doelen en werkwijze • bedrijfsinformatie
    zappen
bedrijfsinformatie
de matrix
interactieve beleidsontwikkeling
toepassingen
matrixboeken

NIEUW op deze site

    clicken
screensaver

    scrollen
nieuwshistorie
inhoud matrixboeken
nieuwe strategieën invoeren
matrixvaria
schema's uit boek projectmanagement
 
Doelen en werkwijze: Om succes te hebben moet je een analyse maken van de doelen van het veranderingsobject (bijvoorbeeld organisatie, team, project), de sterke en zwakke kanten inventariseren, de aanpak bespreken, een strategie uitzetten, de markt onderzoeken en een begroting maken.