: supply chain & manufacturing, geïnformeerd over mijn aanpak. Beide leidinggevende zijn/waren enthousiast. Supply chain gaat de methode ook toepassen. Vooraf heb ik het management team geïnformeerd met het doel enig commitment te krijgen (en gekregen). Uiteindelijk komen we beter op één lijn met de drie afdelingen, worden de vooroordelen weggenomen en het imago verbetert. Sofar so good.
 
Ben Freyee, Manager Manufacturing Support
Johnson Polymer, Heerenveen
Ben.Freyee@jwp.com

naar boven

From: Teus van den Brink <tvandenbrink@sein.nl> To: 'Peter Camp'
Sent: Wednesday, June 30, 2004 7:21 PM Subject: RE:

Dag Peter,

Dank voor de mogelijkheden om illustraties het het 'projectmanagement' te downloaden.

Zal me even nader voorstellen. Ik werk als algemeen directeur op een school voor leerlingen met epilepsie in Cruquius. Het betreft hier een vrij grote school voor speciaal onderwijs met een bovenregionale functie in de vorm van ambulante begeleiding.

Sinds enkele jaren gebruik ik de toepassingen van de matrixmethode in mijn dagelijks werk. Zo archiveer ik al mijn werk op de pc via de matrixmethode en gebruik de matrixenquete als zelfevaluatie-instrument op schoolniveau, geautomatiseerd via excel.

In het speciaal onderwijs cluster wordt het INK-model omarmd tesamen met de 'cirkel van Deming' (Plan Do Act Check). Als beschrijvingsmodel voor kwaliteitszorg en de verantwoording daarvan in een schoolverslag lijkt INK wel iets te bieden, echter ik broed nog op een vertaalslag vanuit de matrrixmethode die ik voor mijn eigen denkkader niet zo maar wil opgeven.

De voorgestelde werkwijze zoals beschreven in De kracht van de Matrix en De Praktijk van de Matrix probeer ik mondjesmaat vorm te geven binnen mijn eigen organisatie.

Nogmaals dank voor alle info,

Hartelijke groet,

Teus van den Brink

Directeur De Waterlelie

From: Peter Camp [mailto:campmatrix@planet.nl]
Sent: donderdag 1 juli 2004 9:09
To: Teus van den Brink
Subject: Re: RE:


Beste Teus,

Hartelijk dank voor jouw e-mail. Je gebruikt de matrixmethode op een bijzondere manier. Ik zou graag nog wat meer willen zien van de
archieftoepassing en wat meert informatie willen hebben over de zelfevaluatie. Ook voor op de site om anderen te laten kennisnemen van deze toepassingen.

Voor wat betreft de
combinatie van de matrixmethode met INK onderstaand stukje. Het komt uit mijn nieuwe boek Kracht met de matrix, dat begin september verschijnt.

Om het doel te zoeken en de continuïteit van een organisatie te ondersteunen heeft een organisatie harde systemen nodig; voor de betekenis zoekende medewerkers zijn er zachte systemen. Harde systemen voor de structuur en zachte voor de cultuur. De matrix verbindt beide benaderingen. De vakken linksboven verwijzen naar de harde kanten, de vakken rechtsonder naar de zachte.

'Het onderscheid tussen hard en zacht is niet altijd duidelijk. Met de matrix kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen, op de behoefte van de organisatie of de behoefte van de mensen daarin. Bij de meeste systemen voor kwaliteitsverbetering ligt het accent op de harde kant, bij de matrix als kwaliteitsverbetermethode daarentegen is er aandacht voor de harde én de zachte kant. Je kunt ook beide systemen tegelijk gebruiken, ze vullen elkaar goed aan. Dat hebben we meegemaakt in een onderwijsinstelling met verschillende vestigingen. De directeur daarvan vond het belangrijk kwaliteitssystemen INK te gebruiken om de organisatieprocessen te beschrijven; de matrixmethode wilde hij gebruiken als een hulpmiddel om de signalen onder uit de organisatie te inventariseren. Om zijn ideeën uit te leggen organiseerde hij een dag met de schoolleiders, directieleden en bestuursleden. De dag begon met een inleiding en een aantal oefeningen over kwaliteitsmanagement in het computerlokaal. 's Middags werd de kwaliteitsdag vervolgd met de matrixmethode. Samen inventariseerden we met de matrix de onderwerpen waarvan de kwaliteit verbeterd zou kunnen worden. Daarna liet ik hun zien hoe ze samen met hun medewerkers op een gestructureerde manier snel de belangrijkste kwaliteitsproblemen op tafel konden krijgen. Aan het eind van de dag werd gediscussieerd over de wijze waarop beide benaderingen elkaar overlapten en aanvulden.'

Je kunt dus beide methoden aanvullend gebruiken. INK om aan de scholen te laten zien wat er op bovenschools niveau allemaal nodig is om de totale organisatie draaiende te houden en de matrixmethode om de medewerkers te betrekken bij het reilen en zeilen van een of meerdere scholen. In de matrixenquête kun je INK-vragen meenemen en in de INK-acties kun je de signalen en behoeften een plaats geven.

Hopelijk kun je zo vooruit. Ik zie uit naar je volgende mail.

Vriendelijke groeten,
Peter Camp

From: Teus van den Brink To: 'Peter Camp'
Sent: Thursday, July 01, 2004 3:43 PM
Subject: Matrixenquete

Dag Peter,

Op jouw vraag op welke wijze ik mijn stukken archiveer kan ik melden dat ik nagenoeg alle papier heb afgeschaft. Mijn laptop (management by laptop???) gebruik is als digitaal kantoor, waar alle documenten en mails worden gearchiveerd naar analogie van de matrixnota. Via het programma 'total commander' kan ik zoekopdrachten geven die mij snel bij het betreffende document brengen. Inmiddels zijn duizenden documenten toch toegankelijk en overzichtelijk gerangschikt. Ook heb ik een aardig zicht op documentatie die wel nodig is, maar nog ontbreekt. Momenteel werk ik aan het schoolplan en komt mij deze ordening uitstekend van pas.

Tevens mail ik je de verwerking van de matrixenquête zoals die in 2003 is uitgevoerd + de bijbehorende vragenlijst in excel.

Hartelijke groet,

Teus van den Brink

From: Peter Camp
Sent: vrijdag 9 juli 2004 15:46
To: Teus van den Brink
Subject: Re: Matrixenquete

Beste Teus,

Kan ik onze e-mailcorrespondentie en de bijlagen op de site zetten?

Peter

From: Teus van den Brink To: 'Peter Camp'
Sent: Saturday, July 10, 2004 2:52 PM Subject: RE: Matrixenquete

Beste Peter,

Ik heb daar geen bezwaar tegen. Zodra ik tijd heb zal ik je een voorbeeld mailen van mijn wijze van archiveren. Hierbij mail ik je tevens de basismatrix in excel, zoals ik die gebruik voor de ontwikkeling van nieuwe matrixtoepassingen en een voorbeeld van de schematische koppeling die ik heb aangebracht tussen de Matrixmethode, het INK model en de PDCA-cirkel van Deming. Ben benieuwd naar jouw reactie.

De vakken van de matrix corresponderen weliswaar niet geheel met het INK, maar legt misschien wel verband tussen zoals jij dat noemt de harde en de zachte systemen die je kunt gebruiken in een (onderwijs)organisatie.

Hartelijke groet,
Teus

hier kunt u de excel-matrixenquete downloaden


naar boven

From:  Paul  van Rooijen <mailto:famrooijen@wanadoo.nl>
Sent: Saturday, July 03, 2004 4:04  PM
Subject: voorlopige afsluiting van  evaluatie arboconvenant sw


Hallo Peter,

Maanden geleden heb ik contact gezocht  i.v.m. een opdracht om de voortgang c.q. beleving van het lopende  arboconvenant in de sector SW uit te kunnen voeren.

Ik heb gebruik gemaakt van de  Matrixmethode. Ten eerste door de aangeboden vragenlijst (via De Groot)  uit te zetten bij alle personen met wie een interview had gepland en  verder is de methode leidraad geweest voor de ordening van de  interview-resultaten.

Ik stuur je bijgaand het eindverslag ter  kennisneming toe.

De vragenlijst is naar mijn gevoel heel  bruikbaar geworden door het samenvoegen van de antwoordresultaten en  hieruit de gemene deler voor de 22 (zeer verschillende) bedrijven te  krijgen.

De interviews waren, zoals je in het  verslag kunt lezen, gebaseerd op een aantal vragen die niet gerelateerd  waren aan de methode. Achteraf was het interessant geweest als de  resultaten van de vragenlijsten beschikbaar waren voorafgaande aan de  interviews. Dan had het gesprek nog een andere dimensie kunnen  krijgen.

Ik heb de opdracht met het verslag  afgerond. Een voorstel om de geinterviewden nog uit te nodigen om het  resultaat van dit verslag gezamenlijk te bespreken en te bezien welke  conclusies of aanbevelingen dit voor de sector kan hebben, is er niet  van gekomen. De echte reden ken ik niet. Deels denk ik dat het geheel te  omvattend is en er behoefte bestaat aan een paar hot items en deze zo  mogelijk te bespreken. M.i. is dit niet verstandig omdat je hierdoor een  te selectieve discussie krijgt, die niet voor alle bedrijven even zinvol  is. Ik was in elk geval niet in staat om een paar zaken boven de rest  uit te tillen en hiermee een adekwate discussie te krijgen.

Ik vind het wel jammer dat deze discussie  niet volgt; al was het maar om te toetsen of het verslag (en toch  impliciete conclusies)overeenkomstig de gevoelens is.

Algeheel gevoel is dat ik met de  Matrixmethode beter in staat was de hoofd- en bijzaken te onderscheiden.  Maar of dit voor anderen geldt weet ik niet zeker. De vragenlijst zal  bij nieuw gebruik nog enigszin bewerkt moeten zijn aan de sector (ik had  het i.v.m. tijdgebrek 1 op 1 overgenomen); hierdoor is het beter passend  en ook beter bij  mij "tussen de oren" gekomen. Ik moest nog over  de essentie van sommige vragen nadenken bij terugkoppeling door  geinterviewden. Dit is uiteraard niet goed. Verder was het nog best een  gedoe om de gegevens van 30 vragenlijsten te tellen etc. Een betere  kennis/vaardigheid van Excel had misschien geholpen. Maar ook dit moet  je voorafgaande aan de eerste verwerking van de antwoorden al hebben  geregeld.

Mijn opdrachtgever was met het  eindresultaat voldoende tevreden. Zodoende is het werk klaar. Mijn  volgende opdracht gaat richting gezondheidsmanagement binnen bedrijven.  Ik zal de methode hiervoor wellicht weer nodig hebben.

Belangstellenden kunnen  altijd via mij informatie ontvangen.


groeten,


Paul van Rooijen


From:  Peter  Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>
Sent: Tuesday, July 06, 2004 7:34  PM


Beste Paul,

Hartelijk dank voor je uitgebreide mail en  het verslag.

Ik begrijp de inhoud ervan en kan jouw  suggesties volledig onderschrijven.

Momenteel ben ik in gesprek met een  Arbo-dienst om de vragen sectorspecifiek (onderwijs) te  maken.

Vwb het verslag begrijp ik dat je een  aantal onderwerpen om strategische redenen onder bepaalde kopjes hebt  gezet. Ik heb in jouw verslag in de kantlijn aangegeven in welke  matrixvakken ik de onderwerpen zou onderbrengen. Misschien heb je daar  wat aan. Ik stuur ze op per post.

Veel succes met je werk.

Hartelijke groeten,

Peter Camp

naar boven

----- Original Message -----
From: Annemarie Haarman <jaspis@planet.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Cc: corastreumer@ivonederland.nl
Sent: Wednesday, April 21, 2004 7:37 PM
Subject: MCO Noord/2003-2

Hallo Peter,

Mijn actieplan heeft als onderwerp Werken met externe poliklinieken in het Martiniziekenhuis.

Voor mijn actieplan heb ik middels een matrixmodel een inventarisatie gemaakt van de verschillen in werken tussen de kuurpoliklinieken en het Martini ziekenhuis.
Nu vraag ik mij af of ik de onderwerpen wel in de goede vakken heb geplaatst. Kun jij mij hierover adviseren?

Alvast bedankt,

vriendelijke groet,

Annemarie Haarman

 
Hallo Annemarie,
Bedankt voor jouw vraag.
Ik heb de matrix met de verschillen tussen de interne polikliniek van het ziekenhuisafdeling en de externe kuurpolikliniek bekeken.
Alles staat goed. Maar misschien kun je de onderdelen wat meer beschrijven en aanvullen. Daardoor krijgt de matrix wat meer vlees en bloed. Bijv. taken en bevoegdheden (met procedures) en besluitvorming (andere contracten), Autonomie kuurpoli (meer status en handelingsvrijheid)
Een paar onderdelen kun je ook nog aanvullen: beleidsbeinvloeders kuurpoli (maatschap).
Verder kun je ook aangeven dat de verschillen laten zien dat het bij een externe kuurpoli om een compleet ander type organisatie gaat dan bij een interne ziekenhuisafdeling. Probeer alle  belanghebbenden daarvan bewust te maken.  Zie ook De kracht van de matrix bladz.. 36 en 37. Een kuurpoli moet je dus anders tegemoet treden.
Hopelijk heb je wat aan mijn commentaar.
Veel succes,
Hartelijke groeten, ook aan de groep,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: <R.vanVeldhuisen@sealgraphics.nl>
To: <campmatrix@planet.nl>
Sent: Thursday, April 22, 2004 3:04 PM
Subject: The 10-S volgens de Matrix ;---)


Hallo Peter,

Hier een aanzet voor een mogelijk Engelse vertaling?
Een aantal begrippen dekt mijn inziens nog niet helemaal de lading, maar zijn voor mij zeker werkbaar.


1 Scenario /Screenplay?
2 Stage / Set-up?
3 Skills

4 Stake-holder
5 Script / Solutions ?
6 Self / Soverenity?

7 Shared-values
8 Symbioses/Synchronize ?
9 Style

10 Synthesis

Regards

Rob van Veldhuisen
IS Specialist
Seal Graphics Europe BV
PO Box 29 - 8100 AA Raalte
The Netherlands
phone +31 (0)572345588
fax +31 (0) 572345501
email r.vanveldhuisen@sealgraphics.nl


Beste Rob,
Bedankt voor je mail.
Interessant om op zoek te gaan naar de 10 eSsen; een variant op de 7 eSsen van Peters en Waterman.
Sommigen heb ik aangevuld.
1 Scenario / Screenplay?.........strategy
2 Stage / Set-up........structure en systems
3 Skills

4 Stake-holder
5 Script / Solutions...........synchronizing
6 Self / Soverenity.........selfinterest

7 Shared-values
8 Symbioses / Synchronize.......(problem) solving
9 Style

10 Synthesis.....Seal (van jouw bedrijf Seal Graphics)

Wellicht dat je er iets mee kunt.
Op de site staat een Engelse vragenlijst. Daar kun je ook nog wat termen uithalen.
Verder bestaat er ook een Engelse vertaling van De kracht van de matrix.
Die kun je desgewenst bij mij krijgen.
Vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

----- Original Message -----
From: M.Nijhof@veiligverzorgdwonen.nl
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Wednesday, March 17, 2004 12:39 PM
Subject: Matrix workshop


Peter,
Ik heb vorige week de matrixworkshop met onze facilitaire dienst gehouden.
De resultaten hebben we in de gang opgehangen met foto's van de workshop.
Vanavond gaan de groepjes de resultaten in de gehele groep presenteren.
Volgende week wordt er een presentatie aan de leidinggevenden gehouden betreffend de resultaten.

Ik wil even aan je kwijt dat het opvalt hoe de workshop de samenwerking enorm bevordert en dat er een bijna perfecte werksfeer hierdoor ontstaat.
Werkelijk fantastisch, boven mijn eigen verwachtingen!

Gr. Mike

naar boven

---- Original Message -----
From: "Richard Klok" <rklok@home.nl>
To: "D.P.Camp" <pcmmc@wxs.nl>
Sent: Tuesday, March 16, 2004 9:09 PM
Subject: Re: BESTELLING website CampMatrix.nl


Beste Peter,

Ik ben cursist van MCO Noord. In de eerste module heb ik kennis gemaakt met de matrix. Voor mijn persoonlijk aktieplan heb ik het door ontwikkelen van teams als onderwerp gekozen. Hier hoort ook het mt van de vestiging TPG Post van Assen bij. Ik ben van voornemens om bij mijn collega's in een workshopversie de matrix van het MT te gaan analyseren.Ik heb hiervoor uw boek De praktijk van de matrix besteld. Het is mij echter niet geheel duidelijk hoe ik eea moet aanpakken. Ons MT bestaat uit 5 personen. Is dit aantal voldoende om de matrix in een workshop uit te werken? En op welke wijze kunnen de vragen in de verschillende velden evt worden gewijzigd? Is het de bedoeling om vooraf met mijn collega's vast te stellen of de vragen in de enquete de lading dekken en/of er vragen moeten worden toegevoegd of verwijderd.

groet

Richard Klok


----- Original Message -----
From: "D.P.Camp" <pcmmc@wxs.nl>
To: "Richard Klok" <rklok@home.nl>
Sent: Wednesday, March 17, 2004 8:28 PM
Subject: matrixworkshop

Beste Richard,
Bedankt voor je vraag.
Je kunt vijf MT-leden de vragen laten invullen en de antwoorden die in drie etappes laten verwerken/analyseren. Eerst de drie vakken van de beleidskolom over vijf mensen verdelen, daarna de drie vakken van de organisatie- en personeelskolom. De workshop duurt daardoor wel wat langer. Het voordeel is dat je alle vijf deelnemers over het beleid, de organisatie en het personeel van hun vestiging nadenken.
Als je de vragen download van de site kun je kopjes, zinnen en woorden zelf veranderen. Bijvoorbeeld:
'Bij ons in de organisatie...' wordt:  'Bij ons in de vestiging...'
'Bij ons in de afdeling...' wordt: 'Bij ons in het managementteam...'
Het is altijd goed met een collega en MT-lid de vragen even door te nemen.
Dan weet je niet alleen of je de juiste vragen stelt maar ook of ze de vragen begrijpen. Verder mag je ook vragen weglaten en nieuwe toevoegen.
Bijvoorbeeld uit het EFQM-systeem.

Veel succes,
Peter Camp

naar boven

From: s k singh <mailto:s.singh@mailbox.kun.nl>  
To: 'Peter Camp' <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Sunday, March 14, 2004 4:43 PM
Subject: RE:

LS,
Ik heb met veel aandacht en goed resultaat U matrix analyse toegepast om ons eigen organisatie te analyseren. Echter het is voor mij niet duidelijk of ik deze analyse ook kan gebruiken om oordeel en behoefte van ons klanten te analyseren. Specifiek, om verwijzers naar een ziekenhuis te vragen wat zij vinden van een specifieke afdeling en wat voor behoefte zij zou kunnen hebben die deze afdeling in toekomst zou kunnen vervullen. Zou U kunnen suggesties kunnen geven hoe de 9 vragen lijst moet uitzien,aangezien het gaat over extern mensen.
Bij voorbaat dank.
S.Singh

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Peter Camp [mailto:campmatrix@planet.nl]
Verzonden: zondag 14 maart 2004 20:13
Aan: s k singh
Onderwerp: Re: RE:

LS.
Op mijn website (vakje deskundigheid/matrixwerkstukken) staat onderstaand artikel. Wellicht dat u daar iets aan heeft.
De vragen kunt u zelf aanpassen. In plaats van 'Bij ons in de organisatie' krijgt u 'Bij jullie in de organisatie' of 'Bij jullie in het ziekenhuis'.
Ben zeer benieuwd naar uw ervaringen en toepassing.
Veel succes!
Vriendelijke groeten,
Peter Camp


Jan A.M. Kremer
Radboud Leergang Integraal Management, UMC st. Radboud, 2001
HET OOIJPOLDERMODEL
De patiënt als rode draad in het integraal netwerk van fertiliteitzorg in de regio.
Radboud Leergang Integraal Management, UMC st. Radboud, 2001
In dit werkstuk worden de vragenlijsten 'Bij ons in de organisatie is het zo' door patiënten ingevuld. De problemen worden in aparte brainstormbijeenkomsten met zorgaanbieders uitgewerkt.
Jan Kremer is gynaecoloog, verbonden aan de afdeling Gynaecologie van het St. Radboudziekenhuis in Nijmegen, j.kremer@obgyn.azn.nl

Het Ooijpoldermodel: de patiënt centraal in het regionale netwerk van fertiliteitszorg
Dr. Jan A.M. Kremer, gynaecoloog
Drs. Johan Barneveld, organisatie-adviseur
Prof. Dr. Didi D.M Braat, gynaecoloog

naar boven

To: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Saturday, March 06, 2004 8:57 AM
Subject: boeken/vragenlijst arbo

Beste Peter,

Bedankt voor de geboden mogelijkheid voor het downloaden van de vragenlijsten via je site.
Ik ben begonnen me nader te verdiepen in je aanpak en uitwerking van de matrixmethode.

En praktisch ben ik zelfs begonnen de vragenlijst arbo te gebruiken bij een inventarisatie onder een 20-tal bedrijven in de sociale werkvoorziening om de huidige stand van het arbobeleid globaal in kaart te brengen. Deze inventarisatie vindt plaats naast een interviewronde met dezelfde bedrijven waarbij het thema is de beleving en verwachtingen aangaande het lopende arboconvenant voor de sociale werkvoorziening (2002-2006). Er is onduidelijkheid over het verwachtingspatroon bij de bedrijven over de uitgeleverde en nog uit te leveren producten van dit convenant. Het convenant zal echter uitsluitend werken bij voldoende acceptatie en draagvlak van relevante en noodzakelijke instrumenten of voor voorzieningen.

Als je ideeen hebt over de gebruiksmogelijkheden van de genoemde arbo-vragenlijst of een referentie hierover, dan hou ik me aanbevolen.

groeten,

Paul van Rooijen


From: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
To: Paul van Rooijen <mailto:famrooijen@wanadoo.nl>  
Cc: marinus de groot <mailto:degrootmf@afmp.nl>  
Sent: Saturday, March 06, 2004 2:03 PM
Subject: Re: boeken/vragenlijst arbo

Beste Paul,
Marinus de Groot is de referent voor de arbolijst; hij heeft onlangs ook een bureau voor Arbo-advies in het leven geroepen. Ik ken hem van de MA-HRM opleiding. Daar heeft hij een uitgebreid werkstuk over arbo gemaakt met daarin verschillende toepassingen van de matrix en de vragenlijsten. Desgewenst kun je contact met hem opnemen en een exemplaar van het werkstuk opvragen.
Veel succes,
Groeten,
Peter


From: Paul van Rooijen <mailto:famrooijen@wanadoo.nl>  
To: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Saturday, March 06, 2004 8:02 PM
Subject: Re: boeken/vragenlijst arbo

Beste Peter,

Dank voor je toelichting. Ik heb Marinus de Groot benaderd met de vraag over het werkstuk.
groeten,

Paul van Rooijen


From: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
To: Paul van Rooijen <mailto:famrooijen@wanadoo.nl>  
Sent: Sunday, March 07, 2004 10:47 AM
Subject: Re: boeken/vragenlijst arbo

Goed gedaan Paul; Marinus is een prima vent.
Hou me op de hoogte. Nieuwe toepassingen wil ik graag op mijn website zetten. Dinsdag heb je de boeken.
Succes met je werk.
Hartelijke groeten,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From: "Gerard Hendriks" <g.hendriks@hetlaar.nu>
To: <campmatrix@planet.nl>
Sent: Tuesday, February 17, 2004 4:56 PM
Subject: leuke site!


Beste Peter,

Mijn complimenten voor je verrassende site. Past goed bij je.
Leuk boek over gebouwen met een ziel. Ik werk nu zelf in een gebouw met een
ziel (Grotestraat, Cuijk), maar die moet je er zelf wel inleggen en levend
houden.

Groet,
Gérard Hendriks (oud VDO)

naar boven

From: Marijke Kaatee <mailto:kaatee@chello.nl>  
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Monday, January 26, 2004 1:05 PM
Subject: DE SITE

EEN FANTASTISCHE SITE. IK BEN ER DOOR GEÏNSPIREERD.
Momenteel wordt mijn site gerestyled, maar zo een verdoorgevoerd  concept 'doe wat je anderen aanbeveelt' zal ik niet bereiken. Wel een mooi voorbeeld om na te streven.
Ik heb ooit De kracht van de matrix aangeschaft en gebruikt. Het heeft mij beïnvloed, want in alles wat ik doe, of ik nu ontwikkel of adviseer, staat een of andere matrix centraal.  
De site had ik nog nooit bezocht. Voor mij is het tijd de matrix te herijken en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.
Hartelijke groet,
Marijke Kaatee

 
***********************************
Marijke Kaatee Onderwijs & Taaladvies
Schedestraat 80
1078 GN Amsterdam
020-6790651
020 7700975
www.kaatee.com
marijke@kaatee.com
********************************************

naar boven

----- Original Message -----
From: MARJO BOLLEN <mailto:marjobol@planet.nl>  
To: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>  
Sent: Sunday, December 21, 2003 2:57 PM
Subject: Re:

Beste Peter, ik ben in het bezit van het boek: De kracht van de matrix (dankzij een tip van mijn supervisor) en ga zo meteen naar de bibliotheek in Den Haag: De praktijk van de Matrix lenen (Donner in Rotterdam heeft het boek namelijk in bestelling). Ik ben bezig met een kwalitatief onderzoek, binnen mijn stage bij de gemeente Rotterdam, in het kader van mijn opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht (5e jaars). Ik probeer de matrixmethode te gebruiken bij het analyseren van 28 interviews (kwalitatief onderzoek) die ik heb afgenomen bij vertrouwenspersonen integriteit en bij (12) direct leidinggevenden, in het kader van een beleidsevaluatie. Ik hoop dat het mij lukt om mbv de matrixmethode de interviews te kunnen analyseren en beleidsaanbevelingen te doen. Wanneer u tips of adviezen heeft zijn deze meer dan welkom, met vriendelijke groet Marjo Bollen


From: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>
To: MARJO BOLLEN <mailto:marjobol@planet.nl>
Sent: Sunday, December 21, 2003 3:40 PM
Subject: Re: Re:


Beste Marjo,
Interessante taak heb je je gesteld. Moet lukken.
Zie voor ondersteunende informatie vergelijkbare vragen op de helpdesk van mijn site.
In hoofdstuk II.13 van De praktijk van de matrix vind je de theoretische onderbouwing van de matrix. Waarschijnlijk heb je die nodig voor de onderbouwing van de keuze voor de matrix.
Zie in dit boek ook het voorbeeld op bladz. 264-265 over een onderzoek naar verschillende vormen van interimmanagement.
Veel succes.
Ben benieuwd naar het resultaat.

Vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

----- Original Message -----
From: "Nijhof, M." <m.nijhof@veiligverzorgdwonen.nl>
To: "Peter Camp" <campmatrix@planet.nl>
Sent: Monday, November 24, 2003 3:08 PM
Subject: RE: matrix op afdelingsniveau

Peter,

Wij hebben een afdeling die niet goed functioneert.
Er zijn problemen ontstaan doordat een leidinggevende niet functioneerde. De leidinggevende is ontslagen en de afdeling heeft daarna een periode zonder direct leidinggevende gezeten.
Inmiddels is er weer een leidinggevende aangesteld.
We willen nu proberen om van de achterstandpositie van deze afdeling een voorsprongpositie te maken.
In eerste instantie wil ik de matrix gebruiken om samen met de afdeling de problemen helder te krijgen (en een analyse te maken) en met de afdeling te kijken wat voor een verbeter voorstellen er uit komen.
In tweede instantie wil ik met hen via de matrix methode kijken of we een beleidsplan voor de afdeling kunnen maken.
Ik heb inmiddels je beide boeken over de matrix gelezen en ben onder de indruk van de mogelijkheden die de matrix te bieden heeft.

Daar komt nog bij dat ze zeer plezierig zijn om te lezen! M'n complimenten!

Ik heb een vraag die misschien kan beantwoorden.
Ik ben werkzaam in een verzorgingshuis, het niveau van de medewerkers op een zorgafdeling is nogal variërend, van bijna ongeschoold tot middelbaar niveau.
Is dit gegeven nog van invloed op de werkwijze binnen de matrix?
met vriendelijke groeten,


Mike Nijhof


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Peter Camp [mailto:campmatrix@planet.nl]
Verzonden: maandag 24 november 2003 16:13
Aan: Nijhof, M.
Onderwerp: Re: matrix op afdelingsniveau


Beste Mike,
bedankt voor jouw mail.
Een mooi plan heb je gemaakt. In principe moet dat lukken. Volg in ieder geval de stappen in het eerste hoofdstuk van De praktijk van de matrix en lees ook de methodische aanwijzingen in hoofdstuk 2.
Ga uit van het idee van 'samen de afdeling' aanpakken en maak iedereen verantwoordelijk voor een deel van de matrix. En last but not least zorg voor een vervolgprogramma. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Vooral in een afdeling die met gemengde gevoelens naar managementacties kijkt.
De vragenlijsten kun je met iedereen invullen. Die is niet opleidingsgebonden. Degene die niet vertrouwd is met het invullen van vragenlijsten kun je koppelen aan een collega om te helpen.

Veel succes,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From: J. de Witte en M. Bosker <mailto:dewittebosker@planet.nl>
To: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>
Sent: Friday, October 10, 2003 4:14 PM
Subject: Re:

Geachte heer Camp,

Dank voor de mogelijkheid de vragen te downloaden. Ik heb de vragen (reeds met behulp van een van uw boeken) in enigzins aangepaste vorm gebruikt voor een enquete onder de leden van een medische maatschap en het secretariaat. We zijn met elkaar op zoek naar de domeinen waar problemen c.q. verbeteringen aanwezig/mogelijk zijn.
Ik ben momenteel met de uitwerking bezig.
Ik heb al eerder de werking van de matrix gezien (van een collega in het Radboud ziekenhuis Nijmegen) en vind het werken ermee erg practisch.
Ook mijn complimenten voor de web site. Ziet er zeer verzorgd uit en is gemakkelijk toegankelijk. Tevens zaken te downloaden zonder betaling etc. Erg prettig.

Succes met uw mooie werk,

Jorke de Witte.

naar boven

----- Original Message -----
From: Monique van Hoorn <mailto:mfmvanhoorn@hetnet.nl>
Sent: Sunday, Oktober 05, 2003 12:10 PM
Subject: matrix, onderwerp 10

Beste Peter Camp

Tijdens mijn opleiding Post Hogere Veiligheidskunde (parttime opleiding, met een tijdsduur van 2,5 jaar) ben ik in contact gekomen met de matrix.
De laatste laatste module-opdracht betreft een verbetertrajekt voor een arbo, kwaliteit of milieu zorgsysteem. Aangezien ik als veiligheidsconsultant me voornamelijk bezig houd met externe veiligheid (schatten van risico's bij grote incidenten: bijvoorbeeld: de vuurwerkramp) en hierbij allerlei berekeningen maak, was deze opdracht niet standaard in te vullen.

Er is een draai aangegeven en ik ben nu bezig met een onderzoeken van de HSE (milieu, veiligheid en gezondheid) werkwijze binnen projecten, zoals het ontwerpen van een chloorfabriek en de vraag hoe het zit met de HSE binnen de projectorganisatie?

Ik heb van het management toestemming gekregen een schriftelijke enquête te houden. Ik heb gekozen voor de matrix. De problemen die er zijn spitsen zich toe tussen de HSE engineers en de projectleiders. Onder deze personen heb ik de enquête schriftelijk uitgevoerd. De response was beperkte (50%), de uitslag ruim voldoende. Als +/- een zes is en + een acht, dan is het totale score een zeven. Bij de meeste scores kan ik me wel iets bij voorstellen. Echter hoofdonderwerp 10 begrijp ik niet zo goed. Beide matrixboeken heb ik bestudeerd. En over dit onderwerp staat niet veel beschreven. Ik ging ervan uit dat het een gemiddelde van de andere negen onderwerpen was. In de boeken kwam ik niet verder dan:

"De tiende groep vraagt zich af, hoe die negen vakken zich onderling verhouden, hoe je ze kunt integreren."

In mogelijke analyses en voorbeelden van veranderingen, komen ze niet voor.

In mijn onderzoek scoort deze groep als enige onder de +/- in totaal. Hoe moet ik deze score interpreteren? Wat zegt dit over de organisatie? De afzonderlijke onderwerpen zijn OK, maar ze integreren niet?

Kan je me hierbij een tip geven over deze lage score voor de totale organisatie?
Is 50% response redelijk? Ik zelf vind hem laag, maar iedereen die er bij betrokken is vindt hem redelijk.

Donderdag heb ik een bespreking met het management over de uitslag en enkele dagen later moet het geheel ingeleverd worden bij het cursusbureau. Ik hoop op een snelle reactie, zodat ik deze nog kan verwerken.

Alvast bedankt, met vriendelijk groet Monique van Hoorn-van Dijk,
Senior Safety Consultant


To: Monique van Hoorn <mailto:mfmvanhoorn@hetnet.nl>
Sent: Monday, October 06, 2003 4:38 PM
Subject: Re: matrix, onderwerp 10

Beste Monique,
Bedankt voor jouw vraag.
Prima dat je de vragenlijst hebt gebruikt. Alleen moet je er niet teveel statistische berekeningen op loslaten. Daar is de vragenlijst niet voor bedoeld. Of de score een 6, 7 of 8 is , is wel leuk maar niet zo belangrijk. Wel hoe de scores per vraag kunnen worden geïnterpreteerd. Dan zul je zien dat er meer werk aan de winkel is dan de gemiddelde scores aangeven. Dus laat je bij het analyseren van de scores en de het trekken van conclusies meer leiden door de inhoud van de vraag dan de gemiddelden. Vooral als je alles vanaf de categorie 'soms' voor verbetering in aanmerking laat komen, ontstaan er duidelijke verschillen per vraag.
De vragen in vak 10 gaan over de manier waarop veranderingen in de organisatie worden aangepakt en beleefd. Ze integreren de veranderacties in de andere negen matrixvakken.
Hopelijk kun je met mijn antwoorden vooruit. Veel succes.

Vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

---- Original Message -----
From: Stephan Nanning
To: Peter Camp
Sent: Sunday, September 14, 2003 3:24 PM
Subject: Vragen mbt de matrixmethode


Beste heer Camp,

Enige tijd geleden heb ik uw boeken 'De praktijk van de Matrix' en 'De kracht van de Matrix' gekocht. Op basis hiervan heb ik toen tevens de in het boek genoemde vragenlijst van uw internetpagina gedownload.

In het kader van mijn bedrijfskunde avondopleiding aan de universiteit van Nijmegen (ABK) ben ik op dit moment aan het afstuderen. T.b.v. mijn scriptie doe ik een organisatiediagnose bij een afdeling van het bedrijf waar ik werk (KPN).

De vragen van de matrixmethode wil ik in deze diagnose gebruiken. Nu ben ik echter op zoek naar de onderbouwing van de betrouwbaarheid en geldigheid van de vragen. Tevens vraag ik mij af welke normen u stelt bij de diagnose van een organisatie (wanneer wordt er goed gescoord op een indicator en wanneer niet) en op welke wijze u de vragen analyseert. Wanneer ik de vragen vergelijk met het Concurrerend-waardenmodel van Quinn gebruikt hij factoranalyse voor zijn analyse. Hoe komt u tot een uw diagnose?

Ik hoop dat u me verder kunt helpen aangezien ik op dit moment bijna ben aangeland aan het uitzetten van de vragenlijst en de methodologische onderbouwing.

Ik hoop van u te horen, alvast enorm bedankt.

Met vriendelijk groet,
Stephan NanningFrom: Peter Camp
To: Stephan Nanning
Cc: Ron Houben
Sent: Sunday, September 21, 2003 12:26 PM
Subject: Re: Vragen mbt de matrixmethode


Beste Stephan,
Bedankt voor je vragen.
Hieronder een reactie.

De matrixvragenlijst is op de eerste plaats bedoeld voor zgn. matrixworkshops. Daarin maken de betrokkenen, bijv. leden van een managementteam, samen een analyse van hun situatie. Ze bepalen dan ook samen de norm voor de komende verbeteringen. Meestal vanaf de score plus/min.

De vragen die ze daarvoor gebruiken dekken, door de integrale matrix, de meeste onderwerpen die bij henzelf, hun team en organisatie leven. Vantevoren wordt dat gecheckt en de vragenlijsten aangepast. De lijsten zijn zo samengesteld dat ze snel beantwoord en geanalyseerd kunnen worden.
Inmiddels heb ik met het oog op een sneller verloop van de matrixworkshop een nieuwe vragenlijst gemaakt met dertig vragen minder. Deze staat binnenkort op de website als workshopversie.

De vragenlijsten zijn dus niet bedoeld voor organisatieonderzoek waarin een onderzoeker een representatieve groep een aantal vragen voorlegd en de resultaten vervolgens zelf gaat verwerken. Daarom zitten er geen controlevragen in en zijn niet alle vragen waterdicht.
Desalniettemin worden de vragen wel vaak als traditionele enquêtevorm voor organisatieonderzoek gebruikt, al dan niet aangepast. Een van mijn studenten heeft de betrouwbaarheid gemeten met de homogeniteitindex Cronbachs alpha.
Daaruit blijkt dat de vragenlijst goed scoort.
Voor meer informatie hierover verwijs ik je naar hem: Ron Houben
MCJRHouben@texel.nl. Ik zal deze mail aan hem doorsturen, zodat hij zich alvast kan voorbereiden op jouw vragen.
De titel van zijn mastersthese (HRM VDO Nijmegen, 2001) is: Het samenwerkingsorgaan West-Friesland in transformatie. Daarin staan alle berekeningen.Waarschijnlijk kan hij je wel verder helpen.

Graag blijf ik op de hoogte van jouw vorderingen. Verder wil ik deze correspondentie ook graag op mijn site/helpdesk zetten. Mail me even of je dat goed vindt.

Veel succes met alles,
Vriendelijke groeten,
Peter Camp

Stephan Nanning
<s.r.nanning@planet.nl> 23-09-03 14:48 >>>

Beste Ron,

Ik heb je mailadres van Peter Camp gekregen nav een vraag van mij mbt
betrouwbaarheid en geldigheid van de vragen van de matrixmethode. Via Peter
begreep ik dat jij deze onderzocht had (zie bovenstaande mail).
Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar de manier waarop je de vragen
onderzocht hebt (enquete of workshop of iets anders) en met name naar de
wijze van analyse. Ik begrijp dat je voor de betrouwbaarheid Cronbachs Alpha
hebt gebruikt, heb je ook de geldigheid onderzocht?

Ik hoop dat je je kennis met mij wil delen.

Alvast enorm bedankt.

met vriendelijke groet,
Stephan Nanning


From: "Ron Houben" <MCJRHouben@texel.nl>
To: <s.r.nanning@planet.nl>
Cc: <Campmatrix@planet.nl>
Sent: Tuesday, September 23, 2003 5:02 PM
Subject: Betr.: Re: Vragen mbt de matrixmethode


Beste Stephan,
Goede keuze de matrixmethode; in een onderzoek heb je alle aspecten van de organisatie (TPC) te pakken en heb je in een integraal overzicht de stan van zaken in beeld.
Wat ik inderdaad heb beoordeeld is of de matrix bruikbaar is voor kwantitatief onderzoek. Ik heb echter niet (volledig)de vragen overgenomen uit het boek van Peter " Bij ons in de organisatie is het zo.........." omdat er een aantal vragen in de variabele blokken staan geformuleerd die een verkeerde beeldvorming bij de onderzoekspopulatie zouden kunnen oproepen. Een aangepaste lijst dus. Deze vragenlijst is -voordat hij werd uitgezet - getest onder een aantal medewerkers. Vervolgens SPSS-PCX+ en zijn de vragen aangepast. Daarna volledig uitgezet. Het eindresultaat via SPSS
was zeer bevredigend.
De geldigheid kan zonder meer als voldoende worden betiteld omdat wat betreft de interne validiteit geen storende factoren aanwezig waren die invloed zouden kunnen hebben op de gemeten variabelen. De externe validiteitsbedreigers zijn geminimaliseerd door bij de vraagstelling rekening te houden met sociaal wenselijke antwoorden (door te vragen naar feiten) van de respondenten en te zorgen voor responsverhogende maatregelen.
De resultaten vind je terug in mijn onderzoeksrapportage en zijn te vinden in de bibliotheek van het VDO (tegenover de KUN).
Indien je nog vragen hebt zal ik die met plezier beantwoorden en wens je veel succes toe met je studie/onderzoek.

Groetend
Ron Houben


naar boven

----- Original Message -----
From: <alexander.van.kleij@agt.nl>
To: "Peter Camp" <campmatrix@planet.nl>
Sent: Tuesday, July 01, 2003 3:36 PM
Subject: matrixtoepassingen


Beste Peter,
Ik heb binnen onze organisatie - een accountantskantoor - tot nu toe drie keer met de matrix gewerkt:
 1. organisatiediagnose kantoor Woerden (dit was in het kader van mijn afstudeerproject voor de VO P&O 28) Na de enquête heb ik met een doorsnee van de kantoorbevolking de uitkomsten geanalyseerd en in een projectgroep verder uitgewerkt. De voorstellen die hieruit voortvloeiden heeft het MT verwerkt in het kantoorbeleidsplan.
 2. complete workshop met een afdeling van kantoor Alphen: met alle medewerkers (12) de enquête ingevuld en verwerkt en op basis daarvan verbetervoorstellen geformuleerd.
 3. dit heb ik nog eens dunnetjes overgedaan voor het gehele kantoor Alphen (50), waarbij de doelstelling was op basis van de strategienota een plan van aanpak te maken. De enquête heb ik daarop aangepast en o.a. meer clientgerichte vragen opgenomen.
  Ik heb geprobeerd een mix te maken van de matrixmethode en een Balanced Score Card. Dit lukte niet helemaal door o.a. tijdgebrek (met 50 man in drie uur is dat lastig) maar het belangrijkste subdoel: multidisciplinaire samenwerking is behaald. Daarbij levert het voldoende materiaal op om verder mee te werken en een beleidsplan te maken.


Ik vind de matrixmethode goed bruikbaar voor ons soort organisatie: lekker concreet, goed doordacht en voor ons doen een beetje revolutionair: het komt weinig voor dat je samen met het management kritische noten kunt kraken en aan de oplossingen kunt werken. Bedankt dus!

groet,

Alexander van Kleij

Beste Alexander,
Bedankt voor je informatieve en complimentvolle mail. Ik ben blij dat je op
zoveel verschillende plaatsen met de matrixmethode hebt kunnen werken, dat
je er positieve ervaringen mee hebt opgedaan en jouw P&O positie hebt kunnen
versterken.
Voor wat betreft de integratie van de matrix en de Balanced Score Card BSC) kun je als volgt te werk gaan:

 1. Je begint met de matrixenquête om met belanghebbenden de balans op te maken en te analyseren wat de problemen en oplossingsrichtingen zijn.
 2. Vervolgens vertel je wat de belangrijkste punten uit de BSC zijn en de deelnemers vragen om die bij het zoeken naar oplossingen een hoge prioriteit te geven.
 3. De oplossingen behorende bij de BSC daarin ook opnemen en de andere oplossingen als randvoorwaarden benoemen om de BSC succesvol te implementeren.


Veel succes met de vervolgstappen.

Vriendelijke groeten, Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: hille ettema <mailto:home.ettema@chello.nl>
To: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>
Sent: Sunday, May 18, 2003 3:10 PM
Subject: Re:

Hallo Peter,

Deze week heb ik de eerste teamvergadering gehad, ik werk daar namelijk vanaf 1 april. De enquete leende zich prima om een eerste beeld vanuit het team te krijgen. Zeker doordat ze in subgroepjes met de uitslagen aan de gang zijn gegaan. Alle punten die nog niet behandeld zijn lenen zich voor een actie tijdens de volgende besprekingen. Op deze manier heb ik een 'foto' van het team en heb ik een cultuurverandering in gang kunnen zetten waarbij de teamleden zelf actief zijn met de punten die zij zelf belangrijk vinden.
Iedere groep heeft ook een metafoor benoemd wat weer een andere benadering is en wat gewoon leuk is om mee bezig te zijn.
Dus....... bedankt voor het beschikbaar stellen van de lijsten.

Groet,
Hille

naar boven

----- Original Message -----
From: Marc Heleven <mailto:heleven.marc@pandora.be>
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Sunday, May 04, 2003 3:06 PM
Subject: nieuw linkoverzicht creatief denken

Beste Peter,

Op zoek naar originele links rond creatief denken en innovatie?

Naast www.creax.net (Engelstalig - heb je reeds opgenomen als link in jouw site!) doe ik nu ook de redactie van www.cocd.net , een unieke linkverzameling i.o.v. het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken (www.cocd.org).

In deze portal vind je actuele en verrassende links (met NL commentaar!) rond ideeën, creatief denken en innovaties. Deze site wordt wekelijks geactualiseerd en heeft momenteel de volgende rubrieken:

Beste groeten, en aarzel niet om interessante sites door te mailen.

Marc Heleven
Kerklaan 6
3590 Diepenbeek
België
0032 11 332176
heleven.marc@pandora.be


naar boven

----- Original Message -----
From: Wolthuis, Ju <mailto:j.wolthuis@chir.azg.nl>
To: 'campmatrix@planet.nl'
Sent: Friday, April 25, 2003 12:54 PM
Subject: actieplan in kader MCO-leergang


Beste Peter,

Hopelijk alles goed met je !!
Ik zal me nog even weer voorstellen, want het is toch al weer even geleden dat we mekaar in Kloosterburen hebben gezien.

Mijn naam is Jurrie Wolthuis, werkzaam binnen het Academische Ziekenhuis en neem deel aan de MCO-leergang van IVO-Nederland.

Voor mijn actieplan wil ik een behoeftepeiling organiseren onder medewerkers binnen de afdeling Chirurgie, uit de verschillende geledingen.

Wat wil ik hiermee ??
Ik ben werkzaam als een van de 4 stafmedewerkers binnen de Bedrijfsondersteuning van de afdeling, met als portefeuille het onderdeel Facilitaire voorzieningen.

Hierin vervul ik heel veel taken, die een hoge mate van servicegraad/-gerichtheid met zich mee brengen.
Ik wil dus graag een behoeftepeiling houden, waarin ik mijn taken uiteenzet en vervolgens vragen wil stellen, zoals:
 • is dit een typische taak voor de bedrijfsondersteuning,
 • wat verwacht men van mij/ wat is mijn rol hierin,
 • in hoeverre is continuiteit in bep. taken noodzakelijk,
 • is aanwezigheid, full-time, nodig,
 • moet je de hele dag aanspreekbaar zijn,
 • etc.


Heel concreet aan jou de vraag:

Is zo'n soort behoeftepeiling als enquetevorm in een matrixmodel bij jou bekend en kan ik daar over beschikken ???

Alvast hartelijk dank voor je reactie en tot horens !!!

Groet
Jurrie

----- Original Message -----
From: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>
To: Wolthuis, Ju <mailto:j.wolthuis@chir.azg.nl>
Sent: Monday, April 28, 2003 12:11 PM
Subject: Re: actieplan in kader MCO-leergang

Beste Jurrie,
Bedankt voor je vraag.
Die kun je op verschillende manieren beantwoorden. Bijvoorbeeld:

1. Door de algemene vraag te stellen: ''Waar hebben jullie behoefte aan?' De antwoorden kun je met de matrix ordenen.

2. Door de vraag volgens de koppen van de matrix uit te splitsen:' Wat kunnen we voor jullie beleidsmatig, organisatorisch en personeelsmatig voor jullie betekenen?' of 'Wat moeten we volgens jullie in het bedrijfsbureau beter gaan regelen (technisch), hoe kunnen we beter inspelen op jullie belangen (politiek) en met welke specifieke gewoonten moeten we rekening houden (cultureel).

3. Door vragen te stellen vanuit de verschillende matrixvelden: 'In welke richting moeten we de doelen en werkwijze van het bedrijfsbureau bijstellen,andere taken voor jullie gaan vervullen, specifieke expertise in huis halen, meer beslissers erbij betrekken, de participatie aan het beleid van het bedrijfsbureau vergroten, specifieke belangen benoemen, aan het imago van het bedrijfsbureau werken, samenwerkingsprocessen verbeteren en in het bedrijfsbureau een ander servicegedrag vertonen?'
Hierbij kun je jouw vragen opnemen.

4. Door de vragen uit De kracht van de matrix te gebruiken; deze aan te passen en in een enquête voor te leggen of in een workshop samen na te lopen. In plaats van 'Bij ons in de organisatie' krijg je dan 'Bij ons in het bedrijfsbureau is het zo dat ...' of 'Bij jullie in het bedrijfsbureau is het zo dat ...'. In het laatste geval evalueer je samen de gang van zaken en zoek je ook samen naar andere oplossingen.

Desgewenst kun je me de vragenlijsten ook even laten zien.

Ik hoop dat ik je heb kunnen verder helpen.
Succes,
Peter


naar boven

----- Original Message -----
From: "Antoinette Boleij" <A.boleij@teurlings.com>
To: <campmatrix@planet.nl>
Sent: Thursday, April 24, 2003 12:17 PM


geachte heer/mevrouw,

Ik zou graag willen wat de defenitie is van een matrixorganisatie?
Ik hoop dat u mij een antwoord toe kunt sturen.

Met vriendelijke groet,
Antoinette Boleij


Beste Antoinnette,

Voor een definitie kun je het beste een paar managementboeken raadplegen en op het internet een zoekmachine aan het werk zetten. De definities komen er op neer dat vanwege de complexiteit van veel problemen in de organisatie de expertise van meerdere afdelingen en personen bij elkaar gebracht moet worden. Daarbij wordt de verantwoordelijkheid voor dit samenwerkingsproces toegewezen aan één persoon van een van de afdelingen. Behalve goede afspraken over dit struktuuraspect (wie voor wat verantwoordelijk voor is) is het vooral belangrijk dat de betrokkenen ook feeling hebben voor alle afstemmingsprocessen, over behoorlijk wat samenwerkingsgedrag beschikken en de samenhang van de onderlinge bijdragen kunnen zien. Als dat allemaal aanwezig is, hoef je ook niet zoveel met elkaar te regelen. De betrokkenen lossen een hoop formele problemen al werkende op. Daarbij stellen ze meer het gemeenschappelijke doel en minder hun persoonlijke of afdelingsbelangen voorop. Dat is een hele kunst en een belangrijke voorwaarde voor het succesvol doen functioneren van een matrixstruktuur.

Ik hoop dat ik hiermee jouw vraag heb beantwoord.
Vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

----- Original Message -----
From: Patrick Warmelink <mailto:p.warmelink@noorderpoort.nl>
To: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>
Sent: Wednesday, April 02, 2003 10:03 AM
Subject: Re: matrixmethode

Beste heer Camp,

Ik ben zeer onder de indruk van uw boeken!

Voor onze instelling ben ik gevraagd om voor een it-service afdeling (project) een beleidsplan te maken, met als duidelijke opdracht: Gaan we met deze activiteiten door, zo ja hoe?

Hoe kan ik de matrix hierbij gebruiken? Heeft u een voorbeeld van een matrix m.b.t. een ondernemingsplan?

En hoe pak ik dit aan m.b.v. de matrixmethode?

Met vriendelijke groeten,
Patrick Warmelink


Beste Patrick,
Bedankt voor de complimenten.
Zie voor
 • de struktuur van een ondernemingsplan De kracht van de matrix 183-191.
 • een voorbeeld van een ICT-project De praktijk van de matrix 85-87, 171-173, 225-226, 259, 284-285, 298-299.

Stel het ondernemingsplan op aan de hand van de vragen uit een van de twee boeken.
Doe dat indien mogelijk met de belanghebbenden. Maak eventueel een gebruikersgroep om de processen te implementeren en te bewaken.
Ik ben zeer benieuwd naar het resultaat.
Veel succes,
Peter Camp


naar boven

----- Original Message -----
From: Kootstra, J <mailto:j.kootstra@rev.azg.nl>
To: 'campmatrix@planet.nl'
Sent: Wednesday, March 05, 2003 12:10 PM
Subject: advies


Peter,

Ik ben gestart met een project binnen de afdeling medische administratie. Als start gebruik ik daarvoor ook de vragenlijsten uit de "Praktijk van de Matrix".

Ik heb uitleg gegeven aan de medewwerkers over de vragenlijsten. Ik heb inmiddels een aaantal lijsten terug en ik merk dat ik erg veel "ik weet niet-antwoorden" krijg.

Ik heb ook een medewerker gesproken. Deze vindt de vragenlijst te expliciet ( er zit geen "soms" bij) en over veel vragen heeft men geen mening.

Ik wil graag advies:
Wat doe ik hiermee, wat moet ik hiermee, wat kan ik hier mee.

Ik hoop dat je me hier verder mee kunt helpen. Ik vind het lastig.

Met vriendelijke groet,

Jannie Kootstra


Beste Janny,
De weet-niet-antwoorden zijn interessant. Misschien is het de eerste keer dat er iets gevraagd wordt over de verschillende onderwerpen uit de matrix. Ik kan me voorstellen dat ze over de harde vakken niet veel weten of informatie krijgen. Het aardige van de weet-niet-antwoorden is dat je er meteen, in de eerste de beste teamvergadering informatie over kunt geven. Tevens kun je met hun een gesprek aangaan over waarom ze een en ander niet weten en wat ze daaraan zouden willen veranderen.
Ditzelfde geldt ook voor degenen die de vragenlijsten te expliciet vinden. Wellicht dat dit verschijnsel ook samen hangt met de cultuur van een administratieve afdeling. Het zijn mensen die gewend en opgeleid zijn om alles tot achter de komma nauwkeurig te regelen. Verder is het zo dat de lagere niveaus in de organisaties gedetailleerder denken dan de hogere,die veel meer in hoofdlijnen denken. De matrix stimuleert met name dat laatste. Problem finding en problem puzzling in plaats van problem solving. De details komen later wel. Je zou de medewerkers kunnen stimuleren (het is een quick scan) om wat grover te werk te gaan en hun voorhouden dat de details later komen als de verschillende onderwerpen in oplossingen worden uitgewerkt.
Eigenlijk moet je devragenlijst een paar keer uitproberen en hem daarna aanpassen. Je kunt nu met jouw collega's de vragenlijsten evalueren, aanpassen en specifiek maken voor jouw afdeling. Dan kun je die over een half jaar opnieuw of door een collega-afdeling laten gebruiken.
Kortom speel er maar mee. Het is geen sociologisch onderzoek maar een hulpmiddel om de communicatie over ingewikkelde problemen te stroomlijnen.
Prima dat je ermee aan de slag bent gegaan. Het team doet de rest.
Veel succes.
Vriendelijke groeten,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From: <sjaak.koning@arboned.nl>
To: <pcmmc@wxs.nl>
Sent: Monday, March 17, 2003 3:07 PM
Subject: De kr. v/d M & Quinn


Geachte heer Camp,

In m'n opleiding tot arbeids- en organisatie-adviseur heb ik kennis gemaakt met uw 'organisatie-bril' c.q. De kracht van de Matrix 5e druk. Inmiddels heb ik de 6e druk aangeschaft en ben ik nog steeds onder de indruk van de vele toepassingen en de kracht van het model in het 'lezen van een organisatie' en communicatie met managers.

Een suggestie bij uitbreiding van het aantal toepassingen van de matrix kan mogelijk het invullen zijn van manager-rollen uit het Quinn-model.

In het kader van een cursus Managementcoaching die ik voornemens ben te gaan volgen vanaf september dit jaar bij de Open Universteit heb ik alvast kennis genomen van het Handboek managementvaardigheden van Quinn, welke het tekstboek vormt bij deze cursus.

Quinn hanteert 9 management-rollen in een concurrerende waarden-model welke is opgebouwd rond het begrip 'paradox'. Het Handboek Managementvaardigheden wordt wordt momenteel als volledig 3e herziene druk uitgebracht bij Academic Service.

Met vriendelijke groet,
J. (Sjaak) Koning MA


Beste Sjaak,
Hartelijk dank voor je complimenten.
Je kunt inderdaad proberen de verschillende rollen te combineren met de matrixmethode. Ook omdat in de matrix verschillende managementparadoxen opgesloten zitten. Bijvoorbeeld aandacht voor strukturen en processen, aandacht voor individueel belang en algemeen belang et cetera.
De verschillende rollen van Quinn kun je - op het eerste gezicht- ook kwijt in de matrix. Zoals bijvoorbeeld de producentenrol in 'doelen en werkwijze' en de 'controleursrol' in 'taken en bevoegdheden'. Maar je moet dat op het tweede gezicht toch wat genuanceerder bekijken op het niveau van de vaardigheden. Als ik de matrix dan naast alle vaardigheden van Quinn leg is het ook niet meteen duidelijk waar hij de netwerkvaardigheden (beleidsbeinvloeders) en de belangenbehartigings-vaardigheden (autonomie, zelfmanagement, empowerment) onder gestopt heeft.
Aan jou de eer de verschillende methoden te combineren.
Ik ben zeer benieuwd naar het resultaat.

Veel succes ermee.
Vriendelijke groeten,
Peter Camp


Beste Peter,
Dank voor je snelle terugkoppeling.
Het inpassen van de rollen van Quinn in de matrix heeft bij mij nog niet de prioriteit, of ik moet binnenkort een opdracht kunnen acquireren waarbij dit relevant wordt. Niettemin blijft de 'combinatie' mij wel boeien, zodat ik toch hier mentaal mee bezig blijf.
Zodra ik meer inzicht heb ontwikkeld in verbanden/combinaties, waarvan ik denk dat het zivol is om het aan je te mailen, zal ik dit zeker doen.

Met vriendelijke groet,
Sjaak Koning


Beste Sjaak,
Goedzo, succes.
Ik zal jouw vraag en mijn reactie op de website zetten. Wellicht vinden we een meedenker.

Succes met jouw projecten,
Peter

naar boven

----- Original Message -----
From: Karina Six <mailto:karina.six@pandora.be>
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Monday, February 17, 2003 8:41 AM
Subject: Fw:

Geachte Heer Camp

Ik heb voor school een afdelingsbeleidsplan te maken, maar vind geen informatie op internet. Kunt U me soms helpen?

Dank bij voorbaat.


Karina Six
Beste Karina,
Op de site staan vragenlijsten. Als je die systematisch volgt en de onderwerpen beschrijft heb je alle ingrediënten voor een afdelingsplan.
Bijvoorbeeld:
1.1 de kernactiviteiten in de organisatie zijn....
1.2 de organisatie streeft de volgende doelen na...
1.3 de volgende externe ontwikkelingen vind de organisatie erg belangrijk...
1.4 de afdeling heeft de doelen van de organisatie vertaald in ...
1.5 de afdeling meet om de ...maanden de resultaten
1.6 op deze manier.... zorgt de afdeling ervoor dat de verbeteringen blijvend zijn
1.7 uit ...blijkt dat de medewerkers zich in de doelen van de organisatie kunnen vinden
1.8 de medewerkers spelen in op de volgende ontwikkelingen...
1.9 ze houden zich bezig met de ontwikkelingen van ideeën op terreinen als...

NB.
Ieder onderdeel kun je weer voorzien van cijfers, begrotingen en budgetten.

Als je zelf de antwoorden niet weet, kun je de leidinggevenden en medewerkers er naar vragen of uitgebreid interviewen. Het resulaat is dan een 'interactief' afdelingsplan met meer informatie, betere afstemming van belangen en een groter draagvlak.

Als je de matrixmethode niet kent, kun je het artikel 'De matrix voor dummy's' lezen. Dat staat op de site in het vak rechtsboven.

Verder vind je op de site voorbeelden van matrixanalyses onder:

- matrixwerkstukken; René Dourlein: Niet aan het gras trekken
- toepassingen; Hub Gielissen: Onderzoek Amnesty International.
Al deze onderwerpen staan in de rechterkolom van het siteoverzicht

In de boeken De kracht van de matrix en De praktijk van de matrix vind je verder ook nog allerlei voorbeelden.

Veel succes,
Vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

----- Original Message -----
From: hotmail <mailto:jmkany2612@hotmail.com>
To: 'Peter Camp' <mailto:campmatrix@planet.nl>
Sent: Monday, January 27, 2003 7:02 PM
Subject: RE: vragenlijsten matrixmethode

Beste Peter Camp,

Wij zijn in onze organisatie (400 medewerkers) volop met "normen en waarden" bezig. Ik hoor bij een stuurgroepje die met actievoorstellen over "geloofwaardigheid" en "afspraak is afspraak" moet komen (verbeteren van). Persoonlijk vind ik dat je als eerste moet meten wat te meten valt en daarna ga je verbeteren. Na verloop van tijd kun je dan een meting doen om te zien of aan te tonen dat de verbeteringsacties goed verlopen. Uw matrix methode, met enkele aanpassingen (als het mag van u), lijkt me een goede instrument hiervoor. De resultaten moeten natuurlijk goed vertaald en geïnterpreteerd worden. Dat is een. Verder ben ik op zoek naar een goeie ideeën over de verbetering van de hierboven genoemde punten.
Heeft u suggesties/tips?

Met vriendelijke groet,

Jean-Marie Kanyemesha

----- Original Message -----
From: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>
To: hotmail <mailto:jmkany2612@hotmail.com>
Sent: Monday, January 27, 2003 8:09 PM
Subject: Re: vragenlijsten matrixmethode

Beste Jean-Marie,

Hartelijk dank voor je vraag.
Ik zal proberen een antwoord te geven.
 1. Verbeteracties worden vaak voorgesteld en afgesproken. Vaak niet gevolgd door acties in de praktijk. Dat gaat ten koste van de geloofwaardigheid van de organisaties, de mensen die ze moeten bewaken en degenen die ze zouden voorbereiden en uitvoeren. Het gevolg is dat mensen afspraken niet meer zo nauw nemen en afspraken niet uitvoeren.
 2. Dan kun je met sancties en een nieuwe 'afspraak is afspraak' komen. Dat blijkt maar even te werken. Iedereen vervalt weer in het oude gedrag.
 3. De complexiteit van deze problematiek kun je in kaart brengen en analyseren met de matrix. De slogan 'Afspraak is afspraak' is een bedrijfsnorm die je kunt plaatsen in het vakje bedrijfsklimaat, linksonder in de matrix. Die werkt alleen goed als alle andere matrixvakken positief meewerken. Voor het idee loop ik alle vakken uit de matrix van links naar rechts even voor je na.
  De doelen van de organisatie moeten duidelijk zijn, er moet een goede taakverdeling zijn tussen wie precies wat doet, de betrokkenen moeten weten hoe ze de afspraak moeten uitwerken, er moet iemand erop toezien dat de afspraken nagekomen worden, er moet iets op papier staan, degene die de afspraak uitvoert moet er belang bij hebben, de sfeer moet ondersteunend zijn, mensen moeten elkaar helpen bij het uitvoeren en mensen moeten de energie hebben om een afspraak uit te voeren.
 4. Met de (aangepaste) matrixenquête kun je de lacunes in kaart brengen en aanpakken. Eigenlijk breng je rond 'Afspraak is afspraak' een proces van organisatie-ontwikkeling op gang. Dat is meer dan mensen verwachten. Maar als je het goed wilt doen heb je vanwege de complexiteit van deze problematiek (zie punt 3) geen andere keus.
 5. Het beste kun je workshops houden. Zie deel I uit De praktijk van de matrix. Door de interactieve benadering ontstaat duidelijkheid, belangenafstemming en draagvlak voor de uit te voeren verbeteracties.
 6. Vraag vantevoren daarvoor mandaat en pak dit proces projectmatig aan. Dan weet iedereen waar hij aan toe is.
 7. Door de workshops raken de deelnemers vertrouwd met het integrale karakter en interactieve aspecten van de methode. Ze krijgen door dat de matrixmethode een goed hulpmiddel is om invloed uit te oefenen op de gang van de zaken, de afstemming met de verschillende organisatieniveaus te versnellen en de besluitvorming transparant te maken.
 8. Jij kunt het proces via tussentijdse metingen volgen. Dat kan on line. Door de matrixvragen op het internet van jouw bedrijf te zetten en de belanghebbenden regelmatig de vragen in te laten vullen. Zie voor ideeën het laatste deel van De praktijk van de matrix.
 9. Zorg in iedere geval voor een goed vervolg en een snelle verwerking van de resultaten. Beloon positieve reacties. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Voor de geloofwaardigheid van jezelf en die van de organisatie.


Hopelijk heb ik je vraag kunnen beantwoorden.
Veel succes en laat me nog eens wat horen of zien. Voor op de website.
Vriendelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

---- Original Message -----
From: Herman Meines <mailto:herman.meines@minvrom.nl>
To: campmatrix@planet.nl
Sent: Thursday, October 17, 2002 11:11 AM
Subject: Re: matrixmethode - vragenlijsten

Peter Camp,
Hartelijk dank voor de vragenlijst, ik ben facilitator van de Group Decision Room van het ministerie VROM. Ik wil proberen om de matrixmethode digitaal te maken in de software die we gebruiken. Weet je of er ervaring met de matrixmethode is op electronisch ondersteunend vergaderen?

Vriendelijke groeten,
Herman Meines


Beste Herman,
Hartelijk dank voor je interessante reactie.
Inhoudelijk ben ik hier al een jaar of tien mee met het digitaliseren van de matrix voor communicatiedoeleinden.
Onder andere in samenwerking met een paar mensen van Origin/Atos (voorheen BSO). In het verleden hebben we daar aparte software voor gemaakt.
Met internet is dat allemaal niet meer nodig. Je kunt de vragenlijsten aan homepages en websites van organisaties, afdelingen, projectgroepen en gebruikers koppelen.
In de laatste delen van mijn boeken De kracht van de matrix en De praktijk van de matrix vind je er allerlei ideeën over.
Ik stel het zeer op prijs als je me op de hoogte houdt van jouw toepassingen.
Het duurt vrij lang, langer dan voorzien en gehoopt, dat mensen en organisaties 'groupdecision-a-ware' worden. In de meeste organisaties is deze cultuur jammergenoeg nog niet aanwezig.
Hopelijk kun jij daar een goede ervaring aan toevoegen.

Veel succes en vriendelijke groeten,
Peter Camp

naar boven

----- Original Message -----
From: "p. de ruiter" <Ruiter@kittz.nl>
To: "Peter Camp" <campmatrix@planet.nl>
Sent: Thursday, October 17, 2002 3:20 PM
Subject: Re: site met buitenstaanderogen

Beste Peter

Ik ben geïnteresseerd in de matrixmanagementmethode. Kom via google op jullie site terecht. Raak vervolgens uiterst geïrriteerd door het zoekplaatje als startpagina. (Ik snap de link naar de methode, maar mijn eerste reactie is WEGWEZEN!)

Mogelijk is dit ook jullie strategie, alleen de echte doorzetter komt bij inhoudelijke informatie. Ik kijk via de sitemap wat rond, en wijk vervolgens uit naar andere bronnen van informatie.

Uit beleefdheid deze feedback en uit de grond van mijn hart, laat een buitenstaander eens naar jullie site kijken in relatie tot de doelen van de site. Is deze alleen bedoeld voor mensen met ervaring met de matrixmethode, zet dan direct aan het begin een waarschuwing en een ontsnappingsmogelijkheid!

Groeten

Piet de Ruiter
KITTZ


Beste Piet,
hartelijk dank voor je reactie.
Ik kan me jouw irritatie wel voorstellen. Je komt op een site en je kunt alle kanten op, behalve de goede of de door jou gewenste. Ik ben dan ook benieuwd waar je precies naar zoekt en wat je niet meteen hebt kunnen vinden.
Je begrijpt de site inderdaad beter als je ingevoerd bent in de matrixmethode. De site een databank, waarin je per vak allerlei informatie kunt vinden. De matrix ordent die informatie. Daarnaast is de site ook een communicatieplatform over de toepassingen en verdere ontwikkeling van de matrixmethode.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De laatste maanden meer dan duizend bezoekers per maand. Verder krijgen we regelmatig positieve commentaren op de vormgeving en de functie. Dagelijks worden vragenlijsten gedownload.
Voor matrixbeginners zijn er verschillende mogelijkheden, in jouw woorden 'ontsnappingsmogelijkheden':
 • het vak rechtsboven: de matrix voor dummy's. De beginner krijgt hier informatie over de matrixmethode.
 • uiteraard het gebruikelijke 'home', om weer van voor af aan te kunnen surfen.
 • het siteoverzicht met de drie kolommen zappen (bedrijsindrukken), clicken (spelen met de matrix) en scrollen(matrixtoepassingen bekijken).

Verder is de matrix ook een metafoor voor een het zoeken naar samenhangen en je laten verrassen door nieuwe dingen. Dat hoort nu eenmaal bij de methode. Misschien heb jezelf ook nog een paar praktische tips. Laat me ze horen. Wellicht kan ik ze meteen toepassen.

Vriendelijke groeten,
Peter Camp


Beste Peter,

Dank voor je uitleg! Ik zal op een rustig moment nog een keer naar jujllie site gaan en er nog een keer naar kijken en mijn reacties wat meer gedetailleerd weergeven. Dat ben ik na je uitleg wel verplicht!

Wat ik zocht was antwoord op de vraag waar de matrixmethode voor ingezet wordt of kan worden en op welke niveau, individu, afdeling of bedrijf. Dit naar aanleiding van de mededeling van een extern adviseur dat 'we de matrixmethode zouden gaan gebruiken'

Met vriendelijke groet

P. de Ruiter


Beste Piet,

bedankt voor je reactie.
Wat je zoekt staat op het openingsscherm in het middelste vak (besluitvorming). Daar staan ook de vragenlijsten. In de matrixboeken vind je natuurlijk allerlei uitleg en voorbeelden. Misschien dat de betreffende organisatieadviseur nog tekst en uitleg geeft.
Het gaat om een paar uitgangspunten:

 1. Bij het oplossen van ingewikkelde veranderingen heb je alle betrokkenen nodig.
 2. Die stemmen via interactie hun expertise, belangen en behoeften op elkaar af.
 3. Dat doen ze integraal door alle vakken van de matrix te doorlopen.
 4. Daarbij beoordelen ze de sterke en zwakke punten op het niveau van de organisatie, afdeling en individu.
 5. Waarom? Om veranderingen op die niveaus zichtbaar te maken en te synchroniseren.
 6. Deze aanpak noemen we de matrixworkshop: samen invullen, analyseren, beoordelen en oplossingen bedenken.
 7. Op de matrixworkshop komt een vervolg waarin en waarvoor alle betrokkenen volgens een bepaalde taakverdeling en gestelde prioriteiten uitwerken, inbrengen en op voortgang bewaken.

Voor wat betreft de toegankelijkheid van de site voor beginners zal ik mijn eerdere reactie aan jou opnemen in een inleiding op het artikel over de matrix voor dummy's.

Tot slot: als je begint met de matrix ben je heel snel een matrixgevorderde.
Alvast welkom bij de matrix club!

Veel succes,
Peter Camp


naar boven

----- Original Message -----
From: Bas W. Delleman <mailto:delleman@Bascule-vof.nl>
To: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>
Sent: Saturday, October 12, 2002 9:23 PM
Subject: RE: matrixvragenlijsten

Dag Peter,


Ik heb, zoals ik je al meldde tijdens je college van de LLM in Maastricht, de matrix gebruikt voor een analyse met een team dat zich ontwikkelen moet naar een zelfsturend team.

De mensen waren erg enthousiast, evenals ik dat was.

Ik heb de matrix gebruikt als analyse-instrument, waarbij het met name erg functioneel was dat een overzicht op organisatie, team en persoonlijk niveau zichtbaar werd.

M.b.v. de matrix heeft het team vervolgens een ontwikkelingsplan opgesteld, dat met directie en het tweede team wordt afgestemd. Met het 2e team doe ik over twee weken hetzelfde.


Vr. groeten,

Bas Delleman


Beste Bas,

Mooi werk. Dat is precies de bedoeling van de matrixmethode: zelfsturing. De interactie met de directie is goed voor de relatie-opbouw, de kwaliteit, het contract en het vervolg.
Ben benieuwd naar het vervolg en straks jouw eindpresentatie.
Zie volledigheidshalve ook nog even de voordelen van zelfsturende teams op bladz. 242-243.
Veel succes.

Vriendelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

From: "B. Kremer"

Geachte heer Camp,

Van Jacqueline Neumann kreeg ik de suggestie om eens op uw site te kijken. Nu zo na een half uur zet ik hem weer af. (Ik krijg hem niet in 1 keer uit).

Reden voor mijn contact is kennismaking en verdieping.
Als fanatiek gebruiker van de Produkt-Markt-Combinatie, ben ik benieuwd of u in uw matrix-combinatie "Technisch+Beleid (A1) bij het onderdeel "marketing" ook de PMC-matrix volgens Ansoff hanteert/toestaat? Ofwel blijft de matrix-methode dan nog goedbeschouwd een 2-dimensionaal gevuld assenstelsel, of wordt het met zo'n onderliggend model toch een 3D-kubus-achtige? Ik krijg nu een visioen van een dambord waarop per veld de onderwerpen zichzelf stapelen (inzet van de onderhandelingen is de financiering).

Verder geef ik een feestje op vrijdagavond 11 oktober 2002, vanwege mijn 11-jarig-bestaan als ondernemer. Van de genodigden heb ik een bijdrage gevraagd door inzending van een persoonlijke matrix, welke ze daadwerkelijk gebruiken in hun eigen adviespraktijk. Bij de ontvangst van de inzendingen vallen tot nu toe 2 dingen op:
 1. het kost de meeste mensen veel tijd, en het duurt lang iets in de matrix vorm te gieten (er ligt weinig gereed op de plank)
 2. vrouwen hebben er weinig tot niks mee, de matrix, waaruit ik voor mezelf geconcludeerd heb dat het een mannending is, (als voetballen)

Mocht u in de buurt zijn dan bent u van harte welkom.
In de bijlage treft u de uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Ben Kremer


Geachte heer Kremer,
Bedankt voor uw bezoek aan mijn website. Het is begrijpelijk dat u meer dan een half uur nodig heeft om te ontdekken wat er allemaal is te vinden. De matrix staat borg voor allerlei dimensies. Inmiddels wordt de website ook meer en meer een databank en een communicatieplatform.
Ook hartelijk dank voor uw uitnodiging voor het matrixfeest. Ik kan helaas niet langs komen.
Voor wat betreft uw vragen.
de product-markt combinatie zit inderdaad in het matrixvak links boven. Het model is typisch voor het marktgericht denken en helpt dan ook dit vak te verdiepen. Net zoals andere modellen de andere vakken verdiepen.
In het boek De Negensprong zijn veel managementmodellen en - trends is de verschillende vakken gepositioneerd. Daarmee worden alle matrixvakken driedimensionaal. Sommige mensen kost het weinig, andere meer tijd om een matrix te begrijpen en in te vullen. Dat heeft te maken met hun leerstijl. Deductief ingestelde mensen werken graag met concepten en schema's. Inductief ingestelde
mensen meer met en vanuit hun ervaringen. Het is met andere woorden voor een
deel een didactische kwestie: hoe je beide groepen leert omgaan met de matrix.
Een ander punt is het jargon. Niet alle begrippen zijn voor iedereen even vertrouwd. Maar over het algemeen valt dat mee. Tot slot helpen de vragenlijsten in de boeken De praktijk van de matrix, en in De Kracht van de matrix mensen bij het invullen. Door een of twee keer met de matrix te oefenen gaat men het systeem steeds beter begrijpen. Hiermee kom ik ook bij uw laatste vraag. Ik heb niet de ervaring dat mannen anders met de matrix omgaan dan vrouwen. In het boek De praktijk van de matrix - bladz. 263 - staat een die ik persoonlijk een van de mooiste vind die ik in de praktijk tegengekomen ben. Die matrix is toevallig ontstaan in een team van vrouwen. Deze tekenden een matrix van negen samenhangende cirkels. Net als die van de Olympische Spelen en ze vulden niet de cirkels maar de overlappende delen in. Overigens niet met managementbegrippen maar met de namen van bordspelen. Daarmee demonstreerden ze in meer dan een opzicht dat ze uitstekend integrerend konden denken en handelen. Deze matrix wil ik derhalve zeer graag  nomineren voor uw matrixfeest.
Ik wens u een fantastisch feest toe en hoop u snel te zien in mijn matrixdomein in Westervoort.

Hartelijke groeten,
Peter Camp

Geachte heer Camp,

Ze is prachtig, ook als bloem. Uw ringen neem ik graag op voor het feest, als u mij toestaat. Naast een powerpoint-slideshow op de muur, wens ik uw inzending tevens op nemen in de te vervaardigen hardcopy matrixwaaier. Deze zal als geschenk worden verstrekt aan de op 11-10 aanwezige gasten, alsook leveranciers van een matrixbijdrage welke niet aanwezig kunnen zijn, zoals uzelf.

Met vriendelijke groet.
Ben Kremer


Geachte Heer Kremer,
Bedankt voor uw leuke reactie. Ben zeer verheugd over de opname van de spellenmatrix in de powerpointpresentatie en de matrixwaaier. Verder heb ik  graag dat u de bronvermelding opneemt:
Kwadrant, stichting voor ondersteuning en advies Flevoland.
In: Peter Camp/Funs Erens, De praktijk van de matrix. Uitg. Contact Amsterdam, 1998.
En ook de bijpassende tekst uit het boek:
Een ander mooi voorbeeld van samenhangend denken en patroonmatig denken vind ik de spellenmatrix. Deze bestaat niet uit vierkanten, maar uit cirkels. Deze staan niet los, maar overlappen elkaar. De cirkels zijn zelf niet ingevuld, de overlappingen wel. De spellenmatrix is te vergelijken met de
vorm van de Olympische ringen. De overlappingen zijn ingevuld met de titels van gezelschapspelletjes.
Met de spellenmatrix kun je heel veel uitleggen over veranderingen, over de manier waarop je die op een systematische wijze kunt aanpakken en waarop je moet letten. Je kunt iedere spel gebruiken om de verschillende invalshoeken in de matrix toe te lichten.

Ik wens u veel succes met het matrixfeest. Ben benieuwd naar de CD-rom en het vervolg.

Hartelijke groeten,
Peter Camp


naar boven

Beste Peter,

Ik maak gebruik van jouw boeken en de Matrix voor een reorganisatietraject van mijn afdeling.
We zitten midden in de fusie binnen de sociale zekerheid, en ondervinden daarbij heel wat turbulentie.
Vooral in het deel "rechts onder" van de Matrix zit bij ons nog veel ruis op de lijn.
Vandaar dat we eind van deze maand twee dagen "op de hei" zitten om daarover met elkaar goede afspraken te maken.
Ik probeer ideeën op te doen om deze sessie tot een goed einde te brengen.
Als je me nog ergens mee kunt helpen, ik hou mij van harte aanbevolen.

Alvast bedankt.


Met vriendelijke groet,


Bart Lensink


Beste Bart,

Het is begrijpelijk dat de ruis rechtsonder in de matrix zit. Dit is het deel dat slaat op de vraag of de nieuwe organisatie wel kan voorzien in de behoeften van de mensen. Het is de kunst om ze door deze onzekerheid heen te helpen. De leden van het management hebben daar nooit zoveel problemen mee. Die zien al de toekomstige baantjes voor zichzelf weggelegd. Maar bij de medewerkers ligt dat anders. Die moeten afwachten en kijken wat het management voor hen in petto heeft. Als je je in hun positie verplaatst merk je dat dat geen prettig gevoel geeft. Je bestaanszekerheid wordt aangetast. Loop de vakken van de matrix maar langs: kleinere speelruimte, aanleren van nieuwe vaardigheden, andere werkstijl, nieuwe teams etc.

Wat kun je er aan doen?

 1. De belevingen serieus nemen.
 2. Een interactieve aanpak introduceren en daarvoor duidelijke procedures afspreken.
 3. Met de matrix en/of een andere methoden een toekomstscenario schetsen en dat samen invullen.
 4. Als je de matrix gebruikt kun je het beste voor de matrixworkshop kiezen. Zie deel 1 van De praktijk van de matrix. Maak van Bij ons in de organisatie: Bij ons in de toekomstige organisatie. De vragenlijsten kun je downloaden. Oefen eerst wat met een paar mensen om te kijken of de vragen passen en om een beeld te krijgen van het verloop van de procedure. Zie de foto's in deel I.
 5. Voor de emotionele kant kun je met metaforen werken, Zie deel III,7.
 6. Het programma van de twee heidagen kan er als volgt uitzien:

Beginnen met formuleren van uitgangspunten voor de nieuwe situatie (bijv. slogans), daarna de matrixworkshop, eerst de analyse van wat duidelijk en onduidelijk is, daarna de oplossingen. Stel eventueel prioriteiten. Verdeel alle vakken of de prioriteiten die over de aanwezigen. Vraag hen alleen of in groepjes oplossingen voor de korte en de lange termijn aan te geven. Laat ze erachter zetten wie daarvoor verantwoordelijk is. Ga daarna met een brainstormtechniek sommige oplossingen uitwerken. Sluit de heidagen af met de vraag hoe iedereen de toekomst ziet. Laat de deelnemers daar individueel een metafoor voor visualiseren en die presenteren aan de anderen. Tot slot vraag je wie de resultaten en de schilderijen wil verwerken tot een spannend rapport (zie de voorbeelden van de bidbooks). Met dit programma heb je ook nog tijd om 's middags een beetje aan ontspanning te doen.


Veel succes en plezier.

Vriendelijke groeten,

Peter Camp


[Bart:]

Beste Peter,

Bedankt voor je waardevolle suggesties.

Ik wil je zelfs wel op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen, want er staat nog een hoop te gebeuren.

Wat dacht je van gedongen verhuisbewegingen van Heerlen en Zeist naar Amsterdam? En ondertussen moet de winkel wel openblijven natuurlijk!

Toekomstscenario's maken is één van de methoden die ik gebruik (we hebben zelfs een landkaart (www.belevingswereld.nl ) gemaakt voor onze reis)

Het blijkt alleen dat een overkill aan onzekerheden maakt dat de mensen onderling gaan mopperen, en ze als het ware doem-scenario's bedenken.


Met vriendelijke groet,


Bart Lensink


Beste Bart,

Ja dat klopt.
Werken met de methode van de Belevingswereldenkaart is prima. Ook voor aan het begin van de workshop. Je kunt er met zijn allen menselijke waarden uithalen over wat je elkaar wel en niet moet aandoen in een veranderende organisatie.
Je kunt de belevingswereld niet letterlijk maar vooral als metafoor voor organiseren in een veranderende samenleving zien. Met elkaar kijken wat de belevingswereld van een reizende organisatie is.
Belangrijk is dat je niet over de zachte kanten blijft praten maar die impliciet meeneemt in de interactieve aanpak van de heidagen. Je praat niet over samenwerking maar doet het en laat mensen de positieve kanten daarvan ervaren.
In ben benieuwd naar het vervolg.
Veel succes,
Peter Camp


Sent: Friday, September 20, 2002 10:10 PM


Beste Peter,


Ik heb een idee:


Als we de matrix-vragen in een MS-Office-applicatie gieten (Access, of Excel) dan zouden we met wegingsfactoren een mooie rapportage-tool kunnen maken.

Ik denk daarbij aan een Business Balanced Scorecard voor veranderorganisaties, waarbij risico's in de 10 velden op de veranderbereidheid van de medewerkers in de BSC prominent naar voren komen. Door zoiets meerdere keren per jaar te laten invullen, kun je ook zien of de risico's afnemen of juist toenemen, en of genomen maatregelen effect sorteren of niet. Ik weet wel een markt voor zo'n HRM instrumentje!

Op een bijeenkomst met Twijnstra en Gudde zag ik een applicatie (de versnellingskamer) waarbij on-line op 15 computers de antwoorden op vragen statistisch werden verwerkt en gepresenteerd op het scherm. Heel erg leuk en effectief. Je ziet meteen waar het mis gaat.

Deze week doe ik het nog met A0 vellen papier en stikkertjes. Ook leuk en interactief, maar een beetje primitief.

Ben benieuwd naar je reactie.


Met vriendelijke groet,


Bart Lensink


Beste Bart,

Dat heb je goed gezien.
In deel 4 van De praktijk van de matrix en in deel 5 van De kracht van de matrix vind je daarover allerlei ideeën en toepassingen.
Let met name op de interactieve variant. De matrixmethode is er niet alleen voor de organisatie maar ook voor de mensen. Dus niet alleen voor controle van bovenaf maar ook voor beïnvloeding van onderop. Zo krijg je een interactieve Business Balance Scorecard die ook de waarde van zachte kanten benadrukt, scant en in beeld brengt.
Verder zijn negen schermen bij elkaar mooi in een matrixvorm te plaatsen en een tiende display eronder of er langs om de wachter zijn werk te laten doen. Zie het schilderij van Simon Woudwijk op de site of in De praktijk van de matrix bladz.198
Maar beter eerst 'by hand' en daarna 'digital'. Om het concept goed te begrijpen en te voorkomen dat de matrixmethode een kunstje wordt.
Hou me op de hoogte.
Veel succes,
Peter Camp
----- Original Message -----
From: Bart Lensink <mailto:blensink@hetnet.nl>
To: Peter Camp <mailto:campmatrix@planet.nl>
Sent: Friday, September 27, 2002 10:14 PM
Subject: Re: 5=heel tevreden?

Beste Peter,

Ik ben zo vrij geweest je tekst te gebruiken bij de toelichting op de vragenlijst.
Na het verwerken van alle uitkomsten op grote A0 sheets van dezelfde vragenlijst door 30 mensen, kregen we ineterssante uitkomsten:
 • men was tevreden over zichzelf
 • maar ontevreden over de organisatie

Ik kreeg het vermoeden dat de eigen reflectie toch niet zo kritisch is geweest als het oordeel over de organisatie.
ik hou je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Bart Lensink


Beste Bart,
dat hoor ik vaker.
Maar wat moet je er mee?
 1. Aan de mensen vragen waarom. Antwoord is vaak dat ze hun eigen positie het beste kunnen bekijken. Natuurlijk geven ze ook aan dat je niet altijd met het vingertje naar boven kunt wijzen. Ze zijn niet gek...
 2. Mensen zijn overlevers. Hebben de laatste tijd nogal wat veranderingen in de organisatie en in de leiding gehad. Zoeken dus hun eigen weg en worden daar steeds beter in.
 3. Maak gebruik van deze positiviteit en vraag hen van daaruit een bijdrage te leveren aan het veranderingsproces.

Het is kortom de kunst om ze aan de praat te krijgen. Neem daarvoor de tijd . Laat ze bijvoorbeeld in groepjes zelf verklaringen inventariseren.
Succes,
Peter


naar boven | meer matrixmail | terug