inhoudsopgave • projectmanagement  
Voorwoord
Het Proyecto Urbano: een boekje in een boek
Inleiding
Leeswijzer

1. Projectmatig puzzelen
2. Uitgangspunten voor het (bege)leiden van projecten
3. Project voorbereiden
4. Project opstarten
5. Het project planmatig uitvoeren
6. Anticiperen op veranderingen in en rond het project
7. Projectvoortgang evalueren:
Bij ons in het project is het zo…
8. Projectresultaten presenteren

Noten
Over de auteursHET PROYECTO URBANO: een boekje in een boek
Inhoud

Introductie
1. Doelen en werkwijze
2. Taken en bevoegdheden
3. Deskundigheid
4. Beleidsbeïnvloeders
5. Besluitvorming
6. Autonomie
7. Bedrijfsklimaat
8. Samenwerking
9. Houding
10. Haalbaarheid
De matrixbril
 

terug