recensie • de kracht van de matrix  
 
Geachte Heer Camp,
Met zeer veel genoegen heb ik gisteravond uw boek De kracht van de matrix met de snelheid van het spreekwoordelijke 'in één ruk' uitgelezen.
Een buitengewoon verhelderende wijze en methodiek om naar de verschillende aspecten van het managen te kijken.

Jeroen F. Brand, MBA
Verkoopleider extramuraal KLINION
 

In dit boek wordt een model gepresenteerd om organisatieveranderingen effectiever te realiseren. Aan de hand van een 3x3 matrix wordt het proces systematisch beschreven. Op de ene as staan drie aspecten van organisaties (mensen, organisatie, beleid), op de andere drie aspecten van invloedsfactoren (technisch, politiek en cultureel). Successievelijk worden de negen vlakken ingekleurd. De volgende drie delen van het boek beslaan achtereenvolgens het organisatieonderzoek, de besluitvorming en het projectmanagement om de veranderingen te implementeren.
Het boek valt op door zijn eenvoudige en methodische aanpak met veel vragenlijsten en checklists ten behoeve van de praktische toepasbaarheid.
De auteur is zelfstandig organisatieadviseur en docent organisatie en management.

Drs. F.A.M.J. Faas, Biblion bv, Den Haag

 

naar boven | terug