doelen en werkwijze • interactieve beleidsontwikkeling  
Algemene kenmerken matrixmethode:
geïntegreerd analysemodel, overzichtelijk, voor individuen en teams, bevordert gezamenlijke beleidsontwikkeling en teamwork, ondersteunt presentatie en communicatieprocessen, zorgt voor onderlinge verbinding van afdelingen. Een van de grondleggers van dit concept is de Amerikaanse hoogleraar Noel M. Tichy.

De matrixmethode past erg goed bij de ontwikkelingen rond autonome eenheden in organisaties.
Organisaties tenderen naar verzamelingen van mensen die in tijdelijke clusters het beleid van de organisatie realiseren. De clusters raken steeds minder aan tijd en plaats gebonden. Voor leidinggevenden en medewerkers worden, door de mobiele werkplek, de communicatielijnen steeds gecompliceerder.
Er ontstaat een steeds groter wordende behoefte aan afstemming, onderlinge verbinding, gezamenlijke beleidsontwikkeling, monitoring, presentatie en, via rapportage, overzicht. Managers zijn voortdurend bezig met de integratie van veranderingen op het technische, politieke en culturele vlak van de organisatie. De matrixmethode vervult daarbij een ondersteunende rol.


Impressie Matrix-workshop GHOR Apeldoorn


De workshops interactieve beleidsontwikkeling kunnen hieraan bijdragen.

 

terug