inhoudsopgave • meer dan 500 managementstijlen  
Voorwoord
Ten geleide

Leeswijzer: de managementstijlen, de matrix, leidinggeven aan organisatieverandering, de illustraties en de opzet van het boek

0. Integrale managementstijlen
1. Doelen en werkwijze
2. Taken en bevoegdheden
3. Deskundigheid
4. Beleidsbeïnvloeders
5. Besluitvorming
6. Autonomie
7. Bedrijfsklimaat
8. Samenwerking
9. Houding

Literatuur
Trefwoordenregister
Over de schrijvers
 

terug