inhoudsopgave • de gekookte kikker  
Voorwoord bij de eerste druk
Voorwoord bij de vierde, volledig herziene druk
Ten geleide

Inleiding
Het gebruik van metaforen
De ordening van de metaforen
De matrixmanagementmethode
De workshop metaforen
De monoprints

De metaforen

1. Doelen en werkwijze
2. Taken en bevoegdheden
3. Deskundigheid
4. Beleidsbeïnvloeders
5. Besluitvorming
6. Autonomie
7. Bedrijfsklimaat
8. Samenwerking
9. Houding

Over de auteur
Noten
Register
 

terug