recensie • de praktijk van de matrix  

Camp, organisatieadviseur, en Erens, beeldend kunstenaar, behandelen uitgebreid de praktijkervaringen van hun 3x3 analysematrix voor organisatieverandering. Het boek bestaat uit vier delen:

  1. een introductie van de matrix met bijbehorende vragenlijst op integraal niveau en voor de negen analysegebieden: doelen en werkwijze, taken en bevoegdheden, deskundigheid, beleidsbeinvloeders, besluitvorming, autonomie, bedrijfsklimaat, samenwerking en houding;
  2. praktijkervaringen met de werkmethode voor het gebruik van de matrix;
  3. voorbeelden van toepassingen en praktijkresultaten en
  4. de toekomst: een veranderingsinformatiesysteem. Elk hoofdstuktitel en elk hoofdstuk heeft een inhoudelijk en metaforisch aspect, waarmee zij in allerlei opzichten balans willen aanbrengen tussen denken en voelen, analyse en associatie. Het boek heeft een herkenbare structuur en is rijk geïllustreerd met collages van negen foto's, schema's, kunstwerken en andere verhelderende visuele figuren, wat leesbaarheid en begrip ten goede komt. Het is een mooi, informatief boek, bedoeld voor ervaren managers en organisatieadviseurs.

Ir. drs. L.B. Struik, Biblion Den Haag

Organisaties veranderen voortdurend. Hoe speel je daar op in en hoe stel je je eigen positie en die van een afdeling zeker? Peter Camp, specialist op dit terrein, laat zien hoe je met de matrixmethode gezamenlijk veranderingen kunt sturen. Hij gaat in op vragen als:
- Hoe achterhaal je samen de knelpunten?
- Hoe ontwikkel je een strategie?
- Welke opleidingen zijn nodig en hoe ontwikkel je die?
- Hoe bevorder je participatie?
- Hoe stel je een veranderingsinformatiesysteem op?
'De praktijk van de matrix' bevat veel voorbeelden van bedrijven die met de matrixmethode veranderingen hebben aangepakt. Zo zijn ervaringen opgenomen van Holland Casino's, stichting kinderdagverblijven en Informatie Management Nederland. Opgefleurd met schilderijen, tekeningen en verhelderd met metaforen, biedt 'De praktijk van de matrix' een praktische en theoretische aanvulling op 'De kracht van de matrix'. In dat boek laat Peter Camp zien hoe managers de harde en zachte kanten van organisatieveranderingsprocessen in beeld kunnen brengen.
FEM De Week, Financieel economisch magazine, www.fem.nl/bookshop/
Ik ben erg enthousiast over het boek. De matrix is binnen organisaties heel goed te gebruiken. Het boek geeft veel mogelijkheden aan om de matrix op een creatieve wijze toe te passen. Het ziet er fantastisch uit en nodigt je uit om vaak in te bladeren en te lezen.
Beilen, 22 april 1999, hwf.wijnholts@worlsonline.nl
 

naar boven | terug