recensie • projectmanagement 

Over projectmanagement is de afgelopen 20 jaar een bibliotheek volgeschreven. Elke organisatie maakt inmiddels gebruik van projecten als methode om (bedrijfs)problemen te lijf te gaan. Het gebied 'projectmanagement' omvat inmiddels een uitdijende groep deelgebieden. Een populair handboek bespreekt derhalve onderwerpen als omgevingsanalyse, projectorganisatie, communicatiemanagement, tijd, geld- en capaciteitsbeheersing, kwaliteitszorg en auditing, kennismanagement, leidinggeven aan teams. Oef. Hoe krijg je hier zowel als beginnend projectmanager of alsgelouterd manager die projecten in zijn organisatie initieert, grip op?


Peter Camp en Funs Erens hebben in het boek "De kracht van de matrix' (1994) een referentiekader / methodiek neergelegd waarmee zeer veel te doen valt. Toepassingen hiervan zijn beschreven in 'De praktijk van de matrix' (1998) en 'De negensprong' (1996). In hun nieuwe boek wordt de matrix gebruikt om projectmanagement een kader te geven. Zowel Camp en Erens zeggen:"Het gaat in dit boek om projecten waarin projectleiders onder hoge druk in een instabiele omgeving met de projectleden doelgericht ingewikkelde problemen willen oplossen."
'Projectmanagement' heeft een aantal dimensies: het theoretische kader van Peter Camp, het uitgewerkte projectvoorbeeld van Paul Melman en de creatieve invulling van Funs Erens. Dit heeft geleid tot een zeer aantrekkelijk boek om te lezen en te bekijken. De matrix als kader is in mijn opinie een zeer geslaagd instrument om alle projectmanagement onderwerpen een plaats te geven en in de loop van het project de wijzigingen en veranderingen te beschrijven. Tevens laat het goed de scheiding zien tussen de harde projectdisciplines als planning en budgettering en de zachte als onderkennen stakeholders, proceslijn aan brengen, teambuilding en communicatie. Goed begrip van dit onderscheid en omgaan met de verschillen kenmerken de succesvolle projectmanager.
Wat Camp en Erens perfect laten zien is dat voor een belangrijk deel projectmanagement een creatief proces is. Creatieve processen zijn gebaat bij kaders en niet regels. Door de aanwezigheid van hulp- en vragenlijsten is na lezing van het boek de matrix snel toepasbaar te maken. Er is echter ook nog veel werk te doen. De ervaringen met de matrix als kader voor projectmanagement zijn nog jong. Aanzetten in dit boek worden gegeven voor de inzet als financieel, kwaliteits- en voortgangsinstrument. Daarnaast kun je het woord project in veel gevallen vervangen voor afdeling en nieuwe mogelijkheden lijken geboren.
'Projectmanagement' is een prima leesbaar en praktisch boek dat door toepassingen projecten een stuk transparanter kan maken voor alle betrokkenen. Mocht het na het lezen van dit boek gaan kriebelen naar meer informatie dan is onder ander 'Projecten leiden' van Geert Groote, Corian Hugenholtz-Sasse, Piet Slikker en anderen een prettige start. En "hoe overleef ik een project', Klaus Tumuscheit, Scriptum 1999 is een topper met een ander gezichtspunt.

Bertrand Weegenaar
Als applicatiemanager werkzaam bij Welzorg Nederland (www.welzorg.nl). Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van projectmanagement. Daarnaast ligt zijn belangstelling erg bij teambuilding, leiderschap, innovatie en verandermanagement.
----- Original Message -----
From: Wilma Meere <w.meere@home.nl>  
To: Peter Camp <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Thursday, August 26, 2004 9:00 AM
Subject: projectmanagement

Hallo Peter!

Ik ben zo enthousiast over het boek "Projectmanagagement, creativiteit in projectsturing" dat ik u dit graag wil laten weten op deze manier! Het verhaal in het boek van Paul Melman, vertoont vele paralellen met de klus waar ik voor aangenomen ben in mijn werk. Ik ben sinds 1 mei wijkcoördinator in een "zogenaamde" achterstandswijk in Enschede. Met name de politieke (gemeente, wethouders) en culturele (normen en waarden in een verwaarloosde arbeidersbuurt versus de buurbewoners met eigen woningbezit én de combinatie van de middle class normen en waarden van diverse betrokken instellingen en instanties) aspecten van dit werk maakten dat ik het moeilijk vond om een goed werkplan te maken, hopelijk lukt het me met behulp van de matrix methode e.e.a op papier te krijgen. (Dan moet ik dus nu wel aan de slag gaan anders gebeurt er niets..)
Bedankt voor je spontane mail,

Groet Wilma Meere
(Wijkcoördinator Velve- Lindenhof)
 

naar boven | terug