doelen en werkwijze • matrixboeken  

NIEUW

Delen met de matrix
Als bedrijven blijven groeien en steeds anoniemer worden, voelt niemand zich meer verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes. En dat is jammer voor alle betrokkenen en voor de organisatie. Velen krijgen het gevoel dat veranderingen te snel gaan en dat ze er geen greep meer op hebben. Ze gaan werken voor zichzelf of ze wenden zich van de organisatie af.

Hoe speel je hierop in? Peter Camp laat zien dat je met de matrixmethode gezamenlijk veranderingen kunt aanpakken. Snel, pragmatisch en doelgericht. Al werkende ontstaat er een nieuw wij-gevoel. Delen met de matrix legt hiervoor een goede basis. In afdelingen in grote en kleine organisaties die in verschillende maatschappelijke sectoren opereren.

Dit boek is geschreven voor iedereen die nadenkt over zijn of haar plaats in het geheel, van student en (staf)medewerker tot docent en middenmanager, van mediator en consultant tot ondernemingsraadslid en bedrijfsleider.

Delen met de matrix biedt een constructieve kijk op verandering en interactie in onze organisaties. Het is een praktisch onderbouwd, informatief en inspirerend boek voor ondernemende mensen die een verschil willen maken en daarvoor het functioneren binnen hun organisatie, afdeling of project op een hoger niveau willen brengen.


inhoudsopgave • prijs € 34,95 • bestellen

 

 


naar boven

Wonen in de 21ste eeuw
De verhouding tussen de generaties wijzigt. Door de nieuwkomers wordt onze samenleving steeds kleurrijker. De woonbehoeften van jongeren, alleenstaanden, jonge gezinnen, vitale en kwetsbare ouderen veranderen. Coöperatieve woonvormen zijn bezig aan een opmars.

Dit biedt nieuwe kansen aan woningbouwcorporaties, vastgoedondernemingen en gemeenten. Aan woon- en zorgprofessionals, buurtwerkers, projectontwikkelaars, woonconsulenten, architecten, stedenbouwkundigen, politici, ambtenaren en andere belanghebbenden die snel willen inspelen op de nieuwe woonwensen.

Dit praktische boek is vooral ook voor (toekomstige) gebruikers van coöperatieve woonvormen, alleen- en samenwoners, die iets willen maken van zichzelf, hun woonomgeving en de wereld. Voor bijzondere mensen die spullen delen, samen activiteiten ondernemen, en creatieve oplossingen zoeken. Die zich ècht willen verbinden en aan elkaar optrekken in burennetwerken, (verbouw) groepen, woongemeenschappen en zorgcollectieven.

inhoudsopgave • prijs € 59,00 • bestellen

 

 


naar bovenDe broedfactor
Betrokkenheid aanwakkeren in organisaties en samenleving.

inhoudsopgavetekst achterflap • prijs € 22,50 • bestellen

• kijk ook eens op de speciale website: www.debroedfactor.nl

De broedfactor is genomineerd voor het Managementboek van het Jaar 2010!


naar boven

De gekookte kikker
[ volledig herziene en uitgebreide druk, negende druk december 2003 ]

Zullen we fuseren, stelt de kip het varken voor: Spek met eieren is een wereldproduct!' Het varken vraagt na enig nadenken: 'Betekent dit dat jij de eieren legt en ik eraan ga?' 'Ja', zegt de kip, 'zo gaat dat met fusies'. Dit is een van de 400 metaforen die in dit boek te vinden zijn. 'De gekookte kikker' herbergt uitdrukkingen met onder andere olifanten, apen, vlooien, paarden, varkens, honden, tijgers, leeuwen, luizen, kamelen, beren en kikkers. Allerlei diersoorten worden gebruikt om opvattingen en handelingen van managers bij processen van organisatieveranderingen te typeren. Een deel van de metaforen is afkomstig van buitenlandse goeroes zoals Henry Mintzberg en Gareth Morgan. Funs Erens maakte bij 37 metaforen een kunstwerk, welke in het boek zijn opgenomen.

inhoudsopgaverecensie • prijs € 27,50 • bestellen
workshop werken met metaforenkikker in goed gezelschap
geplette padden en gekookte kikkers
gekookte kikker in adviesbureau


naar boven

De kracht van de matrix
[ volledig herziene versie, zevende druk december 2002 ]

'De kracht van de matrix' heeft de afgelopen jaren al werkende zijn eigen weg gevonden. Via opleidingen en trainingen is het boek terechtgekomen bij leidinggevenden en medewerkers die samen het functioneren van hun organisatie, afdeling of project in beeld wilden brengen.
Na acht jaar ervaring en vier drukken is nu een volledig bijgewerkte druk verschenen. Deze bevat nieuwe teksten, meer voorbeelden en een uitbreiding waarin de matrix voor een verander-informatie-systeem wordt gebruikt. Door de wijzigingen wordt de matrixmethode toegankelijker, beter leesbaar en up-to-date.
Het boek biedt een pragmatisch model om snel veranderings- en verbeteringsprocessen in beeld te brengen en doeltreffend aan te pakken. De benadering is geschikt voor bijvoorbeeld: reorganisaties, fusies, strategische samenwerking, kwaliteitsverbetering, beleidsontwikkeling, besluitvorming en projectmanagement. 'De kracht van de matrix':
- biedt een integraal overzicht van veranderingen;
- laat onderlinge samenhangen zien;
- geeft diverse analyse- en ordeningsschema's;
- zorgt voor een snelle prioriteitenstelling;
- bevordert actieve betrokkenheid;
- en is sterk gevisualiseerd.

• inhoudsopgaverecensie • prijs € 24,96 •

UITVERKOCHT

• training matrixmethode
• workshop interactieve beleidsontwikkeling
• On line de vragen uit 'De Kracht van de matrix' invullen en verwerken. Ga naar de homepage van Nico du Bois, bedrijfsarts Arbo Ned : www.nicodubois.com


naar boven

Meer dan 500 managementstijlen

Dit boek laat zien met welke elementen je rekening moet houden in een veranderende situatie en hoe je daar gedragsmatig op in kunt spelen. Daartoe biedt Camp een verzameling managementstijlen aan die geordend zijn volgens het matrixmodel. Zo zijn er managementstijlen voor: het integraal veranderen van de organisatie, het ontwikkelen van doelen en werkwijzen, het regelen van taken en bevoegdheden, het verhogen van de deskundigheid, het leggen van relaties met beleidsbeïnvloeders, het verbeteren van de besluitvorming, het vergroten van de autonomie, het bevorderen van een goed bedrijfsklimaat, het ondersteunen van samenwerking en het stimuleren van een adequate houding.

inhoudsopgaverecensie • prijs € 35,00 • bestellen
illustraties uit boek
workshop werken met metaforen
• 'Softe bikkels' een artikel uit www.dezaak.nl

naar boven

Meer dan 500 managementstijlen [pocketversie]

Uitgeverij Wolters Noordhoff heeft in 1999 een pocketversie gemaakt van Meer dan 500 managementstijlen. U krijgt dan in de reeks Businesspockets voor totaal f.49,95 ook nog drie pockets van
- Drs. A.Hogendijk, Filosofie voor managers
- Peter Schwarz, Ondernemen is vooruitzien
- Pieterjan Van Delden, Professionele organisaties
(ISBN nummer van dit pakket 90-01-07869-9)inhoudsopgaverecensie • prijs € 22,66 •

UITVERKOCHT

workshop werken met metaforen


naar boven

De negensprong

In 1994 schreef Peter Camp 'De kracht van de matrix', waarin hij de matrixmethode toepaste op organisatieveranderingsprocessen. In 'De negensprong' laat Camp zien hoe deze methode kan worden gebruikt om het persoonlijk functioneren te verbeteren. De negensprong is voor:
·twintigers die op zoek zijn naar een passende baan
·dertigers die voortdurend van werk wisselen
·veertigers die toe zijn aan een nieuwe uitdaging
·vijftigers die hun bezigheden willen verrijken
·zestigers die de loopbaanbalans willen opmaken.
Het boek is voor mensen die - noodgedwongen of spontaan - hun toekomst zelf willen vormgeven.; Het is daarnaast bedoeld voor organisaties die hun belangen op die van hun mensen willen afstemmen. De negensprong biedt negen verschillende invalshoeken die in een matrix bij elkaar gezet zijn., Ze liggen zowel op het materiële als op het psychische vlak. Met de matrixmanagementmethode kunt u zelf veranderingen gestructureerd in beeld brengen en aanpakken.

inhoudsopgaverecensie • prijs € 15,84 •

UITVERKOCHT

cursus zelfmanagement
Negensprongspel over zelfmanagement •


naar boven

De praktijk van de matrix
[ tweede druk december 2002]

Organisaties veranderen voortdurend. Hoe speel je daar op in en hoe stel je je eigen positie en die van een afdeling zeker? Peter Camp, specialist op dit terrein, laat zien hoe je met de matrixmanagementmethode gezamenlijk veranderingen kunt sturen. Hij gaat in op vragen als:
- Hoe achterhaal je samen de knelpunten?
- Hoe ontwikkel je een strategie?
- Welke opleidingen zijn nodig en hoe ontwikkel je die?
- Hoe bevorder je participatie?
- Hoe stel je een veranderingsinformatiesysteem op?
'De praktijk van de matrix' bevat veel voorbeelden van bedrijven die met de matrixmanagementmethode veranderingen hebben aangepakt. Zo zijn ervaringen opgenomen van Holland Casino's, stichting Kinderdagverblijven en Informatie Management Nederland. Opgefleurd met schilderijen, tekeningen en verhelderd met metaforen, biedt 'De praktijk van de matrix' een praktische en theoretische aanvulling op 'De kracht van de matrix'. In dat boek laat Peter Camp zien hoe managers de harde en zachte kanten van organisatieprocessen in beeld kunnen brengen.

inhoudsopgaverecensie • prijs € 35,00 •

UITVERKOCHT

training matrixmethode
workshop interactieve beleidsontwikkeling


naar boven

Projectmanagement

Een projectmanager staat voor een moeilijke taak: hij moet complexe veranderingsprocessen sturen, vaak in een instabiele omgeving en onder hoge druk. In het boek Projectmanagement geven de auteurs aan hoe projectmanagers op een creatieve manier met veranderingsprocessen om kunnen gaan.
Projectmanagers moeten planmatig te werk gaan: de 'harde' aspecten van het project, maar tegelijkertijd moeten ze flexibel inspelen op de menselijke, 'zachte' aspecten van veranderingsprocessen. Projecten zijn eigenlijk complexe puzzels waarvan de puzzelstukjes bij elkaar gehouden worden door de projectmanager. De auteurs zijn erin geslaagd om de complexiteit en vereiste creativiteit van projectmanagement weer te geven met behulp van voorbeelden, verhalen, schema's en foto's. Dit boek is een nieuwe toepassing van de succesvolle matrixmethode.

inhoudsopgave • prijs € 22,50 • recensiebestellen
foto's: www.driescamp.com
• u kunt de schema's uit het boek hier downloaden  •
voorbeeld projectevaluatie [PPT 465 Kb] met vragenlijsten Bij ons in het project is het zo.
samensteller: Erik Stuijvenberg

  • In januari 2002 is het boek Projectmanagement gepubliceerd. Projectmanagement stond in de top vijftien van Manager en Literatuur.

  • Hier vindt u informatie over een workshop Projectmanagement.

naar boven

Gebouwen met een ziel

Gebouwen met een ziel gaat over mooie gebouwen en het belang daarvan voor organisaties én de mensen die erin werken. Het boek laat zien hoe moderne gebouwen de strategische doelen van organisaties en mensen kunnen ondersteunen. Zoals producten zichtbaar maken, informatie doorgeven, kennis uitwisselen, je macht tonen, belangen afstemmen, autonomie vergroten en beperken, een boodschap uitdragen, samenspel bevorderen en ontspanning bieden.

In het boek komen allerlei soorten grote en kleine gebouwen aan de orde: een drukkerij, een aannemers- en staalconstructiebedrijf, een kantoor, een brandweerkazerne, een museum, een kinderziekehuis, een casino, een woonhuis/studio, een winkelbedrijf, een rechtbank, een gevangenis en een politiebureau. De gebouwen staan door heel Nederland. Ze zijn ontworpen door bekende en minder bekende Nederlandse en buitenlandse architecten.

Het boek is het resultaat van gesprekken met mensen die in hun organisatie intensief betrokken zijn bij het realiseren van nieuwe gebouwen of daar specifieke opvattingen over hebben. Het is een verzameling verhalen van en voor directies en gebruikers, architecten en organisatieadviseurs, projectontwikkelaars en leidinggevenden, bouwcommissies en ondernemingsraden. Zij kunnen met dit boek hun waarnemingsveld verbreden.

De verschillende invalshoeken zijn geordend en gebundeld met de matrixmethode: een model waarmee je gebouwen, organisatie- en mensperspectieven kunt bekijken. Deze aanpak integreert verschillende strategische keuzes.
 
Prof. dr. Nico Nelissen (www.niconelissen.nl) schrijft in de Ten geleide: Peter Camp is er in geslaagd een 'boek met een ziel' te schrijven.  Ik waardeer het dat hij het door mij ontwikkelde architectuuroctogoon, uiteengezet in mijn boek Oog voor de architectuur in Europa (Nijmegen, 2001) als hulpmiddel bij zijn analyses heeft gebruikt. Zijn grote verdienste is dat hij mijn abstracte kader tot leven heeft weten te brengen en ook daar een ziel aan heeft gegeven.
Meer informatie en foto's vind u hier.
• prijs € 29,90  • U kunt het boek in zijn geheel downloaden via deze link

UITVERKOCHT


Recensies:
'Leren is ontmoeten', artikel in Facillity Management, mei 2005
Facillity Management, februari 2005
Geografie, december 2003
Bouw, november 2003
Real Estate Magazine, nr 30, oktober 2003
Limburgs Dagblad, 21 oktober 2003
Dagblad De Limburger, 21 oktober 2003
Vastgoed, [PDF] oktober 2003
Twentsche Courant Tubantia, 30 september 2003
Utrechts Nieuwsblad/Amersfoortse Courant, 27 september 2003
De Volkskrant, 2 september 2003
VNG magazine, 18 juli 2003
Delftsche Courant, 12 juli 2003
Het Financieele Dagblad, 2 juni 2003
Dagblad van het Noorden, 31 mei 2003

Klik hier voor een selectie uit de 220 foto's in het boek.

Hier vindt u een lijst met gebouwen, architecten, geïnterviewden en experts uit het boek Gebouwen met een ziel.


naar boven

Kracht met de matrix

Heb je wel eens het gevoel dat veranderingen in de organisatie te snel gaan, dat je er geen grip meer op hebt?  Dat iedereen maar voor zichzelf werkt of, erger nog, zich van de organisatie afwendt?

Laat je dan inspireren door Laurent en Faustine, een Frans echtpaar dat zijn idealen vormgeeft in een kleine, autonome geitenboerderij. Peter Camp gebruikt hun micro-onderneming als metafoor bij de beschrijving van de matrixmethode, een pragmatisch doe-het-zelfmodel waarmee je snel complexe veranderingen analyseert.

Aan de hand van de geitenboerderij legt Camp uit wat de matrixmethode is, hoe en wanneer je hem toepast en wat de voor- en nadelen zijn. Je leest hoe je:

  • invloed uitoefent op veranderingen;
  • je collega's erbij betrekt;
  • de positie van je organisatie, afdeling of projectgroep versterkt;
  • snel een actieplan maakt;
  • kortom, je eigen feestje bouwt.

Kracht met de matrixmethode is de opvolger van Kracht van de matrix, het eerste boek waarin Peter Camp de matrixmethode uitlegde. Sindsdien schreef hij vele boeken over de methode, zoals De gekookte kikker, De praktijk van de matrix en Gebouwen met een ziel. Peter Camp is organisatieadviseur en managementdocent.  

inhoudsopgave • prijs € 24,90 • reactiesrecensies • bestellen
• u kunt de schema's uit het boek hier downloaden
film 'Peter en de geiten •
artikel in Sensor 'Vooruit met de geit' • reactie 'Vooruit met de geit...'
film: Peter en de geiten

naar boven

De paarse krokodil

Samenvatting

'De gekookte kikker' wordt te dik. Vandaar 'De paarse krokodil': een aanvulling van meer dan 200 metaforen. Voor de verwoede verzamelaar van eyeopeners over organisatieverandering. Ook voor leidinggevenden, medewerkers, organisatiedeskundigen, OR-leden, aandeelhouders, familieleden; kortom voor iedereen die de veranderingen in zijn organisatie op actieve wijze een warm hart toedraagt.

'De paarse krokodil' is evenals 'De gekookte kikker' een eindeloze bron van ideeën, een naslagwerk voor dagelijks gebruik; een prima relatiegeschenk van medewerkers aan hun managers en vice versa. Peter Camp heeft de metaforen wederom geordend volgens de matrixmethode. Hij presenteert ze zo dat alle aspecten van het leven en werken in een organisatie aan bod komen; van tastbare concepten als training en honorering, tot meer abstracte als vitaliteit en rebellie.

inhoudsopgave • prijs € 21,90 •  bestellen


naar boven | terug