reacties • Kracht met de matrix  
Interessante links:

www.intensievemenshouderij.nl

www.themeatrix.com


----- Original Message -----
From:  Dhr. L  Coenen <coenenbrehm@planet.nl>  
To: Peter Camp <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Sunday, October 31, 2004 8:06  PM
Subject: nieuw boek


Beste Peter,

Ik heb je boek voorgeschreven bij consultancy  2.
Men vindt het nog altijd een methode die houvast geeft.


Hartelijke groet
Bert CoenenDr Bert Coenen is organisatiefilosoof,  hoogleraar Human Behavior aan de Spinoza Universiteit, docent bestuurskunde  aan de Haagse Hogeschool en auteur van 'Begeleidingskunde' en 'Het  verborgen lijden in organisaties' (Uitg. Nelissen Soest 2003 en  2004)

----- Original Message -----
From: "Maria Peperkamp" <Maria.Peperkamp@zrt.nl>
To: <pcmmc@wxs.nl>
Sent: Monday, October 19, 2004 8:08 AM


Hallo Peter

Ik heb jouw boek gelezen in Frankrijk: prima!

Maria PeperkampMaria Peperkamp is Unitmanager Poliklinieken, interne geneeskunde,cardioliogie,
longgeneeskunde Ziekenhuis Rivierenland Tiel

----- Original Message -----
From: "Annyas, Fred" <f.annyas@dji.minjus.nl>
To: "D.P.Camp" <pcmmc@wxs.nl>
Sent: Monday, October 11, 2004 3:37 PM
Subject: RE: BESTELLING website CampMatrix.nl
Beste Peter,

Ik je boeken gelezen.
Wat me wederom opvalt is dat het model veel vrijheid geeft om situationeel een blauwdruk te maken. Dit spreekt me zeer aan. Medewerkers ervaren veel vrijheid bij werken met de Matrix.
Psychologisch beter.

Met INK moet ik toch teveel kaderen.
Medewerkers ervaren het als "academischer".

Ik heb na 50 jaar in Amsterdam wonen een huis op het platte land gekocht. We hadden bijna een stel dwerggeiten gekocht. Dit plan is naar 2005 verschoven. Ik zal je boek ook aan mijn vrouw laten lezen alvorens ze overgaat tot het aanschaffen van bokjes.

Groeten,

Fred Annyas

----- Original Message -----
From:  Marieke  van Schaijk <m.vanschaijk@planet.nl>  
To: Peter Camp <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Sunday, October 10, 2004 9:41  PM
Subject: Re:
Beste Peter,


Heb dit weekend je nieuwe boek gelezen en ervan  genoten!

Ik dacht nu wel zo'n beetje een complete  verzameling van de matrixmethode te hebben maar ik ben door deze aanwinst  opniew geïnspireerd.

Wat mij het meest raakte in het boek is dat het  me terugbracht naar basale gevoelens en principes van het leven en daarmee ook  van management. Er zitten prachtige metaforen in het boek.

Het gevoel wat je hebt als je tussen een kudde  loopt (de warmte van de lijven ,maar ook de strijd van de geiten) ken ik  van mijn plattelandsopvoeding maar heb ik nooit getransponeerd naar  groepen op mijn werk. En terwijl iedereen weet dat een goed gevoel,  ook letterlijk, heel belangrijk is al je samenwerkt. Ik doe op dit moment  in het kader van een masteropleiding een onderzoek naar samenwerkingprocessen  van huisartsen,  de centrale vraag is niet hoe je van een solist een kuddedier kunt maken maar wel hoe die solist mee kan in het groepsproces.  Overigens doe ik daar ook iets met de matrix bij de interviews.

Maar goed blijft dat ik me het meest geïnspireerd  voel als persoon. Waar ligt mijn inspiratie, heb ik ook het lef een illegale  schuur te zetten, tevreden te zijn met haalbare resultaten en overtollige  bokjes te slachten enz.

Wat ik ook heel prettig vind van dit boek is dat  het op mooi papier gedrukt is. Ziet er prachtig uit.


Met vriendelijke groet,

Marieke

----- Original Message -----
From: "n.nelissen" <n.nelissen@xs4all.nl>
To: "'Peter Camp'" <campmatrix@planet.nl>
Sent: Tuesday, September 21, 2004 8:23 PM
Subject: moderne geitenboer
Beste Peter,

Ik heb in de namiddag en de vroege avond in een ruk je nieuwe boek gelezen. Ik ervaar het als een zeer goed leesbaar boek, dat de lezer inviteert om mee te denken, dat vraagt om een bezinning op datgene waarmee mensen in onze samenleving bezig zijn en dat vraagtekens plaatst bij een aantal routineuze antwoorden. De combinatie van persoonlijk geschreven 'life history' van de Franse geitenboeren en de referentie naar theorie en methodiek inzake de benadering van de grote vraagstukken van hedendaagse complexe organisaties is een ware trouvaille. De tekst inspireert, overtuigt en is meeslepend ten aanzien van het stellen van vragen bij gangbare paradigmata. Het boek markeert een plaatsvindende kentering in de evaluatie van waar het in het leven (en organisaties) echt om gaat. Latente onlustgevoelens omtrent de zin van het eigen bestaan in een vervreemdende (organisatie)wereld worden geplaatst tegenover een wenkend perspectief van een bestaan dat weer in staat is de eigen horizon te overzien en zin te geven aan de 'condition humaine'. Misschien wel de grootste verdienste van het boek is dat mensen die mogelijk ooit op een pragmatische en opportunistische manier jouw boek 'De kracht van de matrix' hebben gebruikt (en daar misschien functioneel en zielloos mee om zijn gegaan), nu pas (gaan) beseffen dat het veel belangrijker is om te werken volgens intuïtieve en natuurlijke handelingsschema's die via het boek 'Kracht met de matrix' onder de aandacht worden gebracht. Dit alles is een groot compliment waard. Ik wens jou en het boek heel veel succes!

Nico


Prof. dr. Nico Nelissen is hoogleraar bestuurskunde aan de
Radbouduniversiteit Nijmegen
www.niconelissen.nl

----- Original Message -----
From: Kees de Koning <dekoning.kees@wanadoo.nl>  
To: Peter Camp <campmatrix@planet.nl>  
Sent: Tuesday, September 21, 2004 10:43 PM
Subject: Re:

Hoi Peter,

Vandaag heb ik De kracht met de matrix ontvangen. Met plezier zal ik het lezen.
Mijn eerste indruk is goed. Het boek ziet er verzorgd uit met een vernieuwde lay-out, mooi papier, afwisselend met foto's en afbeeldingen. Het maakt het geheel uitnodigend om eraan te beginnen.
Overigens, je hield mij voor dat ik zoveel namen noemde in het voorwoord van De Goudse School, ook in het voorwoord van jouw boek tel ik een een vijftiental namen. Terecht overigens, ere wie ere toekomt.

Ik voel me aangesproken door de parabel van de geitenboer en de boodschap die uitgaat naar managers die organisaties verkloten. Soms ervaar ik bij mezelf een spagaat: enerzijds voel ik met je mee en herken/erken ik het onnodige gereorganiseer, anderzijds kom ik zoveel onkundige managers tegen, dat je er niet aan ontkomt zaken aan te pakken. En dan is het naar huis sturen van een niet-functionerende manager niet altijd genoeg. Organisaties geraken ook vast in patronen, gewoonten etc. En tot mijn verbijstering kom ik vele medewerkers tegen die niet weten waarom ze bij hun organisatie werken, wat ze zelf willen, en of ze iets ambieren. Dat is het uitdagende aan organisaties: hoe maak je van zoiets toch een swingend geheel. En om te kunnen swingen heb je beweging nodig. Zelf probeer ik de focus consequent te leggen bij het ontwikkelingspotentieel van de individuele medewerker. Maar zoals de hele samenleving is vergeven (vergiftigd?) door geld, economie, procedures, claims, schuldigen zoeken etc. is dat ook het geval bij organisaties. Soms tref je een aantal medestanders in die strijd, soms sta je er alleen voor. Zie ook het boek van boek van Idenburg "Het gaat om mensen". Een HRM-er (zoals ik probeer te zijn) moet zien te balanceren tussen al die verschillende belangen en tegenstijdige bewegingen. Soms beweeg je mee, soms ga je er tegenin. Maar uiteindelijk geniet ik het meest van die medewerkster die twee jaar geleden zo vast zat als een huis en mij nu terug geeft weer te genieten van het leven omdat ze weer perspectief heeft gekregen vanwege het vertrouwen wat ik haar gaf en de kans om opnieuw te beginnen, weliswaar in een andere functie. En organisaties draaien niet door zonder managers (zoals ik er een probeer te zijn) die proberen sturing te geven met een menselijke maat aan dit soort veranderingsprocessen.

Het blijft een boeiend vak, een managende HRM-er te zijn.

Groet,

Kees ----- Original Message -----
From:  Kees  de Koning <dekoning.kees@wanadoo.nl>  
To: Peter Camp <pcmmc@wxs.nl>  
Sent: Sunday, October 03, 2004 6:04  PM
Subject: Kracht met de matrix


Hallo Peter,

Ik heb zojuist De kracht met de matrix  gelezen. Met veel plezier!

Je bent erin geslaagd om de 'theorie' van de  matrixmethode te verbinden met de praktijk: het leiden van een geitenboerderij.  Daardoor wordt het geheel aansprekender. Bovendien wordt de matrixmethode een  'vanzelfsprekender' hulpmiddel.

Afijn, de reactie van Nico Nelissen op je website  onderschrijf ik van harte.

Het laatste hoofdstuk sprak me zeer aan vanwege  een tweetal door jou belichte aspecten:
  • uitwisseling/ontmoeting. Ik herken daarin veel  van wat ik met De Goudse School tegen kom.
  • participatie. Veel bedrijven hebben het wel  over veranderen en veranderingsprocessen, maar vaak is niet duidelijk hoe het  leer- en participatieklimaat danwel het leer- en participatievermogen in  hun organisatie is.

Laatst hoorde ik Annemarie Jorritsma een  inleiding houden over het verbeterde klantproces bij de gemeente Almere (daar  is zij burgemeester). Op zichzelf een goed verhaal met een ambitie  waar je als gemeente naar zou moeten streven. Maar als je in de wandelgangen informeerde naar hoe het  er daadwerkelijk in Almere toegaat, merk je dat er nog een gat is tussen  de bestuurlijke doelstellingen en wat daar daadwerkelijk van wordt  waargemaakt. Kortom, hoe stimuleren/beinvloeden we die processen zodat de  medewerkers kunnen blijven volgen?


Veel succes met het boek


KeesKees de Koning is hoofd P&O bij de gemeente Gouda
Kees de Koning dekoning.kees@wanadoo.nl


naar boven | terug