inhoudsopgave • de paarse krokodil  
Inhoudsopgave

De metafoor van de paarse krokodil
Voorwoord

Inleiding
- Het gebruik van metaforen
- De ordening van metaforen
- De matrixmanagementmethode
- De workshop metaforen

De metaforen
- Metaforen over doelen en werkwijze
- Metaforen over taken en bevoegdheden
- Metaforen over deskundigheid
- Metaforen over beleidsbeïnvloeders
- Metaforen over besluitvorming
- Metaforen over autonomie
- Metaforen over bedrijfsklimaat
- Metaforen over samenwerking
- Metaforen over houding

Over de auteurs
Bronvermelding
Register
 

terug