inhoudsopgave • de negensprong  

Woord vooraf

Deel 1 - De Negensprong, een kruispunt van wegen

1. Veertig uitspraken over jezelf
2. Overleven
3. De matrix-management-methode
4. Trends

Deel 2 - De Negensprong, dat is een…, dat is twee…, dat is…

1. Doelen en werkwijze: succes boeken
2. Taken en bevoegdheden: Je werk organiseren
3. Deskundigheid: jezelf scholen
4. Beleidsbeïnvloeders: eennetwerk opbouwen
5. Besluitvorming: invloed uitoefenen
6. Autonomie: je zelf ontplooien
7. Bedrijfsklimaat: aangeven wie je wilt zijn
8. Samenwerking: ideeën delen met anderen
9. Houding: vitaal blijven

Deel 3 - De Negensprong - hinkelen en hink-stap-springen

1. Integratie: afstemmen
2. Nog meer lezen over overleven
3. Integraal overleven

Deel 4 - De Negensprong, een kwantumsprong

1. Slot

Literatuuroverzicht
Register

 

terug